Krigsskibet Vasa angribes af svovl-syre

Krigsskibet Vasa sank på sin jomfrurejse i1628 tæt ved kysten ud for Stockholm. I 1961 blev skibet hævet, og var i god stand til trods for de 333 år på havets bund. Det skyldtes et heldigt sammenfald af en række faktorer. Skibet var helt nyt, bygget af egetræsplanker af kerneved. Havets salt holdt træborende organismer borte. Temperaturen var lav, og relativt konstant omkring +1 til +5 grader celsius året rundt, og hverken isdannelser eller havstrømme beskadigede skibet, som lå på 32 meters dybde, under iltfrie forhold. Nu truer oxidation af svovl, som aflejredes i plankerne under de iltfrie forhold med at ødelægge træværket. Svovlen iltes nemlig til svovlsyre. Der er nok svovl i skibet til at danne fem tons ren svovlsyre.

Magnus Sandström på universitetet i Stockholm forklarer, at svovl og svovlbrinte blev dannet på havbunden, hvor Vasa lå, fordi der ikke var noget ilt til rådighed som oxidationsmiddel i bunddyrenes stofskifte. Derfor brugte de f.eks. sulfat som oxidationsmiddel. Sulfatbakterierne på og i træet dannede svovl igennem de århundreder, hvor Vasa lå på havets bund.

Under restaureringen af den stolte skude indsatte man 8.500 jernnagler. Desværre har jern en meget uheldig egenskab. Det katalyserer den kemiske proces, hvor svovl oxideres til sulfater og svovlsyre af luften ilt. Når svovl omdannes til sulfater, optager de dannede salte et større volumen, og derved beskadiges træet rent mekanisk indefra. Jernet katalyserer også den oxidative nedbrydning af træets cellulose, og af den polyethylenglycol, PEG, som man efter hævningen af skibet opfyldte træets indre med ved overrisling igennem hele 17 år, så det ikke smuldrede bort, når det tørrede, og træets cellevand fordampede. PEG fortrængte, og erstattede vandet.

Derfor udsender Sandström og hans kolleger nu en advarsel til alle, der har konserveret marint træ, f.eks. Skuldelev skibene i Danmark. Alt jern i skibene skal enten helt erstattes eller gøres passivt ved fysiske eller kemiske midler. Ellers går det helt galt med de arkæologiske klenodier. De smuldrer bort indefra - forårsaget af en syre-syge katalyseret af jernnaglerne, der holder dem sammen.

Kilde: Artiklen "Deterioration of the seventeenth-century warship Vasa by internal formation of sulphuric acid" i Nature, 21.2.02, p.893-7.