Krisen skjuler sig godt i elektronik-industrien

Recession. Finanskrise. En uhæmmet vækst i omsætningen på 19 procent. Er der noget, der skurrer i ørerne? Ja, for på trods af den dystre økonomomiske udvikling har den danske elektronikindustri det seneste år slået alle tidligere rekorder og omsat for ikke mindre end 94 milliarder kroner fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008. Det er en vækst i omsætningen på 18,6 procent, hvilket er præcis dobbelt så meget som den generelle vækst i industrien på 9,3 procent og lysår væk fra snakken om recession, finanskrise og dybe underskud.

Således er der tale om både en rekordomsætning og en rekordstigning i elektronikindustriens omsætning. Så på papiret har det aldrig set bedre ud, og man skal kigge rigtig godt efter i statistikken for at finde tegn på recession.

»Det matcher min fornemmelse godt. Selvom de gule lamper lyste ved indgangen til 2008, så har vi stadig hørt om mangel på kapacitet og arbejdskraft. Og det kan kun skyldes, at de succesrige segmenter trækker dansk elektronikindustri med sig. Ti ud af ti innovationsprojekter har jo med intelligens og elektronik at gøre,« siger Jan Zneider, kommitteret i brancheorganisationen Itek.

Han peger for eksempel på, at mange design- og udviklingshuse har måttet sige nej til ordrer, simpelt hen fordi de ikke kunne få kloge hoveder nok til at løse opgaverne, så turbotempoet i branchen har holdt ved i 2008 også.

Stor forskel på underbrancher

Ingeniørens gennemgang af statistikken afslører dog store forskelle på de enkelte underbrancher i elektroniksektoren.

Bedst ser det ud i underbrancherne "fremstilling af udstyr til industrielle procesanlæg" samt "fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr". Med vækstrater i omsætningen på 25 og 29 procent er der ved udgangen af 2008 langt til snakken om krise.

Således har det set ud fem år i træk, og "udstyr til industrielle procesanlæg" er således i særklasse den underbranche med størst gennemsnitlig vækstrate. På fem år er omsætningen vokset fra 143,9 mio. kr til 350,6 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 243 procent - eller 19,5 procent årligt.

Kommunikationsdirektør i Siemens, John Finnich Pedersen, har tidligere forklaret til Ingeniøren, at de største årsager til kanonfremgangen på dette område er øget automatisering som modtræk til manglen på arbejdskraft og som alternativ til outsourcing.

Værst ser det ud i underbranchen "fremstilling af radioer, fjernsyn, højttalere mv.", der omsætningsmæssigt er dykket 11 procent de seneste 12 måneder. Således omsætter branchen kun for knap 93 procent af, hvad den gjorde for fem år siden, hvilket svarer til en gennemsnitlig negativ årlig vækst på 1,5 procent.

SMV'er ser lyst på 2009

Trods finanskrisen er der dog optimisme at spore i visse segmenter; udviklingshusene venter således at drage fordel af finanskrisen. En ny spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i elektronikbranchen tyder på, at de fleste elektronik-SMV'er hverken vil skære ned på produktion eller forskning & udvikling, men tværtimod øge tempoet.

Hele 36 procent vil øge produktionen i 2009, mens 15 procent forventer at skære ned i forhold til 2008. Samme billede tegner sig for R&D og outsourcing, mens efteruddannelse og nyansættelser er de områder, SMV'erne forventer at holde igen på.

»Som udbydere af udviklingsekspertise kunne vi frygte, at den danske elektronikindustri ville holde igen på både outsourcing af udviklingsopgaver og insourcing af konsulenter. Men det ser ud til, at flere af især de mindre virksomheder kan se fordelen ved at udlicitere udviklingsopgaver frem for at skære ned på R&D,« siger Rolf Østergaard, direktør i udviklingshuset Axcon, der har fået kommunikationsbureauet Præcedens til at foretage undersøgelsen.

Blandt virksomheder med op til 100 ansatte, der har deltaget i undersøgelsen, er 29 procent indstillet på nyansættelser. 32 procent forventer at øge andelen af oursourcede udviklingsopgaver, som vil spare organisationen for faste lønninger.

I lyset af finanskrisen er det en positiv overraskelse, hvis der - som tallene tyder på - er en målsætning om at øge eller bibeholde niveauet af både produktion og R&D.

Det er også forståeligt, at det er de større virksomheder, som er mere afhængige af de internationale konjunkturer, der er mere tilbøjelige til at trimme organisationen. Mindre virksomheder kan bedre satse og agere mere fleksibelt på specifikke markeder.

Samtidig kan udsigten til, at der bliver færre ingeniørjob i større virksomheder betyde, at de mindre virksomheder vil have bedre mulighed for at ansætte kvalificerede ingeniører.

Tegn på faldende omsætning

Men krisetegnene findes skam i statistikkerne. Ingeniørens gennemgang af omsætningstallene for 3. kvartal 2008, som er de senest offentliggjorte fra Danmarks Statistik, viser over en bred kam en faldende tendens. 15 ud af 16 underbrancher har negativ vækst i omsætningen, og den samlede industri er faldet med to procent fra andet til tredje kvartal.

Et fald fra andet til tredje kvartal er dog ganske normalt, og siden 2000 har den gennemsnitlige vækst fra anden til tredje kvartal da også kun ligget lige over et rundt nul.

Så kan et fald på to procent tolkes som krisetegn?

»Både og. Alt det her krisesnak vil givet også smitte af på elektronikindustrien, og leverandører til kriseramte segmenter som for eksempel byggebranchen kommer til at mærke afmatningen. Men vi skal passe på ikke at hyle i det samme kor som alle de andre, for vores upside er jo, at Itek-området skal levere løsningen for de kriseramte virksomheder i form af mere intelligente produkter og mere automatiseret produktion,« siger Jan Zneider, kommitteret i brancheorganisationen Itek.

Itek har i løbet af efteråret spurgt medlemmerne om deres forventninger til 2009, og over hele linjen er der optimisme at spore. Et klart flertal af de adspurgte forventer således større omsætning, større ordreindgang, større beskæftigelse og større bundlinje, mens investeringsniveuet ifølge flertallet vil være uændret i forhold til 2008. Endelig svarede et stort flertal nej til, at virksomheden havde svært ved at finde kvalificerede medarbejdere, hvilket jo i sig selv er positivt og ganske nye toner, men nok kan indikere en generel stigning i arbejdsløsheden.

Blandt de mest markante resultater er en urokkelig tro på øget omsætning i 2009 hos Iteks medlemmer. To ud af tre (65,5 procent) forventer således at sælge mere i år end sidste år. Hvilket ikke kan undre, da 56,9 procent af de adspurgte havde en større ordreindgang, da undersøgelsen blev lavet, end et år tidligere.

Konsulent Ulla Scherfig Gilberg, der er Iteks ansvarlige for undersøgelsen, er også positivt overrasket over udfaldet.

»Ja, krisen kan godt være svær at få øje på i vores rundspørge. De små og mellemstore elektronikvirksomheder lader ikke til at være lige så hårdt ramt, som det generelle billede ellers viser,« siger hun.

Hun modererer dog undersøgelsens resultater en smule:

»Det er overvejende mindre virksomheder, der har svaret, og dengang vi spurgte, var krisen muligvis ikke nået til dem. Samtidig vil der også være en tendens til, at de virksomheder, det går mindre godt for, er overrepræsenterede blandt dem, der ikke har svaret,« analyserer hun.