Kronik: Brændeovne i skudlinjen

De danske medier har de senere år været fulde af historier om, at flere hundrede danskere årligt dør af røgen fra brændeovne. Med overskrifter som ‘Brændeovne koster lige så mange liv som passiv rygning’ er det lykkedes at skræmme store dele af den danske befolkning.

I flere artikler har man kunnet læse, at de sundhedsskadelige partikler i røgen fra brændeovne skulle være kilden til tusindvis af danskeres dødsfald. Og følgelig skulle partikler fra brændeovne være lige så sundhedsskadelige som partiklerne fra dieselkøretøjer.

Hvis man går argumenterne nærmere efter i sømmene, så bliver billedet lidt mere nuanceret. Fyring med rent træ på den rigtige måde er ikke farligt. Tværtimod. Nye danske og tyske undersøgelser viser, at fyring med træ er betydeligt renere end afbrænding af andre produkter.

Som bekendt anvendes trærøg til rygning af kød og fisk, som på den måde konserveres og smager bedre. På det punkt viser kampagnen mod brænderøg sin svaghed, fordi man sammenligner røgens partikler med de partikler, som trafikken udleder, eksempelvis dieselrøg og afslidte småpartikler fra bildæk. Men det er helt usammenlignelige størrelser. Der er jo ingen, der ville finde på at udstyre et røgeri med en dieselmotor og så anvende udstødningsgassen til at ryge kød og fisk med.

Det Nationale Center for Miljø og Energi har udført flere undersøgelser af luftforureningen. Undersøgelserne viser kort fortalt, at optagelsen i luftvejene af mikropartikler – typisk fra bilers udstødning – er langt større end samme vægtmængde af partikler fra en brændeovn.

Denne kendsgerning overses eller ‘glemmes’ af modstandere af brændeovne. Det vil således sige, at mennesket reagerer helt forskelligt på indånding af brænderøg og indånding af dieselrøg. Den svenske forsker Jacob Löndak fra Lunds Universitet har påvist, at 80 procent af trærøgens partikler udskilles, inden de når ned i lungerne, mens partiklerne fra trafikken sætter sig fast.

En anden væsentlig og miljøvenlig faktor er, at brændeovne producerer lige så meget energi som vindmøller. Hvis man konsulterer Energistyrelsens Energistatistik fra 2010, så fremgår det, at brændeovnene producerer stort set lige så meget energi som vindmøllerne. Og brændeovnene spiller således en stor rolle i bestræbelserne på at bekæmpe drivhuseffekten. Vel at mærke et mål, som er opnået uden nogen form for statsstøtte. Af samme grund vil det være – undskyld udtrykket – helt hen i skoven at lægge en stor statsafgift på brænde, som er svær at administrere og i øvrigt vil ramme socialt skævt.

Brændeovnenes modstandere hævder ofte, at det ikke hjælper på drivhuseffekten at fyre med brænde, fordi der udledes kuldioxid. Modstanderne overser, at de danske skove løbende binder den udledte kuldioxid. Hvert år fældes mellem to og tre millioner ton træ i skovene, men tilvæksten – lig med kulstofbindingen – er endnu større. Fyring med brænde bliver dermed CO2-neutral.

Det er hverken tilfældet ved fyring med olie eller naturgas. Sidst, men ikke mindst, så producerer og eksporterer Danmark mange gode brændeovne og brændefyr. Til stor glæde for de danske politikere, der som bekendt går ind for begrebet ‘Grøn beskæftigelse’.

Det interessante spørgsmål i denne sammenhæng er dog, hvem der står bag korstoget mod de danske brændeovne. Navnet er Det økologiske Råd. Rådet er ikke en statslig og uafhængig organisation, men derimod en lille privat forening. Det økologiske Råd lyder dog mere som en statslig institution, hvilket har gjort vejen til avisernes spalter særdeles kort. Ikke mindst når budskabet har været, at brændeovne dræber.

Som nævnt er rådet en lille privat forening, der er dybt afhængig af midler fra Dansk Energi. Dansk Energi er en paraplyorganisation, der repræsenterer aktører som Dong Energi A/S, SEAS-NVE samt en række elselskaber og fjernvarmeværker. Altså varmeleverandører, som har en klar interesse i at bekæmpe alternative energikilder såsom brændeovne.

Hvis man gennemlæser Det økologiske Råds regnskaber, så findes der flere interessante oplysninger. På side fem erklæres det, at ‘Det økologiske Råd er uafhængigt af privatøkonomiske og organisatoriske interesser og er uden partipolitiske bindinger’. Alligevel kan man via rådets egne årsregnskaber og Dansk Energis hjemmeside konstatere, at Det økologiske Råd har modtaget i alt 7,7 millioner kroner fra paraplyorganisationen i perioden fra 2007 til 2010.

Noget kunne således tyde på, at Det økologiske Råd har en skjult dagsorden.

Emner : Brændeovne
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Om brændeovne er et gode eller af det onde afhænger af, hvad man sammenligner med. Det meste brænde fyres af i åbne bål i u-landene. Behovet for brænde til madlavning og varme i den mørke nat er så stort, at befolkningen desperat tager de sidste træer for at overleve. Ved brug af brændeovne og brændekomfurer kunne mange skove bevares og menneskene få et bedre liv. Uden at have regnet på det, vil jeg estimere, at dansk hjælp med at forsyne u-landene med brændeovne og brændekomfurer vil have en større effekt end al anden u-lands hjælp tilsammen.

Her i Danmark har vi brændeovne af høj kvalitet. Det giver varme og hygge for mange familier. Det giver også mulighed for at udnytte træ, som ellers ville være endt på lossepladsen eller blot være efterladt i naturen, hvor det ville rådne op og give anledning til muggen lugt og skimmelsvamp. Brændeovne rydder op i naturen.

M v h John Arentoft

 • 26
 • 2

Interessant og velskreven kronik, tak for det.

Nu har brænde været menneskets primære energikilde gennem millioner af år – man skulle derfor tro at evolutionen efterhånden havde gjort os immune overfor disse påståede skadevirkninger. /mw

 • 20
 • 2

Super flot artikel. Det er utroligt at den form for manipulation ikke er blevet opdaget før, men når den politiske dagsorden sættes af ekstra bladets forsider, burde man næsten lave en lov, der forbyder at udnytte befolkningens manglende kritiske sans.

Mvh Brian

 • 27
 • 2

Uden i øvrigt at tage stilling til striden om brændeovnes skadelige sundhedseffekter vil jeg anfægte den direkte kvantitative sammenligning mellem energiproduktionen fra brændovne og vindmøller. En relevant sammenligning kræver, at der tages hensyn til energikvaliteten: brændeovne producerer lavtemperatur varme, mens vindmøller producerer elektricitet. Det er en vigtig forskel.

Vh fra Niels Meyer

 • 18
 • 12

Jeg må tilslutte mig - tak for et godt indlæg. Det har længe undret mig, at den der med at afbrænding af træ ikke er CO2 neutralt ikke bliver skudt ned. Det er ikke kun det økologiske råd der bringer den holdning til torvs, det er også et hovednummer for Concito, se f.eks. her: http://www.concito.info/udgivelser/klimapa...

Det er klart at de enkelte sætninger i concitos rapport er korrekte. Men den bagvedliggende antagelse er forkert: Det er vigtigt at nå et arbitrært mål i 2020 eller 2050. For mig at se handler det om at omstille fra fossil til vedvarende energi helt generelt, og det er et langt sejt træk. Om vi når det mål i 2040, 2050, 2065 eller et andet tidspunkt er dybest set uvæsentligt, så længe at det nåes (her taler pragmatikeren).

Så på den lange bane: afbrænding af biomasse, solstrøm, vind, bølger osv osv: Ja tak. Brug af olie og gas: Nej tak. Atomkraft: Måske?

 • 15
 • 1

Rigtigt Niels, men til gengæld kan ovne producere varmen når der er behov, og behøver ingen back-up eller infrastruktur af betydning. Da der bliver snakket mere og mere om at anvende el mere eller mindre direkte til opvarmning, er sammenligningen efter min mening helt i orden. Jeg mener at huske at du selv har skrevet i en bog, om det vanvittige i at anvende højkvalitets energi til noget så simpelt som varme. Vi har fortsat brug for både høj - og lavkvalitets energi. Hvis ovne ikke kan få lov at levere det de nu er gode til, så må vi jo misbruge vindmølleenergien mere, eller hvad ?

John - Wiki er god, mennn.... De første tegn på brug af ild til madlavning ved opvarmning af sten, blev for ikke så længe siden fundet ude i Dogger Banke, som for 400.000 år siden var landfast. Homo Sapiens havde på det tidspunkt endnu ikke indfundet sig i Europa, så det var faktisk Neanderthalerne der gjorde den opfindelse. Jeg må hellere skynde mig at tilføje, at den er blevet forbedret siden ;-)

Jesper - fin kronik ! Rart at se en journalistisk sammenskrivning af det vi andre amatørskribenter har galet op om længe. Jeg har en historie til dig, som ingen hidtil har turde skrive. Min emailadresse er nem at finde. Det er din ikke ?

 • 22
 • 2

Brian Simonsen Flot... Super flot artikel. Det er utroligt at den form for manipulation ikke er blevet opdaget før....

Absolut. Men det er da bestemt blevet opdaget for længe siden: Jesper Kent Mortensen's kronik sætter med relativt få ord forholdene omkring brændeovne og afbrænding af brænde i perspektiv. Det er imidlertid langt fra den første ædruelige analyse, der er fremsat i ing.dk og enkelte andre medier. Og lige lidt skal man nok forvente, at politikerne ændrer indstilling.

Politikerne har nemlig ikke logisk og videnskabelige argumenter som dominerende sporstof i deres sanseapparater. De har derimod fokus på potentielle indtægtskilder (læs: skatteobjekter), der kan udstyres med et umiddelbart spiseligt alibi. Og i den aktuelle tid er det noget med natur, økologi, biodiversitet, bæredygtihed og CO2.

I korstoget mod brændeovnene har politikerne (og energisektoren) så som ekstra boost forsynet sig med det håndholdte 'Det Økologiske Råd', der som udmærket beskrevet ovenover, skruer budskaber sammen, som er direkte målrettet de danske, ikke overdrevent dygtige eller kritiske "miljø- eller energijournalister", der i overvejende ufordøjet form videre-kolporterer 'Det Økologiske Råds' bizarre udlægninger omkring brændeovnenes miljø-påvirkning ;-)

 • 19
 • 2

En relevant sammenligning kræver, at der tages hensyn til energikvaliteten: brændeovne producerer lavtemperatur varme, mens vindmøller producerer elektricitet. Det er en vigtig forskel.

Ja, men til gengæld producerer brændeovnen varme når denne efterspørges. Det samme er ikke tilfældet med vindmøllerne. Hvis man ønsker at konvertere brænde til elektricitet er det en dårlig idé at købe en brændeovn. Ønsker man varme - er det det helt rigtige apparat at anskaffe.

 • 9
 • 2

Jow, jow, Lars. Jeg overvejede om jeg skulle tilføje, da wiki åbenbart ikke er opdateret, at nyrere fund og forskning bringer Homo Sapiens' anvendelse af ild op imod én million år tilbage. - Men altså absolut ikke millioner, i flertal. ;-)

 • 7
 • 0

Kære Lars Helbro,

Jeg har ikke ændret mening vedr. anvendelsen af el til direkte produktion af lavtemperaturvarme. I de fleste tilfælde vil det nok ske via varmepumper i fremtidens energisystemer - både ved fjernvarmproduktion og i de enkelte huse. Men der kan naturligvis være situationer med stort overskud af el fra vindmøller, hvor denne overskuds-el med fordel kan anvendes til direkte varmeproduktion, fx på lokale kraftvarmeværker. .

Venlig hilsen fra Niels Meyer

 • 5
 • 2

Det ville klæde forfatteren, der tilsyneladende lever af at skrive PR-tekster (tekster, der vækster. sic.) for virksomheder, at oplyse, hvem der har betalt for denne tekst. Det kunne jo være virksomheder med interesse i brændeovne

 • 9
 • 23

Vi fjerner os mere og mere fra naturen og udvider vores trang til at gøre tingene naturstridigt kompliceret ...

Længe før menneskene kom til havde Moder Natur udviklet det fantastiske materiale, der hedder træ. Hun koncentrerede træet i noget, som vi idag kalder skove.

Og de gror og de gror de træer, så Natur-Moderen sørgede også for, at naturen altid var i balance, så hun opfandt tordenvejr og lyn. Disse fænomener satte af og til ild i skovene for at begrænse disses ukontrollerede udbredelse.

Fint nok ...

Disse træ-naturbetingelser har mennesket - da mennesket en dag ankom til jorden - nu levet med i 1.000 eller millioner af år - så vidt vides uden de store problemer - såsom eksempelvis nutidens opfundne lunge-problemer ...

Træ har i 1000 eller millioner af år medvirket på mange måder til at opretholde menneskenes liv og levned.

Lad det fortsætte - uden medvirken af nutidens nye landevejsrøvere !

Tage møller Bakketorvet 30, Vedde 4295 Stenlille

 • 8
 • 8

Kære Niels I Meyer

Jeg har lært meget af dig, trods det at vi kun har mødtes få gange. Klaus Illum, opdagede jeg, har bosat sig lige så yderligt som jeg selv, på kanten af vandspejlet på en ø. Hmm vil vi stå først for, for at se når det går galt, som folk flokkes om en trafikulykke ??? Udkants Danmark har også brug for el og varme, og der er ingen lokal kraft-varme eller fjernvarme. Behovet i område 4, som vi kaldte det engang (udenfor planlagt kollektiv forsyning) har et behov som fint modsvarer energiproduktionen i vores skove (anno 1970 tror jeg - årene går og skovarealet bliver større, og muligvis behovet bliver mindre p.g.a. fraflytning, hvilket kun øger problemerne i byerne og på landet.

En ret væsentlig ting omkring energi er dog lagerkapaciteten. Udjævning af produktion og behov. Skov/brænde er uovertruffen her. Et naturligt lager af solvarme. 2-6 år hvis det skal håndteres fornuftigt. (fra fældning til forbrug for at undgå misforståelser).

 • 13
 • 0

men hvordan hulen kan I acceptere floskelagtige argumenter som:

Fyring med rent træ på den rigtige måde er ikke farligt. Tværtimod. Nye danske og tyske undersøgelser viser, at fyring med træ er betydeligt renere end afbrænding af andre produkter

Hvilke produkter? Gummistøvler, så er jeg enig. Naturgas, så er jeg meget uenig. Hvilke undersøgelser, i øvrigt?

Eller hvad med:

Der er jo ingen, der ville finde på at udstyre et røgeri med en dieselmotor og så anvende udstødningsgassen til at ryge kød og fisk med.

Sikkert ikke, det smager måske grimt - men hvad beviser det. Subjektivt non-argument.

Og helt i skoven:

Som bekendt anvendes trærøg til rygning af kød og fisk, som på den måde konserveres og smager bedre

Hva' pokker er det dog for et argument, at sammenligne noget, der spises, med noget, der indåndes. Subjektivt pop, som I labber i jer uden at tænke.

Tror I, det ville være sundt at INDÅNDE røgen fra skorstenen på et røgeri?

Jeg føler mig overbevist om, at dette indlæg er skrevet på opdrage af virksomheder eller organisationer. Det minder næsten om diverse forsøg på at bortargumentere risikoen ved tobaksrygning.

 • 16
 • 23

Til Steen Guttknecht: Hmm jeg tror skam du har ret... Det er sørgeligt dog.

Til John Johansen: Jeg har kigget lidt på dem, og jeg var nok lige hurtig nok, men holder dog stadig på at man som almindelig dansker (læs: får nyhederne fra eb.dk, tv2 og bt.dk) ikke bliver informeret om denne manipulation. Historien har jo ellers alt hvad man vil kunne forventer af en eb historie:

Eks: Jorden brænder under brændeovnskritiker! Energikæmper i hemmeligt komplot for at indføre million afgifter på brændeovne. Miljøorganisation afsløret som skalkeskjul... Digt selv videre.

 • 4
 • 0

Det er vel for så vidt uinteressant om dieselos i samme vægtmængder som brænderøg er mere skadeligt - hvad der er interessant er om brænderøg i de mængder der f.eks. optræder i et villakvarter, er skadeligt. (Om det er det eller ej, har jeg ingen anelse om, jeg forholder mig bare til kronikkens udsagn.)

Jeg tænker at kronikøren måske hentyder til en bestemt artikel, men når man googler på "Brændeovne koster lige så mange liv som passiv rygning" så får man artikler fra 2008. Den tætteste jeg kan finde er dette litteraturstudium fra 2012

http://videnskab.dk/krop-sundhed/rog-fra-b...

Jeg forsøgte ligeledes at finde undersøgelsen fra Det Nationale Center for Miljø og Energi, og stødte så på denne

http://www.dmu.dk/Pub/SR64.pdf

der lige ud skriver i konklusionen

De vigtigste lokale kilder til de omkring 80 for tidlige dødsfald i Hoved- stadsregionen er ikke-industriel forbrænding, som primært består af for- brænding fra brændeovne og –kedler (omkring 50 for tidlige dødsfald) og vejtrafik (omkring 20 for tidlige dødsfald). Det samme mønster ses for syge- lighed.

Altså mener DCE at brænderøg er et 2.5 gange så stort et problem som trafik-os i København for så vidt angår dødsfald. Måske kronikøren vil gøre sig den ulejlighed at oplyse om hvilke kilder han har anvendt for at nå frem til sin konklusion om farligheden af røg fra brændeovne?

 • 12
 • 4

I øvrigt estimerer rapporten at omkostningerne til den lokale forurening i Hovedstadsregionen beløber sig til 600 mio. kroner i 2010, hvoraf brændeovne står for 2/3 mens vejtrafik står for 1/4.

Inden jeg bliver overfaldet af en glad brændeovnsindehaver: jeg forholder mig ikke til om brændeovne skal reguleres mere eller ej, mit ærinde er blot at påpege at kronikken har et problem med i hvert fald en af sine kilder.

 • 6
 • 1

.....ville forlængst have været deltagere i St.Peters englekor hvis bare 1% af de påstande om naboens brænderøg kunne bevises videnskabeligt.

Jeg er født op med brændekomfur og kakkelovn samt pejse. Jeg har ikke selv en pejs idag. Men i mit barndomshjem og mit sommerhus var der rigeligt af disse apparater. Grunden herfor er at min bedre halvdel synes at det grisser for meget, når de skal renses for aske.

Lars laver mange stenovne og fyrer såvidt jeg har forstået det med brænde hjemme på sin ø året rundt.

 • 8
 • 7

Altså mener DCE at brænderøg er et 2.5 gange så stort et problem som trafik-os i København for så vidt angår dødsfald.

Det er ikke påvist, for belejligt er den anslåede effekt af brænderøg blandet sammen til ikke-industriel forbrænding, som primært består af forbrænding fra brændeovne og –kedler. Inkluderer det så kremering o. lign.? Der er ikke en undersøgelse der selektivt undersøger brænderøgens effekt. Ud over Bjarke, Lars og andre der er vokset op med brænderøg uden for byerne, ikke figurerer i statistikken. Har eksperterne i DMU nogle tal for korrelation mellem brænderøg, anden røg og trafikos? Her er trafikos også bremsebelægning, dæk, asfalt, dieselos og bezinos.

Når alt er dissekeret, kan vi udtale os hvad der er farligst. Det gælder også DMU/DCE, men under alle omstændigheder Økologisk Råd som Concito øjensynligt lytter til.

 • 2
 • 0

Der er som bekendt også stor forskel på brændeovne, som disse link viser.

http://ing.dk/artikel/ny-braendeovn-reduce...

Pilleovne med varmt vand (f.eks. gulvvarme) er ligeledes under udvikling.

http://www.mcz.dk/mcz-ego-hydro/

Hvis man prøver at sammenligne brænderøg / trafikos så skal man vel også have hele "produktions kæden" med, f.eks. træ fældet med sav i lokal skov - diesel olie fra Golfen raffineret i xx land, med produktions og transport udstyr der har krævet yy energi at udvikle og drive.

 • 3
 • 0

“Man ved, at der ved røgning dannes mange polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), samt at nogle af disse er cancerogene (kræftfremkaldende) på dyr. Det er 3,4-benzpyren (benzo(a)pyren, med 5 seksleddede ringe), der har været mest omtalt, bl.a. har nogle lande indført en maximal grænse på 1 ppb (1 µg/kg) for indholdet af 3,4-benzpyren i fødevarer. Men der dannes mange andre PAH-forbindelser, både i større mængder og med større cancerogenitet, bl.a. en række anthracenderivater .”

Sjov artikel om røgning: http://www.techmedia.dk/files/pdf/dak/2003...

Iøvrigt når DMU/DCE estimerer et antal dødsfald sker det ud fra EVA modellen og denne model har den antagelse at alle partikler er lige farlige. Hvad de formodentlig ikke er men dette har vi til gode at få undersøgt.

Kronikken er langt mere underholdene end den er saglig og seriøs.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 7
 • 2

hvorved du lige så godt kan konkludere, at tobaksrygning, overdreven alkoholindtagelse, formel 1 kørsel, bjergbestigning, heroinmisbrug og russisk roulette er ganske harmløst og ufarligt. Der er jo nogen, der har overlevet det hele.

 • 6
 • 3

Nok mere korrekt at sammenligne med træ, fældet i Litauen, tørret i oliefyret ovn og kørt til Danmark på lastbil.

 • 3
 • 5

Mit barndomshjem lå i Københavns kommune, hvor jeg så siden boede i lejligheder med kakkelovne på Nørrebro og først som 32 årig i hus i Rødovre med pejs og elvarme, siden som 34 årig i 1978 flyttede jeg på "landet" i et rækkehus i Allerød med fjernvarme:)

Jeg bor stadig i Allerød, men nu i et andet hus med gaskedel da den varmepumpeløsning som NESA (nu DONG) forsøgsvis havde installeret var alt for dyr at operere med.

Men alle mine naboer har pejse de bruger jævnligt, hvilket du må forstå ikke genere mig.

Men øboere og andre fjernt fra ideologiske energi frembringere må da f.. fa.... kunne fyre med brænde, når elovne ikke er tilladte

 • 8
 • 3

Beklager jeg tog dig til indtægt for at være vokset op udenfor byerne. Er selv fra København, vokset op i Ballerup men er flyttet til Kolding. Min far er vokset op på en gård med et komfur i køkkenet, min farmor lavede maden på de to kogeplader og den ene ovn. Siden 40'erne da der blev instaleret el, blev komfuret dog kun brugt som reserve. Det var samtiddig husets centralvarme med 2" rør. Inden oliefyret blev en del af værelserne holdt varme med koks-kaminer tilsluttet den nærmeste af de to skorstene.

Selvom min far nærmer sig de 80 år, lever han uden nogle af de problemer DMU/DCE angiver som nødvendig konsekvens af brænderøg.

 • 5
 • 4

Jeg indrømmer blankt, jeg har ikke den fjerneste forstand på brænderøgs farlighed, men undrer mig alligevel meget over de "sikre" konklusioner der drages, når man glemmer alle forbeholdene i kilderne!

For en ordens skyld, jeg ved godt at luftforurening ikke respekterer kommunegrænserne, men går alligevel ud fra, at den lokale forurening er mere ufortyndet end den der kommer til Kbh fra UK, Vestjylland mv!

Ole Laursen citerede en DMU-rapport, jeg giver lige et lidt større citat

"De enkelte emissionskilder i København

Brændeovne og kedler Den vigtigste lokale kilde i København i forhold til eksterne omkostninger i København er ikke-industriel forbrænding (som primært består af forbrænding fra brændeovne og –kedler), som står for omkring 2/3 af de eksterne omkostninger. Der er dog betydelig usikkerhed på dette estimat.

Brændefyring er formentligt den kildetype, hvor der er størst usikkerhed på emissionerne, idet både brændselsforbrug og emissionsfaktorer (gram forurening per kilo brændsel) er behæftet med stor variation og dermed usikkerhed. I praksis afhænger emissionsfaktorer ikke blot af anlæggets type, men også af installationen og i høj grad af brugerens betjening af brændeovnen. Beregningerne er baseret på en emissionsopgørelse, der opdeler brændeovne og -fyr i ti forskellige klasser, som hver er til delt en gennemsnitlig emissionsfaktor. Emissionerne er opgjort på kommuneniveau, og brændeforbruget er taget fra en opgørelse, som Energistyrelsen har udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser.

Dette er de samme forudsætninger som indgår i den nationale emissionsopgørelse."

Kbh's kommunes rapport Kildebidrag til sundhedsskadelig luftforurening i København skriver:

"Emissioner fra ikke-industriel forbrænding er domineret af emissioner fra forbrænding i husholdninger. Den vigtigste kilde til emissioner af fx partikler fra husholdninger er små træfyrede anlæg som brændeovne, pejse, brændekedler og træpillefyr. Særligt vedrørende brændeovne og -kedler er, at både beregning og den geografiske kortlægning af emissioner er forbundet med stor usikkerhed, da den er baseret på Energistyrelsens opgørelse af træforbrug i husholdninger per kommune. Det betyder, at emissioner fra træfyring i husholdninger er fordelt på kommuneniveau, og at emissionen i en given kommune er fordelt jævnt på hele kommunens areal. Fordelingen antages at lede til en overestimering af emissionerne fra træfyring i husholdninger i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune."

Kbhs bedste skøn over brændeovne og -kedler i kommunen er 18000.

http://www.kk.dk/da/borger/trafik/luftforu...

I 2002 var der i Kbh 8327 boliger (af små 280000), hvis primære varmekilde var brændeovn.

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-s...

Med udbredelse af fjern/kraftvarme og naturgas i hovedstaden er tallet for brændeovne som primær varmekilde sikkert faldet meget i det seneste ti-år, og mon ikke brændekedler også er i tilbagegang, sådan nogle kræver jo dyr pasning.

Min erfaring er, at langt de fleste med brændeovne i byen bruger dem sjældent, mest til hyggestunder.

Selv i mit sommerhusområde langt fra byen, hvor vi er selvforsynende med brænde, er brændeovnene tydeligvis sjældnere tændt, varmepumperne kræver ingen pasning!

Grundlæggende er jeg skeptisk overfor undersøgelsesresultaterne, forbeholdene virker voldsomme og kommer ikke klart med præsentationen, og som Churchill så smukt sagde “I only believe in statistics that I doctored myself”.

 • 6
 • 0

På hvilken måde adskiller brændeovnsrøg fra den røg og os som rygere og kokke udsættes for, og som gør at disse to grupper må leve med en pænt forhøjet kræftrisiko?

 • 2
 • 2

På hvilken måde adskiller brændeovnsrøg fra den røg og os som rygere og kokke udsættes for, og som gør at disse to grupper må leve med en pænt forhøjet kræftrisiko?

Nok næppe meget. Der er dog andre faktorer. Rygere kan vælge at holde op (har selv svært ved det). Kokke er ofte udsat for stress og uhensigtsmæssige arbejdstider, men basalt set, så er der i.f.t. Vagn Rydengs opsummering rigtig mange usikkerheder. Der er dog noget vi har en rimelig god antagelse af. Bl.a. at PAH = Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner = noget af det der helt sikkert får maden til at lugte godt, kan indeholde "sager" som kan være kræftfremkaldende. Det samme med brænderøg, som vi altså også er nogen der synes lugter godt.

En ko ville leve længere hvis den ikke spiste græs - hvis det altså ikke lige var sådan, at den af samme årsag vil dø af sult. Døden skal altså have en årsag. Vi kan skændes længe om hvilken vi holder mest af.

Mere interessant er nok, at der tilsyneladende er stor forskel på partikler fra kulfyring og brændefyring set i.f.t. antallet af lungekræftsdødfald. Dokumenteret i en Canadisk undersøgelse af 2 kinesiske landsbyer med henholdsvis det ene og det andet uden andre forstyrrende elementer. En forskel på en faktor mere end 100. Jeg har ikke lige linken her, men jeg har henvist til den ufattelig mange gange i disse spalter med larmende tavshed til følge.

En svensk PHD fra Carolinska redegør for, at der er visse stoffer (phenoler) i røg fra brændefyring som modvirker de skadelige virkninger fra andre. Også den er forbigået i urimelig tavshed i den "offentlige mening".

Et lille sidespring: Kåre Presseves målinger i dobbeltdækkertogene kunne være påvirket af den kylling han stegte aftenen før, hvis han havde det samme tøj på. Hans håndholdte måleudstyr kan ikke se forskel, men det kan gøre en enorm forskel på miljøstyrelsens budget !

Usikkerhederne er enorme. Sikkert er dog, at vi som menneskehed har overlevet så godt og vel, og på trods af at vi er det mest forurenende væsen på denne klode.

Måske det var på tide at tænke på alle de andre væsener, god mad og livskvalitet ?

 • 7
 • 3

Denne sag handler IKKE om "smitsomme sygdomme" og deslige. Den handler om påstået "farlighed" ved afbrænding af træ i danske brændeovne. - Ingen forsøg på flugt fra sporet ..

Lad os dog tage et par trin op ad stigen og betragte det store internationale landskab, hvor 30 % af arealet er dækket af skov. - Ofte brænder disse skovarealer, hvilket medfører en kolossal røgudvikling, som på ingen måde kan sammenlignes med mængden af røg fra danske brændeovne, og som tillige også påvirker luftkvaliteten i Danmark.

Jeg er helt enig med Svend-Olof i hans indianer-eksempel og vil gerne udvide eksemplet med påstanden om, at hvis afbrænding af træ er farlig, så ville denne her omfattende træ-diskussion aldrig være blive ført - for vi ville alle være syge eller være døde forinden ...

Det er en pladderromantisk drøm at tro på, at afbrænding af træ kan begrænses eller afskaffes.

 • 6
 • 2

Det er en pladderromantisk drøm at tro på, at afbrænding af træ kan begrænses eller afskaffes.

Ærgerligt at jeg ikke kan sætte et billede ind her. I går var jeg på kundebesøg i et bjergområde hvor 400 kvadratkilometer skov afbrændte sidste år ved et uheld (det nordlige Catalonien). Sørgeligt syn og givet en traumatisk oplevelse for dem der lever der langt fra alfarvej - smalle stærkt snoede bjergveje, som jeg kørte igennem i næsten en time for at nå den lille landsby. Alligevel vil de have en god stenovn !

Træerne kommer jo igen, selvom bjergene lige nu mest ligner hårpragten på en kemopatient. Solvarme (som var skyld i branden) og træfyring, er ganske enkelt det mest oplagte på disse breddegrader.

 • 7
 • 4

Jeg er helt enig med Svend-Olof i hans indianer-eksempel og vil gerne udvide eksemplet med påstanden om, at hvis afbrænding af træ er farlig, så ville denne her omfattende træ-diskussion aldrig være blive ført - for vi ville alle være syge eller være døde forinden

Tja, så prøv med et kursus i statistik - du mangler almindelig viden på det område.

Hvis du vil være tro mod dit eget argument, må du også stå frem og erklære, at rygning, alkohol og svær overvægt er ufarligt. Menneskeheden er jo ikke uddød endnu.

Masser af ting er farlige i den forstand, at de øger risikoen for tidlig død. Og hvis du ikke accepterer det for brænderøg, hvordan kan det så gælde for andre påvirkninger.

I øvrigt vil en befolkningsgruppe ikke uddø, selv om gennemsnitslevealderen kun skulle være 35 - blot forplantningsalderen er tilpas lav, og der fås tilpas med afkom.

Så indianer-eksemplet er ren uvidenhed, vås og bull...

Som sagt - man kan sikkert lære statistik på aftenskole.

 • 8
 • 7

Er det ikke meget tidligt sæsonens debat om brændefyring er startet? Normalt sender DØR først sine brændeovnskritiske pressemeddelelser ud i starten af året, og Politiken gemmer som regel deres årlige skræmmekampagne, næsten til fyringssæsonens afslutning. I år er både Berlingske og ing.dk tidligt på banen, med støtte til brændefyring, uden synderlig modstand fra de sædvanlige medlemmer af DØR og andre interesseorganisationer. Jeg tror sgu I kommer til at fange dem på sengen i år. De har slet ikke fået mobiliseret tropperne endnu.

 • 7
 • 2

Tja, så prøv med et kursus i statistik - du mangler almindelig viden på det område.

Så mangler vi lige at vise uafhængige hændelser. Med andre ord, er der en dosis/respons der udelukende gælder for brænderøg inklusive den variation der er på området. Det der er fremført er blot et estimat, ikke nogen eksakt og selektiv måling. Jeg har taget flere kurser i statistik, forsøgsplanlægning mv. De eksempler der er fremført, er blot for at vise de "troende" at der ikke er nogen rygende pistol. Der er ikke målt efter det der påståes er årsag. Konklusionen bør nødvendigvis behæftes med de usikkerheder og fejlkilder der er. Gætværk er ikke måling, da slet ikke når man ikke ved hvad der er målt.

 • 7
 • 2

Anders Bargmann mener at jeg trænger til et kursus i statistik - det er nok rigtigt, men AB trænger i langt højere grad til et kursus i at lære, forstå og tænke.

Min lille kommentar var affødt i et Kumbelsk pespektiv - De 30 år, hvor jeg selv som millioner andre har indåndet den brandvarme røg fra 40 Cecil om dagen. Hvor vore forfædre for ikke mange generationer siden som indianerne nærmest levede med bålet i stuen.

Regner man en smule på det, er fortyndingsgraden af brændeovnsrøgen i det fri så stor, at det kræver mere end en livlig fantasi at forestille sig, at det har nogen betydning.

Oven i det hele har vor genetiske udvikling gjort os robuste over for dagligdagens påvirkninger, således at mange stoffer, der er dødelige i større mangder, er harmløse eller direkte gavnlige i små mængder. Tarmkirurger har fortalt mig at rygning virker forebyggende på tarmcancer.

 • 4
 • 6

Du har let og elegant sprunget over miljøfaktoren med at det lugter så meget at man som nabo ikke kan lufte ud fra oktober til maj uden at huset stinker af Skt. Hans. Tøj må man tørre i tørretumbler fordi man ikke kan hænge det op fordi man ikke kan lufte ud. Tilhængerne har skabt en ubehagelig pegen fingre af modstanderne, som for en dels vedkommende har dårligt indeklima pga naboen, og kalder dem brokkere. Det er næsten som om man i dine øjne er klog/dum. Brændeovne skal være lugtfri i beboelseskvarter.

 • 8
 • 5

Regner man en smule på det, er fortyndingsgraden af brændeovnsrøgen i det fri så stor, at det kræver mere end en livlig fantasi at forestille sig, at det har nogen betydning.

Billigt argument af typen, "enhver kan da forstå".

Du har ikke regnet på det, men andre har. Har intet med fantasi at gøre - statistiske værktøjer viser tydeligt, at røgen har betydning.

Fortyndingen fjerner i øvrigt ikke stanken fra naboens ovn....

 • 6
 • 9

Men der kan naturligvis være situationer med stort overskud af el fra vindmøller, hvor denne overskuds-el med fordel kan anvendes til direkte varmeproduktion, fx på lokale kraftvarmeværker. .

Venlig hilsen fra Niels Meyer

Ja, gud forbyde at private husholdninger fik denne el billigt! Små kraftvarmeværker kunne forsyne de yderligtliggende huse med strøm fra deres gasmotor, og det ville blive billigere at bruge denne el direkte end at bruge varmt vand. Det er også billigere at lægge et kabel end et dobbelt varmerør, hvis de ikke må bruge det eksisterende elnet.

 • 5
 • 0

Jeg kan få åndenød af noget af det stads nogle kvinder (og mænd) sprøjter sig med, når jeg er tvunget til at opholde mig i en bus, et tog, eller en kø i brugsen. Burde de ikke tage et bad inden de gik i byen ? Eller have et filter på ???

Jo, det var da en god idé. Bare vi også slipper af med brændeovnsstanken.

Men hvorfor siger du det ikke bare til dem, så de holder op - det er jo det, du selv forslår, vi andre skal gøre, når naboen svinefyrer.

 • 6
 • 10

Jeg kan, til dels, forstå øfferiet over brændeovne i villakvarterer, velforsynede med fjernvarme og/eller naturgas*. Selv om det kun er en eller to der ikke kan finde ud af, at fyre korrekt, kan det virke voldsomt på de omkringboende.

Jeg forstår bare ikke, når vi der bor på landet, oftest har langt til naboer og ikke har andre alternativer end oliefyr og/eller store nyinvesteringer i jordvarme og lign., også skal rammes af brændeovnhadernes udokumenterede angreb.

Vi generer sjældent/aldrig andre med vores ''adfærd''. Jeg vil også stadig fastholde, at træ er VE og CO2-neutralt. Det er jo ikke regnskovstræ vi futter af.

 • *Sjovt navn iøvrigt; "Naturgas". Jeg mener det tyske "Erdgas" (jordgas) er meget mere passende. Vi kalder jo heller ikke "Råolie" for "Naturolie", vel! ;-)
 • 9
 • 1

alle dem, der brugte brændeovn for 200 år siden

ergo må det være dødbringende

mht logik: når man bor i et glashus, skal man klæde sig af i mørke ;-)

 • 6
 • 2

Der er også nogle af os der bor i villakvartere - som tidligere har været sommerhus områder, hvor der IKKE er fjernvarme, naturgas eller ligende. Her må alle beboerene vælge mellem brændeovne, elvarme (af den ene eller anden slags) eller oliefyr.

Det ved alle der flytter ind i kvarteret og hvis man ikke kan lide lugten af brænderøg vil det være en rigtig dårlig ide at flytter hertil!

Og alligevel er luften her meget renere end ved stærkt befærdede veje i København.

Nu skal vi "bare" betale meget mere for opvarmningen af vores huse!

 • 1
 • 4

...røget hash? Det er ikke bare sundhedsskadeligt, deter også forbudt. Eller kaldes det civil ulydighed !?

Det er ikke forbudt at anvende brændeovn, men det er forbudt at "ryge" malet/trykimpregnieret træ i brændeovnen.

 • 0
 • 8

Mht. røglugten er det vel klart, at røg fra vådt brænde lugter slemt. Man kunne derfor forstille sig en katagorisering af brændesalg, så maks. vand-% ved salgstidspunktet fremgår. Det er naturligvis burokratisk, men formålet er, at nedbringe røglugt i nabolaget. Nogen med bedre forslag ?

 • 0
 • 3

Mht. røglugten er det vel klart, at røg fra vådt brænde lugter slemt. Man kunne derfor forstille sig en katagorisering af brændesalg, så maks. vand-% ved salgstidspunktet fremgår. Det er naturligvis burokratisk, men formålet er, at nedbringe røglugt i nabolaget. Nogen med bedre forslag ?

Det er vel ikke mere bureokratisk end datomærkning på slagtervarer. Faktisk et udmærket forslag !

Hvis samtidig alle os der synes afgifter på brænde er en tosset idé blev lidt mere villige til at betale for kvalitet, så der reelt blev en rimelig løn til ham der leverer, så ville udbuddet af kvalitetsbrænde også stige, og det blev nemmere at være forbruger.

I Catalonien hvor jeg opholder mig en del af tiden nu, er forholdene på det område som i Danmark for 20 år siden. Brænde bliver ikke regnet for noget, fordi det meste bliver dårligt udnyttet i åbne kaminer. Af samme grund vil man heller ikke betale ret meget for det, og hvem gider så levere kvalitet ? Jeg har lige betalt 1050,-kr. pr. ton af den bedste kvalitet jeg kunne finde her. På Drejø betaler jeg gerne 1750,-/ton, da kvaliteten er godt og vel det dobbelte.

Når prisen på brænde stiger, vil forbrugeren også gå højere op i at udnytte det bedst muligt. Prisforskellen skal dog ikke via statskassen tilfalde fjernvarmeværker som fyrer med sjaskvåd flis uden røggaskondensering, har et højt el-forbrug til pumper og snegle, og et stort varmetab på vej ud til kunden. Det er simpelthen at trække udviklingen i den helt forkerte retning.

 • 4
 • 4

Det er vel ikke mere bureokratisk end datomærkning på slagtervarer. Faktisk et udmærket forslag !

Det var ikke en dum ide, for der er vist ikke rigtigt nogen der tror på at brændeafgiften kommer til at gavne luftkvaliteten nogen steder? Alle ved at det eneste der kommer til at ske er: 1. Skyhøje priser på sort træ (hvilket jeg kan bekræfte allerede er sket) 2. Mængden af småt brændbart affald til værkerne falder markant.

Om folk så forstår at fyre bedre med disse ting i deres ovne, end de gør med rigtigt træ er så nok lidt tvivlsomt. Tendensen med at købe alt for store ovne og så kvæle dem for at holde temperaturen menneskelig i stuen er stadig uændret, desværre.

 • 3
 • 0

Arh John - det kan du sgu da nok regne ud - DØR og Co.

I øvrigt handler det overhovedet ikke om forurening. Klip fra resume af lovforslaget: Den samlede forsyningssikkerhedsafgift skal indbringe knap 900 mio. kr. i 2013 stigende til godt 2,6 mia. kr. i 2020 (2013-priser) fratrukket kompensation til erhvervslivet og efter adfærdseffekter.

"Skal indbringe" = Det er ikke meningen at folk skal ændre adfærd. Ikke alt for meget i hvert fald.

Man kan også vende Erich spørgsmål om og spørge: Hvorfor skal selvforsynere betale for andres solcelleeventyr ? Et klip mere: "Med det kommende lovforslag indføres forsyningssikkerhedsafgift på VE- brændsler, hvormed lovforslaget udmønter den del af finansieringen af Energiaftale 2012, Solcelleaftalen og Husstandsmølleaftalen, som skal komme fra indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift på VE-brændsler anvendt til rumvarme."

Læs hele lovforslaget her hvis du virkelig keder dig: http://prodstoragehoeringspo.blob.core.win...

Resumeet som er lettere fordøjeligt finder du her: http://prodstoragehoeringspo.blob.core.win...

 • 2
 • 3

Kan du John nævne andre opvarmningsformer der forurener mere?

Ved f. eks. fjernvarmeproduktion kan røgen renses effektivt af elektrofiltre, og udledning sker gennem skorstene med en højde der er dimensioneret til en acceptabel fortynding.

 • 0
 • 1

Kan du John nævne andre opvarmningsformer der forurener mere?

Ved f. eks. fjernvarmeproduktion kan røgen renses effektivt af elektrofiltre, og udledning sker gennem skorstene med en højde der er dimensioneret til en acceptabel fortynding.

Ja undskyld, det var ikke mig du spurgte, men.... 80% af partikelforureningen i Danmark kommer fra udlandet, så hvad er for dig "acceptabel fortynding" ? At røgen "kan" renses med elektrofiltre er ikke ensbetydende med at den bliver det.

Danske fjernvarmeværker afbrænder i stigende grad ulækkert husholdningsaffald fra Tyskland, England og petrokemisk affald fra USA. Alligevel er myten at brændeovnsejere afbrænder gummistøvler - du milde hvor mange har vi af dem ?

Når den samlede virkningsgrad fra fjernvarme incl. procesenergiforbrug og distributionstab er væsentligt under virkningsgraden på individuelle løsninger, så skal der jo samlet set bruges mere brændsel og renses mere røg. Så hvad er filosofien i at pålægge den mest effektive udnyttelse afgifter for at lette afgifterne på det mindst effektive ?

Læs lovforslaget !

 • 4
 • 3

Fed tråd.

Heavy metal koncerter spilles best i Sverige og Finland.

Vi ved godt hvorfor forbrænding af træ i brændeovn er den mest forurenende måde at frembringe sin varmeenergi på. Træ er på molekyleplan opbygget af to makromolekyler og et semimolekyle. Semimolekylet er cellulose og makromolekylerne er hemicellulose og lignin. Ser man på lignins molekyle strukturformel finder man adskillige aromatiske ringstrukturer i makromolekylet. Det er disse aromatiskeringstrukturer der er årsag til sod dannelse. Denne sod dannelse sker kontinuerlligt under forbrændingsprocessen hvad enten røgens farve er tæt eller ej. Aromatiske ringstrukturer er svære at nedbryde ved forbrænding i en simpel brændeovn.

Jeg mener ikke på nogen måde at en politisk fastsat afgift på træ hjælper med til at nedbryde aromatiske forbindelser i træstrukturer. En afgift på træ er lige præcis så asocial som alle andre afgifte på energi er fordi der ingen progression er i afgifter. Og dermed flytter man skattebyrden fra dem der har bedst råd til at betale skat til den del af befolkningen der dårligst råd til at betale. Så meget for regeringens og energiminister Skidegaards energiplan (stavefejl kan forekomme).

At træ som brændsel er CO2 neutralt over tid og under forudsætning at der ikke forekommer rovdrift på vores skove kan jeg tildels acceptere. Men træ er også et fremragende materiale og som materiale er træ mere end CO2 neutralt, det er CO2 akkumulerende. Træ er med hensyn til brandværdi et meget ringere brændsel end naturgas og masseforholdet er 1/3 og CO2 forholdet 1/1,7 i naturgas favør.

En politisk løsning er natuligvis at tilbyde fjernvarme eller naturgas indenfor distributionsområdet og i den alleryderste udkant kan man trække et el kabel. Og så afstemme energi afgifterne eller evt. helt fjerne dem så borgere med almindelige indtægter også for råd til at opvarme deres boliger.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 2
 • 3

En politisk løsning er natuligvis at tilbyde fjernvarme eller naturgas indenfor distributionsområdet og i den alleryderste udkant kan man trække et el kabel. Og så afstemme energi afgifterne eller evt. helt fjerne dem så borgere med almindelige indtægter også for råd til at opvarme deres boliger.

Og set fra statens side vil det vel være optimalt med enten naturgas, fjernvarme eller elvarme, da det jo så er nemt for staten at skrue på afgiften på de forskellige "centralt leverede" produkter og dermed øge afgifterne på fjernvarme, naturgas og el.

Det er jo administrativt meget nemmere at sætte elafgiften op med et par øre i ny og næ, end at pålægge 700.00 brændeovnsejere en afgift pr meter træ vi futter af.

-- Mvh Anders Christensen - Der varmer huset på landet op med naturgas og brændeovn og selvhentet tørt bøgetræ fra lokale skove!

 • 2
 • 2

Nu køber jeg gerne nyfældet/vådt brænde fordi jeg har afsat plads og tid til at lade det tørre under tag i 2-3-4 år før jeg bruger det.

For mig ville det være ret demotiverende hvis jeg kunne købe ovntørret brænde billigere. Billigere lufttørret brænde kunne måske forsvares, men da jeg ved selvsyn har set hvordan (i hvert fald nogle) brænde-distributører 'lufttørrer' deres brænde foretrækker jeg bestemt at gøre det selv og slippe for svampesporer og rådne brændestykker.

 • 4
 • 1

Kan du jorde dette også, Lars Helbro?

http://www.publicnewsservice.org/index.php...

PHOTO: Utah physicians want ban on wood burning in populated areas based on research they say shows wood smoke is more toxic than cigarette smoke. Image courtesy of the U.S. Government

PHOTO: Utah physicians want ban on wood burning in populated areas based on research they say shows wood smoke is more toxic than cigarette smoke. Image courtesy of the U.S. Government

October 10, 2013

SALT LAKE CITY – Wood smoke is a major cause of pollution and more toxic than cigarette smoke, according to Utah Physicians for a Healthy Environment (UPHE).

The group is calling on the state to ban the burning of wood indoors and outdoors in the most densely populated areas year-round.

In other words, the ban would make it illegal to heat your house or fuel your barbecue with wood.

UPHE president Dr. Brian Moench says some studies suggest that wood smoke may contribute up to 40 percent of the particulate pollution in major Western cities such as Salt Lake City, Phoenix and Seattle.

"We're suggesting that we need to start thinking of wood smoke in the exact same terms as we now think of cigarette smoke in public places, which we have prohibited somewhere around 20 to 25 years ago," Moench adds. - See more at: http://www.publicnewsservice.org/index.php...

 • 3
 • 4

Hvorfor ikke se direkte på UPHE? http://www.uphe.org/goals-and-mission http://www.uphe.org/wood-burning-the-air-p... Eller et af deres link: http://www.newsdaily.com/environment/bd835...

Men her hævdes at træafbrænding højst udgør 40% af det målte, men mindre end bidrag fra transport. Hvorfor lige det at bruge træ ved grill (barbecue) skulle forbydes må være uvist. Lobbyarbejde for kulsvierlaug? Forbud mod lejrbål?

At Utah har en gruppe der svarer til DØR, viser jo ikke at det de siger er mere korrekt. Det tyder blot mere på at nogen vil have monopol på træet. Der henvises ikke til undersøgelser, videnskablige som statslige.

 • 5
 • 0

Vi ved godt hvorfor forbrænding af træ i brændeovn er den mest forurenende måde at frembringe sin varmeenergi på. Træ er på molekyleplan opbygget af to makromolekyler og et semimolekyle. Semimolekylet er cellulose og makromolekylerne er hemicellulose og lignin. Ser man på lignins molekyle strukturformel finder man adskillige aromatiske ringstrukturer i makromolekylet. Det er disse aromatiskeringstrukturer der er årsag til sod dannelse. Denne sod dannelse sker kontinuerlligt under forbrændingsprocessen hvad enten røgens farve er tæt eller ej. Aromatiske ringstrukturer er svære at nedbryde ved forbrænding i en simpel brændeovn.

Korrekt Peter, og da du sikkert har taget din uddannelse mens tysk var obligatorisk, så kommer hovedårsagen til konklusion til sidst - "simpel brændeovn".

Vi måler ikke på PAH (de aromatiske ringforbindelser), men vi måler på co, da der er en ganske god overensstemmelse imellem mængden af PAH og mængden af CO i røgen. Alene indenfor de sidste 10 år er indholdet af CO/PAH fra moderne ovne faldet dramatisk. Vi må huske, at udviklingen af disse ovne har været sat stort set i stå i de gyldne olieår, og først indenfor de sidste 10-20 år er kommet igang for alvor, og det er slet ikke slut, medmindre tåbelige afgifter netop bremser op for denne udvikling. Samtidig bliver simple ovne udfaset (ulovlige at sælge).

Endelig så er der bestemt mere beskidt brændsel end træ. Pet-coke som et rigtig grimt eksempel. Officiel import >300.000ton/år. Privat import over grænsen bliver selvsagt ikke registreret, men det bliver i den grad bemærket af dem der bor i nærheden og det er ikke småting. Produktionen af pet-coke er stigende grundet udvinding af olie fra tjæresand i USA. Det har nævneværdig værdi lokalt, da "luftvejledningen" dér ikke bare siger som den danske "at man ikke anbefaler brugen af det", men direkte forbyder det. Derfor eksporteres det i vildskab til Mexico, Indien og til Danmark via Tyskland, hvor du kan afhente det afgiftsfrit. Da der kan være meget mere energi i en lastbil fuld af dette snavs, end samme bil med brænde, så kommer vi nok til at se mere af det, hvis der skulle komme afgift på brænde.

Dit samlede udsagn er altså både korrekt - og meget forkert Peter.

Ang. USA, så var man igang med at forbyde brændeovne i Montreal for et par år siden. Heavy smok yes. Byen har millioner af køretøjer (nix pille), og 6000 brændeovne. Når man nu er tvunget til at gøre et eller andet, hvad er så mest attraktivt at kaste sig over for en politiker ?

Dr. Brian ser ud til at leve fint af at skælde ud over alt og alting. Måske et forbillede for flere af vores hjemlige ligesindede ?

 • 3
 • 2

Utah har haft over 1000 skovbrande i år med 70.000 acre brændt, svarende ~300.000ha. Jeg tænker over hvor meget brændeovne mon bidrager til den røg. Man kan også tænke på, at det træ der puttes i ovnene så ikke brænder af i skoven.

 • 2
 • 6

Lars, dette land regeres i høj grad ud fra intriger og småkårs moralisme og det nye sort er så omsorg for abstrakte ideer. Ikke mindst er det blevet meget populært at slå almindelige mennesker på deres eksistenstialer som f.eks. levebrød og indkom. Den politiske elite har sluppet jordforbindelsen og den sunde fornuft som nærhed, at drage omsorg over for de danske borgere får mulighed for et godt og rigt liv. Nok om det.

Vi er enige om meget når det handler om brændeovne og over de sidste femten år har vi set dels en stigning i luftforurening fra brændeovne pga. en udvidelse af antallet af enheder og de sidste år et fald i luftforureningen mest pga. udskiftning til nye ovne og fokus på kvalitetsbrændsel og fyringsteknik.

Jeg kan godt forstå at mange borgere vælger et alternativ til de meget afgifts belastede energiformer især når det er så økonomisk attraktivt. Jeg kan også godt accepterer at nogle vælger brændeovn ud fra deres fetish.

Jeg har tidligere skrevet at den norske løsning måske er en salomonisk løsning. At installerer en brændeovn i alt nybyggeri. Men vælger man denne løsning må man begrænse fyringen til det absolut nødvendige. Altså der fyres kun ud fra et nødskriterium. Og der skal altså være en anden primær varmekilde.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 2

Vi er enige om meget når det handler om brændeovne og over de sidste femten år har vi set dels en stigning i luftforurening fra brændeovne pga. en udvidelse af antallet af enheder og de sidste år et fald i luftforureningen mest pga. udskiftning til nye ovne og fokus på kvalitetsbrændsel og fyringsteknik.

Det sidste er en daglig konstatering på DTIs prøvestand, så det står til troende.

Det første, antallet af ovne, er vist det Jørgen Brandt kalder "en estimeret usikkerhed" - med mine ord, et gæt på et gæt. Fabrikanterne og skorstensfejerne kan ikke genkende den voldsomme estimerede stigning. Mængden af brænde der bliver brugt er undersøgt lige så lemfældigt (tlf. interviews med et stærkt begrænset antal beboere i et område man havde udpeget, fordi man på forhånd vidste, at der var der mange ovne i brug. Man ringede kun til dem med fastnetnumre !?!)

Sorterer vi politisk præget gætteværk fra kolde fakta, er der i min optik rimelig stor sandsynlighed for, at luftforureningen fra ovne i Danmark samlet set er for nedadgående. De tilbageværende fæhoveder som forpester mange villakvarterer må vi finde en politisk/juridisk gangbar måde at få skovlen effektivt under på.

Parolen i dag synes at være, at fodi en enkelt har for lidt lys på cyklen, så skal vi alle have mere lys på, eller også skal der afgifter på cykler ?!?!?

I bl.a. Finland og Frankrig belønnes man af staten for at installere en effektiv ovn. I Danmark er vi i den grad førende i den teknologi der skal til, men det har man bare ikke politisk fået øje på. "Danmark har et enormt potentiale for eksport af grønne teknologier" siger Ida Auken. Ja, men uden et hjemmemarked er det virksomhederne der bliver eksporteret, og det tjener Danmark ingen penge på.

 • 3
 • 1

Lige en tilføjelse til din overskrift, "Uden filter". Da jeg først læste dit indlæg troede jeg at du bare tog bladet fra munden og gav udtryk for din skinbarlige mening. Fint nok ;-) Men du mente vist noget andet.

For vel 30 år siden hørte jeg et foredrag af en ung mand, som i dag er professor. Han talte bl.a. om de forskellige taktikker vi har anvendt for at komme af med "snavs". Først længere og længere rør ud i havet, og højere og højere skorstene (hvilket nogle stadig tror er løsningen), og det nyeste (dengang) filtre, som jo bare hober skidtet op i bunker uden egentlig at løse problemet. Han spurgte; "Hvornår kommer vi dertil, hvor vi anvender vores enorme viden og teknologi, til at undgå at problemerne overhovedet opstår ?"

Jeg tænker, at det er vel forhåbentlig snart det vi må være på vej til ? Deponering af det ene eller det andet viser sig jo gang på gang at være stærkt problematisk. Træfyring har foregået i meget lang tid før mennesket overhovedet kom til. Tørke, lyn og torden, skovbrande. Det har naturen tydeligvis kunnet håndtere igennem ufattelig lang tid på en måde, så selv skrøbelige mennesker har fået liv lang tid senere. Et faktum med ret stor evidens vil jeg mene.

Skovdækket har næppe været mindre end det er i dag (globalt set). Så hovedproblemet (med bl.a. Co2) er jo nok ikke, at der fortsat bliver brugt træ som varmekilde, men en global uoverensstemmelse imellem hvor meget der bliver brændt af (nyttiggjort eller ej), og hvor meget der bliver tilplantet.

Så ja tak - lad os leve livet, og snakke sammen, mest muligt uden filtre ;-)

 • 1
 • 2

Lars du skriver:

"Re: Uden filter Lige en tilføjelse til din overskrift, "Uden filter". Da jeg først læste dit indlæg troede jeg at du bare tog bladet fra munden og gav udtryk for din skinbarlige mening. Fint nok ;-) Men du mente vist noget andet.“

Hvad er det du mener at jeg mener?

Mit råd til øvrigheden er at opstille balancer:

1) massebalance

2) energibalance

3) stofbalance

4) redoxbalance

Det rent økonomiske er et politisk spørgsmål.

Lars jeg syners at det du har fundet ud af og forsket i er rigtigt fint. Men jeg er altså uenig i at individuel brændefyring i stor stil er en del af en bæredygtig løsning. Men til gengæld en af de mulige teknologier som selvfølgelig er/skal i spil. Og jeg mener nok at alle teknologier skal i spil? Ikke mindst for at holde prisen i ave.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Hvad er det du mener at jeg mener?

Næhh, så er vi på vej ud i, at nu tror du, at jeg tror, at du tror...... og jeg startede selv, indrømmet. Du har en enorm viden, som jeg ikke sjældent høster af, men jeg har netop ind imellem lidt svært ved at finde ud af hvad du egentlig mener.

F.eks.: "Men jeg er altså uenig i at individuel brændefyring i stor stil er en del af en bæredygtig løsning. Men til gengæld en af de mulige teknologier som selvfølgelig er/skal i spil." - hvad mener du med "i stor stil" ? Jeg mener bestemt ikke at alle skal gøre det samme og slet ikke på samme tid. Det er nok det dummeste vi kan gå efter.

 • 1
 • 0

Og vil man væk fra en-entydige totalitære opfattelser af hvordan verden hænger sammen bliver nok nød til at accepterer dynamiske opfattelser der til gengæld er umulige at overskue?

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 1

Var det noget du selv lige fandt på, eller citerer du en viis mand ? Det er i hvert fald værd at citere :-))

Tak for i dag Lars

 • 1
 • 0

En brændeovn er hyggelig at bruge, den giver god varme og den fortrænger i mange tilfælde fossil energi. Men uanset hvor omhyggeligt man tænder op og fyrer, vil brugen medføre gener for naboerne i form af røglugt og sod. Generne kan begrænses meget ved korrekt brug og god opmærksomhed på ovnen - og nye ovne er givetvis bedre end gamle. Men uanset hvilken energikilde, man brænder af, udledes CO2. Ikke engang med den bedst mulige kombination af solceller, solfangere og jordvarme, kan man gøre sin ejendom mere end tilnærmelsesvist CO2 neutral set over året. Og så kræver det 'en bank', hvor man kan indsætte og hæve el alt efter produktionsforhold og forbrug, så reelt er det nærmest umuligt helt at undgå udledning af CO2. Tager man transporten med bliver det endnu vanskeligere - uanset valg af biltype!

Brug af brænde fortrænger i de fleste tilfælde fossile energikilder i et vist omfang, men ikke nødvendigvis med mindre udledning af CO2 til følge. Personligt bruger jeg ca. 3.000 kg. brænde til at fortrænge anslået ca. 800 liter olie - og er derfor bange for, at jeg reelt udleder MERE CO2 end nødvendigt. Til gengæld har jeg så udnyttet træet til energiformål og derfor brugt den mængde CO2, som det ville udlede, hvis det blev omsat naturligt - men naturligvis over meget kortere tid.

Så det er ikke så enkelt med brændefyring. I tæt bebyggelse med mange mennesker uden tilstrækkelige forudsætninger for at opbevare brændet korrekt, uden viden der sikrer, at der kun bruges tørt brænde og uden erfaring med brug af brændeovne, er det en meget dårlig idé at give mulighed for overhovedet at opstille en brændeovn. Hvor der er langt til naboer, plads til brænde til flere år og bare lidt regulær viden om brug af brændeovn er det til gengæld oplagt at bruge brænde.

Beklager, men altså ingen entydige konklusioner herfra!

 • 5
 • 1

Grunden til at træ udleder mere CO2 end naturgas isoleret set skal findes i kulstofs oxidationstrin i henholdsvis træ og naturgas. Fra skole kemien vides at et element kan være i oxidationstrin 0 eller det kan være reduceret så OX < 0 eller det kan være oxideret så OX > 0. Carbons mulige oxidationstrin er { -4, -3, -2, -1, 0 , 1, 2, 3, 4 }. Når man taler om brændsler kan der hentes energi ud af carbon når OX < 4. Når OX = 4 er der tale om forbindelsen CO2. I metan CH4 har carbon oxidationstrin -4. I en kompliceret kemisk forbindelse som træ må man tale om et gennemsnitlig oxidationstrin. Et gennemsnitlig oxidations trin for carbon i en kemisk forbindelse er et tal i intervallet ] -4 ; 4 [. I træ har carbon ca. OX = 0,14.

Man taler også om kulstof forbrænding og hydrogen forbrænding og jo mere reduceret carbon er jo mere hydrogen er der bundet i brændslet.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 2
 • 2

Grunden til at træ udleder mere CO2 end naturgas isoleret set ..............

Isoleret set - godt du fik det med. Tidsperspektivet imellem "fremstilling" og forbrug mangler. Samler man noget op igennem millioner af år og forbruger det på 100 år, så sker der selvfølgelig noget. Det er jo det der er gået galt. Derfor nytter det ikke alene at regne på, om naturgas (eller naturolie eller naturkul) udleder mere eller mindre Co2 end andre brændsler som f.eks. træ, uden at have det tidsperspektiv med.

At prøve at redde Co2 ballancen v.h.a. jordgas, er for at se som at pisse i bukserne for at holde varmen. Det bringer os ikke nærmere den balance vi er nødt til at indfinde os i meget snart. Det er fortsat et meget hurtigt forbrug af noget, som det har taget meget lang tid at producere.

Hvis, som nogen forslår, vi kuler biologisk materiale ned ildtfrit, og venter til det er blevet til bl.a. naturgas fordi det udleder mindre Co2. Hvad er så den samlede udnyttelsesgrad ? Ikke fordi jeg synes vi skal presse citronen, men tabet vil være helt enormt.

Olie, kul og gas er også vedvarende energi - det produceres til stadighed, men i et meget langsommere tempo end vi ønsker at forbruge det, og der går rigtig mange kalorier tabt i produktionsledet. Det svarer lidt til, at vi ofte kun ser effektiviteten fra et varmeværk opgivet som ab kedel. Procesenergiforbrug og distritionstab skal man finde andre regneark for at kunne indregne, men de er jo nok så væsentlige i det samlede regnestykke.

Træ er et vanskeligt brændsel - blankt indrømmet (og det er derfor det er sjovt, nok lidt på samme måde som Peter Madsen som vil ud i rummet;-) Vejen fra produktion til forbrug er dog langt kortere, og tabet desmindre.

Derfor er der for mig at se god grund til at arbejde med at løse de problemer det skaber, fremfor at vente 100mill år på at naturen har klaret det for mig, og skabt "natur"gas med en effektivitet på måske mindre en 1 promille.

 • 4
 • 0

Lars, at brænde træ af som udleder mere 70% mere CO2 end naturgas/jordgas/(stor set metangas) for at balancerer en CO2 balance, er som at pisse i bukserne i den sibiriske isvinter, det varmer nu og her men glæden er kort. Hvor er din sunde fornuft? Hvor er din gode købmands sans?

Det behøver ikke at tage millioner af år at reducerer biomasse med carbon OX = 0 til carbon OX = -4. Metan producerende bakterier i skoven klarer det betydeligt hurtigere. Og teknologien er under udvikling det man kalder biogas.

Det værste er dog at du nægter eller ikke magter at forstå og indse at det naturligvis ikke tjener CO2 balancen at sparer mere CO2 op i atmosfæren ved at afbrænde endnu mere træ. Der er derimod god CO2 økonomi at hæve på CO2 kontoen ved at høste træ til tømmer.

Er du virkelig så nærig med CO2 at man kan kalde dig for CO2ens Joakim von And?

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 1
 • 7

Der er derimod god CO2 økonomi at hæve på CO2 kontoen ved at høste træ til tømmer.

Der er bare ikke en økonomi der gavner skovdriften.

Hvor stor er den samlede kulstofbinding årligt ved fotosyntese i Danmark, og hvor stor en del af den bruges til varme, foder og anden omsætningskredsløb?

Jordgas er fossilt kulstof og frigivelsen kan kun bindes af fotosyntese. Kulstoffet fra fossilt brændsel tilføres kulstofpuljen. Derfor er det vås at påstå brugen af træ, halm og brænde tilfører jordens kulstofpulje ekstra kulstof, de er jo allerede en del af kulstofpuljen!

Det er en fejl overhovet at slå biobrændsel i hartkorn med fossilt brændsel. Det er at sammenligne æbler og pærer.

 • 2
 • 0

Hvor er din gode købmands sans?

Hvis jeg var købmand, og chef i butikken, så var vi begyndt at skære alvorligt ned på forbruget af fossilt brændsel for over 30 år siden, da problematikken blev erkendt. Rettidig omhu, som en iøvrigt ganske dygtig købmand ville kalde det.

Vi kan slet ikke blive uenige om, at det er en rigtig god ide at erstatte især beton, med træ i nybyggeri. Det giver mere end dobbelt gevinst. Vi kan dog ikke udnytte hver en pind i byggeriet. Resten skal udnyttes mest muligt effektivt, og den teknologi får "nogen" hårdt brug for i fremtiden, så udviklingen af dette må ikke bremses af kortsigtede løsninger som går ud på at lukke endnu mere fossilt bundet kulstof ud.

Jeg taler bestemt ikke for, at skovene skal støvsuges for hver en pind for at tilgodese kraftværkernes umættelige råstofbehov på en (politisk) Co2 venlig måde. Det er for mig at se vanvid. Alt hvad der kan bruges i byggeriet skal bruges dér, og det skal IKKE trykimprægneres. Det skal stadig kunne tjene som brændsel når hytten er blevet faldefærdig.

Dit kontoregnskab er lidt omvendt i mit hoved, så jeg prøver på en anden måde. Vi har de sidste 2 generationer hævet alt hvad vi kunne på den konto der hedder fossilt bundet Co2. Måske vi skulle lade resten stå inden "banken" (realiteterne) lukker den konto p.g.a. overtræk ?

De skove jer ser i østeuropa, Storbritanien, og også her sydpå, ligner bestemt ikke Hareskoven. Hverken i størrelse eller måden de bliver "drevet" på. Co2 optaget kunne garanteres mangedobles ved en mere intensiv drift og/eller udvidelse af arealerne, sådan som det sker i Kina med selvsamme begrundelse. For mig at se et noget mere håndfast og effektivt værktøj, end at handle med forureningstilladelser (Co2-kvoter). For at det samme kan ske i vores del af verden, skal der være penge i skidtet. Der skal en vis omsætning til i skovene for at øge optaget af Co2 så vi kan få sorte tal på bundlinjen.

At fortsætte med at brænde varelageret af ødelægger ganske enkelt de fremtidige indtjeningsmuligheder.

Du skrev højere oppe; "Og vil man væk fra en-entydige totalitære opfattelser af hvordan verden hænger sammen bliver nok nød til at accepterer dynamiske opfattelser der til gengæld er umulige at overskue?"

At hænge sig stift fast i, at naturgas udleder mindre Co2 pr. energienhed end træ, er efter min opfattelse, en en-tydig totalitær opfattelse, helt uden relation til andre mekanismer som, indrømmet, kan være overordentlig vanskelige at overskue, men så svært er det sgu da heller ikke efter min mening ? Din argumentation vil jeg købmands-agtigt kalde, at spare 2 kronen og lade 5eren rulle.

Jo, der skal bruges mere træ, både i byggeriet og i effektive forbrændingsenheder (alt i en hat), men det skal selvfølgelig ske i takt med en langt mere intensiv drift af skovene, så det der lukkes ud er i balance med det der optages. Kun derved Co2-neutralitet eller det der er bedre. Det kan jeg ikke forstå, at du ikke kan forstå !

M.v.h. Lars

 • 3
 • 1

Jan du skriver:

“Jordgas er fossilt kulstof og frigivelsen kan kun bindes af fotosyntese. Kulstoffet fra fossilt brændsel tilføres kulstofpuljen.”

Dette er de fleste vist enige i.

“ Derfor er det vås at påstå brugen af træ, halm og brænde tilfører jordens kulstofpulje ekstra kulstof, de er jo allerede en del af kulstofpuljen!”

Hvem påstår dette?

“Det er en fejl overhovet at slå biobrændsel i hartkorn med fossilt brændsel. Det er at sammenligne æbler og pærer.”

Æbler og pærer tilhører begge mængden frugt og skal selvfølgelig måles og vejes og samenlignes.

Jeg tror vi taler forbi hinanden fordi stofbalancen ser meget forskellig ud afhængig af hvilke systemgrænse der lægges til grund. Det kan godt være at Danmark kan blive fossilt frit med de konsekvenser denne ideologi så medfører. Men danskere har kun lidt indflydelse på de globale balancer.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 1

Men danskere har kun lidt indflydelse på de globale balancer.

Det er klædeligt med ydmyghed, men Peter - men Danmark har faktisk en ikke ringe indflydelse. Vi har de sidste mange år eksporteret viden om cementfremstilling, som netop er med til at erstatte brugen af træ til bygninger i lande hvor det flyder med træ i overflod. "Kun lidt indflydelse" er godt nok en rigtig dårlig undskyldning. Vi har haft rigelige chancer for masser af indflydelse, og vi har brugt den - men nok ikke altid mest fornuftigt i denne sammenhæng.

Fortsætter vi med at opføre os tåbeligt, håber jeg det bliver en god undskyldning af den grund, at ingen tog os alvorligt.

Du er nødt til at have et længere perspektiv med Peter, ellers har jeg problemer med at tage dit verdensbillede alvorligt. Din ahistoriske fysiske viden forklejner jeg bestemt ikke. I en større virksomhed er der dog både brug for dem der sørger for at tlf.regningen kan betales i morgen, og dem der sørger for at virksomheden overlever om 10år. Og de har i den grad brug for at kunne snakke sammen ! Uden det ene er det andet ligegyldigt. Det du skrev i samme afsnit som jeg citerede det sidste fra siger mig, at dér er vi nok ret enige ?

 • 4
 • 0

Kronikøren citerer undersøgelser for påstanden, at partikler fra brændeovne skulle være lige så farlige som fra dieselmotorer. Han er uenig i påstanden. Lovgiverne har fastsat grænser for partikeludslip for dieselmotorer og i takt med, at kravene er blevet strammere med tiden, er partiklerne blevet mindre, hvorfor de nemmere kan sætte sig i lungevævet. Denne udvikling har tyske forskere advaret mod; reelt siger de, at større partikler er mindre sundhedsfarlige. Dog siger de ikke, at den udledte mængde skal/må være større.

Siden min mor har indstillet brugen af en nu fire år gammel brændeovn i stuen, er hendes åndedræt væsentlig forbedret.

 • 2
 • 1

Flot kronik, men også fyldt med positioner der mildt sagt kan sættes store spørgsmålstegn ved...

Eksempelvis sammenligningen af brændeovnes og vindmøllers energiproduktion. Der er altså væsentlig forskel på kvaliteten af varme og elektricitet - det er nemt at konvertere elektricitet til varme, det er noget sværere at gå den anden vej. Med den sammenligning går kronikøren direkte i det man i branchen kalder "kaloriefælden".

Farligheden af partikler fra brændeovne undersøges stadig, og undersøgelserne peger ikke entydigt i den ene eller den anden retning. Men det er altså ikke derfor vi ikke bruger diesel til at ryge fisk - det er fordi brænde tilfører smagspartikler vi opfatter som positive, hvilket diesel ikke gør. Men det er næppe sundt at ryge fisk dag ud og dag ind...

Men træ er et udmærket brændsel. Mit eget gæt er, at det vil blive benyttet flittigt udenfor byerne, mens jeg gætter på undersøgelserne på et tidspunkt bliver så entydige, at vi beslutter at brændeovne ikke hører til i tæt bebyggelse. Vi har gradvist skærpet kravene til forbrændingsprocesser de sidste 50 år, og den udvikling er næppe afsluttet.

Men vi ved nogle brændeovne udleder langt færre partikler end andre. Så måske ville det give mere mening at lægge afgiften på brændeovnen, i stedet for på brændslet?

 • 1
 • 0

Et modargument kunne forøvrigt være, at folk blive ved at grille, selvom vi ved det er kræftfremkaldende...

Jeg er forøvrigt enig i, at kronikken sandsynligvis er købt og betalt...

 • 1
 • 1

Jeg begriber ikke at nogen kan synes om den enfoldige kronik. Den hører til i DJØF-bladet under afdelingen for samfunds-pseudovidenskabligt pladder!

Bare ét eksempel: "Den svenske forsker Jacob Löndak fra Lunds Universitet har påvist, at 80 procent af trærøgens partikler udskilles, inden de når ned i lungerne, mens partiklerne fra trafikken sætter sig fast." Det gør 20% af brænderøgens partikler dermed også. Hvis man bor i et brændeovnsbelastet område, vil de 20% (af en meget større mængde) nemt kunne være en eksponering for skadelige partikler og stoffer, der langt overstiger trafikkens bidrag på en mellembefærdet gade i København. Kan forfatteren overhovedet regne procentregning?

Normalt går jeg ikke ind for begrebet skam, men her bør Ingeniøren skamme sig over at bringe et så talentløst, demagogisk og desværre tidstypisk eksempel på hvad der er galt i den uvidenskabelige del af uddannelsessystemet.

 • 1
 • 5

Siden min mor har indstillet brugen af en nu fire år gammel brændeovn i stuen, er hendes åndedræt væsentlig forbedret.

Paul, det er svært at afgøre, om din mors forbedre vejrtrækning skyldes røg i stuen, eller afbrændt støv i konvektionskanalerne. Et el-panel med glødetråde kan give præcis den samme uheldige virkning. Det behøver altså ikke have noget som helst med brændslet at gøre. En gedigen nullermand når næppe ned i lungerne, men hvis den bliver futtet af på en brødrister, et el-panel, eller i konvektionskanalerne på en brændeovn, så sker der jo noget.

@Stig Libori "Der er altså væsentlig forskel på kvaliteten af varme og elektricitet". Vi har brug for begge dele. At gå omvejen over elektricitet til varme koster dyrt, enten på den ene måde eller den anden. Enten kan du omsætte det direkte via et billigt varmepanel og derved betale hvad det koster at lave lavkvalitetsenergi om til højkvalitetsenergi for derefter at ende med lavkvalitetsenergi i sidste ende. Eller du kan gå den direkte vej til en væsentlig lavere pris ved at investere pengene i det optimale til den omsætning.

Det er dig selv der går i "Caloriefælden" ! Hvad skal man med et badekar fuld af masser af calorier (lunkent vand) hvis man ønsker at koge et æg (hvilket kræver væsentlig færre calorier) ? Hold focus på målet, ikke midlet.

 • 3
 • 1

@ Jens Henriksen: Er det ikke under din værdighed? Jeg læser dit indlæg som prætentiøst og diskriminerende. Og jeg er maskiningeniør.

Jeg tror, jeg repræsenterer en stor gruppe, der HAR forstået, at du ikke kan lide brændeovne.

 • 3
 • 0

Flot 'tråd'. Jeg er ikke ingeniør, men søgte lidt viden om en Svendsen brændeovn og havnede så - via link fra Svendsen! - her i denne rødglødende debat. Jeg bed mærke i en af de sidste kommentarer, hvor kronik-forfatterens lødighed som fagperson i ingeniør-anliggender kom under pres; en maskin-ingeniør kom straks til undsætning - ytringsfriheden eksisterer også i 'Ingeniøren', men det 'coiner' meget godt essensen i tråden: alle byder ind og man skal være lidt 'troende' for at vælge side i polemikken - og i den sammenhæng trives religionen nærmest ligegodt i begge lejre. Er der simpelthen for få fag-folk der gider ta' det op og komme en vægtet konklusion på problemstillingen? Umiddelbart synes man brændeovns-modstanderne står med alle kortene - røg lugter, brandfolk tager specielt udstyr med ud til ildebrand, en cigaret består af plante-dele ca som et stykke træ OSV = røg indebærer en eller anden uhensigtsmæssig påvirkning; alligevel er man som lægmand i tvivl. Og det er jo egl spændende - at en halv mio brændeovns-indehavere muligvis/muligvis ikke gambler unødvendigt med noget så 'vitalt' som helbredet? Fordi den klokkeklare besked endnu ikke foreligger? Tja - vi venter vel på den endegyldige, ultimative Phd til at citere fra, så - DTU og et par læger, se at få den skrevet! Kim

 • 1
 • 1

det er jo egl spændende - at en halv mio brændeovns-indehavere muligvis/muligvis ikke gambler unødvendigt med noget så 'vitalt' som helbredet? Fordi den klokkeklare besked endnu ikke foreligger?

Kim! Man skal, som brændeovnsbruger med moderne brændeovn, altså kvaje sig gevaldigt for at få røg 'i stuen', og samtidig fyre på dårlig vis for at genere sine omgivelser. - Det ér virkelig ganske få, der ikke kan finde ud af fyre ordentligt, eller afbrænder andet end tørt, lagret brænde. Det er disse få, vi skal have fat i, og enten lære dem korrekt 'brændeovnsadfærd', eller, direkte forbyde dem omgang med brændeovne. - Ikke mindst hvor mennesker bor tæt. :-)

Desværre bor vi i et land hvor de få, brodne kar, ofte ødelægger det lovgivningsmæssigt for flertallet! :-(((

 • 4
 • 0

Fordi den klokkeklare besked endnu ikke foreligger? Tja - vi venter vel på den endegyldige, ultimative Phd til at citere fra, så - DTU og et par læger, se at få den skrevet!

Ja det venter vi på, og vi kommer nok til at vente længe. Nogle få har formået at få topkarakter for at skrive en "videnskabelig" afhandling om noget de tydeligvis ikke havde meget forstand på, men netop var langt mere baseret på en "religion". Det vinder ikke gehør.

For og imod brændefyring er en utroligt sammensat størrelse af fordele og ulemper. Nok netop derfor bliver debatten til tider lidt rødglødende. Det er svært at overskue det hele. Jeg har selv brugt ca. 35 år på det professionelt og kan stadig komme i tvivl. Den dag jeg ikke selv længere er i tvivl, vil jeg tvivle på min egen faglige professionalisme.

Sålænge tvivlen er tilstede, er troen midlet til at komme videre, men bliver troen til religion stopper tvivlen og dermed professionalismen = evnen til at bevæge sig videre udover status quo.

Vent ikke på den endegyldige PHD som fortæller dig hvordan du skal leve dit liv, for den er skrevet af en som har et helt andet liv.

 • 5
 • 1

Til John og Lars - ja, hele problematikken - skønt kompliceret - kan måske koges ned til ét enkelt spørgsmål: forvolder jeg - dokumenteret eller udokumenteret - unødvendige gener for andre; for min Næste?! Jeg mener selv, vi lever i et land med vidtgående personlige friheder: man kan drikke, ryge, hore og æde sig fordærvet uden at ringe til staten og spørge om det er OK; men sætter man sig til rattet med en promille over den fast-satte grænse, har samfundet foreskrevet en rimelig og nødvendig sanktion. Måske skulle man bare begynde dér, som John siger - mens vi venter på Godot, og den dér Phd-afhandling...For den vægtede, køligt overvejede konklusion eksisterer rimeligvis, hvis nogen ellers gad undersøge det lidt. Kim

 • 0
 • 1

@ Kim Jensen:

Unødvendige røggener for andre kan ikke sammenlignes med de desværre alt for ofte dokumenterede følger af spritkørsel.

Tror du virkelig selv på, hvis den ultimative Phd-afhandling med alt dokumentation i orden tilfældigvis viser at brænderøg kan lugtes men i øvrigt er aldeles uskadelig, endegyldigt stopper diskussionen?

Din sammenblanding af propationer er netop årsagen til de evindelige diskussioner, hvor argumentationerne tit og ofte når groteske dimensioner når enkelpersoner ikke accepterer flertallets behov.

 • 2
 • 0

Det nærmeste du kommer en kvalificeret undersøgelse i øjeblikket, er vel den der omtales her: http://videnskab.dk/krop-sundhed/rog-fra-b...

Men nej, det er ikke det endegyldige ord. Men en seriøs advarsel om, at vi bør være skeptiske overfor den store udbredelse af brændeovne i byerne. På landet sker der næppe noget alvorligt ved at benytte brændeovn eller pillefyr.

Vil du absolut have en brændeovn, så fyr korrekt og køb den der udleder færrest partikler. For en sikkerheds skyld: http://ing.dk/artikel/ny-braendeovn-reduce...

 • 0
 • 2

Det nærmeste du kommer en kvalificeret undersøgelse i øjeblikket, er vel den der omtales her: http://videnskab.dk/krop-sundhed/rog-fra-b...

Men nej, det er ikke det endegyldige ord. Men en seriøs advarsel om, at vi bør være skeptiske overfor den store udbredelse af brændeovne i byerne.

Stig du må godt nok være meget ny her. Ryan Lunds "videnskabelige" rapport er blevet sablet ned til langt under gulvbrædderne i disse spalter, som noget af det mest tendentiøse pladder man kan opdrive. Det er godt at have en sund skepsis, også overfor såkaldt videnskabeligt skrivebordsarbejde.

Jeg er selv meget skeptisk overfor den store udbredelse af brændeovne i byerne, men af den grund, at skorstensfejerne (som jo altså registrerer nye ovne) ikke kan få øje på den massive tilgang, samt at antallet af de sodposer de bruger er halveret de senere år.

 • 3
 • 0

ét enkelt spørgsmål: forvolder jeg - dokumenteret eller udokumenteret - unødvendige gener for andre; for min Næste?!

Kim! Hvis du har ret i det er så simpelt, så skal vi jo også til at tale larmende buskryddere, plæneklippere, glammende hunde m.m.m. ;-)

 • 0
 • 0

Hej Lars

Med mindre man er til børne litteratur kan man også gå tilbage i anerne. Det ældste jeg selv kan komme i tanke om der omhandler bål er myten om Kain og Abel. Og Platons hule myte.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 1

Denne debat har nu bevæget sig så langt væk fra Jesper Kent Mortensens kronik som det overhovedet er muligt: Det Økologiske Råd er hovedkraften bag modstand mod brændeovne.

Det burde nu være kendt af alle, at Det Økologiske Råd er stråmand for Dansk Energi, da Det Økologiske Råds økonomi er stærkt afhængig af deres hovedsponsor, Dansk Energi.

Det burde også være kendt af alle, at et sponsorat er afhængigt af resultaterne. Det Økologiske Råd gør sig store anstrengelser for at støtte Dansk Energis naturlige ønske om øgede markedsandele, hvilket ikke omfatter individuel opvarmning med brænde.

Det Økologiske Råds hovedargumenter har været det sundhedsmæssige, hvilket fra alle sider af fagfolk er tilbagevist. Det burde også nu være åbenlyst for alle der forstår at forholde sig til modstridende oplysninger, at rådets påstande bygger på det pure opspind.

Skulle vi så komme videre og give de egentlige fagfolk som skorstensfejere og ovnsættere med den fornødne indsigt og erfaring, ro og støtte til at bidrage med udviklingen af brugbare løsninger som er den virkelige samfundsnyttige gevinst.

 • 6
 • 1

@Kim

"Udmærket svar" ? Det kommer vist an på øjnene der læser. Bare et enkelt pluk: "Miljøstyrelsen skriver til sammenligning ”mindst 200 for tidlige dødsfald” på deres hjemmeside. Vi har viderebragt disse officielle sundhedsvurderinger i medierne, hvilket vel næppe er unuanceret." Har man fulgt lidt med kan man næppe være i tvivl om, hvor disse officielle sundhedsvurderinger stammer fra, nemlig DØR selv.

@Johan Jo jo, de fleste tråde løber jo nemt lidt ud ad tangenten efter de første 100 indlæg, men på det tidspunkt kommer der næppe flere nye læsere til, som orker at læse hele tråden, så det sker der vel næppe så meget ved.

Og komme videre gør vi vel heller ikke ved, som du selv er inde på, at blive ved med at diskutere DØR. De leverer jo ingen brugbare løsninger alligevel.

M.v.h. Lars

 • 5
 • 0

Til Lars - DØR henviser i svaret til "sundhedsvurderinger fra DCE og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet"; tja, er det ikke forholdsvis uafhængige kilder - Institut for folkesundhed ved Århus universitet og DCE/Nationalt Center for Miljø og Energi sammesteds?

Prøv kort at redegøre for en eventuel uredelig sammenhæng mellem Århus universitet og DØR? Eller er Århus universitet bare samlet set - med samt DØR - uegnet til at udføre undersøgelser indenfor feltet og danne sig en mening derefter?

Hvad angår kronikørens hoved-anliggende - at DØR skulle være 'købt' til misvisende information om brændeovne af store aktører på energi-markedet - så tilbagevises det, så vidt jeg kan se, forholdsvist effektivt i deres svar. Det betyder, at kronikken på mindst to afgørende punkter står svagt overfor kritikerne. For så vidt kan det være ligemeget - tråden tynder ud her, men DØR evner altså, så vidt jeg kan se, både at argumentere og svare for sig.

 • 1
 • 3

Jesper har fuldstændig ret, eller hans argumentation er lige så god som alle andres, fordi der findes ingen beviser, overhovedet ingen. Det er super godt skrevet,

DØR prøver på at sige, hvad de er betalt for. Miljøstyrelsen svarer i vest, hvis du spørger i øst, det har jeg på skrift.

Jeg har brugt en 1/4 million på det man kalder væsentlig forurening, uden at vide hvad det er og kan ikke få det at vide uanset hvor jeg hen vender mig. Når man så finder det i en MAD, får man fra mijøstyrelsen, at vide at sådan gør man i en den kommune, men det er ikke sikkert at det er det samme i alle andre kommuner. Kommunerne har den formelle kombetance, men mangler den faglige, altså en Ryan Lund igen

Sagen startede i 2006, jeg har kun ændret min skorstens højde i forhold til EN 15287-1 i 2009 Dette er gjort i forhold til ændrede regler, som kom i 2008, nu har man så lavet udkast til nye regler 2013 ( en kopi af dem jeg byggede efter ) bare med et dansk håndtryk, dem over holder vi også.

Jeg mangler beviser beviser, jeg kalder det justitsmord.

Tag f. eks. affaldsforbrændingen, som jeg kan se fra mit køkken vindue, nogen gange er der lyse- røde/ lilla skyer 50-100 cbm, det er NOXer og kemiske rester.

En klog mand sagde: det der er vigtigt er, hvad der kommer ud af skorstenen

 • 2
 • 0

Kim Jespers kronik er for mig at se det koncentrat han har fået ud af at kigge historien efter i sømmene. Du har lov at gøre det samme og danne din egen mening. Gå ca. 5 år tilbage og følg debatten om DØR frem til nu. Jeg har selv fulgt dette fra dag 1. og dannet min mening. Jeg er ikke upartisk da udvikling af ovne er mit fag, men jeg har arbejdet med dette emne i stort set hele mit liv, og kan godt skille snot fra skæg. Jeg lader mig ikke imponere af titler baseret på rent teoretiske betragtninger men har samtidig stor respekt for mange af dem som tilfældigvis har en titel og arbejder praktisk indenfor samme felt. De fleste af dem som virkelig ved noget, sidder desværre i jobs hvor det kan være risikabelt at udtale sig imod den politiske strømning, og er der noget DØR arbejder ihærdigt på, er det at vende netop den. Ikke at finde reelle løsninger.

DØR var oprindelig en hæderlig forening som blev oprettet som modstykke til den statslige organisation Det Økonomiske Råd. Livet er andet end økonomi, så det var der god grund til. Tiderne skifter og nu er agendaen tydeligvis en anden. Magt korumperer som bekendt.

Et sted at starte kunne være her: http://ing.dk/blog/saadan-manipulerer-det-... Forfatterens navn er "sjovt nok" forsvundet med tiden, hvilket kun bekræfter sidste sætning på forrige afsnit.

M.v.h. Lars

 • 2
 • 0

Og egentligt er det jo lidt synd. For fem år siden i pressen 3000 for tidligt døde (og alt for højt estimeret), nu 200 for tidligt døde pga. røg fra brændeovne mm.. Tallene er model tal, virtuel virkelighed. Akkurat som anden modeleret virtuel virkelighed. Lægerne på sygehusene kan ikke skelne mellen hvilke partikler der er årsag til lungesygdomme. Er der tale om rygere er det oplagt hvad der er årsagen. Er der tale om ikke rygere er det mere subtilt, passiv rygning har fået en stor del af skylden. Men strengt taget ved man ikke nok om fagligheden af partiklerne og luftforureningen. Kun at luftforurening og partikler er sundhedsskadelig. Og særlig skadelig i Bejing hvor man ikke kan se himmelen klart hver dag.

Personligt vil jeg gerne være foruden at fyre i brændeovn og da jeg bor i en by under jeg også gerne mine naboer dette gode. Anderledes er det uden for byen. En afstands regel mellen skorstene er måske en løsning. Man kan undersøge hvor mange partikler der falder ned i en given radius fra skorstenen, på samme måde som man kan bestemme antallet af partikler der spredes fra geværmundingen på en militær skydebane. Det sidste bestemmer sikkerhedsafstanden mellen skytterne.

Men siden tidernes morgen har bål og fyr været anvendt og kun de mest rabiate vil foreslå at forbyde individuel fyring med brændsler. Og alligevel er naturgasfyret og oliefyret blevet bandlyst i nybyggeri ud fra en abstrakt ide om et fossilt frit samfund og uden yderlig belæg. Men kommer det til brændeovne er der flere følelser investeret. Prøv f.eks. at videoen i flg. link:

http://denmark.morsoe.com/Design-17.aspx

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Det er overvejende usandsynligt at DØR skulle være ’købt’ til misvisende information omkring brændeovne; DØR kæder sig i deres svar til JKM entydigt sammen med med to afdelinger på Århus universitet, hvorfor sidstnævnte er kompromitteret og under præcis samme anklage.

Hvis stærke økonomiske interesser skulle drive DØR, kunne den præcis samme præmis hævdes at gælde fortalerne for brændeovne, da landet nyder godt af indtægterne fra en betydelig udvikling og eksport, men – læg mærke til at ingen på noget tidspunkt har hævdet eller blot antydet, at dette kunne være tilfældet. Formentlig fordi det er usagligt og på kanten af det injurierende.

Derfor: prøv at kontakte Århus universitet og få et dementi på de her ting; dekanen må være interesseret i, at Århus universitets renommé er uplettet og intakt - og bring dokumentationen i dagspressen, Ingeniøren eller lignende - med link til vores tråd. Jeres opgave er, ved henvisning til konkrete undersøgelser og tekster at underbygge jeres udsagn med facts - det er sådan et universitet i reglen arbejder, og I er nødt til følge samme procedure, hvis jeres ord skal ha' nogensomhelst vægt.

 • 0
 • 5

Peter - jeg tegnede en graf for mange år siden, som viste den mulige udvinding af olie, kul og gas udfra de mest optimistiske tal jeg kunne opstøve. Det er set så mange gange, men jeg satte det i en tidsskala fra år 0 til år 3000. Derved bliver det ret tydeligt hvad der er "abstrakt" og hvad der ikke er. Prøv selv ! Det bliver bare til en lille ubetydelig knast !

I øvrigt har du ret i, at det er lidt synd. Synd at bruge så meget tid og så mange penge på at estimere den ene usikkerhed efter den anden, om noget vi reelt ved så uendelig lidt om. Og nej - det er ikke engang "oplagt" at det var tobaksrøg der slog en ryger ihjel. Kun en relevant antagelse. Jeg har selv røget i vel 45år, men jeg var også som ung mand udsat for massive doser af asbeststøv på stålvalseværket. 25 sække asbeststøv + 25 sække cement tørblandet i en åben tvangsblander indendørs dag ud og dag ind. Måske anatomisk institut en dag vil prøve at finde ud af hvordan jeg har overlevet denne cocktail i så mange år. Jeg må jo, udfra samme antagelse om "for tidligt døde" tilhøre den gruppe der dør for sent ? Måske det i det hele taget ville være mere interessant at undersøge hvad der får folk til at leve, end hvad de dør af ?

 • 2
 • 0

Århus universitet er under samme mistanke som DØR – det vil sige JKM’s påstand om at DØR er ’købt’ til en ufordelagtig propaganda omkring brug af brændeovne. Dekanen ved naturvidenskab og teknologi på Århus Universitet hedder Niels Christian Nielsen; så er der 3 prodekaner, men Niels Nielsen bærer hovedansvaret for forskningen ved fakultetet. Man skriver vel bare til ham på hans epost-adresse og spørger lidt ind til de her ting med henblik på uddybning af: 1. AU’s overordnede relation til DØR. 2. Økonomiske forhold vedr undersøgelser foretaget på AU omkring brug af brændeovne i relation til DØR, subsidiært AU’s uafhængighed som forsknings-institution vedr undersøgelser af røg fra brændeovne. Her er faktisk lidt journalistik at ta’ hul på, så – fat i JKM, han er jo journalist, og kom med detaljerne. Med bilag.

 • 0
 • 2

Den svenske forsker Jacob Löndak fra Lunds Universitet har påvist, at 80 procent af trærøgens partikler udskilles, inden de når ned i lungerne, mens partiklerne fra trafikken sætter sig fast.

Det er uheldigt at kronikken ikke gengiver navnet korrekt, det gør det besværligt at finde artiklen oplysningerne stammer fra.

Forskerens korrekte navn er Jakob Löndahl, se www.eat.lth.se/personal/loendahl_jakob/

Han bruger i sit arbejde et specielt instrument og en analysemetode specielt beregnet på at måle hvilke luftbårne partikler der reelt trænger fra luften ned i luftvejene og lungerne. Og artiklen om hvor mange af partiklerne fra afbrænding af træ henholdsvis fra trafikforurening der når ned i lungerne er ikke kun af Löndahl, han er en af 5 forfattere og ikke hovedforfatter. Artiklen kan læses på: aaqr.org/VOL13_No1_February2013/4_AAQR-12-07-OA-0194_24-35.pdf

The analysis showed that the number deposition depends strongly on source, and about 2/3 of the traffic particles and about 2/5 of the wood combustion particles are deposited. Only 1/5 of the article surface area and volume are deposited for wood combustion particles. A higher; however also a more uncertain value of 1/3 has been estimated for the traffic particles.

Interessant i denne forbindelse er også nyere forskning fra danske universiteter, der har undersøgt hvor meget røg fra brændeovne påvirker forsøgspersoner. På videnskab.dk er der under overskriften Intens brænderøg i lungerne gør ingen alvorlig skade ( videnskab.dk/krop-sundhed/intens-braenderog-i-lungerne-gor-ingen-alvorlig-skade ) er der bl.a. omtalt forskning fra Institut for Folkesundhed - Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet og fra Københavns Universitet. Disse studier, der undersøger korttids påvirkning, viser ligeledes at de effekter der ses fra påvirkning fra trafikken ikke ses ved røg fra brændeovne.

Vi har tidligere fundet en effekt af trafikforurening i lavere koncentration, omend i lidt længere tid, så vi havde da en forventning om, at vi også kunne måle noget her. Men vi finder ikke nogen som helst effekt af udsættelse for brænderøg i tre timer i ret høj koncentration,« konkluderer Steffen Loft, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

 • 3
 • 1

Tak for det, Lars - så begynder det at ligne noget. Det må nær-studeres og kommenteres. Men det ændrer umiddelbart ikke på, at DØR blot refererer til forskning fra Institut for Folkesundhed med samt Nationalt Center for Miljø og Energi ved Århus Universitet. Det synes overvejende urimeligt at antage, at DØR skulle have en økonomisk tilskyndelse til at mene bestemte ting - men, det må undersøges. Kim

 • 0
 • 4

Hvis man skal tro debatten her, er der ingen problemer med sod og PAH fra brændeovne. Forskning der viser noget andet er ikke til at stole på og er desuden pillet fra hinanden på ingeniørens debat...

Hallo!

"Rapporten omhandler resultater fra projekterne ”Dioxin fra brændeovne” og ”PAH-emissioner fra brændeovne”. Projekterne er udført i samarbejde mellem Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Atmosfærisk Miljø (ATMI) og FORCE Technology for Miljøstyrelsen. Formålet har bl.a. været at undersøge udslippet af dioxin, PAH og partikler fra brændeovne ved feltmålinger under realistiske forhold. Udfra resultaterne kan det beregnes at der på landsplan emitteres 3,6 g I-TEQ/år fra brændeovne.

I undersøgelsen er det største udslip af dioxin 59 gange højere (pr. kg. træ) end det laveste. For partikler er forskellen 26 gange og for PAH 18 gange. Der er en tendens til at nyere brændeovne har et lavere udslip af dioxin og PAH end ældre ovne, mens billedet er mere uklart for partikler. Disse forhold bliver nu undersøgt nærmere i en ny undersøgelse med målinger på flere brændeovne og modellering af resultaterne."

http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer...

 • 0
 • 5

Disse forhold bliver nu undersøgt nærmere i en ny undersøgelse med målinger på flere brændeovne og modellering af resultaterne."

Hallo Stig. Den "nye" undersøgelse du linker til er 5 år gammel.

Kim - tak for hvad ? Det du opfordrer til gjorde jeg i 2010, men måtte opfordre dig til at læse 2 gange og du har tydeligvis stadig ikke forstået et kvæk.

Begge - der findes utallige undersøgelser af, om røg fra brændefyring er skadelig for vores livslængde eller grundlaget for at vi overhovedet har overlevet som art på denne klode. For mig ligger svaret et eller andet sted midt imellem. Derfor trækker diskussioner som denne rigtig mange meninger, men kvaliteten af diskussionerne er stærkt afhængig af, om deltagerne har gidet sætte sig en smule ind i alt det foregående. Det har journalisten til den indledende artikel her efter min mening gjort.

Tilbage står, at vi stadig er her, bliver flere og flere, lever længere og længere. Træfyring har været en væsentlig del af vores livsbetingelse hele vejen fra start. Tillad mig at spørge: Hvor mange skal vi være, og hvor gamle skal vi blive, før målet (hvilket mål) er nået ?

 • 5
 • 0

Folk har svært ved at forstå at livet er en gave......men mange plager sig med unødige problemer....specielt de som ikke kan forstå at man også skal leve...så længe man kan....ved hjælp af lidt sund fornuft.

Min mor som var sygeplejerske i Den Gamle By København, fortalte mig, at de som ikke var bange for døden, kva deres tro eller et realistisk syn på livet, sjældent blev demente. Da vi begge har vore skavanker at slås med, har vi begge en sikker fornemmelse af hvad der venter og har derfor svært ved at forstå dem som aldrig har været kvalificeret i nærheden af et bål...en pejs..en kakkelovn og har nydt at se ind i flammerne

Jeg har den fornemmelse at brændeovnenes Don Quixoter ikke bare er bange for brænderøg, men også for alt hvad TÆNK beskriver som man skal tage sig i agt for.

Jeg har et godt overblik af hvad der er hændt mine kammerater og venner gennem livet og hvad de har beskæftiget sig med. Ret mange af dem som har været langt væk fra problematiske arbejdsforhold og kemikalier er her ikke mere.

Som min læge siger, der er ingen tegn på at du ikke skulle være her i morgen, men jeg kan ikke garantere det. Du kan kradse af på vej ned af trappen herfra.

Det er selvfølgeligt kedeligt at dø på grund af manglende rettidig omhu, men selv med den, vil vi alligevel en dag forlade denne verden. Det er der nogen der ikke kan eller vil indse, og finder derfor på at betragte alt de ikke forstår som livsforkortende....bare fordi nogle påstår...at dette og hint er farligt........set i det lys kan man ikke hjælpe dem......før end de selv forstår at de ikke skal vare bange for at dø for det er en naturlig ting.... og derfor bare skal leve og nyde det til det sker.

 • 10
 • 0

Undskyld, men jeg er nødt til at følge op -

Bjarke - vi har braget hornene sammen mange gange i de forløbne år, og alligevel bliver vi ved med at finde ret dybe ting, som vi er rigtig meget enige om, og som vi er gode til at rose hinanden for. Tusind tak Lars

 • 2
 • 0

Ja, der er absolut ikke noget nyt i, at brændeovne udleder PAH, sodpartikler og dioxin. Det nye er, at "eksperterne" herinde åbenbart mener det er ufarligt og påstår de kan bese de "rigtige" eksperter tager fejl, når de fastholder, at den slags også er farligt når det kommer fra brændeovne...

Jeg forstår det åbenbart er meget forbudt at mene en forbrændingsproces er en forbrændingsproces - der gælder tilsyneladende helt andre regler for brændeovne. Jeg formoder en del af panelet er klar over, at masser af mennesker dør på grund af primitive for brændingsprocesser under madlavning, men brændeovne er åbenbart hævet over den slags problemer?

Vorherre til hest...

http://dinhverdag.astma-allergi.dk/braende...

 • 0
 • 8

Blot for at opsummere: Kronikørens hovedanliggende er en sag om uredelig forskning; Det Økologiske Råd (DØR) skulle stå bag denne forskning ved at producere eller kolportere information om røg fra brændeovne med en forudfattet, fingeret konklusion – for at tækkes Dansk Energi, der skulle have ’købt’ dem til formålet. DØR tilbageviser på deres hjemmeside effektivt denne påstand i deres svar til kronikken. De anfører, at deres udsagn ene og alene bygger på forskning fra Århus universitet, hvorfor AU må kædes til beskyldningen.

Vi har forsknings-institutioner som AU for at sikre frie uafhængige kilder til information om ting der interesserer os; pengene til dette kan komme mange steder fra, men forventningen vil altid være den samme: at forskningen er fri og uafhængig. Derfor burde man altid forholde sig konstruktivt til den viden der bringes til rådighed og som udgangspunkt gå udfra, at den er skabt på et lødigt grundlag.

Om røg er skadeligt eller uskadeligt kan godt blive en langtrukken problematik – kun viden om feltet, og dermed forskning kan føre frem til den vægtede konklusion.

 • 1
 • 0

Skriftligt svar fra Torben Sigsgaard

SVAR FRA SIGSGAARD: FOR HÅRDT VINKLET OVERSKRIFT !

Så har professor, Ph.D. og læge Torben Sigsgaard, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet skrevet sin uddybende respons til mig i relation til ovenstående artikel.

Af Torben Sigsgaards respons fremgår det helt klart, at Hoffmanns og Simonsens artikeloverskrift er alt for hårdt vinklet set i forhold til de reelle forskningsresultater:

”Kære Ryan

Hermed mit uddybende respons på de mange henvendelser jeg har fået for resumeet på videnskab.dk

Venlig hilsen

Torben

Vore studier har ikke vist tegn på større inflammatoriske eller genotoksiske forandringer efter udsættelse for brænderøg i 3 timer i vort kammer. Det ændrer ikke noget på vor opfattelse af at brænderøg er skadelig for mennesker, der vedvarende udsættes derfor. Det eneste vi kan sige ud fra vore undersøgelser er at raske mennesker ser ud til at tolerere denne engangsdosis uden de store negative helbredseffekter.

Når det er sagt skal man huske omstændighederne ved forsøget: Vi benyttede optimal forbrænding efter de forskrifter der gælder for testning af brændeovne. Vi udsatte kun unge raske personer, der var disponerede til allergi, men som ingen symptomer havde på allergiske lidelser. Kun i tre timer hvilket betyder, at vi kun kan sige noget om akutte forandringer

Hvad har vi ikke viden om: Om sårbare individer vil have problemer med denne valgte eksponering og tid. Sårbare i denne forbindelse er fx. børn, gamle, astmatikere, KOL-patienter og Hjertepatienter. Vi ved ikke noget om hvorvidt gentagne udsættelser vil føre til forandringer i de samme personer.

Dette betyder samtidig at vi ikke ser nogen grund til at ændre vore estimater af brænderøgspartiklernes skadelige bidrag i den generelle luftforurening, hverken for sygelighed eller for dødelighed.”

 • 3
 • 0

.16. sep 2015, Kæmpe regnefejl: Brændeovne i København forurener kun en brøkdel af, hvad forskerne troede. En ny beregning baseret på det faktiske antal brændeovne og deres geografiske placering i København, viser at NOx- og partikelforureningen kun udgør 22-23 pct. af det hidtil antagede. http://ing.dk/artikel/kaempe-regnefejl-bra... "... Og resultaterne viser, at emissionerne fra individuel opvarmning i København - inklusive olie- og naturgasfyre - er 77 procent mindre for kvælstofoxider og 78 procent mindre for partikler end en tidligere beregning fra 2010. ... Bidraget til de såkaldte middelkoncentrationer fra lokale kilder inden for de to kommuner er således nu beregnet til 20 procent og 24 procent for partikelstørrelserne PM10 og PM2.5 sammenlignet med henholdsvis 58 procent og 64 procent ifølge de tidligere beregninger. Det indebærer altså, at brændeovne ifølge den nye beregning alligevel ikke er hovedsynderne, når det gælder partikelforurening i hovedstaden. ..."

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten