Kronik: Behøver energiforbrugere at være oplyste?

16. august 2019 kl. 10:0624
Kronik: Behøver energiforbrugere at være oplyste?
Illustration: Lars Refn.
Artiklen er ældre end 30 dage

 

Anders Rhiger Hansen er seniorforsker og Simon Aslak Kondrup Larsen er ph.d.-stipendiat ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Illustration: Privatfotos.

Som læser af ingeniøren kender du sikkert dit eget energiforbrug. Du tænker måske også over, hvornår og hvor meget energi du forbruger i løbet af dagen. Men det gør den almene danske energiforbruger ikke.

Faktisk kender 68 pct. af danskerne ikke deres eget energiforbrug, ifølge en ny undersøgelse fra Energifonden. For dem er energi den usynlige forudsætning for at få hverdagen til at hænge sammen.

Men det gør ikke noget! Man kan sagtens ændre sit energiforbrug, selvom man ikke kender det. Det handler nemlig ikke om energiforbruget i sig selv, men i stedet om de aktiviteter, energien muliggør. Tøj vaskes for at blive rent, fjernsynet tændes, når familien skal hygge sig, og når der skrues op for varmen, handler det om at få en behagelig temperatur.

For nogle uger siden deltog vi på Energiens Topmøde – Next Step. Som energiforbrugsforskere var det glædeligt at høre, hvordan fokus i stigende grad bliver rettet mod energiforbrugerne og energiforbruget. Lars Aagard, administrerende direktør i Dansk Energi, beskrev det meget fint med at »vi skal ind over ligusterhækken, ned i kælderen og ind i carporten«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Debatten ender dog ofte med at handle om den aktive, oplyste og tekniskkompetente forbruger. Denne fremstår som den eneste løsning til at sænke eller ændre energiforbruget, hvor indsatser skal koncentrere sig om at oplyse og engagere forbrugere, for eksempel om deres eget energiforbrug.

Men hvad skal vi stille op, når 68 pct. af forbrugerne ikke kender deres eget energiforbrug? Vores svar er, at der er meget at gøre! Det handler ikke nødvendigvis om at skabe en oplyst og aktiv forbruger. Vi mener ikke, at der er en forudsætning at forbrugere er aktive, kompetente og oplyste, for at ændre deres husstandes energiforbrug.

Der skal ikke sås tvivl om, at vi mener, det er vigtigt med mere aktive, tekniskkompetente, og oplyste forbrugere, og at indsatser bør have som mål at fremme dette. Det bør blot ikke være det eneste middel.

Forskningen viser nemlig at selvom adskillige kampagner har forsøgt at informere forbrugerne om deres eget energiforbrug, har dette ikke afstedkommet større ændringer i hverken endelig forbrug eller forbrugsmønstre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskningen viser dog også eksempler på, hvordan energiforbrugere kan aktiveres. For eksempel har ‘prosumers’, som både producerer og forbruger energi, tendens til at blive mere engagerede i og oplyste om energisystemet og deres eget energiforbrug.

Det er ikke fordi vi mener, at alle husstande skal have solcelleanlæg, men det siger måske noget om, at hvis energi kan få en mere betydningsfuld rolle, hvis forbrugeren er tættere på produktionen.

Vores egen forskning peger på at de bagvedliggende årsager til, at energiforbrugeren forbruger, som hun gør, er dybt indlejret i kropslige vaner, infrastrukturer og sociale relationer.

For os handler det derfor ikke om at ændre holdninger, adfærd eller forbrugervalg. I stedet handler det om at ændre de praksisser eller rutiner som konstituerer vores hverdag, og som forbrugere ofte ikke er bevidste omkring.

For eksempel er måden vi vasker tøj eller tager bad på styret af vaner og normer for renlighed snarere end reflekterede beslutninger baseret på viden om f.eks. energipriser. Således tænker forbrugeren ikke nødvendigvis over energiforbruget ved et 15 minutters bad, og det kan være svært at ændre rutinen med et morgenbad ved f.eks. at give økonomiske incitamenter. Her skal vi i stedet forstå, hvorfor vi tager bad om morgenen, og hvordan vi kan ændre denne praksis.

Smarte teknologier, som f.eks. kan automatisere styring af lys og varme, bliver nødvendigvis ikke brugt, som de er tiltænkt eller designet til.

Sociale praksisser er komplekse og i konstant forandring. De bliver blandt andet påvirket af de teknologier vi omgiver os med, men afhænger også af vores egne kompetencer og de meninger og normer vi tillægger en bestemt praksis.

Vi skal også passe på med at være overoptimistiske med, hvordan vi kan ændre disse praksisser, da forskning viser, at disse praksisser er dybt indlejret i vores vaner, infrastruktur og sociale relationer. Hvis vi ønsker et lavere eller et fleksibelt energiforbrug, er det derfor ikke nok kun at indføre nye teknologier i boligen, fordi brugen af disse afhænger af en række andre parametre.

Vi skal i stedet fokusere på hvordan disse teknologier fungerer i praksis (i huset, i carporten, i kælderen) og forsøge at målrette indsatser, således at de går på flere ben og rammer praksisser bredt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Smarte teknologier, som f.eks. kan automatisere styring af lys og varme, bliver nødvendigvis ikke brugt, som de er tiltænkt eller designet til. Vi er som forbrugere hurtige til at tilpasse sådanne teknologier til vores hverdagsliv, og hvis det ikke kan lade sige gøre, er vi lige så hurtige til at forkaste dem.

Den automatiserede varmestyring skal således ikke tænde om natten, da de fleste af os godt kan lide et koldt soveværelse. Afslutningsvist mener vi, at hvor mange teknologier har haft til formål at gøre hverdagen mere bekvem og sikre større energieffektivitet, så er det stadig vigtigere at fokusere på hvorvidt brugen af teknologierne fører til faktisk reducering af energiforbruget.

24 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
25
19. august 2019 kl. 15:50

Da jeg fik timeaflæst måler begyndte jeg hver måned at hente resultatet i kWh/h, altså den bedste opløsning der tilbydes. Det siger ikke så meget bortset fra at jeg kan se at minimumforbruget pr time er omkring 0,15kWh og maksimum på 2kWh. Så kan jeg se øjebliksforbruget på måleren, som ligger fra 80W når køl og frys ikke kører og op til mange kW når der laves mad, men det kan ikke bruges til særlig meget. En interessant statistik er middelforbruget for hver time på dagen.https://drive.google.com/open?id=1MBkOG0tXxGfQSOHbhCPL3CR9JDMrATEqXEu5RFDxPqE

Jeg ved ikke om det virker og jeg håber ikke at i kan se mere end dette sheet. Jeg synes selv det giver et fornuftigt overblik, men folk er jo forskellige.

22
19. august 2019 kl. 09:45

Hej Jan,

Ja, for mange forbrugere ville det nemlig være meget "sjovt" at se på elmåleren og samtidigt kunne lokalisere de forbrugsgenstande som har et højt energiforbrug. Men på trods af at forbrugeren bliver oplyst på denne vis, er der stadigvæk et stykke til at forbrugeren er villig til at ændre forbrugsvaner. Og det kan der være gode grunde til. De gode gamle dyder som du selv henviser til, er nødvendigvis ikke lige 'klare' for alle. Der er i hvert fald meget der tyder på at selvom vores huse, forbrugsgenstande, biler osv., er blevet meget mere energieffektive, så er vores energiforbrug ikke faldet bemærkelsesværdigt. Det kan der være mange forskellige grunde til; Flere M2 pr. person, højere indetemperaturer, flere forbrugsgenstande(ipads, tv) osv. Hvis vi fx sammenligner badetiden i 1950'erne med i dag, vil vi hurtigt se at der har været en kraftig stigning i den tid(og antallet af bade) som forbrugeren i dag tager.

Vi skal måske i højere grad have nogle af de 'gode gamle' dyder tilbage i hverdagslivet, og måske sætte spørgsmål ved nogle af de komfortnormer som vi har vænnet os til idag.

21
19. august 2019 kl. 09:20

Der er givetvis mange forsyningsselskaber som ikke er klar over hvordan de skal behandle data og gøre dem 'let' tilgængelige for kunderne. Det er selvfølgelig en stor udfordring og til frustration for de kunder som ønsker deres data. Slutbrugeren er historisk blevet anset som en passiv part i systemet og jeg tror stadig mange aktører skal indstille (og omstille) sig til at anse slutbrugeren som en aktiv part - og dette på trods af at løsninger er udrullet (smart grid).

20
17. august 2019 kl. 22:25

Vi er blevet bombarderet med energimærker, som for nogles vedkommende ikke giver mening, eller meget lidt besparelse. Du kan ofte spare mere ved at bruge apparaterne fornuftigt, end ved at udskifte fra A++ til A+++++++. Som f.eks. at koge maden med låg på, og skru ned hvis det koger for meget i stedet for at tage låget af. Det er svært at finde en fornuftig vej i junglen af spareråd, og jeg forstår hvis nogle er ligeglade.

19
17. august 2019 kl. 14:00

jeg skal uden for og kæmpe med lågen på en håbløs el-målerkasse for at kunne aflæse mit elforbrug. Kan tilgå nogle oplysninger via nettet. Men ønsker jeg mere detaljerede data, skal jeg downloade en app, og det koster vist også ekstra. Jeg er generelt ikke begejstret for de mange apps, som kræves nu til dags, hvis man vil have elementære oplysninger om dit og dat. (Hvem er det egentlig, der får adgang til hvis data?). Jeg havde nemmere adgang til egne el-data for år tilbage.

Har fået udskiftet min varmeveksler 1 gang, termostaten 3 gange og selve måleren 3-4? gange i løbet af de seneste 10 år (lejebolig). Og haft oversvømmelse i teknikskabet også 3-4 gange i samme periode. Var det mere solidt gods i gamle dage(?). Det ustabile juks har øget min forbrugsregning.

Så lettere tilgængelighed af el-data OG varme-data, som en foreslog: tydelig måler med store tal, gerne i køkkenet, god ide.. Og enheds-omregninger i én og samme linje. Let digital adgang til egne rådata med mulighed for prisudregninger. Og høj teknisk kvalitet af den løsning, man vælger. Hellere det end mange forskellige tvivlsomme produkter.

17
17. august 2019 kl. 11:37

Mht vandkedler, så skal man bare opvarme den mængde vand man har brug for, man behøver ikke at fylde kedlen helt hver gang.

16
17. august 2019 kl. 11:25

Jeg tror både Quoker og mange moderne kaffemaskiner er energislugere FORDI de har en konstant opvarmet vandbeholdning - hvilket giver et (konstant) tab. Måling er løsningen for begge, og et tænd/slukur til kr.100 vil afhjælpe problemet uden væsentlige gener.

15
17. august 2019 kl. 10:13

Og så er der alle de forbrugsgenstande som laver varme: kaffemaskiner mange udformninger, vandkedler, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere, komfur, ......

Her kunne man så købe vaskemaskiner og opvaskemaskiner som har både varm- og koldtvandstilslutning, de er næsten uopnåelige i Danmark men i Tyskland findes de. Komfuret bør være induktion eller gas (det sidste er dog ikke nødvendigvis bedre for miljøet). Tørretumblere findes nu med varmepumpe som genanvender meget af varmen men hvis man har mulighed for det er en aftræksmodel at foretrække da den tørrer tøjet på 15 min. i stedet for på 90 min. Vandkedler kan erstattes med Quoker.

De gamle dyder er ikke nødvendigvis dyder - de er udelukkende blevet indført pga. oliekrisen i 1970’erne men resultatet blev en masse ret giftige vaskemidler som vi nu bruger.

14
16. august 2019 kl. 23:58
  • men hvad kan jeg bruge husstandens brutto-forbrug til ?

Det handler vel om at finde de forbrugsgenstande som virkelig sviner med energien - og man kan starte med en simpel håndspålæggelse. Der er meget få brugsgenstande, som burde blive varme. Og det er erfaringsmæssigt sådan, at meget få forbrugsgenstande kan omsætte effekten 100% og dermed undgå at blive varme. Aå varme = spild. F.eks. Har jeg en TV-boks fra YouSee som sluger og spilder uhyrligt med energi - men jeg har ikke noget valg, med mindre jeg fralægger mig TV fra mit fibernet.

Så det er en simpel start - håndspålæggelse.

Og så er der alle de forbrugsgenstande som laver varme: kaffemaskiner mange udformninger, vandkedler, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere, komfur, ...... Her er det gamle dyder som tæller: kort program, lav temperatur, kun nødvendig vandmængde, natsæukning (ur). Behøver diverse bokse og routere at køre om natten - eller når familien er væk?

De lavthængende frugter, belysning, er vel stort set plukket - måske bortset fra designer-lamper eller halogen, som ikke kan skiftes (formfaktor). Dog kan man på LED ved at reducere lysudbyttet med blot 20% måske halvere effektforbruget. Tænk på de lamper som brænder længe, måske 4000 timer om året når det er mørkt.

Så jeg tror ikke på den der med elmåleren. Som fanatiker kan jeg tage min lille kr.100 elmåler og samle data til et måleskema for husets forbrugsgenstande. Men en håndspålæggelse + forståelse rækker langt.

13
16. august 2019 kl. 22:52

I UK er man i gang med at indføre smart meters hos forbrugerne for derved at skabe bedre oplysning om forbruget. Kunne da godt selv tænke mig en lignende løsning hvor det aktuelle forbrug kunne følges evt. Suppleret med en række nøgletal. Hvis dette gøres på en simpel og overskuelig måde er der skabt et grundlag for at følge med i besparelses tiltag og ændring i forbrugsvaner. Infrastrukturen i DK tillader vel allerede dette hos forbrugerne med relative få indgreb? Kan selv tilgå mine målerdata, men det er ikke specielt "nemt" og desuden ikke realtidsdata.

12
16. august 2019 kl. 12:52

Ref nej Vi skal også passe på at de muliheder for aflæsning vi indfører ikke koster meget energi. Et eksempel har været at sensorer der skulle sende data forbrugte rigtig meget energi. Så det skal gøres med omtanke og den enkleste teknologi. KISS

11
10. juli 2019 kl. 11:16

Du har helt ret i, at hvis vi ønsker at informere forbrugerne om deres energiforbrug, så skal disse informationer også være let tilgængelige

Det er i forvejen et krav at man har en lettilgængelig adgang til direkte udlæsning af data fra måleren. Men prøv at finde et netselskab, der har bare den mindste smule information om hvordan man rent faktisk tilgår disse data. Ringer man til supporten, så får man at vide at det ikke kan lade sig gøre. Når man så præsenterer dem for lovtekst og paragraffer, så ændres tonen til, at man ikke ved hvordan, og heller ikke noget om, hvor man kan få den information. Der er givetvis mange husstande, som ikke vil flytte på forbruget, men man kan da i det mindste sørge for at fjerne hindringerne for de husstande, som vil.

10
9. juli 2019 kl. 16:08

I den forbindelse bliver det dog også centralt at fokusere på energiforbruget, da vedvarende energikilder typisk er mindre 'stabile' og der opstår derfor en behov for at balancere forbrug og produktion.

Men dette behov har en pris, som er proportionalt med forbruget, dvs. at forbrugeren af energi (el) betaler regningen.

Skulle der endelige være en forskel ifht. elforbruget, så vil "economy-of-scale" diktere, at den relative regning for balance bliver lavere pr. kWh med flere forbrugte kWh.

8
5. juli 2019 kl. 15:52

Hej Flemming, Du har helt ret i, at hvis vi ønsker at informere forbrugerne om deres energiforbrug, så skal disse informationer også være let tilgængelige - dvs. køkkenenet ville være et oplagt sted. Videre kunne man overveje at præsentere disse informationer digitalt, på de platforme som vi forbrugere i forvejen er på(fx smartphone eller web). Her kunne de kombineres med gode og specifikke råd til, hvad man som forbruger konkret kan gøre for at reducere eller flytte forbruget.

7
5. juli 2019 kl. 15:48

Hej Kristian, Som du også skriver vil sådanne informationer være værdifulde for nogle husholdninger og kunne fx medvirke at disse ville reducere eller flytte forbruget. Dette er dog langt fra tilfældet for alle husholdninger, og spørgsmålet er derfor også at forstå de aktiviteter eller praksisser som forbruger energi. Det er nemlig ikke sikkert at vi er villige til at flytte fx det daglige dag om morgenen til et andet tidspunkt, på trods af at vi ved det ville være billigere der.

6
5. juli 2019 kl. 15:24

Placer informationen om energi og andet forbrug centralt: Egenlig er jeg intresseret i hvor meget strøm og varme,, jeg bruger. Men min elmåler er placeret på loftet i hjørnet af en trappeopgang, som man skal kante sig frem til, og min varmemåler sidder i kælderen i et hjørne bag et bord, som man heller aldrig kommer naturligt forbi, og vandmåleren kræver gymnastiske øvelser for at aflæse! Så jeg ville have væsenligt mere styr på mine data, hvis jeg havde aflæsningsmulighed i fx køkkenet, hvor jeg jo kommer forbi/er hele tiden. Den skulle bare holde nogle få oplysninger: Historik 1-3 timer bagud så man kan gøre sig selv og teenageren opmærksom på det lange bad, det løbende wc osv. El-priser 12-24 timer frem så man har mulighed for at planlægge.

5
5. juli 2019 kl. 12:46

Et simpelt panel, der viser hustandens øjeblikkelige elforbrug (W), den omregnede CO2 udledning (gCO2/kWh) samt den gældende elpris vil være naturlige nøgletal for den almindelige miljø/klimabevidste husholdning. I dag kan det væren udfordring at relatere til watt og kilowatt-timer, hvilket netop hænger sammen med at elforbruget historisk har været meget usynligt og utilgængeligt. Med den ingangværende omstilling fra fossil til el fra VE, vil det dog være ret essentielt, at forståelsen og bevidstheden omkring energiforbrug og energiforsyningen bliver øget.

4
5. juli 2019 kl. 11:59

Også enig med dig, Karsten. Hvordan vi bruger og ikke mindst præsentere den øgede mængde data som fremtidens 'smarte' energisystem muliggør er et helt centralt spørgsmål.

3
5. juli 2019 kl. 11:57

Jeg er helt enig. Første skridt må være at energiproduktionen baseres på vedvarende og lav-emissions energikilder. I den forbindelse bliver det dog også centralt at fokusere på energiforbruget, da vedvarende energikilder typisk er mindre 'stabile' og der opstår derfor en behov for at balancere forbrug og produktion.

2
4. juli 2019 kl. 23:12

Forbrugerne skal IKKE nødvendigvis tvangsfodres med oplysninger om deres energiforbrug; men de skal have muligheden for at få serveret informationen meget nem udformet efter egen ønske

1
4. juli 2019 kl. 22:45

Nej! Energiforbrugerne behøver ikke være oplyste om deres energiforbrug, der er meget andet det er vigtigere at borgerne er oplyste om. Derimod, er det vigtigt at den energi der stilles til rådighed for borgerne bliver fremstillet uden at udlede CO2.