Kritik af klimarapport: Biler frikendes på forkert grundlag

Illustration: Sanne Wittrup

Selvom transportsektoren er den største CO2-udleder i den ikke-kvotebelagte sektor, og personbilerne står for hovedparten af denne udledning, så anbefaler de økonomiske vismænd alligevel ikke at sætte ind overfor bilerne. Det vækker kritik hos flere organisationer.

Miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen sagde tirsdag i forbindelse med udgivelse af den nye Vismandsrapport:

Læs også: Vismænd: God samfundsøkonomi i at tvinge landbruget ind i klimakampen

»Hvis man hæver afgiften på benzin for at reducere udledningen af CO2, vil det være forbundet med betydelige samfundsøkonomiske omkostninger. Vi anbefaler derfor, at private biler friholdes fra yderligere regulering rettet mod drivhusgasudledninger,« sagde han.

Forklaringen er, at biler i forvejen er meget hårdt beskattet, og at det derfor påvirker forbrugernes adfærd relativt kraftigere med endnu en afgift, og det koster på det samfundsøkonomiske regnskab.

10 kroner i brændstofafgift

Vismændene har konkret regnet igennem, hvad det vil betyde at hæve brændstofafgiften til 10 kroner (i dag 4,63 kroner for blyfri benzin og 3,15 kroner for diesel) for at opnå en reduktion på 1,8 mio. ton CO2.

Her kommer de frem til, at det koster 5.400 kroner pr. ton reduceret CO2 (marginal reduktionsomkostning) primært fordi familierne bliver ringere stillet af ændringen i bilvalg og kørsel. Til sammenligning koster det cirka 500 kroner pr. ton i landbruget.

Læs også: Transportminister modsiger den officielle fremskrivning: Vi får elbiler langt hurtigere

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd mener, at vismændene ser for snævert på sagen, og at de burde have kigget på hele transportsektoren. For mens personbiler er relativt højt beskattet, så er tunge køretøjer og firmabiler meget lavt beskattet, og en tredjedel af personbilerne købes fra starten som firmabiler.

»Desuden fokuserer vismændene kun på 2030 og ser bort fra, at vi skal lave en langsigtet omstilling frem mod fossilfrihed i 2050. Den vil være meget dyr – og måske umulig at nå, hvis man freder bilerne frem til 2030,« siger sekretariatschef Christian Ege fra Det Økologiske Råd i en pressemeddelelse.

Flere elbiler vil reducere prisen

Også brancheorganisationen Dansk Energi er kritisk overfor Vismændenes udmelding om, at bilerne skal fredes.

Dansk Energi mener nemlig ikke, at vismændene anvender det rigtige værktøj til at vurdere omkostningen ved at reducere drivhusgasudledningen i persontransporten, fordi forbrugerne pålægges en brændstofafgift uden at de har mulighed for at ændre deres adfærd ved for eksempel at købe en elbil. Det gør velfærdstabet unødigt stort – og dermed omkostninger for reduktionerne for høje.

»Hvis rådet havde valgt at analysere en mere målrettet fremme af elbiler, ville de have fundet langt lavere omkostninger ved at omstille transportsektoren. Modsat vismændene ser vi langt billigere veje til at gøre transportsektoren grøn. Dem bør man forfølge i første fase ved mere målrettede tiltag – på længere sigt via generel omlægning af bilbeskatningen,« siger adm. direktør Lars Aagaard i en pressekommentar til Vismandsrapporten.

Læs også: Nye afgifter har skudt salget af hybridbiler i vejret

Lars Aagaard henviser til brancheforeningens rapport, »Lad Energisektoren løfte Danmarks klimaindsats«, hvor Dansk Energi har regnet på klimagevinsten på en række teknologier.

Den viser, at en indsats målrettet imod elektrificering af persontransport med store (årlige) kørselsbehov har særligt lave reduktionsomkostninger.

Bilbeskatning bør ændres

I rapporten kritiserer vismændene dog samtidig den måde, som biler i dag er beskattet på og anbefaler, at den ændres.

Det skyldes dels, at de samlede afgifter på brændstof, køb og ejerskab af biler er væsentligt højere end de negative effekter på klimaet, på støj, ulykker og trængsel, hvilket i økonomers øjne ikke er optimalt.

Læs også: CO2-udledning fra bilparken går ned - men kun på papiret

Dels skyldes det, at de mener, at afgifterne lægges forkert på anskaffelsen af bilerne og ikke på den kørsel og det brændstofforbrug, der giver anledning til de eksterne omkostninger.

Når I nu selv erkender, at beskatningen ligger forkert, hvorfor har I så ikke regnet på en mere rigtig fordelt beskatning?

Professor og miljøvismand Lars Garn forklarer, at man har regnet på den nuværende afgiftsstruktur, fordi dagsordenen her var CO2-reduktioner:

»Men en fornuftig omlægning af bilbeskatningen er da et rigtig spændende emne, og noget vi gerne vil kigge nærmere på fremover,« siger han.

Den ikke-kvotebelagte sektor (transport, landbrug og bygninger) udledte i 2015 33 mio. ton CO2, hvilket svarer til 64 pct. af de danske CO2-udledninger.

Heraf udgør transportsektoren godt 12 mio. ton, hvoraf personbilerne står for de 7 mio. ton CO2-ækvivalenter.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Når I nu selv erkender, at beskatningen ligger forkert, hvorfor har I så ikke regnet på en mere rigtig fordelt beskatning?

Det drejer sig jo ikke om at få gjort det der er bedst for statsfinanserne i en situation med fuldstændigt ødelæggende afgifter, men om at få omlagt afgifterne så de fremmer den samfundsøkonomisk bedste udvikling.

Så det kan godt være at vismændende har regnet rigtigt. Men de har regnet på et forkert (og for simplet) regnestykke. Det synes jeg egentlig ikke, at der er særligt meget vismand over.

  • 10
  • 2

Citat: "Det skyldes dels, at de samlede afgifter på brændstof, køb og ejerskab af biler er væsentligt højere end de negative effekter på klimaet, på støj, ulykker og trængsel, hvilket i økonomers øjne ikke er optimalt."

Og det er lige præcis her problemet er. Hvis hver enkelt bil kun skal betale for den skade dens forurening forvolder, skal elbiler betale ingen eller meget lille afgift, mens benzinbiler skal betale mindre end de allerede betaler i dag.

Vi kan naturligvis ignorere det faktum, og hæve beskatningen endnu mere på benzinbiler. Men når bilisterne i forvejen betaler mere end deres skade forvolder, er det jo en politisk hetx mod bilisterne. I et land hvor 91% af trafikken foregår på vejene er det nærmest politisk selvmord.

Hvor er det personlige ansvar i det her?

Elbiler i de små klasser betaler næsten ingenting i skatter mens man betaler 150% i skatter på en større benzinbil alene i registreringsafgift. Alligevel vælger langt de fleste det dyrere alternativ.

Svaret er naturligvis, at folk køber bil efter nytteværdi, ikke efter miljøhensyn, desværre.

  • 3
  • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten