Kritik af nye spor til Ringsted: Det er jernbanens svar på Aldi

»En miljømæssig Aldi-løsning med kunstigt lavt budget«.

Sådan stempler Enhedslistens trafiksekretær Arne Lund den København-Køge-Ringsted-linjeføring, som transportminister Lars Barfoed (K) foretrækker.

Arne Lund sætter fingeren på det bemærkelsesværdige i, at anlægsomkostningerne i et stort infrastrukturprojekt bare er faldet og faldet, efterhånden som projektet er blevet detailplanlagt.

Ifølge det store trafikforlig i Folketinget i januar i år afsætter statens husholdningsbudget lidt over syv milliarder kroner plus en obligatorisk budgetreserve på 30 procent, så de samlede omkostninger havner på 10 milliarder kroner.

Jernbane-projektet er imidlertid en gammel idé, og for ti år siden var budgettet ni milliarder kroner, hvilket i 2009-priser udgør cirka 11,3 milliarder kroner - vel at mærke uden indregnet budgetreserve.

Altså en forskel på lidt over fire milliarder kroner, hvis man regner i faste priser og ikke medregner budgetreserven.

»Har nogen nogensinde hørt om et stort infrastrukturprojekt, der på denne måde er blevet beskåret og atter beskåret lige fra begyndelsen af planlægningsfasen,« spørger Arne Lund.

»Ministeren har selv sagt, at der maksimalt må bruges 10 milliarder kroner inklusiv budgetreserve på projektet - og så er budgettet bare blevet tilpasset uden smålig skelen til virkeligheden. Konsekvensen er, at projektet miljømæssigt er særdeles mangelfuldt med et budget, som - selv hvis man inddrager budgetreserven - er urealistisk stramt,« påpeger han.

Trafikstyrelsen: Gode forklaringer

Ifølge Trafikstyrelsen er der ikke noget mærkværdigt i, at anlægsomkostningerne har fået et hak nedad. Styrelsen oplyser, at den væsentligste forklaring på prisforskellen er, at der i det tidligere forslag var forudsat en tre kilometer lang tunnelstrækning ud af København fra Retortvej til efter Avedøre Havnevej.

Endvidere har flytningen af projektet til at ligge nord for motorvejen mellem Køge og Bjæverskov reduceret omkostningerne væsentligt. Samtidig har man opgivet at anlægge en 700 meter lang tunnel under Jersie Mose, fordi den våde undergrund gjorde projektet næsten umuligt at gennemføre.

»Det er da fantastisk, at en mere end ti år lang planlægningsfase med høringer, VVM-analyser og politisk debat ikke har resulteret i andet end, logistiske forringelser og mindre hensyn til miljøet. Løsningen fra 1998 tog jo langt flere hensyn til jernbanens naboer samt miljøet,« siger Arne Lund.

Han mener, at de besparelser, som Trafikstyrelsen opregner, slet ikke er nok til at retfærdiggøre et budget, som er beskåret med mere end fire milliarder kroner i faste priser.

Endvidere påpeger Arne Lund, at de besparelser, som Trafikstyrelsen har påtvunget København-Ringsted-forbindelsen, har gjort projektet langt mindre fremtidssikret.

Det gælder for eksempel skrotningen af ideen om at sænke baneanlægget en-to meter under motorvejens niveau på den strækning, hvor banen følger motorvejen mellem Vallensbæk og Køge for at minimere støjgenerne for de omkringliggende villakvarterer.

Og det samme gælder skrotningen af den tre kilometer lange tunnel ud af København, som nu resulterer i, at Københavns og Hvidovre kommunes nyanlagte rekreative arealer i et socialt belastet boligkvarter må sløjfes igen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ved test af levnedsmidler ligger Aldi næsten altid med i første række. Altså kvalitet til få penge. Her er der vel tale om dårlig kvalitet. Som vores bager har stående bag på posen: Husk ikke at glemme, at glæden over et billigt køb er hurtigere glemt end ærgrelsen over dårlig kvalitet.

 • 0
 • 0

Vi kan ligeså godt bruge de ekstra penge på at grave den jernbanestrækning ned dér hvor det er relevant at gøre det. Når vi alligevel skal have den store fælles tegnebog op af lommen, så er det vel i alles interesse, at produktet har den bedst mulige kvalitet?

Mvh. MM

 • 0
 • 0

Det er dog besynderligt. Endelig ser det ud til at der kommer den energirigtige forbindelse sydover, udenom Roskilde. Og så begynder i gud hjælpe mig at diskutere om hvem man kan stole på og om budgettet mon bliver overskredet. Som ingeniører må i da vide at der er ikke slået så meget som een streg eller indhentet noget tilbud på noget som helst. Men een sag er sikker. Hvis man køber discount, så får man discount.

 • 0
 • 0

Endvidere har flytningen af projektet til at ligge nord for motorvejen mellem Køge og Bjæverskov reduceret omkostningerne væsentligt.

Ja der gik Cook i det, jeg har hørt at banestyrelsen ville gå gennem industriområdet for måske på sigt at anlægge en station, men et af de magtfulde firmaer satte hælen i, hvis de skulle eksproprieres så skulle alle aktiviteter i Danmark afvikles(kun et rygte), nord for motorvejen er der stort set kun marker med landbrug, så det er da klart det er billigere.

Samtidig har man opgivet at anlægge en 700 meter lang tunnel under Jersie Mose, fordi den våde undergrund gjorde projektet næsten umuligt at gennemføre.

Intet er umuligt for den der har viljen, hvis den jordvold de vil anlægge senere blev anlagt henover Jersie mose nu, så ville tyngden fortrænge vandet og komprimere undergrunden, om 6 år kunne de så fjerne volden og køre med lav linieføring hele vejen gennem Solrød, den midlertidige vold skulle måske kun være 1 km lang, men de vil hellere lave en permanent høj vold hele vejen gennem Solrød, de kunne også gå længere ind i landet, men ville misse muligheden for knudepunktet med den fælles station med S-toget og Kør og rejs anlæget med 3.000 parkeringspladser, så det er nok et marginalpunkt at ødelægge Jersie mose.

 • 0
 • 0

Der er sket maget inden for byggeri og anlæg, i de sidste 10 år. Lige fra, det digitale byggeri der skal bruges i dag. Til viden om anvendelsen af de forskellige råvare m.m. Jo der kan være noget, om det med prisen.

 • 0
 • 0

Aldi fører sikkert varer af en god discount kvalitet og de betaler heller ikke skat i Danmark, så på den led er de heldige, de skal ikke være med til at betale for et protiekt der sikkert som alle de øvrige offentlige protiekter, jernbaner såvel som tv byer, er kraftigt underbudgetteret. Det er bedre at bede om for lidt og så senere få resten, et startet byggeri kan jo ikke stoppes, end det er at bede om det det koster og så få nej fra politikerne på borgen.

 • 0
 • 0

Kan se, at man planlægger at lave alle skæringer i Ringsted i niveau, hvilket kommer til at optage en masse kapacitet. Det virker også som en meget skrabet og kortsigtet løsning, når man tager den forventet øgede trafik på Sydbanen, som følge af Femernforbindelsen, i betragtning.

 • 0
 • 0

Enhedslisten har allerede for længe siden meldt ud at de ville protestere mod en løsning der tryner folk i et fattigt boligområde. De taler deres vælgeres sag, og det er vel fair.

Mit alternative forslag vil fjerne miljøpåvirkningerne mellem Køge og Ringsted (ny bane via Roskilde Lufthavn, http://ing.dk/artikel/102151-rationel-traf... )

Derimod følger mit forslag den samme linjeføring fra København til Ishøj, men det er et storbyområde uden oprindelig natur. Her er der andre tiltag der kan mindske belastningen af naboer: - nedgravning langs Kulbanevej (som nævnt ovenfor) - nedsænkning i terræn (næppe relevant langs med motorvejen) - inddrage to spor af det inderste af Holbækmotorvejen, evt. således at banen bygges i midterrabatten. Trafikanalyser siger at denne vej ikke behøver mere end to spor, da trafikken er faldet meget siden man indviede den parallelle Øresundsmotorvej - det er indlysende hvis man ser på et kort.

Der er også en anden mulighed, nemlig at kompensere naboerne ved at give dem andre goder, f.eks. byfornyelse eller fritidsanlæg.

Eller hvorfor ikke forsyne banen med nogle stationer til regionaltog (Hvidovre Hospital, Ishøj Vest osv.). Det vil gøre lokalområderne meget positive mod projektet.

 • 0
 • 0

Her gik jeg og troede, at læserne af Ingeniøren var jordnære mennesker, der godt kunne goutere en lille provokation. Men nej! Sammenligningen af København-Ringsted-projektet med et discount-produkt, får et par Aldi-stamkunder til at reagere på Kjærsgårdsk vis: mopset. Her kan blot anbefales, at de leder og bliver klogere på Google.

Hvorfor dog ikke i stedet medvirke til at diskus-sionen om hvordan projektet kan gøres endnu bedre, og hvordan det er muligt, at bibringe regeringen og Folketingets flertal en forståelse af, at man (heller) ikke skal underbudgettere et så vigtigt projekt, som København-Køge-Ringsted?

Eller drøfte spændende forslag om en bane-forbindelse til Tune lufthavn, selvom der kan siges meget imod en udbygning af flytrafikken, så er Caspers ide bestemt værd at se nærmere på.

Når der iværksættes én af de største investeringer i jernbaneinfrastrukturen, skal planlægningen naturligvis også være faglig forsvarlig, og det er ikke er tilfældet. Lars Barfoed slår syv kors foran sig, og benægter al tale om underbudgettering. I så fald vil det være første gang det skete, og hvorfor skulle det lige netop være tilfældet med Nybygnings-løsningen?

En gennemgang af projektet samt de mange hørings-svar, leverer rigelig dokumentation for påstanden. Således vil der være skæringer i niveau ved Ny Ellebjerg/Grønttorvet og øst for Ringsted. Resultatet: forsinkelser, dårlig regularitet mv.

Der planlægges ingen stationer mellem Ny Ellebjerg og Køge Nord. Fx vil det jo være oplagt, at placere en station i Greve-Hundige-området, der én af landets største pendlerkommuner, for at kunne tilvejebringe et alternativ til de mange pendler-bilister. Ét af målene med Nybygnings-løsningen er jo at aflaste Køge Bugt-motorvejen. (Årsdøgntrafik ved afgreningen mod Ringsted: ca. 80.000 biler – ca. 120.000 biler nord for Ishøj)

Trafikstyrelsen har set på muligheden for en station, og har valgt en placering vest for motor-vejen, med et stort erhvervs- og håndværker-område som nærmeste nabo og langt fra bolig-områder. H er der ikke passagerer nok, konkluderer transportministeren. Nej naturligvis ikke. Når så han anmodes om undersøge hvordan passagerunderlaget vil være med en stations-placering tættere på boligområderne, svarer han, at det er der skam ikke behov for! (Svar på spørgsmål nr. S 2737 af 6. august 2009). En sådan fremgangsmåde er selvsagt ikke acceptabel.

Man skal ikke være så nøjsom, at man stiller sig tilfreds med et skrabet projekt fra starten af, og så håbe på, at resten kommer senere. Se blot hvor svært det er, at få anlagt de manglende dobbelt-spor i Sønderjylland. Eller hvordan togtrafikken er ved at brænde sammen omkring Kastrup station, fordi der kun blev anlagt to perronspor i stedet for de fire, som kloge hoveder anbefalede. For slet ikke at tale om metroen, hvor den katastrofale linieføring har bidraget kraftigt til det økonomiske morads, Metroselskabet i dag befinder sig i, samt at metroen ikke har været i stand til at tiltrække de bilister, den var tiltænkt.

Dette blads læsere skulle om nogen være fortrolig med Flyvbjergs solide og vedholdende dokumen-tation af den betydning, underbudgettering har for store anlægsprojekter. Men også at Flyvbjerg peger på hvor megen uærlighed, der knytter sig til de konstante underbudgetteringer.

Hvorfor bilder Barfoed os ind, at Nybygnings-løsningen kan fås for 10 mia kr.? Han ved jo godt, at dét budget ikke holder en meter, og han ved også godt, at vi, der på forskellig vis beskæftiger os med offentlig planlægning, ikke tror på det han fortæller. Barfoed snakker uafladeligt om danske kerneværdier, men passe sit arbejde og i øvrigt være ærlig, det magter han ikke

 • 0
 • 0

Når så han anmodes om undersøge hvordan passagerunderlaget vil være med en stations-placering tættere på boligområderne, svarer han, at det er der skam ikke behov for! (Svar på spørgsmål nr. S 2737 af 6. august 2009).

Uanset hvad man mener om ministeren og hvordan man planlægger store offentlige projekter i DK, så er det nok ikke den rimeligt læsning af det svar.

Jeg er generelt altid åben for at forholde mig til behovet for nye stationer. Jeg ser imidlertid på nuværende tidspunkt ikke et særskilt behov for at undersøge andre lokaliteter til placering af en station i Hundige-Greve-området.

Oversat:

Ved i hvad, vi har haft trafikstyrelsen til at udarbejde de her to projekter og har haft en høringsperiode, hvorfra man har draget konklusioner. Hvis vi nu genåbner hele den fase, så vil det udskyde projektet i mange år.

Så ja, der kan være ting trafikstyrelsen helt har overset, dog tvivler jeg på at chancen for at en folketingspolitiker pludselig kan komme på gode ideer, som dem der bor i området ikke selv er kommet på og derved er behandlet i høringsfasen, er for lille til at retfærdiggøre en udsættelse af projektet.

 • 0
 • 0

”Uanset hvad man mener om ministeren og hvordan man planlægger store offentlige projekter i DK, så er det nok ikke den rimeligt læsning af det svar”.

Nærmere forklaring udbedes. På hvilken måde mener du, jeg fejlfortolker ministerens svar. Han siger jo klart og tydeligt nej.

Din ”oversættelse” halter. Forslaget om flere stationer mellem Ny Ellebjerg og Køge Nord er ikke af ny dato. De blev allerede fremsat for en halv snes år siden, så det kan ikke komme bag på ministeren (og hans forgængere) og Trafikstyrelsen.

Desuden vil anlæg af et par stationer ikke forsinke projektet – anlægsarbejdet er jo ikke gået i gang endnu – der er ikke sket ekspropriationer mv., så din påstand om at en station i Greve-Hundige-området og ved Hvidovre Hospital (anlagt med to midterspor til gennemkørende tog og to sidespor a la Klampenborg st.), vil udskyde projektet i mange år, er aldeles grundløs.

Der har lokalt været fremsat ønsker om flere stationer langs Nybygningsløsningen, men de lokale grundejerforeninger, der ikke siger et kvæk til udvidelsen af Køge Bugt-motorvejen, har jamret i flere år over at banen skal anlægges, og de har haft held til at domineret debatten helt.

Og nej, ministeren er IKKE åben overfor forslag om nye stationer. Uanset hvor i landet det er, og uanset hvem der stiller forslag derom, så svarer han konsekvent nej. Se selv efter på www.ft.dk

 • 0
 • 0

En rigtig typisk dansk andedamsdiskussion om en masse detailler hvor der end ikke er truffet besluning om den overordnede strategi. Som gammel eksportsælger der har kørt titusinder af kilometer i japanske højhastighedstog siden halvfjerdserne, savner jeg en overordnet beslutning om hvorledes Danmark har tænkt sig at forbinde det svenske højhastighedsnet med det kontinentale højhastighedsnet. Det svenske bolag EUROPAKRRIDOREN er allerede stærkt funderet med gode forbindelser i Tyskland. Så kan vi jo hænge på senere som det tynde øl og diskutere hvor mange stationer der skal være mellem Køge og Ellebjerg . Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

Måske har du været væk så længe fra landet, at du af gode grunde ikke har fulgt med, og det skal ikke være nogen bebrejdelse. Nu handler det jo ikke kun om det kontinentale højhastighedsnet, men også om hvordan folk kommer på arbejde til daglig, og her er det vel ikke uden betydning, at diskutere hvor stationerne skal ligge? Det er muligt, at du anskuer alt i et globalt perspektiv, og det kan bestemt være nyttigt nu og da, men – undskyld jeg siger det – det er kun en brøkdel af os, der rejser med højhastig-hedstog – så andedam eller ej: antallet af stationer og hvorvidt Nybygningsløsningen er en vigtig diskussion er meget vigtig. I øvrigt, en lign. diskussion om stationsplacering har også fundet sted inden man anlagde højhastigheds-banerne i Japan og hvor ellers. Således var der i Tyskland for nogle år siden hidsige diskussioner om hvor ICE'eren skulle stoppe, og hvorfor de ikke skulle stoppe på bestemte stationer. Så hop ned af hesten!

 • 0
 • 0

Nu handler det jo ikke kun om det kontinentale højhastighedsnet, men også om hvordan folk kommer på arbejde til daglig, og her er det vel ikke uden betydning, at diskutere hvor stationerne skal ligge?

Selvfølgelig handler det MEGET om hvor stationerne skal være. Men du ved også lige så godt som alle andre, at for hver ekstra station man tilføjer, jo længere tid tager det for alle andre passagerer, f.eks. dem fra Sydsjælland. Dem der så får et mindre incitatament til at skifte fra motorvejen til toget. Passagererne i Greve/Hundige området har i øvrigt allerede S-toget, så helt uden togforbindelse til Kbh. er de ikke.

 • 0
 • 0

En jernbanestrækning ”lever” af de passagerer, der samles op undervejs. Det er korrekt, at hver gang, der standses, så forlænges rejsetiden. Men i stedet for at anskue det pessimistisk, er der da positivt, at flere rejsende får mulighed for at tage toget, at endnu flere har et alternativ til bilen. Man kan nu ikke lave omelet, uden at slå æg i stykker.

Flere rejsende forbedrer banens økonomi, og giver operatøren flere indtægter, der (i bedste fald) kan bruges til at sætte nye aktiviteter igang.

Tror næppe at rejsende fra fx. Sydsjælland, vil undlade at tage toget blot fordi rejsetiden forlænges med ca. 5 minutter når toget stopper i Greve/Hundige og ved Hvidovre hospital. Tværtimod, et togstop ved Hvidovre hospital være et stort plus for de mange ambulante patienter og pårørende fra hele Sjælland, der har ærinde på hospitalet, og som nu kan lade bilen blive hjemme.

Vel er der grænser for hvor længe en togrejse må vare, men mon ikke det er vigtigere med tog til tiden, hyppige afgange, busser og tog, der passer sammen, lave takster, sikkerhed for at kunne sidde ned undervejs, god service og pålidelige informationer.

Passagerunderlaget i Greve/Hundige er så stort, at der er rejsende nok til både S-tog og regionaltog – hvilket også er tilfældet i Klampenborg, Hellerup, Valby og Høje Tåstrup.

 • 0
 • 0

Det er klart at mange stop ved lokalstationer ville sinke togene fra stationer syd og vest for Ringsted urimeligt meget.

Derfor burde man planlægge (dvs. ekspropriere) med plads til vigespor og perroner for et antal lokalstationer på de strækninger, hvor banen ikke forløber tæt ved S-banen. Efterhånden som der måtte blive behov for disse lokalstationer, kan man så anlægge dem og tildele tidsintervaller ind imellem de gennemgående tog til nogle lokaltog mellem Ringsted og København.

 • 0
 • 0

Mellemstationer giver ikke langsommere tog - kun hvis de standser. Man bør naturligvis have en køreplan med afvekslende gennemkørende og standsende tog. Det har man jo allerede i dag på alle sjællandske strækninger.

Det kræver muligvis én eller to stationer med vigespor mellem Køge og København. Og det bør man bygge. prøv at sammenligne med kystbanen, der har stationer med vigespor tættere end for hver 10 km. Tanken om at undvære vigespor mellem Ny Ellebjerg og Køge (30 km) er latterlig, men sådan er forslaget desværre.

En station i Greve Nord/Ishøj Vest kan meget vel få flere passagerer end Køge Nord. Husk at Køge Nord kommer til at ligge med motorvej, pløjemark og et søvnigt parcelhuskvarter som naboer, 6 km fra centrum. Jeg vil nødig gentage mig selv, men jeg frygter en fiasko.

Hvidovre Hospital er en stor arbejdsplads (og modtager mange patienter, også ambulant) og ligger uhørt afsides fra kollektiv trafik. Desuden ligger der boligområder omrking, bl.a. et kollegium.

Hvis man gennemfører en letbane i Ring 2, så vil man nok fortryde den manglende station på Kbh-Ringsted-jernbanen. (Som i givet fald skal ligge mellem Brøndby og Vallensbæk - eller alternativt kan letbanen videreføres til en station i Ishøj Vest/Greve Nord). Jeg synes ganske vist ikke letbanen i Ring 2 er en oplagt god idé, men hvis den kommer, skal den da integreres i trafiknettet.

Der er således mange uigennemtænkte aspekter ved den officielle løsning. Embedsmændene har nok koncentreret sig om at lave argumenter der kunne feje al kritik til side - det ligner et bestillingsarbejde.

Der vil kun blive én gevinst ved den officielle Køge-løsning: at sikre fjerntogskapaciteten. Og det er synd, når man kunne opnå fem-seks gevinster i ét og samme projekt. Min alternative løsning kan:

 1. ligeledes sikre fjerntogskapaciteten
 2. sikre lufthavnskapaciteten + give Sjælland en ny lufthavn
 3. også fungere med Kalundborgbanen/Kattegatsforbindelsen
 4. give lokale stationer
 5. skabe dynamik og vækst på Vestegnen
 6. har bedre beliggenhed i tilfælde af en kommende H-H-tunnel og en dertil hørende Ring 5-jernbane
 7. og så er mit forslag billigere, kortere og har færre miljøgener.

Kronik: http://ing.dk/artikel/102151-rationel-traf...

 • 0
 • 0
 1. forslaget kan tilknyttes Lille Syd
 2. den eksisterende kombiterminal ved Høje Taastrup kan tilknyttes
 3. der skal foretages færre ekspropriationer.
 4. udbygningen kan ske etapevis, for eksempel behøver baneafsnittet mellem Viby Sj og Ringsted først at blive opgraderet til 4 spor på et senere tidspunkt (ruten gennem byerne er ret uproblematisk og rammer blot 3-4 ejendomme).
 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten