Krav om halmbenzin i tanken rykker nærmere

EU-Parlamentets miljøudvalg vedtog tirsdag at stille et bindende minimumskrav om, at medlemslandene skal tilsætte mindst 1,5 procent 2. generations-biobrændstof til benzin og diesel i 2020.

Vedtagelsen lover godt for danske bioraffinaderi-projekter, der vil producere benzin på halm, og som ikke kan realiseres uden for eksempel et EU-krav.

Samtidig vedtog miljøudvalget også at lægge loft over, hvor meget fødevarebaseret biobrændstof landene samtidig må blande i benzinen, når de skal nå målet i 2020 om 10 pct. vedvarende energi i benzinen. Loftet kom til at ligge på maksimalt 6 procentpoint ud af de 10 procent. Kravet kan dog også indfries ved hjælp af el-drevne køretøjer.

Miljøudvalget knyttede også visse omdiskuterede ILUC-krav (arealanvendelseskrav) til 1. generations biobrændstofferne i 2020.

Med denne seneste afstemning, der går ind i en lang saga om EU's kommende krav til en bæredygtig transportsektor, har parlamentets miljøudvalg vovet at stramme kravene i forhold til ministerrådets seneste vedtagelse.

Den lød på et loft på 7 procent fødevarebaserede biobrændstoffer og minimum 0,5 procent. 2. generations biobrændstoffer – dog uden at kravene var bindende. ILUC-krav er ministerrådet heller ikke begejstret for.

Læs også: Energiministre vil tillade 7 pct. madbaseret biobrændstof i benzin og diesel

Endelig er det lykkedes parlamentsudvalget - under formandskab af parlamentsmedlem Nils Torvalds – at blive enig om også at sende forslaget videre til behandling i EU-systemet. Det mislykkedes under en tidligere udvalgsformand.

Læs også: Biobranchen: Europa-Parlamentet spænder ben for bæredygtige brændstoffer

For direktør Anne Grethe Holmsgaard i brancheforeningen Biorefining Alliance er det nye afstemningsresultat ’lidt stort’ set i forhold til de danske bioraffinaderiplaner, der ikke kan blive realiseret uden et vist markedstræk via bindende krav:

»Vi ser lysere på situationen, end vi har gjort længe. Vedtagelse af det bindende mål i udvalget er et stærkt signal til ministrene, og jeg fornemmer, at der nu er en bred vilje til kompromis,« siger hun.

Læs også: Europæiske bilister tanker miljøskadelig palmeolie i stor stil

Efter udvalgsbehandlingen skal kravene vedtages i parlamentets plenarium og derefter af ministerrådet.

Hvis alt går vel, vil lovudkastet med ændringsforslag til EU’s VE- og brændstofskvalitetsdirektiver kunne være klar i løbet af de næste par måneder.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu er 2g bioethanol mange ting - og det kan fremstilles på mange måder. Så dit spørgsmål svare lidt til, at spørge, om alle er bedst til at spille fodbold? Her kan man sikkert også finde en, der kender en, som absolut ikke er det.

Men, der er efter min mening tåbeligt at binde sig til 1,5% - det er langt sjovere med 85%, altså E85. Der er ved at være et hav af Flexi-Fuel biler i EU. Ja, mange ejer nu en uden at vide det - eller man kan omprogrammerer sin bils motorcomputer til E85 for får tusinde kr. Så han man en bil med en netto udledninger på under 40 g CO2/km ved 250HP. Kombineres dette med hybrid løsninger så er vi på under 20 g CO2/km - og gå vi videre til E100, altså 100% 2g bioethanol, så nærmere vi os 0 g CO2/km. Koenigsegg Agera 1:1 (1360 HP) er her et eksempel på en bil med en udledning på 0, den sætter sine rekorder på E100.

Dette er en gammel nyhed,så selv trafikstyrelsen er endda selv kommer frem til, at det der giver mest "bang for the bug" og er mindst krævende at indføre er bioethanol - og i takt med at mere og mere kan blive 2g. Og op til 40% biometanol, så vil udledningen falde drastisk. Buthanol er også interessant. - og så skal vi huske at 2g bioethanol, det koster 5,50 kr/L. Hvor man så typisk kører 85-95% af afstanden på benzin. Altså en god forretning for alle.

Men, for politikerne fornægter denne teknologi, som var der S.... selv. (afgiftspolitik)

Som man kan se her: http://www.etanol.nu/tanka.php

Så blomstre tankstationerne med E85 alle steder omkring os - men vi er meget grønne her i landet, hvilket se på kortet, som den grønne plet lidt nord for i midten. Er alle omkring os dumme eller har vi bare ikke der lyset?

 • 4
 • 2

Hej Niels

Er det muligt du kan give et par referencer til hvor de eksisterer et 2 gen bioetanol anlæg der fungerer?

INBICON har så vidt jeg kan få oplyst produceret 128.000 kg Etanol i alt og kostet ca. 1.000.000.000 kr - så giver en pris på ca. 1000 kr pr liter hvis der skal være lidt forrentning.

Biogasol har skiftet fokus - IOGEN er lukket - BP har kastet håndklædet i ringen - INBICON er lukket-

Så . med hensyn til prisen er den vist tættere på 100 kr pr liter end 10 kr - hvis det overhovedet eksisterer!!

Hvad er det for informationer der får dig til at sige " og så skal vi huske at 2g bioethanol, det koster 5,50 kr/L" ?

Venlig hilsen

Thomas

 • 2
 • 4

Beta renewables har et værk i Italien. Det er dog ikke deres formål at producere ethanol, men derimod at showcase deres teknologi så de kan sælge værker af samme type. Ikke desto mindre har de været online i mere end et år, og de skriver selv at prisen "remains competitive against the barrel of crude oil even at 70 dollars". Det er selvfølgelig lidt mere end olien koster i dag, men mon ikke olieprisen stiger lidt igen, mens teknologiforbedringer givetvis vil få prisen på 2G til at falde.

At påstå at 2G ethanol skulle koste 1000 kr literen er naturligvis noget vås. Inbicon har aldrig været et bioethanolværk; det er nærmere et laboratorium. ENIAC (der vel nogenlunde kan betragtes som verdens første computer) kostede 30-40 gange så meget som hele Inbicon-værket. Og dog sidder Thomas Koch og skriver sine kommentarer på sin helt egen computer i dag.

EDIT: Link til beta renewables http://www.betarenewables.com/proesa/econo...

 • 5
 • 2

INBICON blev bygget til at producere 5,4 mio liter 2 gen bioetanol om året ud fra halm. De producerede 128.000 kg og brugte 1.000.000.000 kr. Og lukkede anlægget. De skabte en betydelig mistro til 2 gen ethanol teknologiens muligheder. Problemet med INBICON er ikke prisen - problemet er at jeg tvivler på de få informationer de giver. Jeg tror simplet hen ikke de har haft kompetencer til at vurdere hvad deres problemer er. Her kan du f.eks. læse at DONG selv siger de ikke kan måle/registrere hvor meget halm der er puttet in i anlægget - http://ing.dk/artikel/dong-saetter-hojt-pr... - Og DONGs beslutning understøtter den skepsis jeg har til teknologiudviklere der får mange mange mio kr og ikke kan veje en halm. I tilfældet ENIAC kom der ny viden ud af udviklingen. Der gik vedholdene rygter om at et stort japansk firma var forbi og at deres tilbage melding var at før anlægget virkede mente de ikke der var basis for realitetsforhandlinger. Min vurdering er at Beta renewables har meget lille chance for at sælge noget som helst hvis de ikke kan vise en proces der kører. Hvad betyder det at "showcase"? Hvad "showcasede" INBICON? Og som det er gået med 2 gen bioetanol tror man ikke på ret meget uden beviser. Jeg tror den eneste vej frem er at fremlægge konsistente og sammenhængende forklaringer og så efterfølgende vise at man kan få det til at ske. 2 gen bio-etanol branchen har hverken gjort det første eller det sidste. Jeg syntes INBICON skylder de danske skatteydere en forståelig forklaring på hvorfor de lukker, så andre har en reel chance for ikke at begå de samme fejl. Ellers har de bare "showcaset" magtfuldkommenhed og inkompetence.

 • 4
 • 1

Verden er meget mere end INBICON. Vi var en gang "foran" i dette land på dette område, men i dag sker udviklingen over hele verden.

F.eks. har USAs militær i over 10 år f.eks. smidt enorme midler i biofuel branchen... de vil være uafhængig af olie i 2040. Og i 2016 skal f.eks. 50% af alt deres flybrændstof være biofules.

Så imens jetjagen suser der ud af, så står vi stille i andedammen, diskutere ligegyldigheder og ligger politiske forhindringen i vejen for den teknologiske udvikling - f.eks. har Karsten Ree også lige sat sit bioethanol projekt i Grenå i standby af samme årsag. Trist!

 • 2
 • 2

Niels - Ja militær over hele verden arbejder seriøst med udvikling af bio-fuel. Jeg er selv aktiv deltager i sådan et projekt. Alle de projekter jeg kender udvikler på termokemisk teknologi Jeg kender ikke til et eneste projekt hvor militær har valgt 2 gen bietanol teknologi. Så hvis du har et par adresser ville jeg blive glad. Den væsentligste hindrig for 2 gen bioetanol projekters succes er at det aldrig er bevist at teknologien virker og ikke politiske forhindringer Det der holder liv i snakken er politiske dagdrømmerier. Venlig hilsen Thomas

 • 3
 • 1

Der er så 7 anlæg i Danmark på det kort - ingen af dem bare i nærheden af at "10 % virke". Det jeg spørger dig om er: Har du viden om et eneste anlæg der kan producere 2 gen bioetanol i en mængde så en potentiel kunde kan danne sig et rimeligt skøn over en fremtidig produktions pris? Hvis ikke der eksisterer et sådan anlæg - men man henviser til den slags kort du sendte - så bliver det meget hurtigt den reele barriere for teknologiens udbredelse. Og så er den eneste vej frem at forbedre teknologien før man prøver at sælge den. Og i øvrigt er jeg helt enig i at man skal forske og være nysgerrig - men hvor ikke vælge noget der har størst muligt potentiale?

 • 3
 • 1

Inbicon hævdes at være et forsøgsanlæg, der skulle vise

 1. Hvordan halm findeles og behandles med damp.
 2. Hvordan tilsatte enzymer kan nedbryde halmen så der dannes glucose.
 3. Hvordan glucosen kan forgæres til ethanol.
 4. Hvordan man afdestillerer ethanolen
 5. Hvad man gør ved de godt 50% af halmen, der ikke består af glucose (cellulose).

Ad 1. Dette beherskede Fredericia Cellulosefabrik til fuldkommenhed. Ad 2 og 3. Dette må kunne undersøges i apparater i størrelsesordenen 1-10 liter. Ad 4. Dette har man kunnet i 1000 år, og til perfektion i mindst 100 år.

Inbicon fik af populistiske, borgerlige politikere uden teknisk eller naturvidenskabelig baggrund (Anders Fog Rasmussen og Connie Hedegaard for blot at nævne to) tæt på 1 milliard skatteyderbetalte kroner til projektet.

Hvis skatteyderne har mulighed for at se hvilke RESULTATER Inbicon har opnået, modtager jeg gerne oplysning herom.

Det hidtil bedste afrapportering, jeg er bekendt med, er den af mig selv, på et ufuldstændigt grundlag udarbejdede rapport, der kan findes ved at Google ”REO INBICON”.

Konklusionen burde være indlysende.

Ikke flere offentlige penge til 2. G Bioethanol, hverken i Maabjerg eller andetsteds, før der foreligger en ordentlig afrapportering fra Inbicon.

Dette må være det mindste, man kan forlange for en milliard kroner.

PS. Mon Danisco, der også leverede enzymer til processen havde valgt at sælge sig selv til DuPont, hvis resultaterne fra Inbicon havde været lovende?

 • 1
 • 1
 • er teknologier, som radikalt ændrer hele markedet og tankesæt.

Svenskerne har hele 4 projekter, som ændrer tung transport og kollektiv vej trafik til 100% eldrevet. Disse projekter har været igang i ca. 4 år og 3 af dem er igang med at blive etableret på offentlig vej.

Et af de meget interessante projekter kan ses ved Arlanda, hvor både forsøgsbanen og nu det første spor i offentlig vej er på plads. http://elways.se/pressmeddelanden/2014-05-... http://www.dn.se/ekonomi/miljovanlig-elvag... http://www.akeritidning.se/svensk-akeritid...

Det kan diskuteres om biofuels nogensinde kommer til at kunne overgå biomasse elvirkningsgrad på 45% på Avedøreværket og transmission af el til eldrevne lastbiler og kollektiv transport. Almindelige biler kan også benytte systemet og well to wheel efficiency bliver under alle omstændigheder langt over 35%, som er den maksimale virkningsgrad man regner med at konkurrerende teknologier (biofuel, brint mv.) nogensinde kan opnå.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten