Kronik: Fremtidens smarte affald er sporbart og brugbart

Afskaf affald, craddle-to-craddle, stop spild af alt og genbrug ditto. Mantraerne dukker dagligt op i medierne. Ressourceforbrug med omtanke er blevet det nye ‘guld’. Vi har ikke råd til skødesløst at smide væk. Vi skal minimere spild af ressourcerne – i produktionen, i brugen og i bortskaffelsen. Men det er ikke trivielt.

Vi kunne reducere spild ved at sortere vores husholdningsaffald. Men det har vi prøvet i Aarhus. Desværre viste analyser, at den af affaldet udvundne biogas og forbedrede forbrænding ikke svarede til 20 mio. kr., som kommunen årligt spenderede på uddeling af farvede affaldsposer.

Måske er det et spørgsmål om disciplin; vores naboer i Sverige formår at genanvende dobbelt så meget som os. Og det er klogt; tag f.eks. en mobiltelefon – under en tredjedel af dens CO2-aftryk skyldes brug, resten kommer fra produktion og bortskaffelse. Det er absurd.

Da vi mangler disciplin, kan it hjælpe os til bedre håndtering af affaldet. På fremtidens internet – internet of things – kan enhver råvare, ethvert produkt og enhver stump affald få sin unikke identitet og adresse. Muligheden for at registrere alting i it-systemer på nettet vil give os helt nye muligheder for at sortere og genbruge ressourcerne bæredygtigt. Removal-chain management opstår som et lige så vigtigt begreb som supply-chain management.

Landets genbrugsstationer har en stigende søgning af velmenende borgere med et stille håb om, at resterne fra deres del af forbrugsballet får ny værdi. Dér står vi så lettere desperate og kigger på alle containerne – blot for til sidst at slæbe den gennemsigtige plastpose over til kanten af ‘småt brændbart’. Fordi vi er i tvivl. Det ville være enormt nemt for alverdens producenter at levere en genanvendelsesvejledning som et link via produktets stregkode. En del producenter skriver om bortskaffelse i brugermanualen – men hvor tit er det lige, at man har dén med på genbrugsstationen?

Også for industrien har smart affald betydning. Tag eksempelvis vores smede. Fra næste år skal de dokumentere fuld sporbarhed af det stål, som anvendes i bygninger. Det kan de færreste af dem i dag. Derfor risikerer en typisk smed at skulle skrotte hele sit stumpelager overnight. På landsplan er der tale om i størrelsesorden 100.000 ton stål og tab for den enkelte smed på 200.000 kr.

Ud over det økonomiske tab, er det et stort spild af ressourcer at forarbejde stål og distribuere det, for derefter at køre det retur som skrot og forarbejde det på ny. Hvis hvert stykke stål havde sin egen adresse på nettet, ville oplysninger om oprindelse nemt kunne registreres dér og skæbnen som skrot undgås.

For et par år siden var det klimaet, der fyldte på den politiske dagsorden. CO2-udslippet skulle reduceres, og alle skulle bidrage. Så kom der et par vintre med pæne snemængder, og klimabekymringerne blev kvalt i snefnug. Jeg tror ikke, at historien gentager sig. CO2 er usynligt. Det er nemt at feje fænomenet ind under gulvtæppet, mens klodens politikere skændes om effekt og skyld. Med ressourcer og affald er det helt anderledes. Vi kan mærke på vores økonomi, når priserne på de mest efterspurgte råvarer stiger, og alle kan få øje på affaldsdyngerne.

Mens klimaforandringerne kan forsvinde i en utidig snestorm, forsvinder affaldsbjergene ikke som dug for solen; de vokser, så længe vi ikke gør noget. Og vi kan anvende fremtidens internet til effektivisere vores produktion, styre vores forbrug og til at spore resterne fra forbrugsfesten, så de kan forædles og genanvendes i en ny produktion baseret på mindre ressourceforbrug. Ligesom vi i årevis har håndteret glasflasker. Hvorfor laver vi ikke et nyt pantsystem på alting – tøj, elektronik, møbler m.m.?

Vi har teknologien og behovet for at spore affald, før det bliver ubrugeligt. Jeg tror, at vi som forbrugere er parate til smart affald, så nu skal også industrien komme i gang. Det burde den. Det er både sund fornuft og god forretning.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten