Kronik: Behøver energiforbrugere at være oplyste?
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Kronik: Behøver energiforbrugere at være oplyste?

Illustration: Lars Refn

 

Anders Rhiger Hansen er seniorforsker og Simon Aslak Kondrup Larsen er ph.d.-stipendiat ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Illustration: Privatfotos

Som læser af ingeniøren kender du sikkert dit eget energiforbrug. Du tænker måske også over, hvornår og hvor meget energi du forbruger i løbet af dagen. Men det gør den almene danske energiforbruger ikke.

Faktisk kender 68 pct. af danskerne ikke deres eget energiforbrug, ifølge en ny undersøgelse fra Energifonden. For dem er energi den usynlige forudsætning for at få hverdagen til at hænge sammen.

Men det gør ikke noget! Man kan sagtens ændre sit energiforbrug, selvom man ikke kender det. Det handler nemlig ikke om energiforbruget i sig selv, men i stedet om de aktiviteter, energien muliggør. Tøj vaskes for at blive rent, fjernsynet tændes, når familien skal hygge sig, og når der skrues op for varmen, handler det om at få en behagelig temperatur.

For nogle uger siden deltog vi på Energiens Topmøde – Next Step. Som energiforbrugsforskere var det glædeligt at høre, hvordan fokus i stigende grad bliver rettet mod energiforbrugerne og energiforbruget. Lars Aagard, administrerende direktør i Dansk Energi, beskrev det meget fint med at »vi skal ind over ligusterhækken, ned i kælderen og ind i carporten«.

Debatten ender dog ofte med at handle om den aktive, oplyste og tekniskkompetente forbruger. Denne fremstår som den eneste løsning til at sænke eller ændre energiforbruget, hvor indsatser skal koncentrere sig om at oplyse og engagere forbrugere, for eksempel om deres eget energiforbrug.

Men hvad skal vi stille op, når 68 pct. af forbrugerne ikke kender deres eget energiforbrug? Vores svar er, at der er meget at gøre! Det handler ikke nødvendigvis om at skabe en oplyst og aktiv forbruger. Vi mener ikke, at der er en forudsætning at forbrugere er aktive, kompetente og oplyste, for at ændre deres husstandes energiforbrug.

Der skal ikke sås tvivl om, at vi mener, det er vigtigt med mere aktive, tekniskkompetente, og oplyste forbrugere, og at indsatser bør have som mål at fremme dette. Det bør blot ikke være det eneste middel.

Forskningen viser nemlig at selvom adskillige kampagner har forsøgt at informere forbrugerne om deres eget energiforbrug, har dette ikke afstedkommet større ændringer i hverken endelig forbrug eller forbrugsmønstre.

Forskningen viser dog også eksempler på, hvordan energiforbrugere kan aktiveres. For eksempel har ‘prosumers’, som både producerer og forbruger energi, tendens til at blive mere engagerede i og oplyste om energisystemet og deres eget energiforbrug.

Det er ikke fordi vi mener, at alle husstande skal have solcelleanlæg, men det siger måske noget om, at hvis energi kan få en mere betydningsfuld rolle, hvis forbrugeren er tættere på produktionen.

Vores egen forskning peger på at de bagvedliggende årsager til, at energiforbrugeren forbruger, som hun gør, er dybt indlejret i kropslige vaner, infrastrukturer og sociale relationer.

For os handler det derfor ikke om at ændre holdninger, adfærd eller forbrugervalg. I stedet handler det om at ændre de praksisser eller rutiner som konstituerer vores hverdag, og som forbrugere ofte ikke er bevidste omkring.

For eksempel er måden vi vasker tøj eller tager bad på styret af vaner og normer for renlighed snarere end reflekterede beslutninger baseret på viden om f.eks. energipriser. Således tænker forbrugeren ikke nødvendigvis over energiforbruget ved et 15 minutters bad, og det kan være svært at ændre rutinen med et morgenbad ved f.eks. at give økonomiske incitamenter. Her skal vi i stedet forstå, hvorfor vi tager bad om morgenen, og hvordan vi kan ændre denne praksis.

Smarte teknologier, som f.eks. kan automatisere styring af lys og varme, bliver nødvendigvis ikke brugt, som de er tiltænkt eller designet til.

Sociale praksisser er komplekse og i konstant forandring. De bliver blandt andet påvirket af de teknologier vi omgiver os med, men afhænger også af vores egne kompetencer og de meninger og normer vi tillægger en bestemt praksis.

Vi skal også passe på med at være overoptimistiske med, hvordan vi kan ændre disse praksisser, da forskning viser, at disse praksisser er dybt indlejret i vores vaner, infrastruktur og sociale relationer. Hvis vi ønsker et lavere eller et fleksibelt energiforbrug, er det derfor ikke nok kun at indføre nye teknologier i boligen, fordi brugen af disse afhænger af en række andre parametre.

Vi skal i stedet fokusere på hvordan disse teknologier fungerer i praksis (i huset, i carporten, i kælderen) og forsøge at målrette indsatser, således at de går på flere ben og rammer praksisser bredt.

Smarte teknologier, som f.eks. kan automatisere styring af lys og varme, bliver nødvendigvis ikke brugt, som de er tiltænkt eller designet til. Vi er som forbrugere hurtige til at tilpasse sådanne teknologier til vores hverdagsliv, og hvis det ikke kan lade sige gøre, er vi lige så hurtige til at forkaste dem.

Den automatiserede varmestyring skal således ikke tænde om natten, da de fleste af os godt kan lide et koldt soveværelse. Afslutningsvist mener vi, at hvor mange teknologier har haft til formål at gøre hverdagen mere bekvem og sikre større energieffektivitet, så er det stadig vigtigere at fokusere på hvorvidt brugen af teknologierne fører til faktisk reducering af energiforbruget.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nej!
Energiforbrugerne behøver ikke være oplyste om deres energiforbrug, der er meget andet det er vigtigere at borgerne er oplyste om.
Derimod, er det vigtigt at den energi der stilles til rådighed for borgerne bliver fremstillet uden at udlede CO2.

 • 2
 • 1

Forbrugerne skal IKKE nødvendigvis tvangsfodres med oplysninger om deres energiforbrug; men de skal have muligheden for at få serveret informationen meget nem udformet efter egen ønske

 • 6
 • 1

Jeg er helt enig. Første skridt må være at energiproduktionen baseres på vedvarende og lav-emissions energikilder. I den forbindelse bliver det dog også centralt at fokusere på energiforbruget, da vedvarende energikilder typisk er mindre 'stabile' og der opstår derfor en behov for at balancere forbrug og produktion.

 • 1
 • 1

Også enig med dig, Karsten. Hvordan vi bruger og ikke mindst præsentere den øgede mængde data som fremtidens 'smarte' energisystem muliggør er et helt centralt spørgsmål.

 • 1
 • 0

Et simpelt panel, der viser hustandens øjeblikkelige elforbrug (W), den omregnede CO2 udledning (gCO2/kWh) samt den gældende elpris vil være naturlige nøgletal for den almindelige miljø/klimabevidste husholdning.
I dag kan det væren udfordring at relatere til watt og kilowatt-timer, hvilket netop hænger sammen med at elforbruget historisk har været meget usynligt og utilgængeligt.
Med den ingangværende omstilling fra fossil til el fra VE, vil det dog være ret essentielt, at forståelsen og bevidstheden omkring energiforbrug og energiforsyningen bliver øget.

 • 2
 • 0

Placer informationen om energi og andet forbrug centralt:
Egenlig er jeg intresseret i hvor meget strøm og varme,, jeg bruger. Men min elmåler er placeret på loftet i hjørnet af en trappeopgang, som man skal kante sig frem til, og min varmemåler sidder i kælderen i et hjørne bag et bord, som man heller aldrig kommer naturligt forbi, og vandmåleren kræver gymnastiske øvelser for at aflæse!
Så jeg ville have væsenligt mere styr på mine data, hvis jeg havde aflæsningsmulighed i fx køkkenet, hvor jeg jo kommer forbi/er hele tiden.
Den skulle bare holde nogle få oplysninger: Historik 1-3 timer bagud så man kan gøre sig selv og teenageren opmærksom på det lange bad, det løbende wc osv. El-priser 12-24 timer frem så man har mulighed for at planlægge.

 • 1
 • 0

Hej Kristian,
Som du også skriver vil sådanne informationer være værdifulde for nogle husholdninger og kunne fx medvirke at disse ville reducere eller flytte forbruget. Dette er dog langt fra tilfældet for alle husholdninger, og spørgsmålet er derfor også at forstå de aktiviteter eller praksisser som forbruger energi. Det er nemlig ikke sikkert at vi er villige til at flytte fx det daglige dag om morgenen til et andet tidspunkt, på trods af at vi ved det ville være billigere der.

 • 0
 • 0

Hej Flemming,
Du har helt ret i, at hvis vi ønsker at informere forbrugerne om deres energiforbrug, så skal disse informationer også være let tilgængelige - dvs. køkkenenet ville være et oplagt sted. Videre kunne man overveje at præsentere disse informationer digitalt, på de platforme som vi forbrugere i forvejen er på(fx smartphone eller web). Her kunne de kombineres med gode og specifikke råd til, hvad man som forbruger konkret kan gøre for at reducere eller flytte forbruget.

 • 0
 • 0

I den forbindelse bliver det dog også centralt at fokusere på energiforbruget, da vedvarende energikilder typisk er mindre 'stabile' og der opstår derfor en behov for at balancere forbrug og produktion.

Men dette behov har en pris, som er proportionalt med forbruget, dvs. at forbrugeren af energi (el) betaler regningen.

Skulle der endelige være en forskel ifht. elforbruget, så vil "economy-of-scale" diktere, at den relative regning for balance bliver lavere pr. kWh med flere forbrugte kWh.

 • 0
 • 0

Du har helt ret i, at hvis vi ønsker at informere forbrugerne om deres energiforbrug, så skal disse informationer også være let tilgængelige


Det er i forvejen et krav at man har en lettilgængelig adgang til direkte udlæsning af data fra måleren.
Men prøv at finde et netselskab, der har bare den mindste smule information om hvordan man rent faktisk tilgår disse data.
Ringer man til supporten, så får man at vide at det ikke kan lade sig gøre. Når man så præsenterer dem for lovtekst og paragraffer, så ændres tonen til, at man ikke ved hvordan, og heller ikke noget om, hvor man kan få den information.
Der er givetvis mange husstande, som ikke vil flytte på forbruget, men man kan da i det mindste sørge for at fjerne hindringerne for de husstande, som vil.

 • 2
 • 0