Kræftens Bekæmpelse: Ny risikovurdering af dieselos kalder på loveftersyn

Det bør smitte af på vores lovgivning, at den internationale kræftforskningsenhed IARC under WHO nu vurderer, at dieselos er kræftfremkaldende.

Det er meldingen fra Kræftens Bekæmpelse, efter at IARC har løftet dieselos op i den såkaldte kræftrisikogruppe 1, hvor også rygning og asbest befinder sig.

Læs også: WHO: Dieselos er lige så kræftfremkaldende som rygning og asbest

»Udmeldingen betyder, at en ekspertgruppe under Verdenssundhedsorganisationen slår fast, at der er sikkert bevis for, at dieseludstødning er kræftfremkaldende. For 25 år siden vurderede en tilsvarende ekspertgruppe, at dieseludstødning var 'sandsynligvis kræftfremkaldende', men når man også tager den videnskabelige litteratur siden da i betragtning, er der ikke mere tvivl om, at dieselos øger risikoen for lungekræft,« siger gruppeleder i Kræftens Bekæmpelse Ole Raaschou-Nielsen til ing.dk.

Han tilføjer dog, at der for den enkelte person er tale om en relativ svagt øget risiko sammenlignet med eksempelvis rygning, men at den nye viden alligevel bør give anledning til bekymring.

»Store dele af befolkningen udsættes for dieseludstødning, når vi færdes i områder med trafik, og derfor kan selv en beskeden forøgelse af kræftrisikoen medføre mange lungekræfttilfælde om året, når man ser på en hel befolkning. Derfor bør regeringer og myndigheder tage den nye udmelding fra WHO alvorligt i forbindelse med lovgivning og reguleringen på området,« uddyber Ole Raaschou-Nielsen.

IARC er i deres meddelelse om den nye risikovurdering inde på, at der de seneste år er gennemført en række bestemmelser om udledning af dieselos, ligesom der er indført ny avanceret teknologi på området, der alt sammen skal begrænse de farlige stoffer i dieselos.

»Det er umuligt at vurdere effekten af sådanne nye tiltag, fordi det tager årtier at udvikle lungekræft. Desuden vil der de næste mange år køre gamle dieselbiler på vejene. Så der er god grund til at gøre, hvad man kan for at begrænse befolkningens udsættelse for dieselos,« påpeger Ole Raaschou-Nielsen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er fint at Kræftens Bekæmpelse reagerer i denne sag, men hvorfor er der ikke kommet nogen som helst reaktion fra foreningen efter IARC / WHO sidste år kategoriserede radiofrekvent stråling, herunder mobilstråling, som muligt kræftfremkaldende? Kan det hænge sammen med, at Kræftens Bekæmpelse i samtlige af deres egne undersøgelser ikke har fundet en kræftrisiko ved mobilstråling?

Internationalt anerkendte eksperter kalder i øvrigt disse undersøgelser for "designede til ikke at finde en kræftrisko ved mobilstråling", se fx http://helbredssikker-telekommunikation.dk...

 • 0
 • 0

...må bl.a. indebære at stoppe motoren, når ens bil/varevogn/lastbil/taxa holder stille. Tomgang bruger brændstof unødigt, det slider på motoren, det er ulovligt, det er kræftfremkaldende... Jeg forstår simpelthen ikke den praksis?

 • 0
 • 0

Ja, der bør indføres skiltning, der gør opmærksom på, at trafik-midlers motoren ikke må stå i tomgang og svine vores livsvigtige indåndingsluft til med sundhedsskadelige kemikalier og skadelige ultrafine partikler! Overtrædelse bør give bøder.

-- Sundhedsskadelig dieselos -- Det er simpelt hen noget sundhedsskadeligt luftsvineri, når eksempelvis osende og larmende dieseltog står holdende, ofte i længere tid, ved eller i nærheden af de tog-perroner, hvor der står og går ventende passagerere!

-- Skilt med motor-tomgang forbudt -- Det er en næsten indgroet vaneadfærd, at lade bilmotoren stå i tomgang, dette hvis man f.eks. venter på en og man ikke forlader bilen i længere tid. Der bør opsættes skilte, der gør opmærksom på, at motorer ikke må stå og ose i tomgang!

Teksten på et skilt kunne være: "Motor-tomgang forbudt! Tænk på din indåndingluft!"

-- Lav informations-kampanger! For at bryde trafikanters dårlige vaneadfærd bør der laves kampagner, der informerer om trafikkens sundhedsskadelige luftforurening (ligesom det er gjort for tobaksrygningens vedkommende) og støjforurening.

Hilsen fra Louis Nielsen

 • 0
 • 0

Alle med dieselbiler skal i gabestok indtil de skrotter bilen. Hver 3. måned er en prøvedag hvor de kan få bilen afmeldt. Alle der arbejder med dieselmotorer i hverdagen er per dags dato fyret.

Alle ovenstående indlæg er jo bare inkonsekvente. Vi skal have noget ægte totalitarisme og ikke det der flæbende medfølende miljøfnidder fnadder.

Det er lige sådan noget her vi har brug for, for at kunne afbetale vores gæld. Mere gæld. Sådan.

 • 0
 • 0

......dieselmotorer der startes op, slides mere og forurener mere end en der kører i tomgang i et par minutter. eller ti

VW´s Lupo har et start stop system der er anvendeligt ved korte stop(stoplys) hvor motoren er varm

 • 0
 • 0

Var det ikke i gamle dage? Det gælder så vidt jeg ved ikke for moderne dieselmotorer. Måske nogen (rigtige, ikke selvbestaltede) eksperter kan svare.

Under alle omstændigheder er motoren vel varm, når man ankommer og stopper bilen. Og så tager de mere end et par minutter eller ti for den at køle ned...

 • 0
 • 0

Det er mig ubegribelig hvorfor der ikke kan/vil eller må monteres partikelfiltre på de gamle toge som der anvendes i den kollektive trafik idag.

jeg tænker specielt på de gamle regional tog og selvfølgelig også IC3 og IC 4( er vel afskrevet?)

Hertil kommer at der til tog drift anvendes speciel forurenende diesel !

 • 0
 • 0

Ja, det er noget ubetænksomt sundhedsskadeligt svineri af luftmiljøet med DSB’s luftforurenende og støjende dieseltog!

En løsningsmulighed indtil der indsættes el-tog: Diesel-togene skal have motorerne stoppet, hvis de i længere tid skal holde stille ved stations-perroner.

-- Er DSB miljø og energibevidste? Og, så reklamerer DSB med at være miljø og energibevidste. Hvordan skal det forstås? Nej, nævn ikke noget med CO2 og, hvordan klimaet muligvis kan ændre sig i løbet af de næste 50 til 100 år! Fokusér på menneskers sundhed i det aktuelle nærmiljø!

Hilsen fra Louis Nielsen

 • 0
 • 0

Er det ikke en inkonsekvent betragtning at eltog er mindre miljøskadelige, end Dieseltog al den stund at kul/gaskraft fremstillet el er nødvendigt for at disse kan overholde køreplaner ........køreplaner der forøvrigt nærmest må betragtes som hensigtserklæringer :o)

Og opmærksomheden afledes fra at der et transmissions tab både i ledninger og elmotorer med større CO2 og patikkel udledning som følge( det er jo ikke al el der fremstilles på de danske elværker med en effektif filtrering. Tyskerne vil fremover bruge brunkul!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten