Kraftværker om skrottet NOx-afgift: Vi vil hellere have penge til varmepumper

Da NOx-afgiften blev øget fra 5 til 25 kroner pr. kilo i 2012, rasede både elværkerne, Dansk Fjernvarme og affaldsbranchen og kaldte det en urimelig afgift uden effekt for miljøet. De henviste bl.a. til, at NOx-forurening er grænseoverskridende.

Læs også: Regeringen fik sin vilje: Ny NOx-afgift vedtaget

Alligevel får regeringens nye lovforslag om at fjerne afgiften ikke de store smil frem hos organisationerne.

Læs også: Regeringen vil fjerne omstridt NOx-afgift

Dansk Affaldsforening, som organiserer forbrændingsanlæggene fastslår, at anlægge lever udmærket med de afgifter, der nu er:

»Vores medlemmer har jo allerede investeret en del i NOx.-rensningsanlæg – blandt andet af hensyn til afgiften – og jeg har da en klar forventning om, at værkerne vil blive ved med at køre med anlæggene som ansvarlige virksomheder,« siger adm. direktør Jacob H. Simonsen i Dansk Affaldsforening.

Dansk Fjernvarme advarede om, at varmeregningerne kunne stige 1.000 kr. om året, da NOx-afgiften blev forhøjet i 2012. Alligevel jubler foreningen ikke over afskaffelsen.

Læs også: Ny afgift rammer fjernvarmekunder dyrt

Ifølge adm. direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme vil afskaffelse af afgiften i dag ’kun’ give en gennemsnits-husstand et prisfald på 150 kroner. Den store difference mellem de to tal forklarer han med, at de 1000 kroner var et maksimum:

»Afskaffelsen af NOx-afgiften er først og fremmeste et tilskud til den konkurrenceudsatte industri, men det er selvfølgelig positivt, at man øger fjernvarmens konkurrenceevne overfor individuelle løsninger en smule,« siger han.

Pengene bedre brugt andetsteds

Kim Mortensen havde langt hellere set, at staten brugte pengene fra NOx-afgiften – som man jo åbenbart kan undvære - til at sikre den grønne omstilling ved for eksempel at sikre bedre vilkår for de store varmepumper i fjernvarmesystemerne:

Læs også: Finanslov: Regeringen trækker alle bevillinger til store varmepumper

»Mange mindre, decentrale kraftvarmeværker står over for store udfordringer, når et særligt tilskud forsvinder ved udgangen af 2018. Vi mener, at regeringen må dykke dybere i afgifts-værktøjskassen for at finde løsningerne på dette problem,« siger han.

Ifølge lovforslaget fra regeringen vil afskaffelse af NOx-afgiften koste statskassen 480 mio. kroner årligt fra 2017 og medføre en lempelse for erhvervslivet på 460 mio. kroner.

Husholdningerne skønnes samlet set at skulle betale 380 mio. kroner mindre om året for tidligere afgiftsbelagte produkter.

Stabilitet vigtigere end afgift

Hos elselskaberne brancheforening, Dansk Energi, ligger adm. direktør Lars Aagaard nogenlunde på samme linje som Dansk Fjernvarme. Han kalder afskaffelsen ’fin’ – men så heller ikke mere:

»Fjernelse af NOx-afgiften giver en lille smule billigere el for forbrugerne og billigere varme til varmeforbrugerne samt potentielt en smule mere el-eksport. Men da vores medlemmer allerede har foretaget investeringerne, så er kapitalbindingen jo sket – så de får ikke en krone-til-krone lettelse ud af det,« siger han.

Læs også: Energiafgifter koster jobs - hjælper de miljøet?

Lars Aagaard tilføjer, at energisektoren er i gang med en langsigtet omstilling væk fra fossile brændsler. Derfor havde han foretrukket, at regeringen ville brugee penge op at bevare de initiativer, der fremmer denne omstilling, f.eks. en demonstrationspuljen til de store varmepumper i fjernvarmesystemet.

»Forløbet omkring NOx-afgiften viser, at man ikke skal vedtage så store og kapitalkrævende indgreb med et smalt flertal, fordi man så risikerer, at de bliver lavet om efter få år. Vi ønsker os i stedet stabilitet og klarhed over strategien på NOx-området,« siger han.

DI begejstret for forslaget

Energisektorens lunkne holdning genfinder man bestemt ikke hos interesseorganisationen Dansk Industri.

DI har hele tiden været meget imod den kraftige forhøjelse af NOx-afgiften og er derfor glad for forslaget om at skrotte afgiften:

Læs også: DI: Nox-afgift lig er med mere olie og kul

»Afgiften rammer ganske få, tunge energi virksomheder hårdt. Virksomheder, som i forvejen er i gang med at reducere deres NOx-udledning via BAT-krav i miljøgodkendelser«, siger miljøpolitisk chef Karen Klitgaard med henvisning til EU-regler om at benytte den bedste teknologi på markedet.

Hun tilføjer, at nogle virksomheder bruger meget procesenergi og derfor bliver uforholdsmæssigt hårdt ramt.

Med et tårnhøjt energiforbrug til cementfremstilling er Aalborg Portland én af de virksomheder, der virkelig får gavn af at afgiften forsvinder. Finansdirektør Henning Bæk har aldrig betragtet NOx-afgiften som en miljøafgift, idet NOx-udledningen allerede er reguleret af BAT-reglerne:

»Vi investerede allerede i 2009 omkring 30 mio. kroner i nyt produktionsanlæg, der reducerede vores NOx udledning betragteligt. Men den høje NOx-afgift belaster os alligevel med cirka 14 mio. om året,« siger han.

Læs også: NOx-afgift kan sende dansk cementproduktion til udlandet

Lovforslaget om at fjerne NOx-afgiften er netop sendt i høring frem til 2. november.

Læs også: Lovgivning i blinde: Ingen kender effekten af en afgift på NOx

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

»Mange mindre, decentrale kraftvarmeværker står over for store udfordringer, når et særligt tilskud forsvinder ved udgangen af 2018. Vi mener, at regeringen må dykke dybere i afgifts-værktøjskassen for at finde løsningerne på dette problem,« siger han. Det kan vel næppe komme som en overraskelse, da de burde have taget højde for det. Derfor undrer det mig at det skulle være en udfordring.

 • 2
 • 3

Er grundtilskuddet til installeret strømydelse på decentrale kraftvarmeværker ikke noget fra Svend Augens tid? De kompenseres for lave strømpriser med statstilskud, fordi myndighederne ønskede en stabil strømforsyning over hele landet. Den falder så bort i 2018/2019. Kollapsede strømspiser kom med overudbuddet af vindmøllestrøm, hvorved grundtilskuddet er blevet til store beløb, som Energinet udbetaler.

Bortfaldet må føre til lukning af nogle gasturbiner, ligesom Grenå Kraftvarneværk bliver revet ned og erstattet af fliskedler ved levetidsforlængelsen i 2019 (der ryger en 17,5 mW generator), og jeg hørte i radioen, at Affald Plus i Næstved vil lukke Næstved forbrændingsanlæg (13 mW) og satse på sorteringsstationer og affald som en materialeråstofkilde, ikke kun energikilde, når forbrændingsanstalten fra 1982 skal levetidsforlænges ved udgangen af dette årti.

 • 0
 • 0

fordi myndighederne ønskede en stabil strømforsyning over hele landet.

Problemet for den danske el-forsyning er netop at vi har en alt alt for 'stabil' kraftværksforsyning. Ind til for 2 år siden havde landet over 50 % kraftværkskapacitet af behovet og i vid udstrækning kørte alle for fuld hammer, i hvert fald i vinterhalvåret når de skulle yde fjernvarme, og hvis ikke der var brug for strømmen så omstilles værkerne og laver alle brændsler til fjernvarme, og lige så snart der var bare den mindste brug for strøm omstilles produktion så der ydes strøm.

Med udløb af det herrens år 2013 havde landet en kraftværkskapacitet på hele 8 Gw og langt mere end behovet se http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/... I 2012 var kraftværkskapaciteten 10 Gw.

Der er med sikkerhed ingen brug for de decentrale værker overhovedet, der er mere end rigelig kapacitet.

 • 0
 • 1

»Mange mindre, decentrale kraftvarmeværker står over for store udfordringer, når et særligt tilskud forsvinder ved udgangen af 2018. Vi mener, at regeringen må dykke dybere i afgifts-værktøjskassen for at finde løsningerne på dette problem,« siger han. Det kan vel næppe komme som en overraskelse, da de burde have taget højde for det. Derfor undrer det mig at det skulle være en udfordring.

Svend. Det har de vidst hele tiden. Og har gentagne gange bedt om at få klarhed over hvad de så må bruge istedet. Som det ser ud I dag kan de stort set kun fortsætte med at fyre I naturgaskedlerne, supplere med solvarme, elkedelmog varmepumpe. Ikke andet. At forsyne et fjernvarmenet kun med varme fra en naturgasfyret kedel er ikke holdbart. Som bekendt er store varmepumper ikke attraktive på grund af den nuværende sammensætning af afgifter etc. Igen; SKAB KLARHED PÅ DEN LANGE BANE. Istedet for symbolpolitik frem og tilbage. Det er dræbende.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten