Kronik: Drop Femern-linien og gå efter Gedser-Digerhagen

11. maj 2007 kl. 04:504
Artiklen er ældre end 30 dage

En bro mellem Rødby og Puttgarten over Femer Bælt vil påføre forbindelsen mellem Berlin og København en unødig omvej over Hamborgs trafikale kaos. Vi bør i stedet placere en fast forbindelse over Østersøen fra Gedser Odde til Dierhagen NØ af Rostock. Desuden vil Femer Bælt broen ikke skabe lokal vækst på nogen af siderne, bortset fra i selve byggeperioden, sådan som politikere ellers har hævdet for at sælge ideen. Storstrømsbroen har i hvert fald ikke skabt vækst hverken i Vordingborg eller på Falster, og på begge sider af Farøbroerne er der også stilstand.

Befolkningen på Lolland-Falster er i tilbagegang. Området vil i en overskuelige fremtid være et turist- og sovebyområde, hvor stort set kun mindre servicefirmaer er aktive. En bro til Tyskland fra Rødby vil intet ændre i dette billede. Hertil kommer, at broen giver en underlig skæv forbindelse mellem Berlin og København over Hamborg. Da "Fugleflugtslinien" blev åbnet i 1962, var det den korteste overfartsmulighed til Vesteuropa, men efter Tysklands genforening er denne situation ændret.

Det eneste rigtige sted at placere en fast forbindelse over Østersøen er nu via Gedser Odde over Kadetrenden til Dierhagen ca. 20 km NØ for Rostock. En forbindelse denne vej til Berlin vil være ca. 170 km kortere end over Femer Bælt og ligeså til det sydlige Europa, Nürnberg/München og Østrig/Italien osv.. Den forlængede afstand til Hamborg via Kadetrenden vil blive på under 20 km i forhold til Femer Bælt.

I projektets første fase skal bygges en ny motorvej fra et punkt ca. 5 km øst for Sydmotorvejens afkørsel ved Ønslev på Falster, ned forbi og øst af Eskildstrup, Nykøbing F. til syd for Væggerløse. Vejen fortsætter ned til østsiden af Gedser Odde. Her bygges en lille »næse« på kysten i sydøstlig retning, således at en bil- og/eller jernbanetunnel kan etableres og ud til en lille kunstig ø på østsiden af Gedser rev ca. 3 km fra Gedser Odde. Herfra føres biler op på en lavbro de næste ca. 3-5 km til næste lille kunstige ø, hvorfra bilerne igen føres sammen med togtunnel til en større kunstig ø på ca. 7-10 m vand lige nord for Kadetrenden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fra denne ø er det muligt at lave en færgeforbindelse til Rostock (1 time sejlads), medens man udbygger den videre forbindelse fra den tyske side som lavbro ud til en kunstig ø ved Kadetrendens sydlige side, hvor der ligeledes kan laves en mindre færgehavn (overfartstid over Kadetrenden ca. 20 min.). Forbindelsen over eller under Kadetrenden (30 m dyb - Østerrenden i Storebælt 75 m dyb!) kan enten være tunnel eller bro over eller en kombination. En fast forbindelse over Kadetrenden kan bygges i etaper udfra økonomisk formåen eller bare over en længere årrække.

Bundforholdene er i øvrigt bedre med hårdt ler for en forbindelse over Kadetrenden end for en forbindelse over/under Femer Bælt, der har blød bund hele vejen.

For små 5 år siden forelagde jeg en venstrefolketingsmand her fra området om mulighederne for at gå denne vej over Østersøen. Svaret var, "at nu havde man talt om en fast forbindelse over Østersøen ved Femer Bælt, så kunne man ikke skifte hest midt i vadestedet, for så ville man blive utroværdig".

Da jeg for et par år siden spurgte en venstrekandidat til folketinget om det samfundsøkonomisk ikke var bedre at bygge en forbindelse over Gedser-Digerhagen (Rostock) så var svaret, "at han stillede op i Maribokredsen og kæmpede for en bro fra dette område, og selv om det ville være en fejlinvestering, så kunne man ikke rive den ned, når den var bygget."

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jo, der er højt til loftet i Venstre og alle viser "samfundssind", bare de kan få en taburet. Når man generelt spørger politikere og andre vedr. en fast forbindelse over Østersøen og så spørger dem, om de har læst, de rapporter, der ligger til grund for projektet, så er der ikke en eneste en, der har læst dem.

Når man spørger dem, hvor langt der er mellem Rødby og Puttgarten, så har de dog en fornemmelse, men skyder mange gange for kort og siger 15 km – der er 19 km fra kyst til kyst. Når man stiller det samme spørgsmål om afstanden fra Danmark og til nærmeste punkt i Tyskland over Kadetrenden, så skyder de langt over målet og siger ca. 40 km. Vedr. dybder, så aner de heller ingenting, de tror der er meget dybere end i Femern Bælt. Reelt er der i gennemsnit på østsiden af Gedser Rev og ud til Kadetrenden ca. 6¿12 m, med max. 30 m i Kadetrenden. Vandybderne er faldende fra sydsiden af Kadetrenden fra ca. 20-7 m. og indtil det kystnære område.

I de sidste 40¿50 år er færgetrafikken over Østersøen steget, fra få og små bilfærger med stor besætning til store kombinerede fragt- og passagerfærger, som kan tage den 6-10 dobbelte last af last- og personbiler, men med den halve besætning.

En bro over Femern Bælt skal kæmpe om trafikken med de fire ruter fra Sverige til Tyskland og Polen. En fast forbindelse Gedser -Rostock vil derimod blive en direkte konkurrent til disse færgeruter og vil dermed kunne trække trafik herfra - modsat en fast forbindelse over Femer Bælt. Selv jyske vognmænd vil have en fordel af en fast forbindelse over Kadetrenden, hvis de skal til Berlin, over til Polen eller videre øst, sydøst på. Husk, at lastbiler i dag skal betale km-afgift på de tyske veje, så de vil have en økonomisk samt tidsmæssig fordel ved at skyde genvej ned over Sjælland i stedet for omvejen over Padborg og Hamborg.

Spørgsmålet her til sidst er, hvorfor er der ikke blevet gennemført en trafikanalyse samt økonomisk vurdering for en fast forbindelse over Kadetrenden . Bør Ingeniørforeningen ikke påtage sig denne opgave?

4 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
4
18. februar 2015 kl. 23:48

Femern tanken er en død sild og spild af penge. Femern broen ell tunnel er en gammel tanke fra dengang Europa var delt i DDR og Vesttyskland. Idag peger pilen ell rettere bro og tunnel mod østeuropa. Her kommer udviklingen, trafikken økonomisk vækst mod Berlin og Polen og resten af Østeuropa. Når eller hvis Femern bliver færdig efter 100 milliarder, er det kun en genvej ned til Hamborgs trafikkaos. Lad os beholde fugleflugtlinien der sejler hver ½time hele døgnet. En udmærket løsning.

3
23. maj 2014 kl. 21:37

G/D-projektet følger geografisk set den logiske trafikstrøm for Skandinavien til Central-, Øst- og Sydeuropa. Femern-projektet sigter mere mod vest, altså mod havnebyerne Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam. Efter sigende krydser 48 godstog den dansk-tyske grænse dagligt, fordi der ikke findes nogen reel alternativ. En del af disse tog kører i transit til Sverige. For at spare tid og personale, benyttes landforbindelsen via Danmark fremfor at sejle godsvognene over Østersøen. Det gavner naturligvis de fast forbindelser med så megen trafik som mulig. Gedser-Warnemünde er en meget gammel forbindelse over Østersøen, men den bliver næppe rentabel som fast forbindelse. Men den ligger i den logiske trafikstrøm. Maschen er et kapitel for sig selv, der blev nødvendig pga. Tysklands/Europas deling efter WW2. Hvis man kigger på Todts planer fra 1930erne for motorvejsbyggeri, vil man kunne se, hvordan han allerede dengang tog højde for de historiske ruter. Men det er en anden sag.

2
23. maj 2014 kl. 10:07

G/D-projektet er fantasifuld og følger logiske trafikstrømme. Men de fordele, som sejlads giver ift. køre- og hviletidsreglerne, vil ikke kunne opvejes af en fast forbindelse.

"logiske trafikstrømme", dem må du gerne uddybe. På nuværende føres næsten al ikke-lokal europæisk godstrafik over rangerbanegården Maschen syd for Hamburg, som man i de senere år har renoveret og udvidet. Så hvis det står til tyskerne, så forbliver de nuværende trafikstrømme via Hamburg uændrede. Og lige netop godstrafikken udgør en vigtig del af økonomien i de fleste faste forbindelser; være det sig Store Bælt (uanset at det betyder en omvej på 160 km), Øresund, Eurotunnel og den kommende Femern-forbindelse.

1
22. maj 2014 kl. 19:11

Min sympati for en fast forbindelse til Tyskland enten over Femern eller Gedser-Diegerhagen kan ligge på et meget lille sted, idet er skal megen trafik til, før rentabiliteten er i hus. Det miljømæssige kan også diskuteres - færgefart gøres også mere og mere miljøvenlig. Fra Lübeck til Berliner Ring er der gennemgående motorvej og forhåbentlig snart også vest om Hamburg. Sydtangenten står for en udvidelse og der opkræves motorvejsafgift for lastbiler både i Tyskland og Danmark. Danske/jyske vognmænd vil næppe være at finde på østtrafikken om føje år, da er alt overtaget af lavlønslande. G/D-projektet er fantasifuld og følger logiske trafikstrømme. Men de fordele, som sejlads giver ift. køre- og hviletidsreglerne, vil ikke kunne opvejes af en fast forbindelse.