Kritik af minister-plan: Vi skal skrotte de gamle brændeovne

Brændeovnsproducenter, en DTU-forsker og Teknologisk institut er enige: En informationsindsats om bedre fyring er ikke tilstrækkelig, hvis man for alvor skal nedbringe udledningen af sundhedsskadelige partikler fra brændeovne: De gamle, ineffektive brændeovne skal væk – gerne via en form for skrotningsordning.

Meldingen kommer i en kommentar til miljøminister Kirsten Brosbøls udspil onsdag om renere luft. Her lovede hun en indsats mod partikler fra brændeovne via mere information til borgerne om korrekt fyring i brændeovnen.

»Så længe de gamle brændeovne stadig står der, vil vi ikke kunne få udledningen nedbragt markant,« siger direktør for brændeovnsproducenten Rais, Henrik Nørgaard, der bakkes op af direktør Stefan Hvam Pedersen fra brændeovnsproducenten Hwam.

Faldende udledning

Henrik Nørgaard tilføjer, at udledningen fra nye brændeovne har været støt faldende de senere år, og at de gamle ovne dermed vil tegne sig for en større og større andel af udledningen.

En tendens, som seniorkonsulent Jes Sig Andersen fra Teknologisk Institut bekræfter. Her har man gennem de sidste ti år testet brændeovne i forhold til gældende udledningskrav. Krav, som i øvrigt gradvist er blevet skærpet.

I øjeblikket må nye ovne udlede maksimalt 10 gram partikler pr. kilo indfyret træ og bare 4 gram, hvis ovnen skal have et Svanemærke. Og en stramning er på vej i løbet af efteråret i form af en bekendtgørelse, der forventes art nedsætte grænseværdien for nye brændeovne til 5 gram – dalende til 4 gram pr. kilo indfyret træ i 2016.

»De gamle ovne udleder til sammenligning i omegnen af 100 gram pr. kilo støv,« siger Jes Sig Andersen.

Udnyt teknologiudviklingen

Også seniorrådgiver Jytte Boll Illerup fra DTU Kemiteknik, som har arbejdet med brændeovne og partikler i mange år, opfordrer ministeren til at anerkende og bruge den vældige teknologiudvikling, som er foregået blandt danske brændeovnsproducenter og ikke stoppe ved en oplysningskampagne, som selvfølgelig er udmærket:

»Når nu nye brændeovne er så effektive, og de danske fabrikanter har udviklet teknologier, der for eksempel kan styre lufttilførslen og dermed forbedre forbrændingen, så synes jeg, vi bør satse på at bruge den nye teknologi overveje at få skrottet de gamle brændeovne,« siger hun.

Hun peger for eksempel på, at automatisk styring af lufttilførslen kan forøge virkningsgraden markant og dermed reducere brændselsforbruget og partikeludledningen fra ovnene. Og hun mener, at ministeren sammen med branchen bør overveje, hvordan man bedst muligt inddrager, udnytter og videreudvikler de teknologier, der kan reducere udledningen markant.

Både Hwam og Rais har i dag modeller med automatisk luftstyring på programmet.

Ifølge baggrundsmaterialet til ministerens udspil har hver tredje husstand i Danmark brændeovn, hvilket er rekord i verden, når man tæller pr. hoved.

Brændeovnene var i 2012 årsag til 67 pct. af udledningen af små partikler (PM2,5). Den nye stramning af grænseværdierne forventes at føre til en årlig gennemsnitlig reduktion i partikeludledningen frem mod 2035 på fem procent.

Ifølge oplægget kan korrekt optænding spare helt op til 80 pct. af partikelforureningen, hvis man fyrer med tørt og rent træ og sørger for rigelig luft til forbrændingen.

Emner : Brændeovne
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I sin tid blev der nogle år forud varslet tilslutningspligt til fjernvarme i København, uden at der var en skrotningsordning for oliefyr. Overgangen fungerede stort set glimrende og alle har kunnet bemærke et væsentligt løft i luftkvaliteten.

Måske kunne man på samme måde varsle, at ovne med udledning højere Svanemærkede ovne skulle udskiftes inden for en kort årrække.

Det er i øjne meget vanskelligt at begrunde, hvorfor brændeovnsejere skulle have tilskud til at udskifte en stærkt forurenende ovn med en mindre forurenende, men mere energieffektiv ovn.

Af hensyn til folkesundheden burde brændeovne nok ikke tillades overhovedet i bymæssige bebyggelser.

 • 7
 • 2

Udledningerne er baseret på en kontrolleret fyring og ikke på de faktiske, som de forekommer i hjemmene. Mange ovne er overdimensionerede, også de nye, så de faktiske udledninger kan afvige en del, måske bliver de højere. Der savnes stadig ordentlige undersøgelser af skadeligheden af partikler fra brændeovne såvel som skadeligheden af partikler fra andre kilder. Undersøgelserne stritter i alle retninger, men mest negativt, fordi det er hvad man leder efter.

 • 8
 • 1

En skrotningsordning? Ja, selvfølgelig, så der kan sælges nogle flere nye brændeovne. Jeg lytter gerne til eksperters mening om dette emne, selvom der af en eller anden grund næsten går religion i det. Men helt ærligt - kan man andet end grine af, hvad brændeovnsproducenterne mener?

 • 17
 • 1

Det er tendentiøst i dagens Danmark at vi altid skal have nye "ordninger" for alt muligt. Meningen er god nok - at give folk et incitament til at skifte til en ny ovn.

Men dette incitament findes allerede i forvejen. Nyere ovne er mere effektive end gamle, og alene dette forhold giver folk en mulighed for at forbedre deres varmeøkonomi.

I Danmark har vi verdens højeste skattetryk - og det er lige før vi er stolte af det! Én af årsagerne er, at vi er flasket op med altid at ville have Staten til at gøre ting for os.

Gør os nu fri af dette i stedet.

 • 14
 • 2

Hvis det ikke var så forbandet dyrt at varme sit hjem op med olie, gas og fjernvarme, var der nok knap så mange brændeovne i Danmark.

 • 8
 • 0

Helt enig Claus. Jeg forstår ikke hvorfor man er så berøringsangst overfor at gå efter de værste syndere. Det er ikke spor svært, i et hvilket som helst villakvarter, at udpege en "oser". Dem som mener, at nu har jeg altid gjort sådan og det er godt nok, og min ovn er iøvrigt udmærket.

Dem når man hverken med oplysningskampagner eller skrotningsordning. De udgør kun en ganske lille del af brændeovnsbrugerne, men de forpester livet for en skrækkelig masse mennesker incl. alle dem har har en god ovn og fyrer fornuftigt, men som bliver lagt for had, netop p.g.a. "oserne".

Det kan da ikke være så svært for skorstensfejeren at veje sodposen og sætte en grænseværdi på ! Overskrides denne skal der falde advarsler, og hjælper det ikke skal der plomberet låg på skorstenen. Skorstensfejerne har den faglige kompetence, men kun lovhjemmel i.f.t. brandtilsynsloven, og derfor ikke den formelle kompetence. Kommunerne har den formelle kompetence, men oftest ikke den faglige, og de rykker først ud når nabokrigen er startet.

Det er ikke lovligt at genere sine naboer sådan som "oserne" gør, så det er ikke en ny "ordning". Det er bare at håndhæve det der har været gældende i mange år, ved at samle den formelle og den faglige kompetence og indføre en grænseværdi.

Måleudstyr? Samme type vægt, som jordmoderen har i tasken !

 • 8
 • 3

Men helt ærligt - kan man andet end grine af, hvad brændeovnsproducenterne mener?

Hvis man kun kan det, så har man jo afskåret sig fra væsentlig information fra en del af dem der ved mest på området, og giver derved plads til religionen.

Jeg er kun enig med dem om, at flere oplysningskampagner koster kun penge uden at gavne stort. Vi har lige haft en meget bred "Fyr fornuftigt" kampagne. Hvorfor skulle dem der ikke fattede den, fatte en ny ?

Vi havde for år tilbage en skrotningsordning på Salamanderkedler, som er notoriske osere uanset hvordan man fyrer. Det hjalp måske lidt, men der står fortsat mange af dem rundt omkring. De inputresistente nås ikke med guleroden.

Det kan du så vælge bare at grine af JPJ, for jeg er også en slags ovnfabrikant (stenovne).

 • 7
 • 1

Man burde lægge sig fast på en 3-5 årig udfasning af gamle og ineffektive brændeovne. Det er forkert at man kan have en brændeovn fra 60'erne og en dertil lav skorsten, uden at man på et tidspunkt tvinges til at opdatere dem til dagens standard. Vi pendler heller ikke i biler fra 60'erne. Derudover skal der langt mere kontrol på brændeovnene, alt for mange brænder affald, euro paller, mm, hvor de ikke aner hvad det indeholder.

 • 3
 • 8

Der skal altså gås mere til stålet - at udsende en eller anden infofoler hjælper intet.

Fokuser mere på lovpligtige filtre på skorstene som udskiftes årligt når skorstensfejerne kigger forbi. Har man en ny brændeovn med automatik, så der altid brændes med optimal ilttilførsel - så man man undlade filtrer på skorstenen.

Kedelbrændeovne burde forbydes - de sviner og forurener luften for alle omkringliggende naboer. Her hjælper et filter ikke.

 • 3
 • 13

Fokuser mere på lovpligtige filtre på skorstene som udskiftes årligt når skorstensfejerne kigger forbi. Har man en ny brændeovn med automatik, så der altid brændes med optimal ilttilførsel - så man man undlade filtrer på skorstenen.

Kedelbrændeovne burde forbydes - de sviner og forurener luften for alle omkringliggende naboer. Her hjælper et filter ikke.

Ja så er vi godt på vej over i det religiøse igen :-(

Filtre er afprøvet og dømt ude. De duer ikke, og slet ikke der hvor der virkelig er et behov. Vi kan ikke filtrere os ud af alle problemer. Vi må løse dem ved ondets rod.

"Kedelbrændeovne" har gennemgået den samme udvikling som brændeovne, og er idag fuldt ud på højde med de bedste. En tvungen akkumoleringstank, som fabrikanterne selv bad MST om, ville gøre dem endnu bedre.

Man har altså lov at google bare lidt inden man skriver her, så vi undgår 250 indlæg, udelukkende baseret på noget man gætter sig til.

 • 11
 • 2

Hej Lars.

Hvem har mon gjort dig til ûberfûrhrer og smagsdommer over dette forum? Enhver har vel lov til at komme med sin mening og input, baseret på virkelige oplevelser og ikke blot teori.

Det er muligt at kedelovne har gennemgået en teknologisk overhaling, men hvor mange har så skiftet til de nye kedelovne? - nemlig...ingen

Min nabo, og andre rundt om i villakvarterer, som stadig har kedelovne, og som ikke har skrottet den, sviner stadig som de har gjort de sidste 30 år.

Der er kun een udvej - forbyd kedelovne.

 • 1
 • 14

Thomas, i dag kan du ikke montere en brændeovn, som ikke er godkendt. Ordningen findes allerede. Der er stadig nogle, som bruger gamle ovne - og fred være med det! Der er også nogle, der stadig kører rundt i 20 år gamle biler. Fred være med dem!

Jeg kan ikke se, at der er behov for noget som helst andet end at politikerne bør finde andre ting at beskæftige sig med.

 • 11
 • 0

Jeg læser bl.a. følgende i ministerens udspil: "Derudover arbejder regeringen for partikelkrav til nye brændeovne i hele Europa og for at få resten af Europa til at kopiere de danske krav. Det vil både give renere luft og et større marked for miljøvenlige danske brændeovne."

Hvis man vil se gamle ineffektive ildsteder, som kan jeg anbefale at tage til Catalonien. Her er næsten ikke andet, og regler er der intet af. Jeg har dog endnu ikke set en eneste "oser", og det er bestemt ikke fordi de ikke bliver brugt !!!

Det er der nok 2 årsager til. For det første er tørt træ meget let tilgængeligt. For det andet er ildstederne så pivutætte, at der altid vil være luft nok. Dermed er det stort set umuligt at få en ovn til at ose.

Effektivt er det ikke, men når jeg ser røg, så er det når 1000hektar underskov futter af, hvilket sker stort set hvert år et eller andet sted, fordi nedfaldsgrene ikke bliver samlet op. Bålet er lagt til rette og der skal bare et cigaretskod til at tænde det. Så futter barken af på træerne og de bliver fældet og skåret op til brænde, så det er en on-going proces.

Dansk brændeovnsteknologi passer slet ikke her. Varmebehovet er selvsagt mindre, og jernovnsfabrikanterne har presset varmeydelsen på deres ovne ned under hvad man skulle tro muligt, og det vil stadig være for meget her, og så bliver der "trukket i chokeren". Masseovne passer til gengæld fint, da de reelt ikke har nogen mindsteydelse.

Nu ved jeg ikke om danske ovnfabrikanter har nogen nævneværdig eksport til Sydtyskland og Østrig, men jeg tvivl, for de har deres udmærkede kachelovens, som passer fint til deres klima. Det er da et fromt ønske at støtte eksport af danske ovne, for det giver jo ingen vrøvl i Danmark, men sydover giver det for mig at se slet ikke nogen mening.

 • 9
 • 0

Hvem har mon gjort dig til ûberfûrhrer og smagsdommer over dette forum? Enhver har vel lov til at komme med sin mening og input, baseret på virkelige oplevelser og ikke blot teori.

Nu er Lars dog en der har det faglige tæt på, følelser har alle ret til men hvilken faglig relevans har det? Det der er vigtigt at vide er: -Er det et reelt problem?

Det er muligt at kedelovne har gennemgået en teknologisk overhaling, men hvor mange har så skiftet til de nye kedelovne? - nemlig...ingen

Forudsat antagelsen er rigtig, for det er snarere tilskud til alle andre ordninger, der ødelægger markedet der har relevans. Branchen behøver blot at samle sig om en hjemmeside, det vil øge omsætningen. Politikere vil blot ødelægge markedet.

Der er kun een udvej - forbyd kedelovne.

Dvs. alle udenfor fjernvarmeområder skal konvertere til el-varme eller fryse?

 • 6
 • 0

Det er muligt at kedelovne har gennemgået en teknologisk overhaling, men hvor mange har så skiftet til de nye kedelovne? - nemlig...ingen

Her en fabrikantliste over godkendte kedler (kravene er lige så skrappe som til moderne ovne) http://www.videncenter.dk/groenne%20trae%2... De kan vel ikke alle sammen leve af at sælge ingenting ?

@Claus - gamle biler. Jeg kommer til at tænke på, at min første bil, en Citroen kassevogn fra 1954, kørte godt 13km/ltr. benzin. Min nuværende VW Caravelle fra sidst i 90erne, kører en anelse kortere/ltr. diesel. Den "nye" kører så dobbelt så hurtigt, men er det reelt bedre for omgivelserne ?

 • 6
 • 0

Hele diskussionen omkring brændeovne og energi kan i bund dog grund koges ned til et spørgsmål om sundhed og energipriser. Vil dette samfund befolkningens bedste er løsningen enkel. Fjernvarme i de områder hvor der er en tilstrækkelig befolkningstæthed og mulighed for opførsel af et stort set forurenings- og lugtfrit kraft-varmeværk. Om det kører på gas, kul, biomasse er alene et spørgsmål om evnen til at rense røgen. Alle andre steder må kravet være el-opvarmning enten via elpatron, varmepumpe eller kombination heraf. Bilparken bør udskiftes til hybridmodeller meden højeffektiv dieselmotor som via elmotorer driver køretøjet. Til brug i tæt bebyggelse et mindre antal batterier. Opladning af disse enten via elnet eller dieselmotoren. El fremstillet ved kombination af sol, vind og højeffektive kraft/varmeværker. Ovenstående kan vi sikkert alle være enige om. Når det så ikke sker alligevel, skyldes det andre agendaer, såsom at skaffe penge i statskassen. Og her kommer den sunde fornuft hurtigt til kort. Desværre. Fremsynede og fornuftige politikere findes ikke længere.

 • 2
 • 10

Man burde lægge sig fast på en 3-5 årig udfasning af gamle og ineffektive brændeovne. Det er forkert at man kan have en brændeovn fra 60'erne og en dertil lav skorsten, uden at man på et tidspunkt tvinges til at opdatere dem til dagens standard. Vi pendler heller ikke i biler fra 60'erne.

Det er da heldigvis stadig tilladt at køre i sin klassiske bil fra 60'erne eller veteranbiler der er endnu ældre og endnu mere forurenende.

Det er også tilladt at tænde bål i haven eller fyre op i grillen med træbriketter

Hvorfor skal det så ikke være tilladt at fyre op i brændeovnen der er et par generationer fra at være den mindst forurenende der fåes idag

Man har løbende strammet kravet til nye installationer og det er imho den helt rigtige vej at går. Den primære opvarmningskilder bliver alligevel slidt op og løbende udskiftet. Ja et godt fyr kan godt holder 20år eller mere, men det er jo også i ejers interesse at have en god fyringsøkonomi og på et tidspunkt bliver det attraktivt at skifte til nyt fyr med bedre effektivitet.

Så mhs pendler analogien så har de fleste der har brugt en brændeovn fra 60'erne som primære varmekilde nok alligevel skiftet den ud nu til en der kører længere literen og tilbyder bedre komfort.

Derimod har det ikke nogen særlig virkning på miljøet at forbyde en brændeovn fra 60'erne. Hvis ovnen stadig er i god stand så bliver den ikke brugt ret meget og betyder derfor meget lidt i det samlede billede.

Morsø 2B (classic) er et godt eksempel på en gammel ovn der er værd at bevære også selvom den skulle være fra 30'erne - Jeg ved ikke hvor store forskelle der er på de gamle og den aktuelle model der er godkendt efter dagens standard.

En gammel breændeov/fyr behøver ikke være en dårlig eller/svinende varmekilde

Desuden er det ligesom med veteranbilerne nogle klassiske ovne der af æstiske årsager værd at bevare

 • 10
 • 0

Alle andre steder må kravet være el-opvarmning enten via elpatron, varmepumpe eller kombination heraf.

Hvorfor overhovedet fjernvarme? Det er sikkert muligt med el-opvarmming overalt, så der ikke er et net af fjernvarmerør. Men ok, DONG er da en betydelig spiller der sælger el, varme og gas! Modstanden mod individuelle løsninger er vel mere modstanden mod det at være uafhængig af monopolselskaber og afgiftspolitikere. Den smule frihed vi har, uden at være tvungent til at modtage de skatteyderbetalte tilskud.

 • 2
 • 2

Min nabo, og andre rundt om i villakvarterer, som stadig har kedelovne, og som ikke har skrottet den, sviner stadig som de har gjort de sidste 30 år.

For at komme dig lidt i møde Thomas. Ovenstående du skrev er vi jo fuldstændig enige om. Det skrev jeg faktisk også før dig, bare med et lidt andet ordvalg. Du bekræfter jo netop hermed, at hverken skrotningspræmier eller fyr fornuftigt kampagner virker tilstrækkeligt. Forbud bør dog indskrænkes til at ramme dem som reelt udgør et problem, og det gav jeg jo et bud på højere oppe. Det ville så nok også ramme dem på din villavej.

Jeg er ikke smagsdommer eller andet her, men vi har jo ligesom før set alenlange tråde om brændefyring, hvor 2/3 var det rene vrøvl, eller baseret på enkeltstående lokale oplevelser. Det kan politikerne ikke bruge til ret meget, eller træffer netop nogle forkerte beslutninger p.g.a. vrøvlet. De er jo ikke nødvendigvis brændefyringseksperter.

 • 7
 • 0

@Jan Damgaard Det er næppe realistisk indenfor en kort periode at udfase fjernvarme til fordel for el-opvarmning. Og dertil kommer at fjernvarme produceret på større værker udover varmen kan producere el og samtidig rense røgen fra afbrænding af enten kul, biomasse eller andet fossilt langt bedre end nogen private kan det. Men i min verden har jeg aldrig forstået den afsky for brug af el til opvarmning, man har haft i dette land. Et elnet kræver lagt i jorden kræver mindre vedligeholdelse end stort set alle andre former for distributation af energi, kan producere på mange og forureningsfire eller næsten forureningsfri måder og betyder alt andet lige bedre sundhedsvilkår for befolkningen.

 • 3
 • 0

Jeg mener at huske, at hvis den er fra før 1930, så er den bevaringsværdig og derfor slet ikke omfattet af brændeovnsbekendtgørelsen. Er den nyere end det, men ikke har en attest, så må den ikke flyttes fra matrikelen og sættes op på en anden adresse. Det vil i praksis sige, at hvis ejeren flytter kan han ikke tage den med sig, og hvis den nye ejer ikke kan lide den, så er han nødt til at skrotte den. Han må ikke sælge den som brændeovn og en uheldig køber kan ikke få den godkendt af skorstensfejeren. Så der findes jo reelt set en skrotningsordning, som over tid nok er mere effektiv, end et mindre pengebeløb, som oserne kan vælge at se stort på, og det koster ikke samfundet 1 krone.

Men ellers, kig lige en gang til på grafikken i artiklen ! Den siger da noget om, at der sket noget de sidste 10-12år.

Det der ikke er sket noget med, er dem der dumstædigt holder fast i deres gamle møggryde og fyrer i den som de selv synes er bedst. At skære alle over en kam og vedtage, at fordi 1 ikke har lys på cyklen, så skal alle have mere lys på cyklen. Det ændrer intet for ham der synes det er lige meget.

 • 6
 • 0

I efteråret skiftede jeg først en stor gammel brændeovn ud med en lille svanemærket, efter erfaringerne med den ny gentog jeg succesen et par uger senere!

Grunden er, ud over den bedre samvittighed, at det er meget nemmere og billigere at fyre i de nye ovne. De gamle ovne kunne ikke startes med topdown-modellen, der skulle massive mængder træ til at få gang i dem, de nye er igang med to stykker brænde, en avisside og lidt pinde på få minutter. Samtidig holder vi en jævnere temperatur i huset og en halvering af træforbruget.

Selv om træet er gratis=selvskovet på egen grund, har vi nu meget mindre besvær, og kan se på elforbruget, at vi "gider" bruge ovnene mere.

Prisen pr. ovn svarede ca til to brændetårne, så det kan hurtigt betale sig, helt uden tilskud.

Måske burde skorstensfejerne få opgaven med at forklare om fordelene ved en ny ovn, de kan jo, selv uden medbragt babyvægt, hurtigt se på skorstenen hvor rent der fyres?

 • 1
 • 0

Målingerne viser blot partikler, altså alt fra aske- og sod-klumper til de helt usynlige. Men i artiklen blandes så pludselig PM2,5 ind i det. PM2,5 opgøres vist normalt i antal og ikke i gram. Hvordan er fordelingen af partikler fra en brændeovn, nyere kontra ældre?

 • 0
 • 0

Ville det ikke være en uheldig sammenblanding, at sætte skorstensfejeren til at rådgive om brændeovne, når han også sælger ovne selv?

Jo det kan man sige, men jeg har nu kun en enkelt gang hørt fra en kunde, som havde været lidt i tvivl om det nu var skorstensfejeren, eller en sælger han havde fået indenfor døren. Det er mit indtryk, at skorstensfejerne håndterer dette dilemma med stor forsigtighed.

@ Svend Sodklumper indgår vist ikke i måleproceduren, da moderne ovne ganske enkelt ikke producerer sådanne. At man vejer partiklerne skyldes, så vidt jeg er orienteret, at apparaturet til sortering efter størrelse ikke er velfungerende nok til brænderøg. Vi kan håbe at Jes Sig Andersen vil blande sig her med en mere uddybende forklaring, end jeg er i stand til at give. Jeg har fået den, men er ikke sikker på at jeg husker den helt korrekt. Der kunne godt have været lidt mere uddybende forklaring under grafen om, hvilke størrelser den dækker over. Det er klart, at store partikler vejer betydeligt mere end de ultrafine, som skulle være de mest interessante.

Det er dog fortsat min kæphest, at hvis naboer brokker sig over partikler, så er det fordi de har læst om dem i avisen. Det er ildelugtende røg de reelt er generet af, og det måler man på indholdet af Co i røgen. Vi ved også betydeligt mere om skadevirkninger fra de tjærestoffer som Co er en parameter på, end vi gør om partikler, men det er nok mere "fancy" at forske i noget ingen rigtig ved noget helt konkret om. Det skal man selvfølgelig også, men det var måske mere hensigtsmæssigt at basere grænseværdier på noget vi reelt ved meget mere om.

 • 1
 • 0

Det er, om ikke andet så teoretisk, en uheldig sammenblanding på linje med dilemmaet mellem skorstensfejerens autoritet til at forlange ny skorsten og hans salg af skorstene. Undertegnede ville nødig stå som offentlig myndighed og overveje at forlange/anbefale ny ovn/skorsten, og samtidig være forhandler af begge dele. Det virker forkert.

 • 0
 • 0

Ja kunden står helt frit, hvis der er andre forhandlere af det ønskede produkt. Tilbage er at skorstensfejeren teoretisk kan lade tab af salgsindtægt påvirke hans offentlige tilsyn. Det er stadig ikke den bedste løsning.

 • 0
 • 0

Øhm? Det eneste skorstensfejeren har kommenteret ang. min fyring er, at jeg sagtens kunne skrue lidt ned for luften, og derved få mere ud af brændet. Jeg rettede naturligvis ind og har stadig ren forbrænding.

Lyt altid til din skorstensfejer. Køb hans produkter, hvis du mener de er pengene værd.

 • 0
 • 0

Så burde man også lægge sig fast på, at alle huse, uanset alder og stand, til enhver tid skal opfylde, det til enhver tid, gældende bygningsreglement. Eventuelt med en tidsfrist på 2 år. Samt at alle biler, der tillades at køre på de danske veje, på danske nummerplader, skal overholde alle emmisionskrav.

 • 1
 • 0

Jeg er født på landet, siden været over en lille og en større provinsby. På trods af, at jeg nu bør i en lille landsby hvor alle benytter fast brændsel. Brænde, halm, piller og lignende. Så er det kun efter et par dage hos min søster i kbh.k min lugtesans skal 'genoprettes'.

Min pointe er, at brænde m.m. reelt kan benyttes uden at genere omgivelserne. - Måske dét er vanskeligt ang. biler!?

 • 2
 • 0

er fløjtende lige gyldige, hvis man fyrer forkert - kniber luften for at spare.. Skrues ned for forbrændingsluften kommer der nok ingen sort røg ud af skorstenen, men til gengæld stinker det ad helvede til og udsender kulilte (som er lugtfri). Der kan med besvær anes en smule røgdis, men hold op hvor det stinker fra naboens skorsten. Dét er hvad der sker når 'de frelste' fyrer rigtigt forkert. Som Lars Helbo skrev, så er en gammel utæt fyringsenhed fin fordi det futter med luft nok. Få lavet en god glødebund og fyr ofte men småt.

 • 1
 • 0

Som Lars Helbo skrev, så er en gammel utæt fyringsenhed fin fordi det futter med luft nok

Nu håber jeg ikke, at det misforstås derhen, at en gammel utæt ovn generelt er bedre end en ny ! De bedre af de nyere ovne er helt sikkert langt bedre end de gamle, men ofte stiller de større krav til både bruger og til skorstenstrækket. Automatisk styring af luften v.h.a. lambda teknik, eller at der kun er een indstilling = fuld skrue som ved masseovne fordi der ikke er grund til andet, vil nok være den bedste måde til at hjælpe dårlige fyrbødere.

 • 1
 • 0

Nu håber jeg ikke, at det misforstås derhen, at en gammel utæt ovn generelt er bedre end en ny !

Formoder du håber det IKKE misforstås - og dét har du ganske ret i. Det var måske en idé til "lovgiverne" at 'automatikken' (primært den 'manuelle') kun kunne skrue delvist ned, så de "tapre forsøg" på at gennemfyre en kold vinternat kommer til at handle om bøder-aktivitet når man alligevel skal på 'natpottetur'. Bliver der for varmt i 'hytten' kan man jo lægge mindre i ad gangen - dét regulerer ganske fint.

Lambda-styringen af forbrændingsluften er det eneste rigtige til jern-ovne, der i min optik helst skal brænde som Gasogen-enheder.

Der må da også kunne LUKKES for gennemtræk, så fjernvarmetræk ikke tømmer tegnebogen.

Det er i øvrigt fascinerende at se varmebølgerne i luften der 'pisker' op af en skorsten der ikke fyres i. Dét tapper på gasforbruget, så man bliver nødt til at fyre med asketræ m.m. ;-D

 • 0
 • 0

Kære politikere, embedsmænd, journalister og organisationsfolk m.fl.

På miljøplanlægning TekSam, Roskilde Universitet har jeg forfattet en videnskabeligt veldokumenteret afhandling om brænderøgsregulering i Danmark (med en litteraturliste på 47 sider):

http://rudar.ruc.dk/handle/1800/14897

Af afhandlingen fremgår, at informative og tekniske virkemidler er utilstrækkeligt til på én gang miljø- og sundhedseffektivt samt politisk realistisk at regulere brænderøgsforureningen i primært byzone i Danmark.

TEKNISKE OG INFORMATIVE VIRKEMIDLER

Mere konkret formuleret er informationskampagner hvert efterår om korrekt fyringsteknik samt skrotningspræmier til storforurenende gamle brændekedler og ditto brændeovne udmærkede virkemidler.

Men disse virkemidler langt fra stå alene, hvis målet er markant at reducere de minimum 200-250 årlige dødsfald i gns. 10 år før tid, de tusindvis af alvorlige sygdomstilfælde hvert år og de samfundsøkonomiske omkostninger på konservativt estimeret 2-6 mia. kr. pr. år pga. brænderøgsudledningen i Danmark (dokumentation fremgår af indledningen i min afhandling).

Årsagen til, at informative og tekniske virkemidler IKKE kan stå alene, er bl.a. de fyringsrelaterede bekvemmelighedshensyn, idet de fleste danskere har travlt, og derfor ikke gider eller har tid og overskud til hele tiden at justere på lufttilførslen, komme lidt brænde i ad gangen og måske ikke altid lige får tørret træet, så fugtindholdet er under 18-20 %).

Endvidere er træ stof-indholdsmæssigt et meget uhomogent brændsel, og individuel brændefyring er bl.a. derfor grundlæggende en kaotisk proces, der i mange år frem vil udlede brænderøgsforurening i sundhedsmæssigt uacceptabelt høje niveauer i boligområder (dokumentation fremgår på s. 37.38 i min afhandling).

Hvis udelukkende informative og tekniske virkemidler skal minimere den sundhedsskadelige brænderøgsudledning i landets boligområder, bør landspolitikerne stille følgende TEKNISKE LOVKRAV til individuelle brændefyringsenheder:

 1. Svanemærke eller tilsvarende (konvektion og efterforbrændingskammer).

 2. Balanceret røgkanal.

 3. Højere skorsten, der udmunder minimum 2 meter over bygningens og tilstødende bygningers højeste punkt.

 4. Automatiseret primær, sekundær og tertiær lufttilførsel med kombineret kulilte- og Ilt-sensor.

 5. Partikelfilter.

 6. Katalysator.

Som dokumentation for ovenstående, kan jeg varmt anbefale de teknisk interesserede at læse s. 162-189 om tekniske virkemidler i min afhandling.

GRUNDLÆGGENDE ER DET FOR BILLIGT AT BRÆNDEFYRE I DANMARK

Den grundlæggende politiske årsag til, at Danmark er det land i verden, der har flest individuelle brændefyringsenheder pr. indbygger (700-800.000), er, at det simpelthen er blevet for billigt at brændefyre - sammenlignet med de alternative og langt mere miljø- og sundhedsvenlige måder at holde varmen på.

Med ’miljø- og sundhedsvenlige måder at holde varmen på’, menes primært efterisolering, fjernvarme, varmepumper og solenergianlæg.

Gennem de sidste 20 år har Folketinget og skiftende regeringer gradvist pålagt fjernvarme, elektricitet og naturgas højere og højere afgifter, mens brændefyring hidtil er blevet landspolitisk afgiftsfritaget – dvs. indirekte subsidieret.

Landspolitikerne har således skabt privatøkonomiske incitamentsstrukturer, der fremmer sundhedsskadelig brændefyring i landets boligområder. Derfor har Christiansborgpolitikerne også hovedansvaret for at minimere brænderøgsforureningen, der – i tilfælde af et politisk status quo scenarie – (snart) udgør Danmarks mest sundhedsskadelige forureningsproblem.

JURIDISKE OG PLANLÆGNINGS-RELATEREDE VIRKEMIDLER

Foruden økonomiske virkemidler, kommer politikerne heller ikke uden om at vedtage juridiske virkemidler (forbud og påbud) og strukturelle virkemidler (varmeplanlægning mv.), hvis brænderøgsforureningen miljø- og sundhedseffektivt skal reduceres i landets boligområder.

Med varmeplanlægning menes primært at udbygge fjernvarmenettet, og få flere danskere til i højere grad at aftage fjernvarme, som er miljø- og sundhedsvenlig, energieffektiv og på sigt klimavenlig.

Endelig kan jeg ligeledes varmt anbefale politikere, embedsmænd, journalister og organisationsfolk m.fl. at læse indledningen og problemfeltet i min afhandling (s. 15-38), som særdeles veldokumenteret redegør for de mange primært sundhedsrelaterede problemer med individuel brændefyring.

Slutteligt vil jeg anbefale den travle politiker at springe direkte til virkemiddelskemaet i analyse- og diskussionskapitlet (s. 207-229), hvor jeg på overskuelig skemaform redegør for og diskuterer de miljø- og sundhedseffektive samt landspolitisk realistiske virkemidler til regulering af brænderøgsforureningen i Danmark.

I konklusionen findes et overbliksskabende skema (s. 244-246), der i overskriftsform oplister de virkemidler, der scorer ’høj’ eller ’middel’ i landspolitisk realisme mht. vedtagelse.

God læselyst og god weekend.

Med venlig hilsen

Ryan Lund

KORT OM MIG SELV

EKSPERTISE: Er blandt den håndfuld personer i Danmark, der tværvidenskabeligt ved mest om problemer og løsninger vedr. brænderøgsforurening.

UDDANNELSE: Miljøtekniker, laborant og miljøplanlægger (TekSam / Cand.techn.soc.) fra Roskilde Universitet. På TekSam har jeg udarbejdet tre større projektrapporter og en specialeafhandling om brænderøgsforurening i relation til folkesundhed, klimaforandringer og regulering.

RELEVANT ERHVERVSERFARING: Har været miljøpolitisk rådgiver på Christiansborg for daværende miljøordfører Steen Gade (SF), der to år forinden frivilligt fratrådte posten som direktør i Miljøstyrelsen. Endvidere har jeg arbejdet som miljøfaglig medarbejder i miljøorganisationen Det Økologiske Råd. I begge organisationer arbejdede jeg med brænderøgsforurening.

FRITID: Hvad angår problemerne og reguleringsmulighederne vedr. brænderøgsforurening, har jeg - gennem det forgangne årti - læst en lang række videnskabelige publikationer, fulgt intenst med i medierne og deltaget i praktisk talt alle konferencer, seminarer o.l. herom i Danmark.

 • 2
 • 5

Kære politikere, embedsmænd, journalister og organisationsfolk m.fl.

Inden I hopper på limpinden, vil jeg foreslå jer at læse hvad Ryan Lund havde at sige da han sidste gang var på korstog - hvis det ikke lige var fordi han sprang fra i målet ...

De evt. interesserede "politikere, embedsmænd, journalister og organisationsfolk m.fl." kan med fordel læse videre på http://ing.dk/artikel/ryan-lund-skal-besva...

Bjørn

PS. Det forbløffer mig stadigvæk, hvad der kan passere for "videnskab" på visse uddannelsesinstitutioner ...

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten