Kronik: Deleøkonomi må føre til friere taxamarked

 

Kaj A. Jørgensen er lektor emeritus, Aalborg Universitet Illustration: Privatfoto

Markedet for persontransport vil gennemgå store forandringer i de kommende år. Eksempelvis bliver taxabranchen alvorligt udfordret for tiden, og vognmændene bliver presset fra flere sider. Det viser sig blandt andet i form af Uber-selskabet, der formidler privat taxalignende persontransport. Men mange andre aktører vil komme på banen med et væld af tilbud.

Blandt andet derfor har transportministeren, sammen med folketingspartiernes transportordførere, taget hul på en forhandling om ændring af lovgivningen på området for at tage nogle af disse udfordringer op nu.

Med de nuværende bestemmelser er antallet af taxabiler reguleret og balanceret af kommunerne for på den ene side at give en tilpas kundedækning og på den anden side at give taxavognmændene et passende forretnings­grundlag. Sådan har det fungeret hidtil, men det forventes, at en hastigt voksende konkurrence som følge af blandt andet deleøkonomien i kombination med nye teknologiske løsninger vil give helt nye muligheder og radikalt ændre på mange forhold.

Vi ser allerede nu et voksende antal eksempler på, at man via hjemmesider, webapplikationer eller smartphone-apps kan få overblik over muligheder for billeje og samkørsel. Mange, ikke mindst yngre mennesker, ser hurtigt disse muligheder og føler sig tiltrukket af dem. Det er blandt andet sådanne teknologiske muligheder, der åbner for nye former for bykørsel ved for eksempel leje af bybiler, hvor man via internettet kan se, hvor den nærmeste bil befinder sig, reservere den og elektronisk låse den op. Efter gennemført kørsel sker der en automatisk afregning. I København forventes antallet af bybiler fordoblet i løbet af dette efterår.

Dertil kommer, at større virksomheder, offentlige institutioner, boligforeninger og lignende i stigende grad indgår konkurrence­dygtige standardaftaler om leje af biler, hvor kunderne på meget enkel måde med apps selv gennemfører lejemålet.
Når antallet af lettilgængelige leje-/delebiler vokser i bycentrene, vil konkurrencen stige og flere vil med fordel kunne hyre en bil i nærheden til en passende pris og til selvvalgt tid. Videre frem vil vi se, at biler vil kunne fjernstyres og få selvstyre­funktioner, der vil kunne effektivisere omfordeling af tomme biler.

Man kan f.eks. forestille sig, at tilstrækkeligt sikker førerløs bilkørsel snart vil kunne foregå decentralt om natten i lav fart, eller at en bil med fører kan trække en kæde af elektronisk tæt sammenkoblede tomme biler, der selv parkerer efter ønske. (Lovgrundlaget skal først være til stede men der bør åbnes op for specifikke forsøg.) Det vil betyde, at det vil være fordelagtigt for firmaer med sådanne biler at lade brugere aflevere bilen på vilkårlige steder efter endt brug, også uden for centrum, hvilket jo dermed kan sammenlignes med taxakørsel.

Mon ikke det er tydeligt for enhver, at ovennævnte udvikling vil få markante konsekvenser for persontransport i fremtiden, og der vil utvivlsomt fremkomme mange flere forskellige aktører og forretnings­metoder på området, ikke bare som med Uber. Selv om taxabranchens aktører løbende har prøvet at følge med tiden, udviklet nye produkter og dermed imødekommet flere behov fra kunderne, er der således mange udfordringer i vente. Så det vil være bedre allerede nu at åbne for et friere marked for taxadrift. En ting er sikkert, en branche eller organisation, der ikke fornyer sig, vil gå døden i møde.

Det er et kendetegn ved deleøkonomien, at et stigende antal aftaler vil blive indgået direkte mellem private personer via apps, med eller uden en mellemformidler. Det giver særlige muligheder for dynamisk prissætning i forhold til antal medpassagerer, tidlig reservation, opsamlingssted, afleveringssted osv., og kunderne vil kunne få tilbud om en fordelagtig pris og dermed få afgørende indflydelse på valget af transportløsning.

Aktuelt er apps typisk ejet af en virksomhed, som dermed kan og skal sikre, at aftaler indgås på forsvarlig måde, herunder overholdelse af visse forsikringskrav. Ligeledes kan det så reguleres, hvornår der er tale om erhvervsmæssig kørsel.

Men hvordan forholder sig, hvis der ageres på helt privat basis, hvor private personer via apps træffer aftaler indbyrdes og i privatejede biler? Her må der jo være tale om et forhold, der kan ligestilles med al anden form for privat handel. Det er svært at se, at der her kan komme krav om en særlig lovgivning.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Enig. Og taxabranchen er kun et lille hjørne af hele samfundets infrastruktur (skabelse/transport af personer, varer, energi osv.) som står overfor drastisk omvæltning i løbet af de kommende år, pga fremtidens teknologiske muligheder. Heri gemmer sig f.eks muligheden for en mere effektiv udnyttelse af vores fælles skattekroner, hvilket bliver stadig mere relevant pga demografisk udvikling, global konkurrence osv. Et muligt scenarie, påpeget af fremtidsstudier, er f.eks at offentlig/privat transport af personer kunne løftes langt bedre og billigere med et mindre antal fuldt selvstyrende køretøjer samtidig med at øvrige transportmidler til denne opgave var fraværende! Det ville så betyde at det på nuværende tidspunkt ville være en rigtig dårlig idé at bruge skattekroner på tog til dette formål - og dette må betegnes som noget af en gamechanger ?

  • 0
  • 0

Helt enig med dig Kaj. Vi har/havde en taxabranche som mere eller mindre har/havde monopol på markedet eller havde dannet et kartel blandt hinanden og det er ikke sundt for det frie marked! Som du selv nævner findes der hjemmesider, apps m.m som kan give overblik over forskellige tjenester af bilkørsel osv. Men det er altså ikke kun i taxibranchen dette sker, www.malertilbud.dk som også fungerer som deleøkonomi giver andre mulighed for at finde billigere, lige så kompetente malere til bedre priser. Dette betyder ikke, at de skal tjene mindre, men bare er der bliver skabt mere fleksibilitet og flere af kronerne faktisk gør til malerne.

Så i stedet for at bekæmpe deleøkonomi, Uber, Airbnb osv. så skal det integreres i samfundet og specielt i et samfund som vi har I Danmark med det frie marked. Vi udvikler også stadig rigtig meget og det er vigtigt vi ikke sætter bremseklodser for noget som potentielt kan gavne samfundet og ikke mindst økonomien rigtig meget. Økonomien tænker du ? Folk der har brug for at tjene lidt ekstra kroner eller har brug for meget fleksible arbejdstider får den mulighed igennem Uber bl.a. De kan jo vælge kun at arbejde på skæve tidspunkter, 1 eller 7 timer ad gangen og sevl styre om de vil arbejde mandag til søndag eller holde 3 dage fri den ene uge til familietid osv.

  • 0
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten