Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Kraftværkerne opgav: Nu omfavner den tunge industri CO2-fangst

PLUS.
Illustration: Tina Petry Henriksen

Det er ikke hver dag, en statsminister oplever at få noget nær rockstjernestatus blandt energi­nørder i Det Internationale Energi­agentur (IEA) – men sådan var det for norske Erna Solberg 24. september, da hun talte på et webinar i anledning af en ny rapport fra agenturet.

Rapporten handler om CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring (CCUS), og Erna Solberg og hendes regering havde netop tre dage før annonceret, at den norske regering vil bevilge ikke mindre end 16,8 milliarder norske kroner til verdens første fuldskala værdikæde på området, som skal være i drift allerede i 2024.

Projekt Langskip skal sparke gang i Europæisk CO2-lagring: Med en milliardbevilling til etablering og drift i ti år har den norske regering sat landet på kurs mod at blive det første i verden med fuldskala CO2-lagring. Projektet kaldes Langskip og satser på længere sigt på også at kunne modtage CO2 fra industrier andre steder i Europa. Illustration: Tina Petry Henriksen

Projektet har fået et rigtigt vikingenavn – Langskip – og i praksis giver den norske stat både støtte til deltagernes investeringer og til driften af anlæggene i de første ti år.

Norges statslige virksomhed for opsamling og lagring af kulstof, Gassnova, er faglig koordinator på projektet, og adm. direktør Trude Sundset fortæller, at man ønsker at gå foran og vise, at det er muligt at etablere teknologien:

»Men samtidig forsøger vi at gøre det til et europæisk projekt, så vi også kan tage CO2 fra industrier i andre lande,« forklarer hun og tilføjer, at man oplever stor interesse fra hele verden.

Når IEA hylder det norske projekt, skyldes det, at organisationen ser CCUS som en nøgleteknologi, hvis verden skal kunne begrænse sin CO2-­udledning markant. Og samtidig fremhæver rapporten netop, at det kræver statslig koordinering, styring og støtte, hvis teknologien skal løfte sig.

Vi har været der før

CCUS er ikke en ny teknologi, men tidligere blev den først og fremmest set som en genvej til at gøre kulkraftværker ‘grønne’ – eller i det mindste CO2-neutrale.

Her i Danmark eksperimenterede f.eks. det daværende Dong Energy tilbage i 00’erne med at rense CO2 ud af røgen fra et kulkraftværk i Esbjerg, men de planer blev skrinlagt på grund af en alt for høj pris – set i forhold til, hvad det kostede at købe en CO2-kvote eller udlede et ton CO2. Da sol- og vindkraft samtidig blev billigere og billigere, opgav både Dong Energy og andre energiselskaber derfor CO2-renseriet og investerede i stedet i vedvarende energikilder.

Den fornyede interesse for CCUS-teknologierne hænger ifølge IEA-rapporten især sammen med, at mange lande har sat sig nye og strammere klimamål, og at FN’s klimapanel IPCC i 2018 slog fast, at vi ikke kan nå 1,5-gradersmålet uden at fjerne CO2 fra atmosfæren.

Samtidig står det også klart, at tunge industrier – som på verdensplan står for 20 pct. af CO2-udledningen – ofte ikke har andre muligheder end CCUS for at reducere deres fossile CO2-udledning. Det gælder for eksempel for stål-, kemikalie- og cementindustrien, og dét giver en helt anden betalingsvillighed over for teknologierne, end energiselskaberne kunne mønstre.

Norge ikke alene

Norge er da heller ikke det eneste land, der har kastet sig ud i at genstarte CCUS-teknologien. IEA rapporterer om planer for 30 nye CCUS-projekter, der er blevet lanceret inden for de seneste tre år til en samlet værdi af 27 mia. dollars, primært i USA og Europa. Men også Australien, Kina, Korea, Mellemøsten og New Zealand har projekter i støbeskeen. Det hele er godt hjulpet på vej af gedigne puljer og fonde fra EU, Storbritannien, USA og Australien målrettet etablering af CCUS-anlæg.

Fangst, lagring og anvendelse: Skitsen viser, hvordan CO2, der er renset ud af røgen fra forskellige typer af produktionsvirksomheder og kraftværker, kan sejles til en opsamlingsstation ved kysten, hvorfra CO2 transporteres i rør ud til formationen, hvor det skal lagres. En brint­fabrik til produktion af såkaldt blå brint, baseret på naturgas, har sin egen ledning direkte ud i CO2-lageret. Illustration: Gassnova

I EU har 14 lande et mål om at blive CO2-neutrale i 2050, og IEA har ligeledes optalt, at CCUS optræder i hovedparten af de 16 landeplaner, som i august var indleveret i henhold til Paris-aftalen.

I dag kører der 21 kommercielle CCUS-anlæg rundt om i verden, der så godt som alle sammen udvinder CO2 til brug for øget olievinding i modne olie- og gasfelter. Her pumpes gasarten ned for at hjælpe med at presse mere olie og gas frem til boringerne.

Blandt de 30 nye projekter over hele verden hæfter IEA sig især ved, at en tredjedel omfatter udvikling af såkaldte industrielle hubs, hvor flere CO2-udledende virksomheder deles om infrastruktur og lagerfaciliteter til transport og lagring af den fangede CO2. En ny tendens, som rapporten omtaler som yderst vigtig for at tiltrække investeringer til den relativt kostbare teknologi.

En tur med langskibet

Det norske Langskip-projekt, som gav Erna Solberg rockstjernestatus på IEA-mødet i september, er netop sådan et hub-projekt, som både omfatter opsamling, transport og lagring.

I første omgang skal der etableres CO2-rens på en cementfabrik ved navn Norcems godt 100 km syd for Oslo. Herfra sejles CO2 til et opsamlingssted lige nord for Bergen på den norske vestkyst, hvor gasarten under tryk pumpes i rør ud til et gammelt oliefelt tæt ved Troll-feltet.

Senere er det meningen, at også affaldsforbrændingsanlæg i Oslo skal fjerne CO2, som derefter skal sejles til samme opsamlingssted – men her afventer man ekstra ekstern finansiering.

Trude Sundset er adm. direktør for Norges statslige virksomhed for opsamling og lagring af kulstof, Gassnova, som vil gøre CCUS til et europæisk projekt. Illustration: Gassnova

Mens virksomhederne selv står for rensningsdelen, så er det Equinor (tidligere Statoil), der sammen med Shell og Total står for etablering af opsamlingssted samt infrastruktur herfra og ud til feltet og for selve lagringen.

Denne del af projektet går under navnet Northern Lights, og selskaberne vil tilbyde lagring af 1,5-5 mio. ton CO2 om året allerede fra 2024 til virksomheder i hele Europa.

I Storbritannien – som har et mål om CO2-neutralitet i 2050 – er der to projekter i gang med udgangspunkt i sådanne industrielle hubs, nemlig i to store industri-clustre ved floderne Teeside og Humber på østkysten. De støttes af en fond på 800 mio. pund, som regeringen har oprettet til støtte for netop de-karbonisering af de to omtalte industriområder, og planen er, at CO2 skal transporteres i rørledninger og lagres i undergrunden offshore.

I oktober annoncerede olieselskabet BP, at det stiller sig i spidsen for dette arbejde, og at man håber på at kunne transportere og deponere 17 mio. ton CO2 årligt fra 2026.

Også et skotsk projekt i Acorn længere mod nord satser på at kunne tilbyde lagerfaciliteter til CO2 i gamle olie- og gasfelter allerede fra 2024, og i Rotterdam i Holland arbejder et konsortium ligeledes med et projekt, der skal kunne opsamle CO2 fra forskellige virksomheder, sætte det under tryk og transportere det i rør ud til et gammelt gasfelt 20 kilometer fra kysten.

Typisk for disse projekter er, at udviklingen drives af olieselskaber, der ser en mulighed for at udnytte deres feltekspertise til CO2-lagring, og af de industrivirksomheder, der ikke ser andre muligheder end at rense sig ud af en høj CO2-udledning.

Generaldirektør i den europæiske sammenslutning af elproducenter, Eurelectric, Kristian Ruby peger dog på, at CCUS også kan komme til at spille en rolle i Europa i forbindelse med produktion af såkaldt ‘blå brint’ til brug i visse industrielle processer og i transportsektoren.

Her produceres brint ud fra naturgas, hvor­efter CO2’en renses væk, hvilket er langt billigere end at producere grøn brint via elektrolyse med strøm fra vedvarende energikilder:

»Vi mener som udgangspunkt, at man skal bruge grøn brint, men med den beskedne elektrolysekapacitet, som findes i dag, og som vi ser i diverse scenarier, kan det blive svært at producere tilstrækkeligt grøn brint, hvis brint bliver en central energibærer i det europæiske energisystem,« siger han.

Dyrt håndtag – indtil videre

Selve teknologierne – både når det gælder rensning og lagring – beskrives i IEA’s rapport som velkendte, da indfangning af CO2 er en integreret del af flere industrielle processer, ligesom teknologier til at adskille eller opsamle CO2 fra røggasstrømme har været kommercielt tilgængelig i flere årtier.

Men der er stadig tale om en relativt dyr klimateknologi: Beregninger fra et uafhængigt norsk konsulentfirma i forbindelse med Langskip-projektet melder om priser på op til 2.600 kroner pr. ton lagret CO2 set i et investorperspektiv, og 1.000 kroner, hvis man bruger myndighedernes regnemetode.

Det danske klimaråd regner med, at CO2-fangst og -lagring koster 1.050 kroner pr. ton lagret CO2, hvilket placerer CCUS i rådets afdeling for dyre klimatiltag, der går fra 1.000 til 1.500 kroner pr. ton.

Det er især fangstdelen, der koster. Af de 1.050 kroner forventer Klimarådet, at den koster 700 kroner, mens de sidste 350 kroner går til transport og lagring. Ifølge Nils Christian Holm, Global Division Director hos Rambøll – der blandt andet er rådgiver på det CO2-fangst­anlæg, ARC vil bygge på forbrændingsanlægget Amager Bakke – vil det dog være muligt at reducere prisen her i Danmark betydeligt, fordi anlæggene kan kobles sammen med fjernvarmesystemer, hvorved spildvarmen kan nyttiggøres:

»Hvis vi derudover kommer rigtig i gang med udviklingen af kæder til CO2-fangst og -lagring, så tror jeg, at vi vil se nogle langt lavere priser end i dag. Med amin-teknologierne skønner vi f.eks., at større forbrændingsanlæg i Danmark under gode omstændigheder kan fange CO2 til under 350 kr. pr. ton inden for de næste ti år,« siger han.

Han tilføjer, at det lige nu er amin-teknologierne – hvor en amin-opløsning binder CO2 i røggassen og senere frigiver den igen – der er de fremherskende, men at nye teknologier har potentialet til at få prisen helt ned på 200 kr. pr. ton for selve CO2-fangsten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Her er skoleeksemplet på forkvaklet symbolpolitik.

Kaste milliarder efter at tørre op på køkkengulvet uden at slukke for vandhanerne der fosser ud på gulvet. Det giver ingen mening at bruge penge på CCS før alle de nemme løsninger er klaret først, dvs at privatbiler er blevet electrificeret, at tunge skibe sejler på atomkraft, at boligopvarmning er med fjernvarme eller varmepumper osv. Alle de "nemme opgaver" som er lige til højrebenet og som vi har masser af løsninger klar til.

Olie industrien er lykkelig, over at deres lobbypenge har båret frugt. Først tjener de styrtende med penge på at pumpe fosile brændstoffer op, og nu skal de tjene penge på at pumpe CO2 ned i jorden. Altsammen med massivt statstilskud, selvom de har tjent milliarder på den første del.

Norge har inden for de sidste par år afviklet sin forskning i atomkraft og skrottet sine forsøgsreaktorer. Den eneste teknologi der både er CO2 fri og med et energi overskud til at virkelig drive CCS, er også den teknologi der notorisk bliver ignoreret, her i Europa.

Det er så fantastisk at stå på sidelinien og se det ene land efter det andet gøre præcis det MODSATTE af en effektiv klima og energi politik, for at nogle få kan tjene penge på kort sigt.

Men jeg går ud fra at global opvarmning er billigere.

 • 7
 • 6

Norge har inden for de sidste par år afviklet sin forskning i atomkraft og skrottet sine forsøgsreaktorer. Den eneste teknologi der både er CO2 fri og med et energi overskud til at virkelig drive CCS, er også den teknologi der notorisk bliver ignoreret, her i Europa.

@Michael

Så skal vi igen høre om atomkraftens lyksageligheder. I stedet for at fokusere på det artiklen handler om. Ing.dk har faktisk før bragt artikler om CCS og CCR der kan gøre afbrænding af både affald og biomasse CO2 negative ! Det er langt mere interessant og fremadrettet for danske forhold

 • 8
 • 4

Jeg er ikke helt sikker på at tunge skibe bør sejler på atomkraft, da der hvert år går skibe tabt. Der udover tror jeg ikke, at er rederierne er interesseret i at skulle ansætte et hold topuddannet reaktorspecialister som skal stå for driften af reaktoren på skibet (24/7/365). Så er der problemerne med sikkerhed (teror), og hvad der skal ske med fartøjet når det ikke længere rentabelt, skal de også sendes til sanden i Indien ligesom alle de andre?

41 skibe sank eller gik på anden måde tabt sidste år, hvilket er 12 skibe færre end i 2018 - svarende til et fald på godt 20 procent. Over de seneste 10 år er antallet af skibe der er gået tabt faldet med næsten 70 procent, viser en ny analyse fra forsikringsselskabet Allianz Global.

Ifølge Allianz er en mere markant regulering, den tekniske udvikling og bedre uddannelse nogle af hovedårsagerne til den positive udvikling.

Forsikringsselskabet begyndte med at indsamle date om skibsforlis fra hele verden for 10 år siden, og i løbet af den tid er mere end 950 skibe gået tabt.

Selvom færre skibe gik tabt sidste år, steg antallet af hændelser 5 procent til i alt 2.815 hændelser - hvoraf en tredjedel skyldtes problemer med maskinen.

Modsat den generelle udvikling, steg antallet af total losses for skibstypen ro/ro med 20 procent sidste år. Heraf en del brande der udsprang af køretøjer på vogndækket.

Et andet voksende problem er brand opstået i gods der ikke var deklareret korrekt.

[kilde: https://maritimedanmark.dk/?Id=43964]

 • 3
 • 1

Det er ofte muligt, som her, at finde en statistik, som underbygger et formål.

I det konkrete tilfælde skal tallet "41", for at kunne underbygge synspunktet, naturligvis opdeles efter skibene alder og flagstat. Det er ikke uforstaåeligt hvorfor gamle skibe, fra tvivlsomme flagstater, med besætninger af vekslende kvalitet, forliser. I analogi har mange lande bilsyn, som kasserer gamle, udtjente biler. Det kniber mere med at "kassere" inkompetente chauffører, herunder de overmodige fartbøller.

Gamle skibe tilhører bare en anden kategori med tvivlsom flagstat.

 • 0
 • 0

Der mangler stabiliserende kraftværks effekt på Sjælland. Er nye højeffektive (A-USC) kraftværker baseret på bæredygtige biobrændsler og som producerer ren CO2 direkte ud af skorstenen en uddød dinosaur - eller kan vi benytte dansk kraftværksteknologi/reference USC AVV-2 i nye oxyfuel kraftværker med ilt fra elektrolysen - ilt som alternativt smides væk.

CCUS vil være muligt fra gunstige strukturer i undergrunden ved Kalundborg og el kan ilandføres direkte fra den kommende Hesselø offshore vindpark på 1,3 GW

Jeg gav et visionært bud på den nyligt afholdte IDA Energi m.fl. konference d. 1 december: https://mit.ida.dk/umbraco/api/MeetupFiles...

Kan indtil videre desværre kun læses, hvis man først er logget ind på ida.dk som medlem.

 • 1
 • 0

Lige som kraftværkssektoren er gået væk fra CCS på fossilt fyrede kraftværker er mit gæt at også den tunge industri vil blive ramt af virkeligheden og opdage at det er billigere at reducere deres CO2 emissioner vha. direkte eller indirekte ( brint) elektrificering. Der er rigtig god forskning og pilotprojektet igang på stålproduktion, ammoniak produktion og også cementproduktion + andre tunge industrier vil kunne elektrificeres.

Prøv F.eks. Med en CO2 afgift gradvist stigende mod 100 EUR/ton i 2030 i EU, så vil man opleve en massiv elektrificering og udbygning af Sol/vind de næste 10 år.

PS: CCU kan give mening der hvor man har brug for kulstof i efuels og kemikalier.

 • 1
 • 0

Tankerne om Co2 fangst er ikke opgivet.

Jeg skrev kun at det var opgivet for fossilt fyrede kraftværker, og at CCU kan være relevant.

Men CCS har jeg svært ved at tro på i stor skala - der tror jeg på at direkte og indirekte elektrificering er billigere. Jeg har f.eks. læst et studie hvor direkte reduktion af jernmalm vha. brint er konkurrencedygtig fra en CO2 pris på 60 EUR/ton og en elpris på 40 EUR/MWh. Det har CCS svært ved at konkurrere med.

I artiklen der linkes til står der: “Rambøll vurderer, at prisen for selve CO2-fangsten på affaldsenergianlæg vil være ca. 345 kr./ton CO2 på kort sigt. Oveni kommer prisen til transport og lagring, så den samlede kortsigtede omkostning ender på ca. 595-1.160 kroner per ton CO2 – en omkostning, der kan bringes længere ned på lang sigt.”

Selv med den laveste pris for CCS på 595 DKK/ton CO2 vil man kunne nå rigtigt rigtigt langt med andre metoder til CO2 reduktion end CCS. CCU kan som jeg har skrevet et par gange have sin berettigelse i vores transformation mod et nulemissions samfund.

 • 2
 • 0

Tankerne om Co2 fangst er ikke opgivet. https://danskaffaldsforening.dk/nyheder/ny...

Det er da særdeles glædeligt, at ikke alle har opgivet troen på CCS, og mon ikke prisen for for at udføre CCS vil falde i fremtiden - alt andet vil være imod al anden udvilking og udbredning af tekonologi indtil nu.

Men hvad ingen eller meget få har tænkt særlig højt, at vi med CCS kan lave et permanent dræn af CO2 fra atmosfæren, tilbage til undergrunden hvor den kommer fra, og derved få nedbragt den efterhånden alamerende koncentration af CO2 i atmosfæren.

Vi har alle teknologierne til at sænke CO2-koncentrationen og forudsat, at der bruges biomasse ved en konventionel afbrændingsproces i fx kraftvarmeværker med tilsluttet CCS, så kan vi meget langsomt sænke atmosfærens CO2-indhold (og samtidig producere energien til til at gennemføre opgaven). Om føje år kan det være, at vi internationalt bliver nød til at aftale et CO2-niveau som vi vil acceptere - hvorvidt det skal være 1990-, 1890- eller førindustrielt 1790-niveau, det må man så finde ud af - men man har nok også masser af tid til det og det vil kræve at al udnyttelse af fossilt brændsel stopper - her kommer de fremadstormende vindmøller, solceller ind og hvem ved en eller anden dag også bølgeenergi, fussionsenergi...

Biomasse er intet nyt begreb, og det ville være tåbedumt at ophøre med at bruge de store mængder, der produceres hvert år i lige så store mængder som ellers ville ligge og forgå, fx halm fra korndyrkning, med tilhørende udledning af den CO2, der er optaget i vækstsæsonen. Udnyttelse af biomasse til at lave et CO2-dræn kræver selvfølgelig en tilsvarende nyplantning af fx de træer som måtte indgå i processen.

Uanset hvad, så skal vi indse at al menneskelig aktivietet udleder CO2 og generelt trækker på de resurser som Jorden indeholder og kan regenerere. En eller anden dag i fremtiden må vi så indse, at nutidens stræben efter elektrisk energi også har en bagside og der kommer endnu en oprydningsfase efter de problemer som vi starter nu fx jagten på grundstoffer, der kan bruges ved grøn produktion af elektricitet.

 • 3
 • 0

Hvorfor ikke bruge naturgasnet til lagring af CO2 i underjordiske saltkaverner fremfor Nordsø borefelter?

ELSAM kraftværker udgav i 1993 en rapport om CO2 deponering i saltkaverner. Se link side 12, 24

Hver saltkaverne beregnes her til at kunne rumme 0,4mill tons CO2 ved 200bar tryk. Kostpris 280kr/tons?

http://www.pfbach.dk/firma_pfb/historien/d...

Energinet rapport skriver om PtX, PtG Power to Gas. Se link side 17, 21

BAGGRUNDSRAPPORT SYSTEMPERSPEKTIV 2035

Perspektiver for effektiv anvendelse af vedvarende energi i det danske energisystem på længere sigt. Marts 2018

https://energinet.dk/-/media/4DDC27A715924...

For eksempel til PtX metanol eFuel fremstilling kræves CO2.

I fremtiden vil der blive mangel på CO2 fra biomasse.

Hvis CO2 lagres i saltkaverner kan det bruges til eFuel efter behov.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten