Kritisk syge spædbørn skal undersøges for alkohol-bivirkninger

Danmarks to største neonatalafdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital vil undersøge et større antal kritisk syge spædbørn for at afdække, hvilke konsekvenser der kan være af langtidssmertebehandling med intravenøs paracetamol. Det skriver Berlingske.

Medicinen, som i mange tilfælde er livsnødvendig for spædbarnet, har ikke været systematisk undersøgt til brug for spædbørn, og i mange tilfælde indeholder medicinen alkohol eller alkohollignende stoffer, som forskere frygter kan have en skadelig effekt for spædbørnene.

»I det omfang medicinen anvendes til en større gruppe børn, bør man som udgangspunkt forsøge at generere mere systematisk viden, så vi sikrer os, at effekten opvejer de bivirkninger, der kan være ved medicinen,« siger overlæge på klinisk farmakologisk afdeling på Bispebjerg Hospital, Helle Holst, til Berlingske.

45 procent eksponeret for alkohol

I en tidligere undersøgelse har forskere på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet afdækket forekomsten af alkohol og visse tilsætningsstoffer i den medicin, som gives til kritisk syge børn, der har behov for intensiv behandling i livstruende situationer.

Her gennemgik forskerne 630 journaler for indlagte spædbørn og småbørn på Rigshospitalet. Halvdelen af børnene fik fem eller flere lægemidler, og i alt blev børnene behandlet med 316 lægemidler. Ni procent af disse indeholdt ethanol, 45 procent af de 630 spæd- og småbørn blev eksponeret for alkohol.

Teoretisk promille på 2,6

Tilsætningsstoffernes vigtigste formål er enten at konservere lægemidlerne, fungere som opløsningsmiddel, forhindre bakterier og i nogle tilfælde at give medicinen en bedre smag. Men forskerne frygter, at tilsætningsstofferne potentielt kan være skadelige for spædbørn, da deres organer ikke kan omsætte eksempelvis alkohol som ældre individer kan.

»På nuværende tidspunkt ved vi meget lidt om, hvad alkoholen i medicinen gør ved børnene, om det skader dem, hvordan det påvirker organerne, og hvordan det virker sammen med andre typer medicin. Hvis der registreres høje promiller, vil det gøre, at vi skal tænke os godt om i forhold til, om man skal fortsætte med at bruge de alkoholholdige præparater eller prøve at undgå dem,« siger overlæge Kaare Lundstrøm fra børne- og ungeklinikken på Rigshospitalet til Berlingske.

I et enkelt tilfælde har lægerne målt en teoretisk promille på 2,6. Med det menes, at det gældende spædbarns brug af medicinen kan have medført en så høj promille, men at det ikke vides, om det er det faktiske tal.

Så forsøgets formål er at kortlægge, hvorvidt indtagelsen af alkoholholdig medicin kan skade spædbørnenes organer – primært nyrerne, leveren og hjernen.

Øget viden om sikkerhed

Ifølge Berlingske får omkring 10 procent af indlagte børn på neonatalafdelingerne intravenøst paracetamol i over fire dage. Med intravenøst menes det, at medicinen indføres direkte i blodårerne. Derfor er et af målene med forsøget at finde ud af, hvordan man kan sikre, at børnene får en sikker og præcis smertebehandling.

Danske Regioner har støttet undersøgelsen med 2,07 millioner kroner, og ansøger Helle Holst skriver følgende om projektet:

»Studiet vil bidrage til en øget viden om sikkerhed og effekt af smertebehandling med intravenøs paracetamol hos en udsat og ofte overset patientgruppe.«