Kronik: Bro-miraklet på Roskilde Fjord

Et år efter at kronprinsesse Mary indviede broen over Roskilde Fjord, er trafikken langt fra at leve op til de prognoser, der lå til grund for beslutningen om at bygge den. Illustration: Fjordforbindelsen Frederikssund

 

Hans Schjær-Jacobsen er civilingeniør, lic.techn., HD Illustration: Privatfoto

Trafikpolitikerne og byrådet i Frederikssund Kommune var enige om, at det ville være rart med en ny fast forbindelse over Roskilde Fjord. Kronprins Frederiks Bro fra 1935 trængte til at blive aflastet, der var ved at være for meget trængsel. Men sådan en fast forbindelse er dyr, og der var ikke mange statspenge at rutte med. Derfor enedes man om at undersøge mulighederne for en brugerbetalt forbindelse. Den blev senere ved åbningen i september 2019 navngivet Kronprinsesse Marys Bro.

Der var to krav til trafikkens udvikling for at begrunde opførelsen af den nye forbindelse: Den nye bro skulle aflaste den gamle bro så tilpas meget, at trængselsproblemerne bliver løst, og trafikken over den nye bro skulle være så tilpas stor, at brugerbetalingen kunne finansiere den nye forbindelse, i hvert fald delvist.

Det er her, Vejdirektoratet kommer ind i billedet. På basis af en undersøgelse foretaget af Cowi offentliggjorde Vejdirektoratet i 2010 en trafikprognose (angivet for 2018 med røde symboler i grafikken). Desværre viste prognosen, at trafikken over Kronprins Frederiks Bro fortsat ville vokse, og at trafikken over den nye betalingsforbindelse kun ville være 4.700 biler pr. hverdagsdøgn, hvilket var alt for lidt til at retfærdiggøre brugerbetaling.

Sådan en prognose kunne transportpolitikerne naturligvis ikke bruge til noget. Hvad gør de, når prognosen ikke dur til at retfærdiggøre det politiske formål? De finder bare en bedre prognoseleverandør. Sund & Bælt blev så bedt om at lave en undersøgelse af trafikanternes betalingsvillighed på den nye betalingsforbindelse samt en ny trafikprognose.

Det blev en vellykket undersøgelse af betalingsvilligheden, for miraklet indtraf: Trafikken over Kronprins Frederiks Bro blev reduceret, og trafikken over Kronprinsesse Marys Bro blev 2,7 gange større end i Vejdirektoratets prognose (referenceår 2018). Sund & Bælt kan i dag ikke fremsøge tidsserien for deres mirakelprognose: »Det må antages, at den ikke længere findes i selskabet«. Her er den blevet rekonstrueret ud fra en årlig vækst på 1,8 procent som oprindeligt forudsat (de blå kurver i grafikken). Det er i øvrigt en langt højere vækst end hidtil realiseret over Roskilde Fjord. Anlægsloven for Kronprinsesse Marys Bro blev i 2014 vedtaget i Folketinget på basis af Sund & Bælts mirakuløse prognose.

Hvad gør transport­politikerne, når prognosen ikke dur til at retfærdiggøre det politiske formål? De finder bare en bedre prognoseleverandør.

Det er nu et år siden, Kronprinsesse Marys Bro blev åbnet, så nu er der data til rådighed for den realiserede trafik. Den enorme betalingsvillighed og trafik på Kronprinsesse Marys Bro, som blev forudset af Sund & Bælts prognose er desværre udeblevet i praksis. De sorte symboler i grafikken angiver den realiserede trafik (biler pr. hverdagsdøgn) for begge broer, opgjort som et gennemsnit for 11 måneders-perioden oktober 2019-august 2020.

For Kronprinsesse Marys Bro ligger trafikken på ca. det halve af Vejdirektoratets prognose og ca. en femtedel af Sund & Bælts prognose. For Kronprins Frederiks Bro rammer Sund & Bælts prognose plet, mens Vejdirektoratets prognose ligger noget for højt. I begge prognoser er der tale om et betydeligt spring i den samlede trafik over Roskilde Fjord efter åbningen af Marys Bro.

Driften af Kronprinsesse Marys Bro er i overensstemmelse med anlægsloven lagt i hænderne på Fjordforbindelsen Frederikssund SOV. Selskabet har en bestyrelse, men ingen medarbejdere. Selskabet køber administrative og driftsmæssige ydelser af Vejdirektoratet. Det er bestemt i anlægsloven, at de statsgaranterede lån optaget af Fjordforbindelsen Frederikssund skal tilbagebetales inden for en tidsramme på 40 år.

Som sagt blev anlægsloven vedtaget under forudsætning af Sund & Bælts mirakelprognose, men Fjordforbindelsen Frederikssunds bestyrelse er henvist til at ­operere med et meget mere beskedent trafikgrundlag. I grafikken er vist bestyrelsens langtidsbudget, offentliggjort i årsberetningen fra 2019. Det fremgår, at langtidsbudgettet har en indsvingsperiode på fem år, hvorefter den årlige stigning er 0,9 procent.

I det lange løb er langtidsbudgettet ca. halvt så stort som Sund & Bælts prognose og ca. dobbelt så stor som Vejdirektoratets prognose. I regnskabet for 1. halvår 2020 har bestyrelsen en forventning om kun 2.500 biler i 2020 og et nedjusteret økonomisk 2020-resultat. For at nå 8.400 biler i 2025 skal trafikken vokse med 236 procent på fem år.

Miraklet på Roskilde Fjord er slut. Det varede kun, indtil anlægsloven var vedtaget, og den nye broforbindelse opført. Nu har dagligdagen meldt sig. Hvordan gik det i virkeligheden med trafikken over Kronprinsesse Marys Bro? Den ligger langt under Sund & Bælts mirakelprognose og når sandsynligvis aldrig det reducerede niveau, som bestyrelsen har meldt ud i årsberetningen fra 2019.

Og Kronprins Frederiks Bro? Trafikken blev noget reduceret, men vil, hvis det går som Sund & Bælts prognose siger, allerede være oppe på 20.000 biler igen omkring 2027-28. Er det ikke udtryk for en meget kortvarig løsning af trængselsproblemet?

Emner : Broer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Møngden af trafik afspejler den politisk valgte betalingsmodel - gør broen gratis, og mange bilister flytter... ja - det er jo indlysende.

Hvad er pointen med historien: 1) At broen ikke er nødvendig? 2) At politikere tager dårlige beslutninger? 3) At politikere laver bestillingsarbejde i analyser?

1) - broen ER den rigtige løsning, og den bliver automatisk brugt mere når først Frederikssund motorvejen er færdig - og man laver den tilslutning fra nordsjælland man 'glemte' i planlægningen. 2) Vi har jo valgt dem, så det er vores eget ansvar. Men ja - helt utroligt dumt at man ikke sørger for at gøre de lokale glade for broen - og bare lader os andre sporadiske brugere dække underskudet. Månedskort til pendlere og lokale virksomheder og beboere - og 3 dobling af prisen for alle andre. Helt OK løsning, hvis det kombineres med EFFEKTIVE forbud og restriktioner på den gl. bro! 3) Politikere leder (næsten) altid efter muligher for at retfærdiggøre deres valg - helt eksterne kilder, og helst baseret på målinger og prognoser. Det ville være rart hvis nogen turde stille sig frem og sige klart: Vi vælger DENNE politik, selv om vi ved det er upopulært hos nogen.

...men artiklen lugter (som vanligt - desværre) lidt for meget af korstog...

 • 27
 • 19

Er at man også har fjernet skiltningen til Kronprins Frederiks når man kommer fra Holbæksiden , men prøver ved skiltning at antyde at vejen til Frederiksund går over den nye Kronprinsesse Mary,2 bro. Vejen derover er væsentligt længere.

 • 27
 • 9

"4) At flere veje giver mere trafik?" ville også være en legitim konklusion at drage. Igen.

Ikke hovedkonklusionen, bevares, men da der stadigvæk er folk der mener, at flere veje er løsningen på al trængsel, er den alligevel vigtig at anerkende.

 • 13
 • 3

Lidt hurtig hovedregning giver en årlig broafgift på ca. 9 millioner kroner.

Vi må håbe det er tilstrækkeligt til at aflønne bestyrelsen.:-)

 • 43
 • 2

Egentligt meget underholdende.

Klima, klima, klima, klima, men når der så mangler trafik så er det også et problem :-)

 • 15
 • 14

Betaling for at passere Kronpricesse Mary's Bro Det er betalingen der ikke hænger sammen og afholder os fra Horns Herred, i at benytte broen. Til gengæld har den flyttet den tunge trafik væk fra Kronprins Frederiks Bro, så der meget sjældent er køkørsel igennem Frederikssund. Slet brobetalingen, eller indfør den på de københavnske broer også, så kan politiker føle hvor tåbeligt det er, at skulle betale for en lokal bro.

mvh Torben Nielsen - medstifter af En Bedre Fjordforbindelse - som fik broen realiseret

 • 29
 • 7

I Norge betaler man ved kørsel på mange broer og tunneler via nummerpladeaflæsning. Det kunne man overveje generelt, både i Jylland og på øerne. Til gengæld kunne man så nedsætte taksten på de få eksisterende forbidnelser til et mere rimeligt niveau, - og (måske) få en bedre trafikfordeling over Roskilde fjord.

 • 7
 • 9

Hvad med jyske broer ?

Eller er det for urealistisk en tanke ?

Ja, det tror jeg! Jeg har gjort op med mig selv, at jeg ikke kører over den nye bro før for eksempel den 3die Limfjordsforbindelse er lavet som en betalingsbro. Det sker nok ikke i min tid. (Og jo - jeg HAR faktisk krydset den for at teste om anlægget kunne håndtere historiske nummerplader. Derfor krydsede jeg den i forsommeren i en 1922 Ford T med historiske plader :-) - og det kunne de).

 • 18
 • 1

Det var lokale borgere og senere politikere der råbte og peb om en (myldretids)bro. Desværre troede politikerne der var en reelt behov, og i andre trafikbergninger regner man med millioner i tab når folk holder stille i en kø, selv i deres fritid. Nu ved vi at få vil betale for at komme hurtigere frem! De vil have andre til at betale. Selv et stort vognmandsfirma ville hellere have sine lastbiler til at holde i kø ved den gamle bro end at betale for fremkommelighed med den nye bro.

 • 11
 • 10

Det koster 14,- at kører på broen. Det er da billigt. Pendler man bliver det ca 560 kr om måneden. Det kan ikke bringe mig i affekt. Har brugt broen flere gange og syntes det er herligt at slippe for at kører gennem Frederikssund. Måske bliver turen lidt længere, men det går lidt hurtigere. Jeg syntes broen er den rigtige løsning!

 • 20
 • 15

I Kbh vil man gerne ha' lov at lave en betalings sone for at få trafikken uden om byen, det må man ikke, for det er konkutanceforvridende. I frederikssund laver man en betalings vej uden om byen for at få trafiken ind gennem byen. Der udover tvinger man lastvogne over betalingsbroen det er ikke konkuranceforvridende!

 • 21
 • 2

Jeg kan se at Bjarne Mønnike har fået adskillige thumps down for faktisk at beskrive sandheden. Skiltningen er nemlig ikke bare mangelfuld - den er opsat på en måde, således at man skal tro at der ikke længere er forbindelse den anden vej til Frederiksssund, men KUN over Mary's bro.

Sidst i 2019 lovede man at man ville ændre skiltningen til at vise den reelle adgang, således at den ikke virkede som en betalingsfælde.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE1183...

Desværre ændrede man den til at være decideret løgn... eller som et af Frederikssund kommunes egne byrådsmedlemmer beskriver som "lige lovligt frisk". For det første blev byerne ændret til noget som ihvertfald billister uden nærmere lokalkendskab SLET ikke kan genkende som en by i den rigtige retning, og pludseligt blev den gamle vej til Frederikssund også flere kilometer længere end vejen over Mary's bro. Det kan man godt grine af som lokal, når man ved at det simpelthen ikke er rigtigt. Så ja... mirakler sker også lokalt - Hornherred vokser simpelthen, når det er belejligt.

https://jyllands-posten.dk/indland/trafik/...

Og nu nægter man simpelthen at ændre skiltningen, således at folk uden lokalkendskab lokkes over broen, fordi man VIL have at broen skal være den nye primære vej - altså en decideret betalingsfælde som jo... ja, gavner selskabet bag broen.

... og får dem som ikke forstår hvorfor de lokale er imod den: Forestil jer at i bor 2 km uden for byen, og alle indkøbsmuligheder, aftentilbud, skoler mm. ligger inde i byen. Iøvrigt ligger jeres arbejde på den anden side af byen, og der er kun EN vej til byen fra jeres hus. Pludseligt lægger staten en betalingsbom lige ude for byen, næsten ude for jeres indkørsel. Så HVER eneste gang i bevæger jer ud for at handle, hente børn eller køre dem ud til kammerater og hente dem igen bagefter, gå til aftengymnastik og iøvrigt køre til og fra arbejde, koster det jer 2 x 14 kr (i skal jo også tilbage igen). Altså pludseligt ikke kun småpenge på et år... Det kan let komme til at koste 100,- på en dag, til/fra arbejde, skolebarnet skal hentes hos en kammerat i Frederiksssund og konen skal til aftengymnastik. Man jo selvfølgelig også bare vælge at dumpe familiens sociale liv - det er jo gratis.

Derfor gider vi ikke bruge broen, og selv transportfirmaerne kører nedenom over Holbækmotorvejen i protest mod broen. også selvom priserne måske kunne lægges over på kunderne. Håbet er jo det her, således at vi igen får samme vilkår som alle andre...

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE1173...

 • 23
 • 5

Første gang, jeg kørte over broen i retning fra Holbæk, var jeg pludselig på vej til Roskilde, selv om jeg skulle til Hillerød - det skabte lidt forvirring. Anden gang skete det samme, selv om jeg var forberedt, og på sporene i rabatten var det tydeligt at se, at jeg ikke er den eneste.

Når man skal forlade en vej, er jeg vant til, at der er en svingbane. Kører man i højre bane over broen, som man skal, så svinger den mod Roskilde. Vil man ligeud, til feks Hillerød, så skal man skifte til venstre bane. Bevares, der er skilte, men de er lette at overse.

Jeg kørte ruten idag, og sporene i rabatten taler sit tydelige sprog. Det er dyrt at bygge om, men skilte over vejbanen kunne klare problemet.

 • 15
 • 2

At politikerne på forhånd kan hævde, at disse nye infrastrukturprojekter er omkostningsneutrale, skyldes den danske statsgarantimodel (SGM).

Fra et finansielt perspektiv er hovedkriterierne for SGM kommercielle indtægter til at afbetale gælden med, så den ikke belaster offentlige budgetter. Men når regnestokken så vrides i sære vinkler for at få dårlige regnestykker til at ligne positive, går det jo så alligevel helt galt.

De næste underfinansierede gigantprojekter ligger klar til udrulning fra megalomane projektfantaster: Kattegatforbindelsen og de kunstige industriøer ud for København.

 • 12
 • 0

Prisen for at køre over en bro i en kommune indeholder en ekstra betaling for at drive en administration, en bestyrrelse og et betalingsanlæg! Hvor er det lige at vi gør det? De store infrastruktur projekter Storebælt, Øresund og Femern, alle andre steder er der tale om at disse omkostninger ligger hos vejdirektoratet og eller kommunerne. Lægges dertil at der skal betales for at køre rundt i egen kommune, så er der kun dette ene eksempel! I fald det var de 14 kroner så ville jeg ikke stritte imod, men det er hele setuppet som yderst kritisk. Læg dertil at vejføringen og skiltningen er uforståelige, og nærmest ligner en provokation. Jeg køre gerne en omvej og holder i kø i Frederiksund eller Roskilde som en protest.

 • 8
 • 4

Om SGM. Sådan virker Statens Garantimodel i praksis: For at få en anlægslov gennem Folketinget skal projektet helt eller delvist kunne tilbagebetales gennem brugerbetaling på max 40 år med en rentesats på omkring 3 pct. p.a., som er fastsat af Finansministeriet. Dertil fordres en passende stor mængde betalende trafik. Den kan på prognosetidspunktet let fremskaffes fra et samarbejdsvilligt konsulentfirma eller en statslig kontrolleret institution, som kender sin politiske besøgelsestid. Så kan Folketinget med god samvittighed vedtage anlægsloven for tilbagebetalingstiden er jo mindre end 40 år. Det viser sig så, at trafikprognosen er pustet op, enten ved at der er fejl i prognosen eller den prognosticerede trafik simpelthen udebliver i praksis. Her kommer statsgarantien ind i billedet, idet den sikrer en lavere forrentning af anlægslånene og måske redder projektets tilbagebetalingstid, i hvert fald for en stund. Risikoen består i, at staten akkumulerer en større og større garantiforpligtelse og at der bliver opført trafikanlæg med for lav nyttevirkning, fordi der i virkeligheden kun er et marginalt trafikalt behov.

I tilfældet Kronprinsesse Marys Bro ligger forløbet nu klart belyst. Vejdirektoratets prognose var politisk ubrugelig, da betalingstrafikken var alt for lav. Sund & Bælt producerede på politisk opfordring en ny prognose, som var politisk spiselig og anlægsloven blev vedtaget. Den prognosticerede betalingstrafik viste sig desværre at udeblive og bestyrelsen fik lavet en stærkt reduceret langtidsprognose, endnu lavere end Vejdirektoratets, der viser en tilbagebetalingstid på 40 år under forudsætning af den statsgaranterede lave rente. Det er jo fint, når nu broen står der, men trafikken er der jo desværre ikke. Og staten hænger på garantien.

 • 7
 • 0

Slet brobetalingen, eller indfør den på de københavnske broer også, så kan politiker føle hvor tåbeligt det er, at skulle betale for en lokal bro.

Kronprinsesse Marys bro er delvist betalt af staten.

Knippelsbro, langebro og de øvrige indre broer drives af Københavns kommune og nogle er gaver fra private virksomheder. Men I fra provinsen er da velkommen til at benytte vores broer. Så håber vi I kan tilgive vi også selv benytter dem.

 • 7
 • 7

Dyb respekt for Vejdirektoratet og deres evne til at beregne og styre store trafikprojekter. Det er en værdi som er opbygget over mange år, og som giver hele Danmark ENORM værdi. Jeg beder hver dag til, at også andre typer infrastrukturprojekter Per lov skulle styres af Vejdirektoratet. Det ville sikre os alle endnu mere glæde af deres ekspertise, som er verdensklasse for store offentlige byggerier. F.eks. jernbaner, letbaner, fjernvarme, sygehuse, universitetsbygninger, ... Jeg håber de får et ordentlig løn, for ellers forsvinder ekspertisen til bedre private jobs, og Danmark bliver fattigere. Måske skulle vi fejre VD og de ansatte som helte og for en stund glemme misundelse og ensrettethed.

 • 10
 • 1

Det er den. Som jeg tidligere har påvist, voksede trafikprognoserne i takt med at de budgetterede anlægsomkostninger voksede. Den prognosticerede vækst i færgetrafikken siden 2008 er i stedet blevet til en tilbagegang, og hele den trafik er forudsat at køre direkte ned i tunnellen. Der kan nemt mangle over 1 mio biler ved tunnelåbning.

 • 6
 • 0

I tilfældet Kronprinsesse Marys Bro ser det ud til, at Vejdirektoratet holdt hovedet koldt og lavede en ædru prognose. Nu er de så udnævnt til forretningsfører for en højst tvivlsom forretning med et prognosticeret indtægtsgrundlag solidt forankret i den blå luft.

 • 8
 • 1

Øresundsforbindelsen fik ikke fra starten den biltrafik som var ventet, men kom hurtigt efter det. Jernbanen fik derimod en flyvende start. Man planlagde 2 godstog og 1 passagertog i timen i hver retning, det var SLET ikke nok. I dag kører der 3 passagertog i timen i hver retning det meste af døgnet og forbindelsen er ved at være en flaskehals da kun et tog ad gangen må køre i tunnelen. Sammenfletningen vest for lufthavnen er også en flaskehals.

 • 5
 • 1

Du har vidst ikke prøvet at pendle over kronprins Frederiks bro før Kronprinsesse Marys bro åbnede. Så ville du vide der var et stort behov for en ny forbindelse. At den tunge trafik er væk, betyder at trafikken glider langt bedre gennem de forskellige rundkørsler og lyskryds på Frederikssund siden, og det er mit indtryk at det var den reelle flaskehals. Derfor holder man skam ikke i kø i protest, trafikken afvikles nu fint på den gamle bro.

 • 8
 • 2

Det er den. Som jeg tidligere har påvist, voksede trafikprognoserne i takt med at de budgetterede anlægsomkostninger voksede. Den prognosticerede vækst i færgetrafikken siden 2008 er i stedet blevet til en tilbagegang

Trafikken på Sydmotorvejen ved Holeby er steget fra 4.757 biler i døgnet i 1999 til 7.585 biler i døgnet i 2019. Med mindre det er fordi 2.828 bilister dagligt vælger at begå selvmord ved at køre i havnen, er trafikken steget med 60% på 20 år.

Og nej, det er ikke fordi de kører af ved Rødby havn, for på den frakørsel er trafikken uændret.

Kilde: http://vej08.vd.dk/ords/komse/komse.udtrae...

 • 6
 • 2

Vi benytter glad og gerne den nye bro, og glæder os over at have den for os selv - men dog for sjældent til at det skæpper noget videre i konsortiets kasse, eller dræner vores egen i nævneværdig grad. Det er min klare opfattelse at kravet om denne bro primært kom fra de mennesker, der var irriteret over køen på dne gamle, og derfor meget gerne så DE ANDRE brugte den nye bro, så der var bedre plads til DEM SELV på den gamle. Problemet er så bare at alle de andre så på det på samme måde som de selv... Nå, men om der reelt er behov for denne bro kan man jo, uden det store samfundsøkonomiske tab legende let teste ved at gøre bropassagen gratis i et halvt års tid eller så... Og flytter det så virkelig trafikken hertil, bliver mange måske hængende alligevel, når prisen hæves igen - nu de har vænnet sig til omvejen. Det kunne nok dække tabet i testperioden.

 • 13
 • 2

Det blev en vellykket undersøgelse af betalingsvilligheden, for miraklet indtraf: Trafikken over Kronprins Frederiks Bro blev reduceret, og trafikken over Kronprinsesse Marys Bro blev 2,7 gange større end i Vejdirektoratets prognose (referenceår 2018). Sund & Bælt kan i dag ikke fremsøge tidsserien for deres mirakelprognose:

Nææææh, hvordan pokker blev så vigtige forudsætninger lige pludselig pist væk - det kan kun være troldtøj ;) "Thi salige er de enfoldige"..(Mattæus 5:5)

Og så fifler de med vejskilte overalt + utallige andre krumspring. Det er helt unødvendigt for ærlige og anstændige personer.

Lidt hurtig hovedregning giver en årlig broafgift på ca. 9 millioner kroner.

Vi må håbe det er tilstrækkeligt til at aflønne bestyrelsen.:-)

Den burde være navngivet "Sukkenes bro".

Bestyrelsen håber stadig på tilgivelse.. for tilladelse fra trafikanterne, den får de ikke - indlysende hvorfor.

Ku' ikke drømme om hverken at benytte + betale for den stump bro. Jeg mener som utallige at alle broer skal vær gratis for enhver skatteyder.

Vi betaler hver uge/måned mere end tilstrækkeligt til alle vores broer, som er en livline og en nødvendighed i vores delvis ørige.

Udlændinge kan betale som i deres hjemlande - ved kasse 1.

 • 5
 • 3

Første halvår fandtes broen ikke på GPS’en, det næste halve år har mange arbejdet hjemme fra pga COVID-19. Det er useriøst at konkludere noget ud fra disse data.

 • 12
 • 4

I et land som DK havde vi en holdning til at veje og broer var et fælles gode. Så kom storebæltsbroen med betalingskrav fra politisk side. Denne bro viste sig at være en god forretning så derfor er den forsøgt kopieret.

Generelt mener jeg at veje og broer skal være et fælles gode uanset hvor man bor og kører. Derfor mener jeg at betalingsbroer og veje i DK er en uskik.

Det gør det ikke bedre at politiske organer kan bestille skræddersyede prognoser for at bekræfte deres dårlige ideer. Derfor burde der være et strafansvar for både det bestillende organ samt den der leverer varen når fejlskuddet er så eklatant. Dette gælder ledelsen i begge dele. De menige medarbejdere gør jo kun det de får besked på. Jan

 • 16
 • 1

Den burde være navngivet "Sukkenes bro".

Bestyrelsen håber stadig på tilgivelse.. for tilladelse fra trafikanterne, den får de ikke - indlysende hvorfor.

Inden der går facebook og "hundehoveder og skidesprællere" i den, skal vi lige huske på den gamle bro var overbelastet og præget af køer. En ny bro skulle naturligvis bygges, fejlen ligger udelukkende i hvem og hvordan der skal betales for den.

Bygges skulle den. Betales skal den. Fejlen ligger i den nye bro er en betalingsbro og den gamle ikke er det, og det flytter grænsen for hvornår folk vælger at benytte den gamle fremfor den nye bro adskellige kilometer i den gamles favør.

Samfundsøkonomisk får vi et tab fordi vi har en ny bro der ikke benyttes til dens potentiale, men her ligger problemet i samfundsøkonomiske tab er mindre synlige end driftsøkonomiske tab.

Storebæltsforbindelsen hænger sammen driftsøkonomisk. Men forbindelsen har en samfundsøkonomisk hevinst på 379 milliarder kroner på 50 år, det er 10 gange prisen det kostede at bygge den.

https://sundogbaelt.dk/storebaelts-betydni...

 • 7
 • 2

Den største problem er at man hiver penge fra Storebæltsbroen til anlægsprojekter andre steder i landet. Hvorfor er det brugerne af Storebæltsbroen der skal betale for motorveje i Jylland eller en evt. betalingsfri Kronprinsesse Marys Bro?

 • 6
 • 3

Til Bent Johansen: Transportministeriet har forlængst accepteret, at personbiltrafikken på færgeforbindelsen er faldet konstant siden 2008. Kunne du ikke snart komme ud med en seriøs analyse, der viser det modsatte, hvis det er det du mener.

 • 4
 • 3

Hillerødmotorvejen blev anlagt i 60’erne og været forberedt til udvidelse hele vejen til Hillerød fra begyndelsen. Dette er endnu ikke sket. Den nuværende motortrafikveje har 28.000 køretøjer i døgnet og en hastighed på 1km/t i myldretiden. Med den nuværende anlægshastighed i Københavnsområdet vil jeg tror at Kronprinsesse Marys Bro ville være blive en realitet om et par 100år, hvis det ikke var for brugerbetaling.

 • 2
 • 5

Kronprincesse Marys bro kostede 2 milliarder (2.000.000.000 kr) for at løse en meget lokalt myldretidsproblem, så synes jeg ikke det er for meget forlangt at billisterne også skal bidrage. Uden brugerbetaling ville broen sandsynligvis først være bygget om 10 år.

 • 4
 • 3

Bestyrelsen har i sin langtidsprognose konkluderet, at trafikken over Kronprinsesse Marys Bro ligger langt under Sund & Bælts prognose i al fremtid. Og det er Vejdirektoratet, der har forsynet den med de tal. Så hvem er useriøs her?

 • 4
 • 0

At den tunge trafik er væk, betyder at trafikken glider langt bedre gennem de forskellige rundkørsler og lyskryds på Frederikssund siden, og det er mit indtryk at det var den reelle flaskehals.

Nu kommer du tæt på det reelle problem, ikke Kronprins Frederiks Bro, men vej 207 gennem Frederikssund, oprindeligt bygget som omfartsvej. Men Frederikssund Kommune har byudviklet nord for broen, så omfartsvejen er blevet til en larmende barierer der deler byen i to. Af hensyn til den tværgående lokaltrafik, har man så bygget en række lyskryds og rundkørsler der begrænser kapaciteten for den gennemgående trafik. Se på Krak 1954, kun ganske lidt bebyggelse nord for omfartsvejen, med dog en række nybyggede parcelhuse med baghave ud mod vejen.

T-krydset på vestsiden af fjorden har en kapacitetsbegrænsning, men det kunne man nok have fundet en løsning på for meget mindre end 2 mia.

 • 13
 • 0

Det er jo nemt at få brugere af broen når en gruppe er tvungen, en gruppe er gratis og de resterende skal være godt lokalkendt for ikke at blive vildledt til at tage betalingsbroen.

. Tung trafik er tvunget til at køre over. Det er fedt at høre på lastbilernes buldren over fjorden døgnet rundt og særligt herligt med et lille truuuuuut, når chaufføren lige møder en kollega i modgående retning.

Så er der motorcyklerne. De kører gratis over. Hurra for det. Det er så dejligt at man selv med lukkede døre og vinduer kan høre når kværnen rigtig skal luftes over fjorden. Det er lutter glade dage at de kan høres hele vejen over. Man må teknisk set kun køre 90, men det er vel egentlig kun vejledende, ik? Den tomme bro er i hvert fald idel til lige at vække samtlige heste i cylinderne.

Og så er der en sjælden gang i mellem en personbil på broen. Jeg tænker at det er endnu en stakkel som er blevet vildledt af skiltningen. På begge sider af fjorden er der begået et umanerligt flot stykke arbejde i at lede trafik over KPM bro. Faktisk tænker jeg at Kim Jung Un kan lære lidt af, hvordan man styrer en befolkning den retning man ønsker.

Personligt har jeg ikke kørt over den bro endnu. Det er en principsag. Hvis vi blot giver efter, “det koster kun 14kr”, så har vi de facto accepteret betalingsbroen. Der ud over kan jeg slet, slet ikke se, hvad den bro skal med en “bestyrelse”. Men jeg kan se, at den bestyrelse er blevet et ‘gnaveben’ for lokalpolitikere og pensionerede erhvervsfolk. Det er sikkert en glimrende indtægtskilde for dem....

 • 8
 • 6

I dag har man lige smidt 2.2 milliader i form af en 1000 kr. til 2,2 mio. borgere på offentligt forsøgelse som Corona-almisse. De penge kunne nok være brugt på bedre på infrastruktur-investeringer end på yderligere overførselsindkomster.

 • 7
 • 7

T-krydset på vestsiden af fjorden har en kapacitetsbegrænsning, men det kunne man nok have fundet en løsning på for meget mindre end 2 mia.

Jeg har i årevis plæderet for en rundkørsel bygget på inddæmmet areal omkring det nuværende vestlige brofæste, forsynet med med bypass-baner på alle 3 sider. Ved CirkelK-rundkørslen i Frederikssund skulle rute 207 føres i tunnel under den tværgående Frederiksværkvej til lokaltrafik mellem Frederikssunds nordlige og sydlige halvdel. De øvrige lyskryds burde spærres for svingede trafik i hovedstrømmens retning i myldretiderne, da langt den væsentligste del af bilerne fra tværvejene er sivetrafik, der søger at komme foran køen på rute 207.

På den nye forbindelse ærgrer det mig ekstremt at der er spildt penge på at anlægge adskillige kilometer 4-sporet motorvej, der via en rundkørsel udmunder i en 2sporet landevej uden overhalingsmuligheder før man 20 km senere kører på Holbækmotorvejen ved Ordrup. I det mindste er normalfarten i Hornsherred ikke 60 km/h som for 20 år siden, men er nået helt op på knap 80.

Pengene havde været bedre brugt på udvidelser af Elverdamsvej syd for Lyngerup og en forbindelse fra Jægerpris til rundkørslen nord for Lyngerup.

 • 2
 • 2

...der mangler en bro over Isefjorden, hvis vi antager at der var en bro så ville trafikken mod Jylland fra Nordsjælland nok få trafikken til at vokse for det ville afkorte turen til Odden væsentligt.

 • 6
 • 4

Til Bent Johansen: Transportministeriet har forlængst accepteret, at personbiltrafikken på færgeforbindelsen er faldet konstant siden 2008. Kunne du ikke snart komme ud med en seriøs analyse, der viser det modsatte, hvis det er det du mener.

Personbiltrafikken er ikke interessant, det bør du da kunne forstå. Det er den samlede trafik som er interessant, altså alle dem som skal betale for forbindelsen. Det er biler + busser + motorcykler + lastbiler.

Du fokuserer på personbiltrafikken alene. Hvorfor?

Hvorfor vælger du lige et årstal for 12 år siden? Ingen ville nogensinde vælge 12 år.......nåh ja; Finanskrisen. Du forsøger at få fakta til at passe dit verdensbillede, men det har intet med virkeligheden at gøre.

Biltrafikken er den trafik som skal betale for tunnelen, og den er steget 60% de seneste 20 år.

Man kan ikke måle trafikken over Femern bælt udelukkende ved at kigge 9 år og 3 måneder tilbage og kun kigge på antallet af bedstemødrer mellem 62 og 64½ år med destination i Harzen.

 • 2
 • 4

Ja, det tror jeg! Jeg har gjort op med mig selv, at jeg ikke kører over den nye bro før for eksempel den 3die Limfjordsforbindelse er lavet som en betalingsbro.

Der er en del færgeforbindelser over Limfjorden: Thyborøn/Agger, Næssundfærgen, Feggesundfærgen, Kleppen Venø, Hvalpsund/Sundsøre, Branden/Fur, Aalborg/Egholm, og Hals/Egense. De er alle (så vidt jeg ved, jeg brugte fire af dem i sommer) betalingsfærger, og nogen af dem ret dyre, specielt Thyborøn/Agger, men bliver alligevel flittigt brugt (dem til de mindre øer dog måske mindre flittigt). Hvis jyder gerne betaler for færger, hvorfor skulle de ikke også ville betale for brooverfart, som er hurtigere og mere bekvemt?

 • 3
 • 0

Hvis jyder gerne betaler for færger, hvorfor skulle de ikke også ville betale for brooverfart, som er hurtigere og mere bekvemt?

mon ikke det er noget nemmere at se rimeligheden af at skulle betale for brug af en transportform, hvis drift er forbundet med helt 'synlige'/håndgribelige omkostnnger (til personale og vedligehold(else)) end for brug af en beton-/stålkonstruktion, der i princippet blot er en vej på stolper (eller 'ophængt i snore')?

 • 4
 • 2

Til Bent Johansen vedr. biltrafikken Rødby-Puttgarden færgeforbindelse: Du skriver, at biltrafikken (alle biler) er steget med 60% de sidste 20 år. I år 2000 var der 1.470.728 biler og i 2019 var der 1.934.855 biler. Det er en stigning på 32%, det halve af hvad du påstår. Til sammenligning var der i 2007 2.177.338 biler, hvilket giver et fald på 11% siden 2007. Hvad angår udviklingen i personbiltrafikken er den vigtig, fordi den genererer en langt større omsætning end lastbiltrafikken. I 2007 var der 1.858.261 personbiler og i 2019 1.381.643, svarende til et fald på 25%. Personbiltrafikken er faldet hvert eneste år de sidste 13 år. (Kilde: Statistikbanken). Hvis du mener at Statistikbankens tal er forkerte fordi Scandlines er hovedkilde, så stil nogle mere troværdige analyser op. Jeg har ikke hørt noget om, at Transportministeriet anfægter Statistikbankens tal, men derfor kan du jo godt gøre det.

 • 6
 • 2

Personbiltrafikken er faldet hvert eneste år de sidste 13 år. (Kilde: Statistikbanken). Hvis du mener at Statistikbankens tal er forkerte fordi Scandlines er hovedkilde, så stil nogle mere troværdige analyser op. Jeg har ikke hørt noget om, at Transportministeriet anfægter Statistikbankens tal, men derfor kan du jo godt gøre det.

Personbilstrafikken er et udtyk for Scandlines prispolitik, Scanlines har kalkuleret med at de kan tjene mere ved at overføre færre biler, til en højere pris. Det får samtidigt tunnellen til at se mindre gunstig ud.

Tallene er rigtige, men det er begrænset hvad man kan se ud af dem.

 • 6
 • 1

..der mangler en bro over Isefjorden, hvis vi antager at der var en bro så ville trafikken mod Jylland fra Nordsjælland nok få trafikken til at vokse for det ville afkorte turen til Odden væsentligt.

Motorvejen slutter ved Lynge, fra Hillerød til Kregme er der kun landevej, og derfra til Hundested bliver det kun værre. Det vil kræve kæmpe investeringer at udvide vejene, og fra Kregme til den anden side af Frederiksværk er der simpelthen ikke plads. I NIMBY-befængte Nordsjælland er det fuldstændigt urealistisk at få bygget bedre veje, der går tendensen tværtimod henimod 60km/h på landevej og 40km/h og indskrænkede 1+1 vejbaner gennem byerne.

Den nuværende vej til Sjællands Odde er udmærket, og jeg bruger den flere gange om måneden, uden de frustrationer over søvngængertempo som jeg oplever i Nordsjælland.

 • 3
 • 1

Den nye bro giver en omvej på ca 9 km for mig der bor i Kulhuse, og skal typisk til centrum af Frederikssund - derfor benytter jeg ikke den nye - specielt nu hvor køerne er minimale - undtagen når broen går op.

Er særdeles tilfreds med den nye bro - men ikke betalingen, som bør fjernes inden den gamle bro igen sander til i trafik, til de igen populære sommerhusområder i Horns Herred, og specielt Kulhuse, hvor priserne er 30 - 50% af Nordkystens sommerhuse, kun 8 km mod Nord. Nordkysten er uden den pragtfuld baggrund fra fjordenes pragtfulde kyster på den anden side af fjordene. Kulhuse har Blåt Flag for god vandkvalitet og tilgængelighed - også for handikapede - og er særdeles børnevenligt.

 • 3
 • 2

Til Hans Henrik Hansen. Det er ikke noget rationale, at personbiltrafikken over Femern Bælt er vigtigere end lastbiltrafikken. Det er den fordi mængde x pris er større for personbiler end for lastbiler. Men nu vil jeg ikke diskutere mere Femern i denne tråd. Tråden drejer sig om trafikken over Roskilde Fjord i almindelighed og Kronprinsesse Marys bro i særdeleshed.

 • 5
 • 1

Hillerød motorvejen eksistere ikke. Den burde hedde Allerød motorvejen. Det omgår man let og elegant ved at sige: " Der er sket en ulykke på rute 16". Bemærk at GPSen også kalder vejen Rute 16 .

 • 3
 • 2

Det vil kræve kæmpe investeringer at udvide vejene, og fra Kregme til den anden side af Frederiksværk er der simpelthen ikke plads. I NIMBY-befængte Nordsjælland er det fuldstændigt urealistisk at få bygget bedre veje,

Tja, hvis du tænker på en forbindelse via Halsnæs - Rørvig til Odden, så kan man ikke nøjes med at bygge i nogens "baghave", så bliver man nød til at nedrive et bælte af helårs- og sommerhuse. Det bliver den største nedrivning siden man byggede Øresundsforbindelsen, men den har en helt anden national betydning end en forbindelse Nordsjælland - Odden.

 • 3
 • 0

For ca 15 år siden beregnede Frederiksborg Amt at udvidelse af omfartsvejen i Frederikssund ville kunne udføres for ca 600 mio kr, men kun ville kunne aflaste trafikudviklingen i ca 20 år. Derfor er og bliver den nye bro en nødvendighed. Men betalingsløsningen er et misfoster, som regeringen skal afskaffe.

 • 3
 • 3

@Torben Nielsen, Jeg er desværre bange for at du får ret og Storebælt igen kommer til at betale. Man er kommet foran i køen ved at lave en brugerbetalt bro. At de lokale ikke har lyst til at betale 14kr med mulighed for ekstra kørselsfradrag kunne tyde at der endnu ikke var et reelt behov.

 • 5
 • 1

Torben Nielsen. Betalingsløsningen var for at Kronprincesse Marys bro rykkede 10-15 år frem i køen af trafikprojekter. Kronprincesse Marys bro er løsning på et meget lokalt trafikproblem, med meget lidt effekt ud over myldretid i Frederikssund Kommune. Derfor er det svært at argumentere for at staten skal betale det hele.

 • 3
 • 2

Kronprincesse Marys bro er løsning på et meget lokalt trafikproblem, med meget lidt effekt ud over myldretid i Frederikssund Kommune.

Det samme kunne vel siges om alle de broer, veje og dæmninger vi fik bygget før vi fik for små sko. Problemet er vej snarrere den, at de penge der opkræves af bilejere gå til meget andet end veje, broer og lignende.

Ved at gøre det til en betalingsbro, så reduceres jo incitament til at benytte broen. Så er det reduceret til en by-bro. Hvor mange broer og tunneler i limfjorden er betalingsforbindelser?

Administrationen af betalingen kan spares væk ved overgang til statsvej, og økonomien i Frederikssund og området på den anden side vil få et tiltrængt løft. Fortæl ikke at metrobyggeriet udelukkende er baseret på billetsalg.

 • 3
 • 2

Hvor mange broer og tunneler i limfjorden er betalingsforbindelser?

Ingen, men Limfjodsbroen (Aalborg) er rent faktisk bygger som betalingsbro, men den kom med i pakken, hvor Lillebæltsbroen, Storestrømsbroen mm. blev finacieret af en benzinafgift. Limfjorsbroen er i øvrigt den eneste virklige "lokalforbindelse" over Limfjorden, tunnellen er dog europavej E45, og alle andre steder er fjorde kommunegrænse.

Fortæl ikke at metrobyggeriet udelukkende er baseret på billetsalg.

Metroen er finacieret ved salg statslige og kommunale arealer langs metroen, det jyskeparti ville netop ikke bruge statslige skattekroner til en metro i København.

 • 3
 • 1

Her kommer siden set fra en Hornsherred borger siden 1972 og Formand for bestyrelsen i Fjordforbindelsen Frederikssund sov..

Fjorden er ikke længere en barrierer for borgerne og pendlerne, På grund af Byrådet i 2012 traf en for Hornsherred og Frederikssund yderst fornuftig beslutning, Nemlig at sige ja til et tilbud fra folketinget om at få en betalings bro senest i 2020.

Nu er broen der med alle de fordele som borgerne har ventet på i over 40 år.

Nu kan trafikken glide stort set uden ventetid, nu kan aftaler holdes og 95% af de biler der før åbningen kun havde en mulighed har nu to.

Det folk nu glemmer er at broen ikke er udfordringen, men er løsningen, Erhvervslivet på begge sider af fjorden har set frem til dette.

Der har været fest og glæde, og broen vil skabe udvikling i hele området. Lastbiler over 3500 kg skal bruge den nye bro og de skal naturligvis betale broafgift, Det har der været skrevet meget om, Men ikke hvor meget de sparer. Efter min bedste overbevisning vil de fleste vinde ved dette.

Min egen oplevelse har været, at være med til at starte en virksomhed i 1976 i Skuldelev som voksede sig meget stor, Men måtte flytte til Roskilde i 2004, på grund af kunder, leverandører og medarbejdere havde svært ved at komme til og fra over den gamle bro.

BH Leif Tullberg.

Hvis du har lyst at læse dele af det historiske forløb er det indsat herunder Samt link til loven og brevene til og fra folketinget:

https://den1millionerenudfordring-hercules...

 • 1
 • 0

Påstand uden fakta"

Der krydser 23.000 køretøjer hver dag over fjorden.

Gammel vej og bro har kapasitet på ca 19,000 i døgnet før ny bro kunne det nemt være 45 minnutters ventetid morgen og aften..

 • 1
 • 0

Jeg fulgte din henvisning Leif og gik ind på fjordpay.dk

Og kiggede på alle de muligheder der var for at komme over Prinsessens bro.

Bil enkelt tur privat 14 kr. Bil over 3500 kg 41 kr. Motorcykler gratis.

Bil enkelt tur ehverv 14 kr. Bil over 3500 kg 41kr. Motorcykler gratis.

Den pågældende Frederiksunder jeg havde på besøg, bruger ikke broerne, og har ikke brug for dem, men korrekt han er noget uenig med bystyret ?

 • 5
 • 1

Det er det rene vrøvl, der er ingen broselskabet der bruger de prognoser til noget, broselskabet har fået lavet beregninger på behovet ved tilbagebetaling på 40 år og På basis af de første tre månders trafiktal fra 2019 er der lavet budgetter se årsregnskabet 2019..

 • 0
 • 1

Lidt oplysning om forfatteren til kronikken,som er medlem af gruppen " "Nej tak til brugerbetaling"

Gruppen her er oprettet, for at få de folkevalgte til at forstå at brugerbetaling på en fjordforbindelse der går fra øst til vest i samme kommune ikke er i orden. Prisen for at krydse Kronprinsesse Marys Bro bliver 14 kr. for køretøjer op til 3.500 kg og 41 kr. for køretøjer over 3.500 kg. I 2011 er afleveret cirka 11.000 underskrifter mod brugerbetaling, og den 23. februar 2018 blev der afleveret 13.750 underskrifter til transportminister Ole Birk Olesen. Styregruppe bag siden og kampagnen er: Susanne Bartholin, Stefan G. Rasmusen, Kenneth Jensen, Lars Brinch og Søren Wesseltoft.

Gruppen har skabt et dårligt ry om broen,om brugerbetalingen, om bestyrelsen,både lokalt og regionalt, på trods af at broen har løst en udfordring der har været i over 40 år..

Nye personer der er medlem af denne gruppe "Nej tak til bruger betaling"

Hans Schjær-Jacobsen Senior Consultant hos RD&I Consulting

Blev medlem for omkring en måned siden..

 • 1
 • 0

Hans Schjær-Jacobsen skriver at :

Miraklet på Roskilde Fjord er slut. Det varede kun, indtil anlægsloven var vedtaget, og den nye broforbindelse opført. Nu har dagligdagen meldt sig. Hvordan gik det i virkeligheden med trafikken over Kronprinsesse Marys Bro? Den ligger langt under Sund & Bælts mirakelprognose og når sandsynligvis aldrig det reducerede niveau, som bestyrelsen har meldt ud i årsberetningen fra 2019. Hans Schjær-Jacobsen

Ja den prognose tar bestyrelsen ikke på sig..Leif Tullberg....

Og Kronprins Frederiks Bro? Trafikken blev noget reduceret, men vil, hvis det går som Sund & Bælts prognose siger, allerede være oppe på 20.000 biler igen omkring 2027-28. Er det ikke udtryk for en meget kortvarig løsning af trængselsproblemet? Hans Schjær-Jacobsen .

Skudt forbi trafikken på gammel har nu bro passeret de 18.000 og der kommer kø, derfor vil der komme nok trafik på ny bro efter indsvingsperioden i 2025, men hvis ikke er loven jo meget detaljeret om hvad der skal ske.. Med venlig hilsen Leif Tullberg..

 • 1
 • 1

Hans Schjær-Jacobsen er civilingeniør, lic.techn., HD

skriver at:

For Kronprinsesse Marys Bro ligger trafikken på ca. det halve af Vejdirektoratets

I det lange løb er langtidsbudgettet ca. halvt så stort som Sund & Bælts prognose og ca. dobbelt så stor som Vejdirektoratets prognose. I regnskabet for 1. halvår 2020 har bestyrelsen en forventning om kun 2.500 biler i 2020 og et nedjusteret økonomisk 2020-resultat. For at nå 8.400 biler i 2025 skal trafikken vokse med 236 procent på fem år.

Men han glemmer at nævne at nedjustreringen angiveligt er på grund af coronakrisen, februar tallet var der en stigning på 6,7 % men trafikken falt med mere end 30 % efter 11 marts..

 • 1
 • 0

Og Kronprins Frederiks Bro? Trafikken blev noget reduceret, men vil, hvis det går som Sund & Bælts prognose siger, allerede være oppe på 20.000 biler igen omkring 2027-28. Er det ikke udtryk for en meget kortvarig løsning af trængselsproblemet? Hans Schjær-Jacobsen .

Skudt forbi trafikken på gammel har nu bro passeret de 18.000 og der kommer kø, derfor vil der komme nok trafik på ny bro efter indsvingsperioden i 2025, men hvis ikke er loven jo meget detaljeret om hvad der skal ske.. Med venlig hilsen Leif Tullberg..

Min kommentar går på Sund & Bælts prognose, som siger, at omkring 2027-28 er trafikken over Kronprins Frederiks Bro over 20.000 biler på et hverdagsdøgn, som betyder trængsel. Pointen er, at anlægsloven blev vedtaget på basis af denne prognose, dvs. at folketinget stemte ja til en anlægslov, der tilbød en løsning på trængselsproblemet, der kun varer til 2027-28.

 • 0
 • 1

Hans Schjær-Jacobsen er civilingeniør, lic.techn., HD

skriver at:

For Kronprinsesse Marys Bro ligger trafikken på ca. det halve af Vejdirektoratets

I det lange løb er langtidsbudgettet ca. halvt så stort som Sund & Bælts prognose og ca. dobbelt så stor som Vejdirektoratets prognose. I regnskabet for 1. halvår 2020 har bestyrelsen en forventning om kun 2.500 biler i 2020 og et nedjusteret økonomisk 2020-resultat. For at nå 8.400 biler i 2025 skal trafikken vokse med 236 procent på fem år.

Men han glemmer at nævne at nedjustreringen angiveligt er på grund af coronakrisen, februar tallet var der en stigning på 6,7 % men trafikken falt med mere end 30 % efter 11 marts..

Det har ikke været kronikørens ambition at kommentere på trafiktallene måned for måned. Trafikken over KMB i de første 11 måneder efter åbning er kun ca. 1/5 af Sund & Bælts prognose opgjort i gennemsnitlig hverdagsdøgnstrafik.

Bestyrelsens "langtidsbudget" fra årsberetningen for 2019 er i virkeligheden ikke et budget. Tallene er opstået ved at regne baglæns fra den lovbestemte tilbagebetalingstid på 40 år med et udgangspunkt i 2020 på 3.500 biler og en indsvingsperiode på 5 år. Hvis den realiserede trafik ligger lavere end "langtidsbudgettet", holder de 40 år ikke længere. I realiteten forventer bestyrelsen kun 2.500 biler i 2020. "Langtidsbudgettet" siger 8.400 biler i 2025. Det kræver en ganske pæn trafikvækst i virkelighedens verden på 840% over 5 år. Er der nogen, der tror på det, andre end bestyrelsen?

Bestyrelsen kæmper for at præstere en tilbagebetalingstid på 40 år på de givne forudsætninger. Sund & Bælts mirakelprognose blev udarbejdet længe før bestyrelsen tiltrådte. Mit hovedsigte med kronikken er at påvise en rådden prognosepraksis, hvor Vejdirektoratets nogenlunde ædruelige prognose blev efterfulgt af en mirakelprognose udarbejdet i en uhellig alliance mellem COWI og Sund & Bælt. Formålet var politisk, nemlig at få anlægsloven gennem folketinget med en tilbagebetalingstid på 40 år, forudsat et anlægsbudget på ca. 2 mia. kr., et statstilkud på 650 mio. kr. og Finansministeriets krævede rentesats på 4,75%. Det lykkedes, folketinget åd den, transportpolitikerne havde fuppet anlægsloven igennem. Efterfølgende var både anlægsudgifter og rentesats naturligvis lavere end anslået, men det var trafikken i allerhøjeste grad også. De lokale vil ikke betale. Så nu er det bestyrelsens opgave at øge trafikken med 840% over 5 år. Til den tid er det vel andre, der sidder i bestyrelsen og kan det ikke være lige meget om økonomien hænger sammen? Det er jo en pæn bro at se på og de bliver glade for den i det lange løb, især hvis brugerbetalingen stopper.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten