Kritik af studie om sunde deller: Der er alt for mange syge med

Et meta-studie blev i går udråbt til at anbefale små-deller, hvis man vil leve længere. Men i dag får det kritik for at være dårligt funderet.

Læs også: Små deller hjælper dig til at leve længere

På Videnskab.dk kritiserer læge og ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet Rasmus Køster-Rasmussen studiet for at kalde for mange normalvægtige. Normalvægten spænder i meta-studiet over BMI 18,5-25. De meget tynde kan meget vel have tabt sig på grund af en sygdom.

»Tidligere studier på området viser, at det er dem med et BMI på 22-25 har den laveste risiko for at dø,« siger han til Videnskab.dk.

Kritikken lyder også i BBC's online spalter: Walter Willett, der står i spidsen for Harvard-universitetets School of Public Health, kalder det en bunke vrøvl, som er endnu værre, end hvad de samme forskere tidligere har udgivet.

Donald Berry fra University of Texas pointerer, at de normalvægtige personer fra de forskellige studier i flere tilfælde har en sygdom, og så er risikoen for at dø tidligt større.

Overvægt af ældre

Studiet kigger på dødeligheden med udgangspunkt i BMI, der blandt andet er anerkendt af WHO som simpelt mål for fedme. Derfor har en del andre studier af dødelighed blandt forskellige grupper mennesker netop BMI som målestok.

Læs også: Ernæringseksperter retter skarp kritik mod Sundhedsstyrelsens fedmeråd

Meta-studiet har tjekket data fra 97 tidligere studier, stort set alle fra vestlige lande, men blandt andet et studie med 1 mio. asiater er medtaget.

Studierne har deres fokus på mange forskellige områder f.eks. dødelighed hos overvægtige bygningsarbejdere, sammenhængen mellem BMI og dødelighed hos indfødte amerikanere eller sygelighed og risiko for død hos overvægtige ældre.

Og lige netop ældre optræder i en stor del af studierne bag meta-studiet. Hele 33 af studierne tager udgangspunkt i ældre. F.eks. 'BMI og langsigtet dødelighed i en ældre middelhavspopulation' og 'BMI og overlevelse hos mænd og kvinder i alderen 70-75'. Også en stor del af studierne tager udgangspunkt i allerede kronisk syge personer.

Uden at kende antallet af forsøgspersoner i de forskellige studier er der dog overvægt af ældre. Ingen af studierne tager nemlig umiddelbart kun udgangspunkt i yngre, for at veje op for aldersfordelingen. Nogle studier tager udgangspunkt i kun raske og andre i kun syge.

Meta-studiet tager også selv forbehold for det i deres undersøgelse. Altså at de kun måler på dødelighed, ikke sygdom eller grunden til døden:

'Vores undersøgelse har også begrænsninger. Den omhandler kun død af uanset årsag og ikke sygelighed eller årsagsspecifik dødelighed. Det omhandler kun fund relateret til BMI og ikke til andre aspekter af kropssammensætning såsom fedt omkring de indre organer eller fedtfordelingen.' Og 'Vores oplysninger om alder var begrænsede.'

Se selv det relativt korte studie her.

Dokumentation

Se meta-studiet her