Kritik af Femern-høring: Mødedeltagere afslører dobbelt dagsorden

Illustration: LBV Kiel

Høringsmøderne om den kommende Femernforbindelse, som mandag blev indledt i Tyskland, møder nu kritik fra to af de involverede høringsparter.

Det viser sig nemlig, at der findes to dagsordener for møderne: en officiel dagsorden, som er blevet omdelt til deltagerne forud for høringsmøderne, og en intern dagsorden, som den tyske godkendelsesmyndighed Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr i Kiel (LBV Kiel) har udleveret til Femern A/S.

Læs også: Tysk maraton-høring om Femern-tunnel skudt i gang med flere hundrede deltagere

Den officielle dagsorden omfatter én side med høringernes 22 overordnede programpunkter. Den interne dagsorden beskriver derimod over fem sider en lang række underpunkter for hvert af punkterne, og den tilbyder dermed langt flere detaljer om indholdet og processen for høringsmøderne, som ventes at strække sig over 12 dage.

»Vi undrer os meget over det forløb, fordi vi flere gange forud for møderne har bedt om at få en mere detaljeret dagsorden, men det er blevet afvist af LBV Kiel. Helt konkret betyder det, at vi har meget begrænsede muligheder for at tilrettelægge processen,« siger Anette Ustrup Svendsen, kommunikationschef for Scandlines, som er blandt Femern-projektets kritikere.

Opdaget under mødet

Ifølge både Scandlines og den tyske miljøforening Naturschutzbund Deutschland, som begge er til stede på høringsmøderne, har høringsparterne først fået udleveret den interne dagsorden sent mandag eftermiddag, efter den første dags møde. Og de skete kun, fordi en advokat fra en anden tysk organisation opdagede, at Femern A/S sad med den pågældende dagsorden.

»Den detaljerede dagsorden blev kun omdelt, fordi en advokat fra organisationen Aktionsbündnis gegen die feste Fehmarnbeltquerung tilfældigvis mandag eftermiddag opdagede, at Femern A/S sad med dokumentet, og advokaten protesterede til retsformanden. Derfor fik vi sidst på eftermiddagen udleveret den detaljerede dagsorden. Jeg fik den personligt først udleveret, da jeg gik tilbage til hotellet 17:45,« siger Anette Ustrup Svendsen.

Læs også: Femern-tunnel: Nu kalder politikerne på hjælp til at kulegrave budgettet

Flere hundrede deltagere er mødt op for at stille spørgsmål om den kommende Femern-tunnel under den maratonlange høring. LBV Kiel har forud for møderne modtaget over 3.000 skriftlige indsigelser mod projektet, og Femern A/S har leveret 10.000 sider med svar på kritikpunkterne.

Heller ikke det regionale planlægningskontor i Østholstein, Fachdienst Regionale Planung Kreis Ostholstein, som ellers også er involveret i Femern-projektet, har fået udleveret den detaljerede dagsorden, som Femern A/S har fået. Det oplyser planlægningskontoret til Ingeniøren.

Den sparsomme information forud for høringsmøderne har ifølge Scandlines forringet rederiets og de øvrige høringsparters muligheder for at forberede sig på møderne.

»Det handler eksempelvis helt konkret for vores vedkommende om sikkerheden, når arbejdsskibene skal sejle, hvor vi driver færgeruter mellem Rødby og Puttgarden. Vi vil gerne have en af vores erfarne seniorkaptajner til at forklare problemerne under høringen. Men når vi ikke til fulde kender dagsordenen, skal han stå på standby i 12 arbejdsdage for at kunne levere sit input, eller også kan vi ikke inddrage ham. Det samme gælder de eksterne konsulenter, der har udarbejdet analyser for os,« siger Anette Ustrup Svendsen.

Klar overhånd

Ifølge Malte Siegert, chef for afdelingen for miljøpolitik i Naturschutzbund Deutschland, giver den detaljerede dagsorden Femern A/S en klar overhånd ved høringsmøderne.

»Det er et generelt problem, at godkendelsesmyndigheden har en direkte relation til planlæggerne (her Femern A/S, red.), eftersom LBV er en del af processen. Det kan planlæggerne udnytte. Hvordan kan der så være tale nogen selvstændig beslutning fra myndighedens side? Det er jo udelukket. Resultatet af denne høring og godkendelsesproceduren er givet på forhånd. Men den praksis vil medføre retssager i Tyskland, hvor vi ser den samme praksis i næsten ethvert offentligt planlægningsprojekt,« siger Malte Siegert.

Ingeniøren har fra både Scandlines og Femern A/S fået udleveret den detaljerede version af dagsordenen. Se begge versioner nedenfor.

Hos Femern A/S ønsker kommunikationschef Ajs Dam ikke at udtale sig om høringsmøderne.

»Jeg må ikke referere fra høringsmøderne,« siger han.

Det har på trods af flere forsøg ikke været muligt at få en kommentar fra LBV Kiel tirsdag.

Se begge dagsordener for høringsmøderne her:
Offentlig dagsorden: Gliederung zum Erörterungstermin

Intern dagsorden: Interne Gliederung zum Erörterungstermin

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Femern A/S optræder uværdigt og utroværdigt. Et statsselskab kan ikke tillade sig, at begå offentlig bedrageri. Da første spadestik for Fugleflugtslinjen blev taget 14.09.1941 var det på et tidspunkt, hvor borgerlige protester mod storprojekter stort set ikke fandtes, men at Femern A/S ikke spiller ærligt spil i en offentlig høring, er dybt betænkeligt for vort demokrati. Der burde anstændigvis rulle hoveder i bestyrelsen!

 • 11
 • 7

der er kun tale om en uddybning af de overliggende punkter. En nærlæsning af den interne dagsorden viser tydeligt at TOP3 indeholder alle punkter fra den officielle dagsorden i samme rækkefølge, så der er ikke tale om nogen "ny" dagsorden eller en ændret dagsorden. Der er nærmere tale om et internt arbejdsdokument, der fortæller lidt mere om indholdet i de allerede kendte dagsordenpunkter. Jeg forstår ikke den røre dette giver anledning til.

 • 9
 • 0

Hvis projektet ønskes godkendt på så oplyst et grundlag som muligt, ville det da være smart om LBV Kiel havde udsendt den detaljerede dagsorden med uddybede punkter inden høringen. På den måde kunne detaljer, som kræver undersøgelser at gøre indsigelser imod, udforskes inden mødet og dermed ville modparten have større mulighed for at komme igennnem med evt. kritik.

Nu virker det som om det er vores demokratisk valgte embedsapparater, som skal presse et projekt igennem, uden hensyn til borgeres og virksomheders interesser. Det virker korrupt og det virker som endnu et eksempel på det skel, som er opstået og udvidet mellem statsadministrationerne og befolkningen...

 • 5
 • 7

Der er ikke tale om en hemmelig dagsorden.

Den tyske høringsmyndighed har lavet en intern huskeliste til sig selv over emner, der kan komme op. Man kunne forestille sig, at de delte den med os, så vi kunne være forberedt på at svare fyldestgørende.

Som Ingeniøren selv dokumenterer, er der ingen datoer for, hvornår de enkelte emner bliver behandlet. Derfor har vi et hold af 30 eksperter og jurister til stede på alle mødedagene.

Som ansøger skal vi kunne svare på et hvilket som helst spørgsmål fra borgerne og miljøorganisationerne, og man kan overveje, hvem i salen der skulle have en interesse i, at vi ikke kunne løfte den opgave.

Se i øvrigt pressemeddelelsen fra i går

Med venlig hilsen Jens Villemoes Pressechef, Femern A/S

 • 4
 • 5

Som dansk skatteyder har jeg svært ved at se idéen i projektet, og de kortfristede beskæftigelsesmæssige interesser - der vel som normalt havner i udlandet - vil næppe opveje skatteydernes blodige bidrag. Det vil kun være et fåtal af danskere, der for alvor vil have glæde af forbindelsen, og transitkørselen til og fra Sverige / Norge, vil næppe bidrage meget til dansk økonomi.

 • 2
 • 2

Kære Kenneth

Femern-projektet er 100 procent brugerfinansieret efter samme model som Storebælt og Øresund.

Det er brugerne af forbindelsen, der betaler for den. Hvis du ikke bruger Femern-forbindelsen, så koster den dig ikke noget. Det er rigtigt, at forbindelsen vil tiltrække store mængder transit-trafik fra Sverige og Tyskland.

Det er faktisk disse tyske og svenske bilister og togpassagerer, der betaler størstedelen af regningen. Femern-forbindelsen vil lede trafikken mellem Skandinavien og Centraleuropa ad den korteste rute til gavn for miljøet, borgerne og erhvervslivet i Danmark og vores nabolande.

Femern-forbindelsen finansierer også en opgradering af jernbanen fra Rødby til Ringsted til 2 elektrificerede spor, der ellers ville koste skatteyderne 10 mia. kroner.

 • 2
 • 2

Det forekommer mig betænkeligt, at ordet korruption bruges så flittigt. Dette ord skal bruges, når en magthavende bestikkes til at misbruge sin magt. Det er der jo ikke tale om her.

At sagen lugter ilde, er noget helt andet.

 • 2
 • 0

Kære Jens,

Jeg er desværre så gammel, at jeg ikke længere har tillid til politikernes prestigeprojekter, lige som jeg har erkendt, at det jeg altid fik at vide - når skattetrykket igen steg - at det for os, der var for gamle til SU og andre af velfærdens lyksageligheder, jo ville blive sørget pænt for os i den sidste ende. Det gør man skam også, ved at beskatte mig fra hus og hjem, og når brugerne af Fehmern ikke får betalt gildet, tja, så henter vi de gamle kæpheste ud af stalden igen. Selv når brugerne har betalt varen (Storebælt), er der jo også kun een vej med taksterne - nogle skal jo bl.a. betale den totalt overflødige markedsføringsafdeling og salgsdirektions gager.

 • 2
 • 0

Jeg synes lige at jeg vil gøre opmærksom på at Ring5/6, ligesom Ring2, Ring3 og Ring4, udelukkende vil blive brugt af svensk/tyske lastbiler, og derfor ikke bør være der.

 • 0
 • 1

@ Bent Johansen...

Hvis du tror, at Femern A/S ikke har en finger med i spillet, er din verden lyserød!

Den sag lugter! Og det kræver ikke en særlig god næse at finde ud af, hvor stanken kommer fra!

 • 2
 • 1

Jeg tror at alle kan være ganske rolige, for der kommer aldrig nogen Femern-forbindelse, al den stund at Venstre med transportminister Hans Christian Schmidt ikke ønsker den. I nedenstående link taler transportministeren udenom så vandet driver. Omkring Storstrømsbroen er tilstanden faktisk meget ringere end der siges på mødet, det er måske snarere et spørgsmål om måneder i stedet for år, før det er slut med togtrafik syd for Vordingborg. Det er helt klart at transportminister lurpasser i håbet om at broen spærres, for i det øjeblik at broen er lukket og jernbanen er væk, kan trafikken meget passende ledes over Farø. De par cyklister der kommer i klemme er det ligemeget med. Når broen har været lukket i en periode, bliver det klart at behovet for en ny ikke er til stede, derved er der sparet 4,2 mia, de skal også anvendes til Venstres hærvejsmotorvej, som jo rykker nærmere på. Hverken politikere eller BaneDanmark vil indrømme hvor skidt det står til med Størstrømsbroen og jeg kan garantere, at det er endda meget værre end der bliver givet udtryk for, det kan læses i diverse fagblade og der ligger også rapporter, som bliver gemt, der fortæller om broens tilstand. Jeg skal helt klart tilstå at jeg går ind for både Femern og Storstrømsbroen, men det er fuldkomment naivt at tro at Venstre og transportminister H C Schmidt, overhovedet vil overveje at skyde 4,2 mia i en bro som kun kommer til at gavne ca. 100.000 borger i dette land på især ikke når de skal bruge pengene til deres hærvejsmotorvej. Følg linket forneden og sig så om I tror at transportministeren har nogen som helst planer om en ny bro, han må da om nogen kende til den nuværende bros tilstand. Venstre ved man hvor man har, nemlig ikke på Storstrømsbroen, jeg skriver ikke den gamle, for det er den eneste vi har/får, har haft. Hvis Venstre virkelig havde ønske en ny Storstrømsbro, havde de haft den med i finansloven, som planlagt, det er fuldkommen sikkert at den nuværende bro ikke holder hverken 5 eller 10 år endnu, derfor skulle byggeriet af den have været startet nu som planlagt, det sker aldrig af grunde som omtalt ovenfor.

https://www.youtube.com/watch?v=LeNy_kjMAII

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten