Kronik: Færre blå kedeldragter - flere hvide kitler

Der er blevet længere mellem de blå kedeldragter i de danske fabrikshaller. Industrivirksomhederne flytter produktion til lavtlønslande, og antallet af industriarbejdspladser falder år for år. Men spørgsmålet er, om Danmark dermed er på vej mod den økonomiske afgrund, eller om det i virkeligheden er en positiv udvikling.

Svaret er ikke simpelt at give, for det afhænger af, hvor gode vi er til at tackle udfordringen med at bevare produktionen i stedet for at forsøge at fastholde et stort antal urentable produktionsarbejdspladser.

Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) har analyseret spørgsmålet på baggrund af den årlige undersøgelse af medlemmernes holdninger (Akademihøringen), hvor ‘Danmark som produktionsland’ er et af hovedtemaerne.

En del af forklaringen på jobtabet er, at danske virksomheder i dag producerer mere effektivt end nogensinde i kraft af automatisering og procesteknologi. Det er en udvikling, som kan sammenlignes med landbruget, der i løbet af to generationer er gået fra at være landets hovederhverv målt på beskæftigelse til nu kun at udgøre en mindre del af arbejdsstyrken. Samtidig er landbrugsproduktionen højere end nogensinde i kraft af et stort antal afledte job inden for forædlingsindustrien.

Opgaven for industrien består i at omstille til en ny type produktion, hvor ‘arbejderne’ har skiftet de blå kedeldragter ud med hvide kitler. Men det er ikke det samme, som at vi kan leve af at levere viden og service alene, tværtimod er det ekstremt vigtigt at bevare produktionen på dansk grund.

Hele 87 procent af ATV’s medlemmer peger på, at vi ikke kan klare os som et rent videns- og servicesamfund uden industriproduktion. Samtidig svarer to ud af tre, at de rigtige rammevilkår for at bevare produktionen her i landet ikke findes.

Det er andet år i træk, at der peges på behovet for at forbedre rammevilkårene for produktionsindustrien. ATV-medlemmerne har fingeren på pulsen, da de fleste arbejder som ledende forskere eller ledere inden for forskning og udvikling i de store virksomheder eller på universiteterne.

De vigtigste faktorer for at bevare og udbygge industriproduktionen i Danmark er særlig fokus på:
- procesteknologi
- højteknologi
- innovative produkter med en høj værditilvækst
- veluddannede og fleksible medarbejdere

Der er behov for at skabe en bred politisk forståelse for betydningen af en massiv dansk satsning på teknologi.Lia Leffand

Fremtidens industriarbejdspladser vil være afledte job, der for eksempel ligger inden for forskning og udvikling, men som er tæt knyttet til en lokal produktion.

Et eksempel kommer fra medicinalfirmaet Lundbeck, som i samarbejde med DTU Kemiteknik udvikler små, fleksible produktionsanlæg. Anlæggene kan stilles op i København, Kina eller et helt tredje sted. Den afgørende faktor for valget af produktionssted er, om der er adgang til højt kvalificerede medarbejdere, som kan udvikle og overvåge anlæggene.

Man kan kalde det ‘nedskalering’ til fleksible, højteknologiske maskiner - i modsætning til den traditionelle opfattelse af, at effektiv produktion kræver opskalering til enorme produktionshaller.

For Danmark vil en satsning på højteknologi, procesteknologi og automatisering give en umiddelbar konkurrencefordel, fordi vi står stærkt inden for viden, innovation og uddannelse. Men der er ingen lette veje til succes, for andre landes virksomheder og regeringer har fået øjnene op for det samme, og udviklingstendenserne med globalisering og outsourcing går ikke i stå.

Satsningen på teknologi bør ske på tværs af brancher, så vi ikke er sårbare over for udsving i efterspørgslen på bestemte varer eller bliver afhængige af én bestemt branche.

På Christiansborg er der gryende forståelse for, at høj løn, høje skatter og overregulering har skadet industriens konkurrenceevne. De politiske beslutningstagere bør være opmærksomme på, at teknologiudvikling også er en vigtig faktor i at skabe et konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Der er behov for at skabe en bred politisk forståelse for betydningen af en massiv dansk satsning på teknologi. Det bør blandt andet udmønte sig i den innovationsstrategi, som regeringen arbejder på i øjeblikket, og hvor teknologiudvikling og procesteknologi bør have høj prioritet.