Kraftværker erstatter dansk halm med canadiske træpiller

I stedet for at afbrænde dansk halm i kraftværkerne, har Dong Energy besluttet at erstatte halmen med importerede træpiller fra Canada og Østeuropa. Den beslutning vækker borgerlig vrede.

I dag fyrer Dong med halm og kul af i kraftværkerne. Frygten er, at hele halmbranchen vil forsvinde fra Danmark, når Dong om to år aftager 25 procent mindre halm end i dag.

Derfor vil Dansk Folkepartis medlem af Europa-parlamentet, Morten Messerschmidt, ifølge Berlingske Business, have både energi- og finansministeren til at lægge pres på Dongs ledelse for at få ændret på beslutningen.

Venstres medlem af Folketingets miljøudvalg, godsejer Britta Schall Holberg, bakker ham op.

Træpillerne er valgt, fordi de i modsætning til halm helt kan erstatte kul. Men teknisk er det ikke muligt at kombinere afbrænding af træpiller og halm. Til gengæld vil Dong anvende halm til produktion af bioethanol, siger virksomhedens vicedirektør, Thomas Dalsgaard til Business:

»Valget af en øget mængde biomasse i form af træpiller på et eller to af vores værker giver os med ét slag mulighed for at bidrage markant til Danmarks klimaambitioner. Det er ikke, fordi vi ikke ønsker en halmindustri i Danmark. Vi vil gerne bruge halm også fremover, ikke mindst i produktionen af bioethanol.«

»Grotesk at vi skal importere biomasse«

Morten Messerschmidt frygter imidlertid, at Dongs beslutning vil få hele halmbranchen til at forsvinde fra Danmark:

»Det er fuldstændigt uacceptabelt, at en statsejet virksomhed tænker så kortsigtet. Det er helt grotesk, at vi nu skal til at importere biomasse, når vi har store ressourcer af halm på de danske markeder. Halm, der kunne skabe indtjening og arbejdspladser i yderområderne, men som nu har udsigt til at rådne op,« siger Morten Messerschmidt, der mener, at Dong burde fortsætte med kul- og halmafbrændingen i yderligere fem-seks år, til teknikken til at lave bioethanol af halm er veludviklet.

Dong forsvarer sig med, at det skaber arbejdspladser at ombygge værker til brug af træpiller.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis vi skal være CO2 neutrale, så er biomasseimport en nødvendighed, hvis ikke vi vil anvende kernekraft i Danmark. Den indenlandske biomasse kan maksimalt dække 20% af energiforsyningen i Danmark, vind 9% og solenergi 1%, så de sidste 70% mangler.

 • 0
 • 0

Uden at være ekspert eller noget, så tænker jeg om det kunne lade sig gøre at konvertere halmen til noget svarende til træpillerne.

Altså - kunne man lave en simpel og økonomisk process hvor halmen bliver tilvirket så de evt kan indgå i en blanding med træpiller?

Måske er der også restaffald fra produktion af bioethanol der kan indgå i produktet?

 • 0
 • 0

Uden at være ekspert eller noget, så tænker jeg om det kunne lade sig gøre at konvertere halmen til noget svarende til træpillerne.

Altså - kunne man lave en simpel og økonomisk process hvor halmen bliver tilvirket så de evt kan indgå i en blanding med træpiller?

Måske er der også restaffald fra produktion af bioethanol der kan indgå i produktet?

Brændselsværdien for halm er meget lavere. Halm er også kemisk set meget aggressivt: Fyrer man med halm er korrosionen voldsom, derfor vælger man oftest at blande halm med kul til fyring i kraftværker.

 • 0
 • 0

Det er efterhånden blevet klart, at CO2-neutraliteten ikke bør tilkendes al fyring med biomasse på forhånd. Sådanne blankochecks er farlige, når de er beregnet på at der i årtier fremover skaffes dækning for den CO2-gæld, der skabes ved afbrænding af træ. Hvem vil da garantere for trævæksten i resten af indeværende århundrede? IPCCs forskere (+ den internaitonale sammenslutning af skovforskerorganisationer IUFRO) peger på, at der er stor risiko for at skovenes CO2-balance tipper ved temperaturer, der ligger mere end 2,5 grader over det førindustrielle niveau. Regeringen i Massachussetts er ved at revidere sin tilskudspolitik ift træ efter at være blevet klogere, som de selv sagde (i juli måned). Jf. rapport om Biomasse fra Manomet Center for Conservation Science. Derfor er bevislasten ovre hos store projekter som DONGs. A-kraften løser ikke problemet al den stund der sjældent køres med kraftVARME - eller hur?

 • 0
 • 0

Hvis vi skal være CO2 neutrale, så er biomasseimport en nødvendighed, hvis ikke vi vil anvende kernekraft i Danmark. Den indenlandske biomasse kan maksimalt dække 20% af energiforsyningen i Danmark, vind 9% og solenergi 1%, så de sidste 70% mangler.

Ifølge Jesper Ørsteds overbevisning.

 • 0
 • 0

A-kraften løser ikke problemet al den stund der sjældent køres med kraftVARME - eller hur?

1) Halm er nemmere at bruge til varme end til el. 2) KK laver dybest set varme, så et kk værk kan sagtens lave varme, hvis det er det som ønskes.

Vh Troels

 • 0
 • 0

I stedet for at afbrænde dansk halm i kraftværkerne, har Dong Energy besluttet at erstatte halmen med importerede træpiller fra Canada og Østeuropa.

CO2-neutraliteten er i forvejen ikke 100% ved halmfyring, eftersom at halmen jo håndteres maskinelt lige fra høst, presning til bigballer, læsning, transport til kraftvarmeværket, snitning og hvad dertil hører, inden indfyringen i ovnen. Dette energiforbrug burde egentlig fratrækkes halmens brændværdi og "CO2-neutralitet" - og her bliver regnskabet måske ligefrem negativt ?. Det minder mig lidt om, da den stedlige kommunale forvaltning for nogle år siden tilbød private, at de efter jul kunne komme hen til genbrugspladsen - ca 5 km udenfor byen - med deres juletræer og få dem snittet til flis, som de kunne få med hjem til haven eller donere fliset til kommunens kompostdynge. Med det resultat, at der holdt lange køer af biler i tomgang (fordi folk frøs), nogle af dem med trailer efter, med 1 stk. lettere brugt juletræ på. Kommunens folk på genbrugspladsen kunne sagtens se, at det dér var der ikke meget miljø eller CO2-neutralitet i, så seancen er ikke siden blevet gentaget. Men de "kloge" folk i forvaltningen havde helt sikkert ment, at de gjorde miljøet en stor tjeneste... Så man kunne i den forbindelse spørge sig selv om, de træpiller, der bliver sejlet hertil fra Canada, eller kørt hertil på lastbil fra Østeuropa så mon i den henseende kan siges at være "CO2-neutrale" ?. Eller mener politikere at transport, håndtering og forarbejdning af biomasse ikke "koster noget" CO2-mæssigt ? Og forårsager fældningen af træerne som nævnt en CO2-gæld, sådan at det politisk vedtagne "0% CO2-bidrag" ved anvendelsen af biomasse i realiteten alt ialt bidrager negativt til CO2-balancen ?. Det kunne være ønskeligt med en undersøgelse af, om tingene derude i virkeligheden med hensyn til "CO2-neutralitet" virkelig fungerer sådan som politkerne forestiller sig. Noget kunne tyde på det modsatte - måske endda af indlysende årsager...

 • 0
 • 0

I stedet for at afbrænde dansk halm i kraftværkerne, har Dong Energy besluttet at erstatte halmen med importerede træpiller fra Canada og Østeuropa.

CO2-neutraliteten er i forvejen ikke 100% ved halmfyring, eftersom at halmen jo håndteres maskinelt lige fra høst, presning til bigballer, læsning, transport til kraftvarmeværket, snitning og hvad dertil hører, inden indfyringen i ovnen. Dette energiforbrug burde egentlig fratrækkes halmens brændværdi og "CO2-neutralitet" - og her bliver regnskabet måske ligefrem negativt ?. Det minder mig lidt om, da den stedlige kommunale forvaltning for nogle år siden tilbød private, at de efter jul kunne komme hen til genbrugspladsen - ca 5 km udenfor byen - med deres juletræer og få dem snittet til flis, som de kunne få med hjem til haven - eller donere fliset til kommunens kompostdynge. Og det var med det resultat, at der holdt lange køer af biler i tomgang (fordi folk frøs), nogle af dem med trailer efter, alle medbringende 1 stk. lettere brugt juletræ. Kommunens folk på genbrugspladsen kunne sagtens se, at det dér var der ikke meget miljø eller CO2-neutralitet i, så seancen er ikke siden blevet gentaget. Men de "kloge" folk i forvaltningen havde helt sikkert ment, at de gjorde miljøet en STOR tjeneste... Så man kunne i den forbindelse spørge sig selv om nu de træpiller, der således skal sejles hertil fra Canada, eller som bliver kørt hertil på lastbil fra Østeuropa så mon i den henseende overhovedet kan siges at være "CO2-neutrale" ?. Eller mener politikere at transport, håndtering og forarbejdning af biomasse med diverse maskineri ikke "koster noget" energi- og CO2-mæssigt ? Og forårsager fældningen af træerne som nævnt ovenfor en CO2-gæld, sådan at det politisk vedtagne "0% CO2-bidrag" ved anvendelsen af biomasse alt ialt i realiteten måske ligefrem bidrager negativt til CO2-balancen ?. Det kunne være ønskeligt med en undersøgelse af, om tingene derude i virkeligheden med hensyn til "CO2-neutralitet" virkelig fungerer sådan som politkerne forestiller sig, når det gælder biomasse. Noget kunne tyde på det modsatte - måske endda af indlysende årsager. Men når det endelig skal være, så lad hellere kraftvarmeværkerne om at fyre med biomasse, så røgen kan blive renset så godt som det nu er muligt, for f.eks. kan halmfyrene rundt omkring på gårdene i den grad udsende nogle giftige dunster og sorte røgskyer, som beboerne i nærliggende landsbyer kan få lov til at "fornøje" sig med - eventuelt sammen med deres egen "CO2-neutrale" og "miljøvenlige" brænderøg...

 • 0
 • 0

Prisværdigt initiativ fra DONGS side, men da skibstransport bruger Heavy Fuel, er de den største bidragsyder til Co2, og da Canada endnu ikke er landfast med Europa skal skidtet transporteres hertil med skib

Dette bevirker at der garanteret kommer til at gå ca. 51 år førend afbrændingen på kraftværket bliver Co2 neutralt, og så er det lidt ligegyldigt at diskutere om Halm er OK. Hvis det ikke er halm, eller andet som er produceret lokalt skal det ikke afbrændes fordi det aldrig i en levetid kommer til at blive Co2 neutralt.

En engelsk forsker lavede til klima topmødet en beregning på el-biler produceret i Kina/Indien og fragtet til Europa skulle køre i ca. 50 år førend bilen var Co2 neutral, alene fordi der skulle benyttes skibdtransport.

mvh Lars

 • 0
 • 0

[quote] Hvis vi skal være CO2 neutrale, så er biomasseimport en nødvendighed, hvis ikke vi vil anvende kernekraft i Danmark. Den indenlandske biomasse kan maksimalt dække 20% af energiforsyningen i Danmark, vind 9% og solenergi 1%, så de sidste 70% mangler.

Ifølge Jesper Ørsteds overbevisning. [/quote] Har intet med min overbevisning at gøre, det kan du læse i Energistyrelsens Redegørelse om Forsyningssikkerhed 2010:

http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhed...

 • 0
 • 0

Jeg var til en rundvisning på et kraftværk, da det endnu ikke hed DONG energy, der spurgte jeg ind til om hvordan man kunne kalde halm afbrænding for Co2 neutral, da man bruger store mængder diesel til lastbilerne for at fragte halmen ind til Avedøre værket og svaret var uden han tænkte over, "Det er ikke vores regnskab" det han mente var, at hvis det ikke kommer op af skorstenen på kraftværket skal det ikke regnes med!

Jeg mener at hvis man skal se på Co2 neutralitet, skal man starte med at se hvormeget Co2 bonden lukker ud for "fremstille" halmen og bearbejde halmen, derefter hvormeget Co2 transportfirmaet lukker ud under transporten for til sidst også se på hvormeget Co2 som halmen frembringer i sig selv under afbrænding.

Det kunne være at når alt kommer til alt, at der en bio masse der er mere Co2 neutral, når man tager hele regnstykket med.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten