Kronik: 17 projektlederes bud på det fejlfri byggeri

Der er ikke nogen enkel opskrift på, hvordan man undgår fejl i byggeriet. Men man kan lade sig inspirere af de gode råd og erfaringer fra 17 af de bedste projektledere hos entreprenørvirksomhederne, som er samlet i en ny rapport. I interviewene sætter projektlederne fokus på:

  • planlægning af økonomi og tid
  • den gode byggeproces
  • styring og koordinering af underentreprenører
  • kvalitetssikring og mangelgennemgang
  • den gode kvalitetskultur.

Planlægning af økonomien hænger f.eks. sammen med, at man dyrker sin kostpris i detaljen, hvilket stiller krav til, at der ligger et klart formuleret projekt, så man ved, hvad det er, der skal bygges.

Kirsten Jørgensen er M.Sc., ph.d. og lektor ved Institut for Systemer, Produktion og Ledelse, DTU Illustration: Privatfoto

Den gode byggeproces hænger blandt andet sammen med, at der kan etableres et godt samarbejde både med en professionel bygherre og hans rådgivere, såvel som med rådgiverne i projekteringen og med underentreprenører og leverandører i udførelsen. Her kommer organisering, teamet, logistikken, kommunikationen mv. ind i billedet.

Styring og koordinering af underentreprenører handler delvist om kontrakter og aftaler, men som noget endnu vigtigere, at man kan samarbejde, hvor et gensidigt kendskab og tillidsforhold kan få processen til at fungere lettere og mere gnidningsfrit.

Kvalitetssikring og mangelgennemgang går ud på, at man fra start af planlægger at sikre den gode kvalitet, hvor f.eks. førstegangsudførelser bliver genstand for en kvalitetstest, men det handler også om at man planlægger en løbende eller tidlig mangelgennemgang, der sikre at byggeriet afleveres til tiden og uden mangler.

Den gode kvalitetskultur handler om at sikre, at alle parter ved hvad de skal gøre, har mulighed for at gøre det og er motiverede for at ville yde deres bedste igennem byggeprocessen. Det kræver et formuleret mål fra bygherren og en klar styring med fokus på involvering, gensidig respekt og professionel varetagelse af alle opgaver.

Samtlige projektledere peger på, hvor vigtigt det er, at få skabt et grundlag for det gode samarbejde og har her ganske stor fokus på at komme til at arbejde sammen med medarbejdere, underentreprenører og leverandører, som de har tillid til og som er troværdige i deres tilbud og udførelse af arbejdsopgaverne.

Ord som samarbejde, tillid og troværdighed har faktisk gået igen igennem interviewene på alle de fem ovenstående temaer, dvs. det er i meget mindre grad et spørgsmål om kontrakter, som det er spørgsmål om gensidigt kendskab og ønsket om i fællesskab at få løst opgaven på en god måde. Herunder kommer så en fælles forståelse for organisering, logistik, kvalitet, dokumentation, sikkerhed, kommunikation, involvering osv.

Samarbejde, tillid og troværdighed er grundstene i social kapital, og er tydeligvis helt afgørende for de gode projektledere, for at sikre den gode byggeproces. Det er klart, at økonomien kan blive så stram, så alle slås om de begrænsede midler, der er til rådighed. Også tidsrammen kan blive så stram, så muligheden for at gennemføre arbejdsopgaverne i den rigtige rækkefølge og på den rigtige måde gøres for vanskelig.

Læs rapporten: Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Samtidig er det afgørende at have rådighed over det nødvendige materiel, kompetencer og bemanding for at kunne gennemføre den gode byggeproces, ligesom at man har brug for et godt beskrevet byggeprojekt og har gennemført forventningsafstemning med bygherren osv.

Det er tydeligt, at det for de bedste projektledere er en betingelse, at de får mulighed for at arbejde med teams og partnere på et højt niveau af social kapital. Begrundelsen er, at en byggeproces er så kompliceret og vanskelig at overskue, at man skal sikre en vis grad af robusthed i samarbejdet, som kan få det hele til at glide.

Man kan så stille sig det spørgsmål, om de anvendte aftaleformer kan understøtte etableringen af vilkår, hvor den sociale kapital kan fungere på et højt niveau, eller om man skal have udviklet noget helt nyt.

Læs også: Store byggeprojekter er bedst til at undgå fejl

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Er 19.000 registrerede fejl og mangler acceptabelt på en bygning på ca. 70.000 m2. Dette var tilfældet i 2006, da Segment 1 i DR Byen blev "afleveret" fra Byggeriorganisationen til DR, under en "succesfuld aflevering" i et partnerskab mellem entreprenørerne - der udløste en bonus til dem - men blev akkompagneret af en stærkt utilfreds byggeleder...

Vi fik så opgaven at installere avanceret teknologi for 732 mio kr, i en bygning der reelt set ikke kunne aflåses, opvarmes, køles eller havde rumsikring. Heldigvis blev dette ikke rygtet til den lokale bodega...

Byggeriet projekterede direkte med, at der ville være utætheder i taget - da det var billigere at reparere vandskader - end at udføre tagets konstruktion og udførelse så den var vandtæt. Der blev efterfølgende udskiftet parketgulve på ca. 800 m2 - tre gange...

Er det ikke spild af ressourcer, at gennemføre byggerier med en kendt risikoprofil, der samtidigt vil reducere byggeriets levetid væsentligt, og medføre risiko for svampeskader?

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten