Kronik: Brug den danske biomasse fra affald

Forsyningssikkerhedsafgiften for VE-brændsler er til debat, herunder afgiftslempelsen på VE-affald i form af affaldstræ. Som ressourcestrategien understreger, skal vi få endnu mere ud af ressourcerne i vores affald. Det er den rigtige vej. Vi skal genanvende mere, også rent affaldstræ.

Derfor bliver f.eks. meget af det rene affaldstræ fra landets genbrugspladser i dag til spånplader. Samtidig bliver den del af affaldstræet, der ikke kan genanvendes i overensstemmelse med affaldshierarkiet, til grøn strøm og fjernvarme. Og det skal først og fremmest ske i Danmark frem for at transportere affaldet rundt til forbrændingsanlæg i Europa.

Derfor er det også relevant, når Dansk Industri på ing.dk påpeger, at det er en dårlig ide at køre rent affaldstræ til forbrænding, hvis det kan blive effektivt genanvendt. Vi må dog ikke sænke blikket for, at affaldstræ, der ikke kan genanvendes, er en værdifuld grøn energiressource. Og vi må i særdeleshed ikke ende dér, hvor vi eksporterer ressourcen til vores nabolande for derefter at importere ny biomasse fra verdensmarkedet. Derfor vil vi også gerne bidrage til retningslinjer for afgiften, som modvirker, at genanvendeligt affald ender i forbrændingsanlæggene.

Noget affald er - ligesom andre varer - en del af det åbne europæiske marked. Og i reglen er det hverken et problem i eksport elle import af VE-brændsler. For tiden får Danmark gevinst af import af affald til energiudnyttelse fra de britiske øer, netop fordi man her på nuværende tidspunkt ikke har en dynamisk infrastruktur for affald. Man mangler både genanvendelses- og energiudnyttelsesmuligheder, og det betyder, at affaldet i dag i høj grad ender på lossepladser. Og da der er bedre miljø og økonomi i at eksportere affaldet til Danmark end i at lade det ligge på lossepladsen, kommer affaldet danske fjernvarmeforbrugere til gavn.

Lige så vel som briterne eksporterer affaldet, når det giver miljø- og samfundsøkonomisk værdi, ligeså kan vi også eksportere affald, vi kan sikre genanvendt i Europa så længe vi ikke har tilsvarende muligheder i Danmark. Men eksporterer vi den del af træet, der ikke kan genanvendes, for at føde tyske og svenske forbrændingsanlæg, går vi kort sagt over åen efter vand.

Danmark står i en historisk omstilling inden for ressourceområdet. Samtidig står vi midt i omstillingen af vores energisystem. Strømmen vil fremover komme hovedsaglig fra vindmøller, og når vinden ikke blæser, lukker forbrændingsegnet affald og biomasse hullerne i vinden. Affaldet er en del af løsningen, og derfor skal den biomassebaserede del af affaldet naturligvis også være omfattet af VE-brændselsafgifterne på lige vilkår med de andre biomassetyper. Igen for at undgå at det bedre kan betale sig at eksportere biomassedelen af affaldet til forbrænding i Sverige og Tyskland.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten