Kræftfremkaldende og skadeligt for fostre: Regeringen kæmper for at beholde omstridt pesticid
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Kræftfremkaldende og skadeligt for fostre: Regeringen kæmper for at beholde omstridt pesticid

Illustration: Niels Elgaard Larsen / Wikimedia Commons

Den danske regering modsætter sig et forbud i hele EU mod et pesticid, som af eksperterne i fødevaresikkerhedsorganet Efsa er stemplet som muligvis kræftfremkaldende og skadeligt for fostre. Dertil kommer, at det er giftigt for vandlevende organismer.

Stoffet flupyrsulfuron-methyl, der blandt andet benyttes til at bekæmpe græsarten agerrævehale i marker med vinterbyg herhjemme, er i forvejen godkendt i EU, men godkendelsen skal fornys. Den fornyelse er EU-Kommissionen ikke indstillet på at give, efter at Efsas videnskabelige paneler hejste advarselsflagene allerede i 2014.

Læs også: Leder: Nej, vi skal ikke belønne uansvarlig brug af sprøjtegifte

Regeringen mener imidlertid, at Danmark kan styre brugen af flupyrsulfuron-methyl, så det hverken skader mennesker eller miljø.

Regeringen: Vi kan anvende det sikkert i Danmark

I et notat til Folketingets Europaudvalg fremhæver Miljø- og Fødevareministeriet således, at pesticidet blot er mistænkt for at være kræftfremkaldene og skade fostre, og at det er placeret i den laveste risikokategori.

'Det er vigtigt at bemærke, at EFSA konkluderer, at der er vist sikker anvendelse af stoffet i forhold til sundheden for sprøjteførere, arbejdstagere, forbipasserende og lokale beboere ved de ansøgte anvendelser,' skriver ministeriet i stedet om regeringens holdning.

EU-Kommissionen vil mærke flupyrsulfuron-methyl som 'meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer'.

Stoffet udvaskes bl.a. med markernes drænvand, når der er sprøjtet. Desuden viser undersøgelser, at nedbrydningsprodukter kan havne i grundvandet i koncentrationer over grænseværdien, men det er ikke tilfældet i de koncentrationer, som vi pesticidet er godkendt i herhjemme, viser målinger fra danske forsøgsmarker.

Læs også: Politikere tillader 7,5 gange flere kemi-rester i grundvandet

Miljø- og Fødevareministeriet henviser i notatet til, Miljøstyrelsen vurderer, at 'der kan vises sikker anvendelse, hvis der fastsættes risikobegrænsende foranstaltninger (f.eks. bufferzoner)'.

'På baggrund af ovenstående vurderer regeringen, at der vil kunne vises sikker anvendelse både for så vidt angår menneskers sundhed og grundvand og miljø.'

Læs også: Sprækker og regnorme sender pesticider ned til grundvandet

110.000 hektar vinterbyg i fare

'Det er derfor regeringens holdning, at en forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet kan kombineres med, at der i godkendelsesforordningen skal stilles krav om en lavere dosering samt yderligere undersøgelser.'

I notatet gennemgår Miljø- og Fødevareministeriet, hvor store økonomiske konsekvenser det vil have for landbruget at undvære flupyrsulfuron-methyl. Det bliver brugt på 110.000 hektar med vinterbyg og på 3000 hektar med hundegræs til frø. Samlet løber tabet på at undvære ukrudtsmidlet til de to afgrøder i værste fald op i 89 millioner kroner, konkluderer ministeriet.

Ifølge regeringen viser den seneste rapport fra Efsa, at der er flere såkaldt 'essentielle' anvendelser af flupyrsulfuron-methyl i Danmark, hvor stoffet ikke kan undværes. Det er netop til at bekæmpe agerrævehale i hundegræs til frø og i vinterbyg. Dermed mener regeringen ikke, at der er grundlag for at forbyde stoffet.

I konklusionen til Efsas rapport er kun vinterbyg nævnt, og her står udelukkende, at der er ikke er kemiske alternativer.

Grønne organisationer protesterer

Andre strategier kunne være at øge sædskiftet, påpeger Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet Tænk i et fælles høringssvar.

'Regeringen argumenterer, at et forbud vil betyde en reduktion af vinterrapsarealet, og at det på længere sigt vil øge risikoen for herbicidresistens, da såvel sædskifte som herbicidvalg bliver mere ensidige. Det savner enhver faglig dokumentation. Der kan lige såvel argumenteres for det modsatte, idet et forbud vil sikre mere alsidige sædskifter da dette vil være den eneste måde at kontrollere agerrævehale på,' skriver organisationerne blandt andet.

Læs også: Resistent ukrudt tvinger Danmark til at slække på krav til pesticider

De undrer sig også over, at regeringen mener, at forslaget om et forbud mod flupyrsulfuron-methyl ikke vil påvirke beskyttelsesniveauet i Danmark.

'Forslaget vil påvirke beskyttelsesniveauet positivt, da et skadeligt stof trækkes tilbage. Og denne positive effekt vil regeringen forhindre ved at stemme imod tilbagetrækningen,' skriver organisationerne.

DN: Regeringen gengiver landbrugets argumenter

I telefonen er landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening noget mere direkte.

»Landbruget bestemmer i Danmark. Så gengiver regeringen alle landbrugets forkølede argumenter for, at de ikke kan undvære stoffet,« siger han.

SF's miljøordfører, Trine Torp, har stillet en række spørgsmål om flupyrsulfuron-methyl til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Det lykkedes ikke at få en kommentar fra hende, men partiets sekretariat oplyser, at SF modsætter sig regeringens forsøg på at stoppe EU-forbuddet.

Troværdigheden hos Miljø- og Fødevareministeriet og derunder Miljøstyrelsen, har så lav troværdighed efterhånden, med Esben Lunde Larsen i spidsen, at det ville højne troværdigheden ved at ansætte Donald Trump.

  • 49
  • 12

Vi skal ikke mere end en halv snes år tilbage, hvor DK var det mest miljøprogressive land i EU, jvfr. sagen om ftalater, som heldigvis blev forbudt efter megen møje og besvær.
Men det har den sorte regering fået ændret godt og grundigt på, og nu tilhører vi EU's bagerste halvdel.
Ja, hvad gør regeringen dog ikke for sponsorerne i landbruget.

Igen træder den nationale selvfedme frem. De andre er nogle idioter, der ikke kan finde ud af at tjekke giftstoffet, men det kan vi heldigvis i verdens lykkeligste land.
Utroværdigheden forstærkes af flg.: "Samlet løber tabet på at undvære ukrudtsmidlet til de to afgrøder i værste fald op i 89 millioner kroner, konkluderer ministeriet".
Hvordan kan dette opgøres så præcist? Var der plads til en vis faglig skepsis, så ville det dog være plads til i det mindste et cirka 90 mio kr.

  • 45
  • 9

I de gode gamle dage, hvor vi diskuterede eventuel dansk atomkraft (Jeg har lige læst et sted at vist amerikanerne har alvorlige problemer med at komme af med seriøse mængder affald fra deres værker) så blev der fremført et slogan: "Gå ind for atomkraft, og få sjove børn"! Nu er det nok nærmere dansk landbrugs mulige og uhæmmede forbrug af kemikalier, vi og vore børn skal være bange for? Som de nylige oplysninger om overforbrug af penicillin til smågrise, for at tjene lidt ekstra penge, i stedet for en lidt senere afvænning fra modermælk!

  • 34
  • 9