Kronik: Dårlige bilister tager chancer i trafikken

Selv om mange bilister erkender, at det står skidt til med deres kørefærdigheder, når det gælder trafiksikkerhed, kører de alligevel i stort omfang på en måde, der både er til fare for dem selv og deres medtrafikanter.

Det bemærkelsesværdige paradoks afsløres i en spørgeskemaundersøgelse, som jeg har foretaget i forbindelse med mit ph.d.-projekt fra DTU Transport. Paradokset kunne tyde på, at danske bilisters motivation for at køre trafiksikkert er ringe.

Internationale undersøgelser har vist, at der både er en sammenhæng mellem kørestil og trafikuheld og mellem kørefærdigheder og trafikuheld. Kørestil betegner her den måde, en person foretrækker at køre på eller sædvanligvis kører, og inkluderer hyppighed af overtrædelser, farlige fejl og små fejl. Kørefærdigheder betegner derimod, hvor god en bilist er til at håndtere bilen og inkluderer både køretekniske færdigheder og sikkerhedsfærdigheder.

Kørestil og kørefærdigheder vedrører forskellige aspekter af bilisters evne til at køre bil, men de er begge centrale i relation til trafiksikkerhed og giver tilsammen et billede af bilisternes samlede kørselskompetencer.

I undersøgelsen sammenlignes bilisternes svar på, hvor gode de er til at køre i forskellige situationer, og hvor ofte de oplever, at de laver fejl og/eller kører risikabelt i tilsvarende situationer. Det giver et billede af bilisternes evne til at vurdere deres kørselskompetencer. En høj og konsistent sammenhæng mellem, hvor gode bilisterne mener, at de er til at køre i forskellige specifikke situationer, og hvor tit de oplever, at de laver fejl eller kører risikabelt i den type situation, indikerer en høj bevidsthed om styrker og svagheder ved deres bilkørsel.

Hvis bilister eksempelvis svarer, at de er dygtige til at ‘køre i overensstemmelse med færdselsreglerne’, bør de ideelt set svare, at de sjældent eller aldrig ‘kører over for rødt lys’ eller ‘overhaler en langsomt kørende bilist indenom’.

Ph.d.-projektet, der omfattede 3.908 danske bilister, viste, at der findes fire forskellige undergrupper af danske bilister der adskilte sig med hensyn til kørefærdigheder og kørestil (se figur):

1) Dygtige og sikre bilister

2) Overtrædende og usikre bilister

3) Mindre dygtige og usikre bilister

4) Lav selvtillids-bilister

Den sidstnævnte gruppe ser ud til at være mindre gode til at vurdere svagheder og styrker ved deres kørsel. De svarer, at de har lave køretekniske færdigheder og lave sikkerhedsfærdigheder, og at de aldrig laver overtrædelser, farlige fejl, eller små fejl. Grunden til, at denne gruppe er kaldt ‘Lav selvtillids-bilister’ er, at andre karakteristika af denne gruppe (ældre kvinder) tilsiger, at de mere sandsynligt har lav selvtillid, når de rapporterer deres kørefærdigheder, end at de ofte laver overtrædelser og farlige fejl.

Der var i stor udstrækning overensstemmelse mellem kørefærdigheder og kørestil blandt grupperne, hvilket tyder på, at de var klar over både egne styrker og svagheder med hensyn til deres kørefærdigheder og deres kørestil. Dette tyder således på, at paradokset med, at en stor del af de danske bilister kører risikobetonet, på trods af at de oplever deres kørefærdigheder som ringe, når det gælder trafiksikkerhed, ikke kan forklares med manglende bevidsthed om egne kørselskompetencer. Undersøgelsen kunne dermed tyde på, at lav motivation for at køre trafiksikkert er en væsentlig faktor bag risikokørsel.

Undersøgelsen viste, at navnlig to af de fire undergrupper af bilister er risikogrupper med behov for yderligere præventive tiltag.

Bilisterne i gruppe 3, ‘Mindre dygtige og usikre bilister’, begik fejl under kørslen, uden at det var deres hensigt. Tiltag, der kan bidrage til at reducere disse utilsigtede fejl - som f.eks. ‘påkører under bakning trafikant eller genstand, som du ikke havde bemærket’, ‘kommer ind i en forkert bane ved en rundkørsel eller på vej hen mod et vejkryds’, ‘fejlvurderer, om du kan nå at foretage venstresving ind foran modkørende, og undgår kun med nød og næppe kollision’ - vil formentlig kunne bidrage til at gøre denne gruppe mere trafiksikker.

Bilisterne i gruppe 2, ‘Overtrædende og usikre bilister’, overtrådte bevidst færdselsreglerne og kørte risikobetonet, selv om de tilsyneladende var klar over, at deres trafiksikkerhedsmæssige færdigheder var ringe. Det tyder på, at disse bilister havde en meget lav motivation for at køre trafiksikkert, og at tiltag, der kan motivere disse bilister til at køre mere trafiksikkert, formentlig vil kunne have en positiv effekt på trafiksikkerheden.

Undersøgelsen giver ikke svar på, hvorfor disse bilister evt. mangler motivation for at køre trafiksikkert, og den giver derfor heller ikke detaljerede svar på, præcis hvordan man skal sætte ind. For at kunne fastslå dette er der brug for undersøgelser, der går mere i dybden med en karakteristik af bilisterne i de forskellige undergrupper.

Samlet set peger undersøgelsens resultater dog direkte frem mod et dobbelt fokus inden for fremtidige præventive tiltag: En direkte holdningsbearbejdning rettet mod bevidste regelbrydere og en øget indsats for at træne de mindre kompetente bilister.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg tror at hvis man virkelig vil dårlige bilister til livs (særligt dem der kører dårligt bevidst), så bliver man nødt til at gøre psykologisk profilering til en del af kørekortet. Dvs. at man skal kendes egnet til at have kørekort via en psykologi test.

Vi ved allesammen at der bare er nogle typer der ikke bør have lov til at tage kørekort.

 • 16
 • 2

Nej selvfølgelig har han ikke det. Hvis du trækker ud for at overhale og du ikke har kompetencen til at se om der er fri bane, så er der kun én du kan skyde skylden på. Og du kan se ham når du børster tænder om morgenen.

 • 28
 • 7

Permanent overvågning i en del af samtlige lysregulerede kryds og hvor dem, der kører frem mod (over for) rødt alle bliver fotograferet og om muligt også tages for hastighedsoverskridelser, mener jeg ville hjælpe (omend ikke så i hvert fald alle os andre). Det er nemlig lige præcis i de kryds, at de bevidste og mindre bevidst sjuskede laver overtrædelser stort set konstant og er både til væsentlig ulempe og ofte også til fare for andre.

Mit forslag er, at hver rød-kørsel koster kr. 10.000 i bøde plus (som nu) klip i kørekortet. Tre forseelser inden for 10 år af denne type burde give et års kørselsforbud.

Bevidste regelbrydere er i realiteten ofte kun modtagelige over for en konsekvens, som rammer dem hårdt.

 • 7
 • 10

Det næststørste problem i en snegle-kø efter sneglen med sin egoistiske kørsel, er som regel køretøjet der ligger lige bag ved sneglen som regel med mindre end lovpligtig afstand, og som alligevel ikke er i stand til at overhale. Hvis denne trafikant holdt den lovpligtige afstand, så kunne andre, der er i stand til at vurdere korrekt og måske har lidt flere kW, overhale et køretøj af gangen, i stedet for at blive tvunget ud i lange overhalinger af flere køretøjer på en gang. Men om det er misundelse eller Jantelov, så har mange trafikanter den syge indstilling, at dem bagved skal ikke overhale mig.

 • 11
 • 3

i stedet for at blive tvunget ud i lange overhalinger af flere køretøjer på en gang. Men om det er misundelse eller Jantelov, så har mange trafikanter den syge indstilling, at dem bagved skal ikke overhale mig.

Hvem tvinger dig? En god billist venter til der er oversigt, og bruger først da alle sine kW.

Hvis man ikke kan styre sine følelser bag et rat, overhaler uden oversigt, forårsager et uheld og derefter lægger skylden på den langsomtkørende, ja, så har man efter min mening et alvorligt problem.

 • 24
 • 4

Det er nok fornuftigt at opsætte stærekasse (inkl. advarsel herom !) ved store lysregulerede vejkryds med historiske mange ulykker. Muligvis også, hvor der er mange "bløde" trafikanter.

Det er til gengæld næppe hensigtsmæssigt at straffe hårdt med gigantiske bøder og fratagelse af kørekort, ikke mindst det sidste kan koste jobbet og begge kan gå ud over familien. I stedet kunne overvejes krav om fartskive i bilen på egen omkostning og regelmæssig kontrol hos politi, på et A-plus værksted eller lignende. På sigt vil mere intelligente løsninger som permanent dynamisk fartbegrænser blive mulig, således at der max kan køres 50 i byen og 110/130 på motorvej osv. Tilsvarende krav om alkolås forekommer langt mere hensigtsmæssig og proaktiv, uden at smadre personers og familiers liv for at bryde regler og love måske uden at det har kostet noget menneske et krummet hår.

Det siger vel sig selv, at hvis du tager brøder ud af munden på et menneske, tvinges vedkomne til ulovligheder og måske ekstremiteter for at overleve. Det er sgu' da usmart.

I både Tyskland og Frankrig kan man miste kørekortet i 1 måneder for 2 x køren over for rødt indenfor 4 måned (det er sådan ca. reglerne). Det virker noget mere afbalanceret og intelligent. Desuden kan man vælge hvornår man vil aflevere kortet inden for 6 måneder.

 • 3
 • 2

Hvis denne trafikant holdt den lovpligtige afstand, så kunne andre, der er i stand til at vurdere korrekt og måske har lidt flere kW, overhale et køretøj af gangen, i stedet for at blive tvunget ud i lange overhalinger af flere køretøjer på en gang.

Det rimer ikke med, at den overhalende skal kunne komme ind i trafikstrømmen uden at forulempe den øvrige trafikanter, efter at han/hun har overhalet, her f. eks. den trafikant, der holdt den lovpligtige afstand.

 • 3
 • 1

Er der nogen der kan svare på hvorfor en så lille ting som at folk ikke kører med nålen på maks hidser folk så meget op. Bliver helt bange for at møde netop de mennesker bag et rat... Min observation er at det er dem der kører stærkt også er dem der mener de kan køre over for rødt. Jeg vil foreslå at politiet skal have en mukkert med så istider for to klip er det to hug med mukkert på køretøjet og fire flade dæk. Eller ??? hvordan får man folk til at forstå at Newtons love også gælder for deres køretøj...

 • 10
 • 5

Meget enkelt. Det er de samme mennesker, der betragter den daglige pendling mellem hjem og arbejde som motorsport. De burde få sig et partoutkort til Nordschleife Touristenfahrten i stedet.

 • 8
 • 0

Er der nogen der kan svare på hvorfor en så lille ting som at folk ikke kører med nålen på maks hidser folk så meget op.

Måske fordi de herved skaber farlige situationer. Uanset hvor godt man sikrer sig før en overhaling og uanset hvor godt udsyn man har, så vil en overhaling altid være en situation med større risiko end alternativt ingen overhaling.

Men så kan de jo bare blive bagved. Ja det kan man da. Men nu er formålet med stort set alle former for transport jo på rimelig tid og med god sikkerhed at blive bragt fra A til B. Dette formål modarbejdes jo af den ældre bilist, der på sin månedlige tur, putter afsted med sådan en 20-25 km under den hastighed der er forsvarlig efter forholdene.

Yderligere kan ophidselsen måske skyldes, at sådanne billister på ingen måde overhovedet vil indse at de medvirker til at øge faren i trafikken. "De kører jo bare langsomt og sikkert. Det er jo de andre overhalende fjolser, der er farlige." Men er der iøvrigt ikke stadigvæk en paragraf i færdselsloven der siger, at man skal følge trafikken?

Nå, heldigvis er denne diskussion jo ikke eksisterende, når vi på et tidspunkt alle har fuldt autonome biler, der snakker sammen. Så kan pensionisten ikke sætte bilen til krybe-fart.

 • 10
 • 19

Dette formål modarbejdes jo af den ældre bilist, der på sin månedlige tur, putter afsted med sådan en 20-25 km under den hastighed der er forsvarlig efter forholdene.

I "forholdene" skal du også indregne personen der kører. Hvis en rigtig dygtig billist vurderes at kunne køre forsvarligt med maksimalt 80 km/t på en given vejstrækning, hvad gælder så for en lidt usikker billist?

Gruppen af billister som er "gode nok til kørekort" er ikke en totalt homogen gruppe. Man har fra samfundets side fastsat en øvre grænse og indføjet i færdselsloven at man ikke må køre "unødigt langsomt". Det er ikke dig der er bedst i stand til at vurdere om en anden billist kører unødigt langsomt med 60 km/t på en landevej.

En anden sjov ting er at hvis 80 km/t er den øvre grænse i godt vejr og føre, hvad er så den fornuftige grænse hvis det regner lidt eller er mørkt? Mange synes at mene det stadig er 80 km/t så længe der er lidt vejgreb og lidt sigtbarhed stadig.

Personligt kan jeg da godt være træt af at ende bag en "blød hat", som kører langsomt, men det er præcis som hvis jeg ender bag en traktor eller en bil med trailer... jeg ærgrer mig og passer så ellers pænt min egen kørsel uden at bebrejde den langsommere trafikant noget.

Husk venligst at 80 km/t på en landevej ikke er minimumshastigheden.

 • 24
 • 5

Jens, du har ret, i nogle tilfælde, og i mange andre tilfælde er du bare helt ved siden af... Du har ret i at der er en paragraf der siger at du skal følge trafikken, men der er også bestemmelser der siger at du skal køre sikkert. Jeg kører f.eks ganske tit 70 km/t både på landevej og på motorvej...... Og når du er faldet ned i stolen igen, kan jeg afsløre at jeg kører med trailer i de tilfælde. Jeg har i andre tilfælde kørt endnu langsommere, og i disse tilfælde undgået motorveje. Jeg har haft jobs som chauffør hvor jeg sommetider har haft gods på bilen som af forskellige årsager har tvunget mig til at køre langsommere, også selvom godset er forsvarligt fastgjort. Selvom andre trafikanter tydeligt kan se hvorfor jeg kører langsommere er det ikke få strittende fingre jeg har haft fornøjelsen af at studere ;o)

Hvis jeg virkelig vil pisse folk af på en sjov måde, så kører jeg en tur på motorcyklen, og overholder alle hastighedsgrænser 100 procent. DET kan virkelig få bilister til at opføre sig underligt og uendeligt farligt! En motorcyklist forventes at overtræde hastighedsgrænser og vel egentlig det samlede lovværk, og når en bilist så møder en motorcyklist som bevidst provokerer ham ved at følge loven er det helt i orden at ligge en halv meters penge bag motorcyklen, og lige så snart der er en halv kørebane ledig, kan man foretage en overhaling og trække ind allerede før man har passeret motorcyklen.... Vi motorcyklist trækker jo gladeligt ned i nærmeste grøft for at tilfredsstille Brian i hans bil, ikke sandt?

Men vi er helt enige om at der findes visse mennesker som selv burde kunne indse at nu er det på tide at aflevere styrepappet, for nu kan hverken øjnene eller reaktionerne følge med længere. Men når det er sagt, så foretrækker jeg faktisk at hvis folk føler sig en smule usikre af en eller anden grund,så sætter de hastigheden lidt ned. Hellere det end at køre sig selv - og andre - ihjel bare fordi man ikke ville genere andre trafikanter.

 • 19
 • 1

Hvis man er 100% regeloverholdelsesindivid, er der intet belæg for, at man også er en god billist. Jeg vil meget hellere færdes i trafikken med de billister, som kan overskue det samlede trafikbillede, ved hvad de vil foretage sig og gør opmærksom på dette, viser hensyntagen, ikke tøver, samt kender egne og bilens begrænsninger, og betragter trafikken som en samarbejde !

Dette vil kræve en omlægning af køreundervisningen, hvor de kørekortegnede skal bevise, at de kan overskue flere faktorer og samtidig have opmærksomheden rettet længere frem, end til blot nærmeste bagkofanger. Test for dette eksisterer og bør implementeres ASAP !

 • 11
 • 5

Tja - det er i orden med mig hvis der også er psykologisk profil på dem der skal udforme love og regler på området.

Når vi nu er i gang, så kan vi jo også bruge sessionen til at vurdere hvilke mænd der skal ha' reduceret deres fremtidige mulighed for faderskab, for vi ved jo alle at det ikke e alle der egner sig til det.

 • 6
 • 2

I "forholdene" skal du også indregne personen der kører. Hvis en rigtig dygtig billist vurderes at kunne køre forsvarligt med maksimalt 80 km/t på en given vejstrækning, hvad gælder så for en lidt usikker billist? Gruppen af billister som er "gode nok til kørekort" er ikke en totalt homogen gruppe. Man har fra samfundets side fastsat en øvre grænse og indføjet i færdselsloven at man ikke må køre "unødigt langsomt". Det er ikke dig der er bedst i stand til at vurdere om en anden billist kører unødigt langsomt med 60 km/t på en landevej. En anden sjov ting er at hvis 80 km/t er den øvre grænse i godt vejr og føre, hvad er så den fornuftige grænse hvis det regner lidt eller er mørkt? Mange synes at mene det stadig er 80 km/t så længe der er lidt vejgreb og lidt sigtbarhed stadig. Personligt kan jeg da godt være træt af at ende bag en "blød hat", som kører langsomt, men det er præcis som hvis jeg ender bag en traktor eller en bil med trailer... jeg ærgrer mig og passer så ellers pænt min egen kørsel uden at bebrejde den langsommere trafikant noget. Husk venligst at 80 km/t på en landevej ikke er minimumshastigheden

Rigtig godt indlæg, Thomas.

Det er altid lidt rystende at høre, hvordan de 'stærke' på facistoid vis mener, at de 'svage' bare skal ryddes væk i trafikken, så de ikke sinker andre. Ældre mennesker kører ofte langsommere, fordi de ikke finder en højere hastighed forsvarlig. Det er deres RET - færdselsloven siger ikke, at man skal køre 80+ på landevejen. Respekt for alle, der indser deres begrænsninger og agerer derefter. (hvilket sjældent gælder fartlideristen Hurtig-Brian).

Tænk hvis nogen behandlede de 'stærkes' børn på samme måde, som de 'stærke' behandler svage trafikanter.

 • Selv om din far har en stor bil, lille Ole, så er Peter og Søren lidt kvikkere end dig. Så ned på bageste række og hold din mund Ole, så du ikke står i vejen for de andre. Du er ikke så meget værd som dem.
 • 9
 • 3

At den måske usikre bilist kører 60 på en landevej (hvor der ikke som på en motorvej er en minimumhastighed på 40!), og dermed fremfører sit køretøj forsvarligt, eller at selvsamme bilist tvinges op på 90 fordi der ligger en agressiv varevognchauffør 3 meter bag?

Den forsvarlige bilist afstemmer hastigheden efter forholdene, og nogen gange skønner den forsvarlige bilist at forholdene ikke er rigtig gode, f.eks. når temperaturen svinger lige omkring 0, og det derfor ikke er helt klart at vide om vejbanen er glat (der var lige et uheld i Jylland i dag pga. sort is), hvorfor det vil være uforsvarligt at køre mere end 60 eller mindre.

Andre gange kan det være snusket og mørkt, måske endda med noget dis, således at vejbanen faktisk er usynlig pga. modkørendes lys - er det så forsvarligt at køre 80-90 i blinde?

Etc, etc, - det største problem i trafikken er, ud over uagtsomhed og alkohol, dem der tror at de ejer hele vejen, for de skal frem (det er som regel også dem der sørger for at ødelægge trafikmønstret på en 2-1 vej, fordi de hver gang der bliver to spor skal ræse afsted i yderbanen, og mase sig ind i sidste øjeblik, så al trafikken bagved går i stå), og dermed i værste fald er årsåg til at uskyldige mister deres liv.

Og så OT - for over fyrre år siden blev der talt om at polarisere forlygter og bilruder vinkelret på hinanden, således at modkørende trafik ikke ville blænde. Det vil stort set intet koste at lægge en film i ruder og lygter, men alligevel er det helt glemt - desværre.

 • 6
 • 3

er selvfølgelig 0 km/t :o)

Disse diskussioner mellem ræseridioterne og blødhatsnarrerne er evigt tilbagevendende, selv om fakta er, at de fylder ekstremt lidt i det reelle billede.

Jeg kørte selv i morges over en strækning på 4 km (fuldt optrukket) bag en UP, der kørte 50 km/t selv om vejen var 100% ok og tog mig også i at blive irriteret - indtil det gik op for mig, at denne irritation jo kun gik ud over mig selv ;o)

Så: lidt mere tolerance generelt i trafikken - og det bliver meget mindre stressende at køre bil. :o)

mvh Flemming

 • 12
 • 1

(hvor der ikke som på en motorvej er en minimumhastighed på 40!)

Jeg tror du hentyder til færdelslovens:

§ 44. Færdsel på motorvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til en sådan vej må kun ske med motorkøretøjer, som på vandret vej kan og må fremføres med en hastighed af mindst 50 km i timen.

Jeg mindes også, at den sagde 40 Km/t da jeg tog kørekort, men måske er den ændret for at udelukke knallert 45. Men det er ikke en minimumshastighed, som du skal køre. Køretøjet skal blot kunne det om nødvendigt.

Jeg har selv en vinterdag for en del år siden oplevet at køre på Købe Bugt motorvejen, hvor alle kørte i eet spor, med 30-50 km/t, fordi snedækket gjorde det uforsvarligt at køre hurtigere.

Jeg havde også en tur på motorvejen tværs over Fyn, da jeg lige havde fået kørekortet, i en lejet 3,5 ton lastvogn, som kun kunne presses op på de dengang tilladte 110 km/t, hvis det var ned ad bakke i medvind. Og iøvrigt begyndte den at slingre for meget, hvis den blev presset meget over 90 km/t, så turen foregik med ca. 90, selv om fatgrænsen var 110.

Begge er eksempler på, at det kan være nødvendigt at køre langsommere end fatgrænsen. Og især den sidste vil den bagvedliggende ikke kunne se grunden til, selv om den er alvorlig nok.

 • 3
 • 0

Hvorfor er §22 meget overset? Det ville hjælpe at den blev betragtet på lige fod med andre, det ville få trafikken til at glide bedre.

§ 22. Når en foran kørende bliver opmærksom på, at en bagfra kommende vil overhale til venstre, skal den pågældende holde så langt til højre som muligt og må ikke øge hastigheden.

Stk. 2. Hvis et køretøj føres med lav hastighed eller optager megen plads, og kørebanen er smal eller bugtet, eller der er modkørende færdsel, skal føreren være særlig opmærksom på bagfra kommende færdsel. Såfremt det kan gøre overhalingen lettere, skal føreren nedsætte hastigheden og om nødvendigt føre køretøjet ud til siden, så snart dette er muligt, og eventuelt helt standse.

 • 15
 • 0

I betragtning af det gennemsnitlige uddannelsesniveau her på ing.dk, er det f...... pinligt det her.

 • 6
 • 2

Jeg kører ikke specielt stærkt, undtagen når jeg overhaler en snegl, som forhindrer mig i at køre med en konstant hastighed lige under bødegrænsen på det pågældende vejstykke.

Den samme hastighed som over 90% af trafikanterne kører på vejen, hvorved jeg hverken indhenter eller indhentes.

Derved kan jeg nøjes med at reagere på potentielle farer i trafikken, i stedet for at bruge al opmærksomheden på den rullende forhindring foran.

 • 4
 • 5

Trådens bedste indlæg. Jeg undres til stadighed over hvorledes de regelrette og langsomste lader sig genere af de hurtigere trafikanter, bortset fra tætkørsel. Jeg skal en del år tilbage for at mindes et tilfælde hvor jeg blev irriteret over at blive overhalet. Den værste og mest patetiske bilist er den selvbestaltede sherif, som føler trang til at straffe andre bilister, som han ikke bryder sig om. I tråde som denne læser man ofte "stolte" beretninger om hvordan man bevidst har forhindret hurtigere bilisters fremfærd. Helt sygt OG ulovligt. Jeg klandrer ikke de langsomme trafikanter fordi de er det, men jeg forventer til gengæld heller ikke udfald mod mig når jeg overhaler forsvarligt.

Heldigvis afvikles den danske trafik generelt ganske godt, men når det spidser til stikker den særegne danske selvretfærdighed sit ansigt frem. I andre lande er hjælpsomheden ofte langt større, selvom man måske er kommet ind i det forkerte spor op til krydset. Hvorfor ikke praktisere det her?

 • 5
 • 0

Hvorfor skal kørekortet ikke synes, når bilen skal det? Forny kørekortet hvert fjerde år og gør lægeerklæringen mere grundig, så den også dækker psyken og adfærd

 • 3
 • 2

Hvorfor skal kørekortet ikke synes, når bilen skal det? Forny kørekortet hvert fjerde år og gør lægeerklæringen mere grundig, så den også dækker psyken og adfærd

Måske burde man hellere overveje simulatortest, på samme måde som for piloter.

På den måde kunne man også øve ting, man måske aldrig ville komme ud for.

For hånden på hjertet, hvor mange af os vil egentlig reagere korrekt, den dag vi kommer ud over grænsen - eksempelvis ses der mange ulykker, hvor folk er kommet ud i rabatten, og instinktivt flået rattet til venstre, for derefter at komme helt galt afsted.

Men ved vi egentlig om vi selv vil reagere korrekt, når vi aldrig har prøvet det i praksis?

Herudover, så er det stadig muligt, at nogen mener andre bilister er nogle klovne, fordi de kører for langsomt efter deres mening, men der kan være mange årsager, enten fordi de kan se længere, eller er usikre på at vejene er glatte osv, men det berettiger ikke til at stresse dem, med risiko for ulykker til følge.

Endelig kan der også være tale om nye trafikanter, som er ved at opbygge en rutine - skal de måske heller ikke have lov, fordi det elitære korps af her-kommer-jeg-og-jeg-er-pisse-vigtig mener at vejene kun er til for dem?

Der er mange parametre der spiller ind, men ved at starte med at lægge holdningen om at jeg-skal-frem-for-enhver-pris på hylden, så kunne meget opnås.

 • 3
 • 0

Hvorfor skal kørekortet ikke synes, når bilen skal det? Forny kørekortet hvert fjerde år og gør lægeerklæringen mere grundig, så den også dækker psyken og adfærd

Spændende tanke. Især fordi det ville gå som ved optagelsesprøverne til jægerkorpset: Alle de barske, skrappe drenge, der lige som Rambo kan det hele, bliver lynhurtigt sorteret fra... Det handler nemlig meget mere om selvdisciplin og om at agere til gruppens bedste.

Så den psykologiske undersøgelse vil naturligvis frasortere alle dem, der mener, at de er så gode til at køre bil, at de sagtens kan 'køre efter forholdene' uden at overholde fartgrænserne.

 • 2
 • 1

Hvordan skal man gøre sig fortjent til at være tåbe i dine øjne?

Er det fordi alle andre ønsker at køre hurtigere end dig?

Kender du dit speedometers fejlvisning?

 • 2
 • 5

Dette at bilisterne skal "synes" med jævne mellemrum, er faktisk en tanke, som vi er flere, der tit har leget med, men der vil nok være for mange, der vil miste førerretten til at det vil blive indført - Desværre.

 • 2
 • 0

Dette at bilisterne skal "synes" med jævne mellemrum, er faktisk en tanke, som vi er flere, der tit har leget med, men der vil nok være for mange, der vil miste førerretten til at det vil blive indført - Desværre.

Vi har da ikke brug for at fjerne førerretten for at rette op den danske trafikkultur, bare lidt mindre egoisme.

Og nu inden alle tror at "det er de andre" så er det altså præcist lige egoistisk at mase sig frem, overhale hasarderet, som det er at bevidst køre langsomt og "holde de andre bagved" efter bedste evne.

Men husk lige på at dem der overhaler dig fordi de ønsker at køre stærkere altid er vanvidsbilister og dem der ligger og forhindrer dig i at køre stærkere er idioter. Personligt er jeg ret sikker på at alle trafikkulturelle problemer stammer fra manglende evne til at se ting lidt udefra og objektivt. Følelser og hævnlyst skorter det i hvert fald ikke på.

Selv kører jeg friskt, men lader det helt op til andre at hidse sig op, for har de lyst til at ræse foran, så er det jo deres egen risiko og bøde. Og den utrygge bilist skal da bare have lov til at ligge hvor de har lyst, jeg skal nok lave sikker overhaling når muligheden forekommer.

Faktisk har jeg kun et konkret ønske om overholdelse af regler: husk at blinke ud af rundkørsler, det er ikke for at komme hurtigere frem at undlade dette, kun en manifestation af magt på en eller anden underlig ynkelig måde.

 • 5
 • 1

Denne holdning skyldes at der er rigitg mange som ikke overholder færselsreglerne - Dette kan selvfølgelig også løses ved mere kontrol (politi) på gaden. Desværre ser man også alt for tit politibiler der ikke blikker af eller overholder fartbegrænsningen.

Min holdning skal ikke tages som at jeg føler mig bedre eller værre end de andre på vejen. Men simpelhen at der er mange som ikke helt kender alle reglerne. F.eks. har FDM netop udgivet en undersøgelse som viste at der var mange som tog fejl mht. de fart anvisninger som ses over motorvejene i hovedsstandsområdet.

 • 3
 • 0

Faktisk har jeg kun et konkret ønske om overholdelse af regler: husk at blinke ud af rundkørsler, det er ikke for at komme hurtigere frem at undlade dette, kun en manifestation af magt på en eller anden underlig ynkelig måde.

Jeg tror snarere det er fordi de fleste bilister bruger blinklyset som en eftertanke - jeg forestiller mig at de mener det betyder "Nu drejer jeg" istedet for "Jeg har tænkt mig at dreje nu" - og fordi det ikke for dem er en del af rutinen 'orientér, blink, drej', så glemmer de det vel af og til. Men er der godtnok mange der gør det på den måde og det er lidt træls.

Og ja, jeg synes det er en god vinkel at lade folk komme forbi selvom de kører for stærkt idet det er deres eget ansvar hvis det går galt. Der er den rare ting ved folk der kører for stærkt at de passerer een hurtigt hvis man trækker ind, så det er let at slippe for dem...hvis altså der er en bane at trække ind i.

Jeg gør selv hvad jeg kan for at køre så stressfrit som muligt, dvs. jeg holder god afstand og gør mit til at hjælpe med at holde et godt flow i trafikken. Hvis jeg møder een der kører hasarderet giver jeg ham masser af plads og tænker at han nok bliver indhentet af karma før eller siden. Det er den bedste måde at bevare roen på synes jeg :)

 • 7
 • 0

Alle bilister, både de sikre og de usikre, de øvede og de uøvede, de travle og de mindre travle, ville alle kunne bidrage til en øget trafiksikkerhed ved at følge rådet i Rådet For Sikker Trafiks kampagne: Kør bil, når du kører bil! :-)

 • 4
 • 0

Jeg tror snarere det er fordi de fleste bilister bruger blinklyset som en eftertanke - jeg forestiller mig at de mener det betyder "Nu drejer jeg" istedet for "Jeg har tænkt mig at dreje nu" - og fordi det ikke for dem er en del af rutinen 'orientér, blink, drej', så glemmer de det vel af og til. Men er der godtnok mange der gør det på den måde og det er lidt træls.

Ja det er 'træls', når bilister 'glemmer' de basale regler for 'hensyn'.

§ 32. Stk. 2. Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning. Kørende skal endvidere give tegn før vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på motorvej. Ved vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på anden vej end motorvej skal kørende give tegn, når det er påkrævet til vejledning for den øvrige færdsel. Tegnet skal gives ved hjælp af blinklys, hvor anbringelse heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en arm rækkes vandret ud til siden.

 • 1
 • 1

Der er åbenbart ingen, der har nævnt den mest hastighedsregulerende faktor af dem alle: Lastbiler! På almindelig vej og motortrafikvej må et sådan køretøj, med eller uden anhænger, køre 70 km.t. - at de fleste af disse køretøjer kører stærkere end 70, er sådan set kun for at i intolerante medbilister ikke skal bide negle. Bøden starter ved 77 kmt/t og er minimum 1500,- kr, så. - giv hånd, i stedet for finger til dem, der kører stærkere end 75,-. Mvh. Preben, - en, der selv kører derude med stort og tungt læs, og i øvrigt har prøvet, hvordan et eksploderet forhjul i førersiden påvirker en lastbils køreegenskaber - beware you!!

 • 0
 • 0

Og det er ikke fordi jeg er "hellig", de nævnte fartgrænser gælder når jeg er på job, ellers kører jeg turbobil og mc (bambusraket), men holder afstand, afstand og afstand, indtil der er god oversigt til at foretage en overhaling, der heldigvis sker hurtigt med 300 newtonmetre på krumtappen!! Mvh Preben

 • 1
 • 0

Bedre kan det faktisk ikke siges!

Jeg skal nok dukke nakken i skam og lover at se brødebetynget ud, når jeg nu bekender at jeg er typen der kører efter forholdende og efter mine helt egne hastighedsbegrænsninger, som jeg i utallige tilfælde, på kættersk vis vil påstå mig mere kompetent til at bedømme end de herrer og- eller damer som bliver betalt for opgaven.

Der er gader og stræder i enhver by, hvor færdsel i bil med 50 km/t vil kunne betragtes som overlagt mord uanset hvilket tidspunkt på døgnet- ugen- eller året man valgte at gøre forsøget! Så jeg nøjes med at køre feks 15 eller 20 km/t.

Der er landeveje hvor begrænsningen på 80 km/t udelukkende må være besluttet for at jeg i videst muligt omfang skal hindres i at bruge min bils 6. Gear? Så jeg kører 100- og nogle gange psykopatisk dødsforagtende 110 km/t

Der er motorvejsstrækninger hvor en begrænsning på 110- ja selv 130 km/t giver mig følelsen at at nogen må sidde et eller andet sted og tage tykt pis på mig- ja og så selvfølgelig ham foran i den anden bil jeg klokken 03.00 om morgenen lige kan skimte baglygterne på, sådan ca 2 kilometer forude +- 15-20 meter. Jeg kører 160 km/t og kommer aldrig tættere på ham. De 160 km/t kunne lige så godt have været 180- eller 200 km/t hvis ikke det var fordi jeg fik en betinget frakendelse af kørekortet, hvis uheldet var ude og jeg kom til at udgøre nattens "moment of zen" for en betjent med for lidt at lave. 5. bil der har passeret den sidste time. Et knips med laseren, Bingo.. 200km/t rent, knald på de blå blink og eftersætning med 250 km/t, for Puttgarden nu leves livet farligt. Biljagt, adrenalinsus, det fedt at være betjent. I morgen kan han fortælle til journalistmanden at nattens raid afslørede at 20% af bilerne kørte vanvidskørsel på strækningen, men NOT ON HIS WATCH! (ikke så længe han styrede stopuret) En rigtig helt!

Ikke som hans Tyske kolleger! De kan nemlig selv finde på at bevæge sig på udvalgte strækninger af den Tyske Autobahn med en marchhastighed omkring de 200 km/t. Og de løfter end ikke et øjenbryn hvis man skulle komme til at overhale dem med 250 km/t. MEN. For der er et stort men!

Hvis dit og deres skøn omkring trafikkens øjeblikkelige beskaffenhed ikke er i sync- hvis de vurderer at dine evner ikke ser ud til at stå mål med din hastighed- eller hvis de konstaterer at andre bilister på nogen måde nødsages til at tage særligt hensyn til dig og din kørsel! Så er det bedst at du har hel del kontanter ved hånden, eller et hævekort kan lidt mere end gennemsnittet i nærmeste hæveautomat! Har du kørt rigtigt skidt, så står du med et øjeblikkeligt kørselsforbud og kommer ikke ud af flækken, før du stiller med en livline til at køre din bil. Se det er da til at forstå!

Når jeg ser en gammel mand i en næsten lige så gammel bil, der ligger og triller afsted med 60 km/t på en landevej hvor jeg ville køre 100 ja så husker jeg lige på at jeg også har en gammel far der var god til at køre bil engang, og ham håber jeg i vil udvise tålmodighed med- og tage lidt hensyn til, som jeg ønsker alle andre gør ift jeres gamle far- mor- kone eller børn i trafikken! Tålmodighed ér en dyd! At sparke klampen i kælderen kan enhver idiot med intakt højrefod finde ud af.

Og bøder.. Det er ikke noget man øffer over! Enten har man dummet sig- eller også har man truffet et bevidst valg! Og så betaler man bare hvad det koster!

 • 1
 • 1

@John Jensen

83 dBa ved de 2.900 o/m motoren tøffer med ved 200 km/t. Målt i en meters afstand mens bilen dog holdt stille.

Hjulstøj har jeg desværre ikke måling på, men på sommerdæk hører jeg mere motor- end hjulstøj i kabinen.

Så mit bud må være: Væsentligt mindre end Toyota Aygo'en der banker forbi med 140 km/t.

 • 1
 • 2

Klokken 03.00 om morgenen vil motorvejens naboer nok gerne have nattero. Har du overvejet, hvor meget du støjer med 200 km/t?

Og selvom der ganske vist er påvist en sammenhæng imellem dårlig nattesøvn og hjerte/karsygdomme, så er at katagorisere motorvejsstøj som trafikdrab vist at spænde buen lidt for hårdt!?

Skeler jeg med bare et halvt øje åbent henover den omfattende statistik på området, får jeg den lidt dumme følelse af at nogen forsøger at male den berømte/berygtede fanden på væggen eller læse tal som fanden læser biblen om man vil!

Jeg husker garanteret marginalt forkert, men i runde tal. I år 2000 svarede antallet af personbiler på vejene i forhold til antal trafikdræbte, til at sandsynligheden var 1:3.800 for at komme af dage i trafikken.

I 2012 1:12.500 og trods en lille stigning i antal dræbte i 2013, steg antallet af biler også så sandsynligheden faktisk faldt yderligere til 1:13.200

Engang i slutningen af december 2013 husker jeg at have læst en artikel, hvor et ældre ægtepar ganske tragisk endte deres dage i en trafikulykke og dermed indgik i en trist statistik som nummer 168 og 169 i rækken, hvilket som jeg husker det blev udlagt som den første eller største stigning i antallet af trafikdræbte i 30 år, og en løftet pegefinger formanede om at der stadig var 10-12 dage tilbage af året!

Javel ja. Året før, i 2012 var det samlede antal dræbte 167 personer, så der var rent faktisk tale om en stigning!

Meen jeg var helt ærligt blevet en anelse harm hvis mine kæres tragiske død var blevet (nøjes med at skrive) brugt til at bringe det budskab til torvs, når sandsynligheden for at møde en for tidlig død i trafikken reelt var faldet adskillelige procentpoint i forhold til antallet af biler på vejene- og tilbagelagte kilometer!

Jeg kører selv imellem 40- og 60.000 km om året i personbil rundt i Europa og har set min andel af dumme dumme ulykker, og årsagen er indrømmet ikke sjældent fart, mere præcist forskellen imellem farten på en sløv dumstædig padde der holder på sin ret, og så en hjernelam overmodig fedtnakke der har mere travlt end han har evner til! De er lige farlige, og de skal begge på livsvarig basis have kørekortet udskiftet med et klippekort til bus og tog!

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten