Kræftens Bekæmpelse: Mobiltelefoner er frikendt

Myter om mobiltelefonernes kræftfremkaldende stråling har huseret siden telefonerne blev lanceret i 1980erne, men nu mener Kræftens Bekæmpelse at kunne aflive myten én gang for alle.

Organisationen står bag en undersøgelse, der har fulgt en kontrolgruppe bestående af de 420.000 danskere, der anskaffede sig en mobiltelefon i 1980erne. Blandt disse mennesker har forskerne fundet 11.000 kræfttilfælde, men de kan ikke se nogen sammenhæng mellem sygdomstilfældene og brugen af mobiltelefoner.

 • Konklusionen er klar. Brug af mobiltelefoner øger ikke risikoen for kræft i hjernen. Undersøgelsen beviser, at forekomsten af hjernekræft er komplet ens i de to kontrolgrupper, som vi har fulgt, siger forskningschef i Kræftens Bekæmpelse, Jørgen H. Olsen til Jyllands-Posten.

Ifølge organisationen selv, er undersøgelsen den største af sin slags og netop den store kontrolgruppe gør, ifølge Olesen konklusionen meget sikker.

 • Styrken i denne undersøgelse består blandt andet i, at vi har fulgt kontrolgrupperne løbende. Tidligere internationale undersøgelser er ofte blevet foretaget med bagudskuende interviewundersøgelser, hvilket er en fejlkilde i sig selv, da respondenternes hukommelse kan påvirke resultaterne. Endnu en styrke består i, at vi har undersøgt påvirkningen i et meget langt perspektiv, og undersøgelsen er så grundig, at vi nu tør sige, at sandsynligheden for at få kræft på grund af mobiltelefoni er meget tæt på nul, siger Jørgen H. Olesen til Jyllands-Posten.

På trods af den meget klare konklusion, der i øvrigt bakkes op af en lignende rapport fra Kræftens Bekæmpelse i 2006, vil foreningen fortsætte forskningsarbejdet. Målet er nu at fjerne de sidste forbehold i konklusionen. Det drejer sig blandt andet om mobilstrålingens påvirkning af børn.

Forskningsrapporten er netop offentliggjort ved British Medical Journal.

Læs hele historien i Morgenavisen Jyllands-Posten, Indland, Side 10

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu er den gamle cohorte igen trukket op af mølposen. Den var manipuleret med frasorteringer.Den angik gammeldags teknik og et yderst sparsomt mobil forbrug, der slet ikke kan sammenlignes med nutidens trådløse vaner de trådløse samfund, hvor trådløse bredbåndsteknikker er aktive overalt døgnet rundt. Men der skal igen og igen meldes ud om, at trådløse påvirkninger ikke er kræftfremkaldende. Jeg fatter ikke, at Jørgen H. Olsen kan holde sig selv ud som forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse.

 • 0
 • 0

Hvordan kan Ingeniøren så fuldstændig kritikløst være talerør for det spin og de helt utroværdige undersøgelser, der kommer fra Kræftens Bekæmpelse?

Kræftens Bekæmpelses undersøgelser og udtalelser er dokumenterbart dybt utroværdige, se dokumentation her: http://helbredssikker-telekommunikation.dk...

Den "nye" undersøgelsen bygger på forældede og ubrugelige data - og genbruger centrale dele af et stærkt udskældt forskningsdesign fra Kræftens Bekæmpelse, som udenlandske topforskere kalder ubrugeligt og manipulation. Den nye undersøgelse bygger således på data fra et ældre "kohortestudie" fra Kræftens Bekæmpelse. I artiklen, nævnt ovenfor, "Mobilspin fra Kræftens Bekæmpelse", redegøres der for kritikken af Kohortestudiet.

En NGO i England skriver følgende om den "nye" undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse: "This study has enough flaws and has been presented misleadingly enough that it should not have been published. It should have failed peer-review." http://www.powerwatch.org.uk/news/20111020...

I øvrigt: Anders Ahlbom har skrevet British Medical Journal editorial vedr. undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse. Ahlbom blev fornyligt smidt ud af WHO's mobilkræft ekspertpanel, da en svensk journalist afslørede ham som lobbyist for teleindustrien. http://www.microwavenews.com/Ahlbom.html

 • 0
 • 0

Denne "nye" undersøgelse er fyldt med problemer der undervurderer kræftrisikoen fra mobiler.

Forskerne ved intet om hvor meget folk i undersøgelsen brugte mobilen eller hvor meget stråling de blev udsat for, fordi de indhentede ikke oplysninger om taletid. Det eneste de ved er at der blev oprettet et abonnement hos et mobilselskab. For at blive betragtet som "almindelig" mobilbruger skulle man foretage mindst 1 opkald om ugen så undersøgelsens eksponerede gruppe inkluderede en masse personer der stort set aldrig brugte mobilen og det vil fordreje resultatet mod nul-risiko. Så når forskerne i denne nye undersøgelse konkluderer at mobilbrug ikke øger risikoen for hjernekræft, så er det på baggrund af hvordan folk brugte mobiler i 1987-97 hvilket har meget lidt til fælles med folks mobilvaner i dag. Dengang i 90'erne var taletid meget dyrt og mobilerne kostede også kassen hvilket afholdt de fleste fra bare at snakke løs. Og dette bringer mig så til frasorteringen af firma-abonnementerne: i 90'erne var det primært chefer og sælgere der brugte firma-mobiler og de har været de flittigste snakkere i forhold til privatpersoner - men idet forskerne frasorterede dem fra den eksponerede gruppe så (hold fast) kom de automatisk over i kontrol gruppen sammen med resten af befolkningen. Det vil sige at forskerne hos Kræftens Bekæmpelse reelt har sammenlignet privatpersoners spæde mobilbrug med de storsnakkende firma-mobil brugere der blev blandet sammen med dem uden mobiler.

Men, der er endnu et og meget større problem: undersøgelsen går helt frem til 2007, men kun for kontrolgruppens vedkommende, hvilket betyder at de eksponerede i undersøgelsen er fra 1987-95, men alle i kontrolgruppen, altså resten af befolkningen kunne efter 1996 sagtens oprette et mobilabonnement og snakke øret af uden at blive talt med som mobilbrugere i undersøgelsen.

Jeg behøver vist ikke at stave ud at alt dette vil give en seriøs skævvridning af kræftrisikoen mod nul. Faktisk er der kommet så mange reelle mobilbrugere over i kontrolgruppen, som burde være ubestrålede, at undersøgelsen er tippet over og viser en "beskyttende" effekt på hjernekræft fra mobilsnak. Det giver ikke megen mening når forskerne hos Kræftens Bekæmpelse insisterer på at mobilbrug ikke har nogen som helst effekt ifm. kræft.

Kort sagt så er denne undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse det værste videnskabelige makværk der længe er set.

Men tag ikke mit ord for det, læs den selv: http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387.f...

Mere kritik af undersøgelsen her: http://electromagnetichealth.org/electroma...

 • 0
 • 0

Nu er den gamle cohorte igen trukket op af mølposen. Den var manipuleret med frasorteringer.Den angik gammeldags teknik og et yderst sparsomt mobil forbrug, der slet ikke kan sammenlignes med nutidens trådløse vaner de trådløse samfund, hvor trådløse bredbåndsteknikker er aktive overalt døgnet rundt. Men der skal igen og igen meldes ud om, at trådløse påvirkninger ikke er kræftfremkaldende. Jeg fatter ikke, at Jørgen H. Olsen kan holde sig selv ud som forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse.

Eftersom undersøgelsen rækker tilbage fra 1980'erne kan det vel ikke undre, at den omfatter gammeldags teknik? Der var jo ikke andre muligheder dengang. Desuden var det de teknologiske frontløbere, der anskaffede sig mobiltelefoner i 1980'erne, så mon ikke de har holdt sig i front og efterhånden skiftet til mere moderne teknologi, efterhånden som den dukkede op?

Manipulation med frasorteringer er en ret grov anklage - kan du være mere specifik eller angive kilder?

 • 0
 • 0

...hvordan de mange seriøse studier, der har vist sammenhæng mellem mobiltelefoni og øget risiko for kræft, lige pludseligt skal degraderes til "myter".

Det viser klart hvilken vinkel artikelforfatteren kommer fra, når hele historien indledes med: "Myter om mobiltelefonernes kræftfremkaldende stråling har huseret siden telefonerne blev lanceret i 1980erne..."

 • 0
 • 0

@ Per Michael Jensen

Forskerne fra Kræftens Bekæmpelse skriver: "A limitation of the study is potential misclassification of exposure."

Pointen er, at der ikke er tale om en potentiel, men en faktuel begrænsning i undersøgelse. Forskningsdesignet er på mange punkter så forskruet, at undersøgelsen aldrig burde have været publiceret. Det mærkelige er, at Kræftens Bekæmpelse bliver ved med at koge suppe på et forskningsdesign af en så eklatant pseudovidenskabelig karakter, som det er tilfældet med Kohortestudiet.

Undersøgelsen er i dag blevet kommenteret af den internationalt anerkendte forsker George Carlo på denne måde:

"From an epidemiological perspective, those flaws, which are misclassification of both the dependent and independent variables, will cause bias toward the null, or construct a false-finding of 'no-effect'. Because of those flaws, the study is meaningless from a scientific perspective but actually dangerous from a public safety perspective. I is a self-fulfilling prophecy of no-effect by virtue of the study design itself. That cooked finding will mislead consumers into a false-sense of security."

Dr. George L. Carlo The Science and Public Policy Institute Institute for Healthful Adaptation Washington, D.C. 571-276-4000

 • 0
 • 0

Tag et forsøgsdyr og anbring samme i en MR skanner. Bestrål eller anbringe en mobil antenne sender op til hovedet af samme kræ, og prøv studere hvad samme MR skanner da viser? En kobber antenne er vel ikke magnetisk?

Eller kan en sådan hjerne ikke aflæses?

Nå på den anden side hvad gør en MR skanner ved mobiltelefon udsendelserne

 • 0
 • 0

De som er virkeligt inkarnerede mobilbrugere, det med ubegrænset samtaletid indenfor kr. 400-500 om måneden.

En sådan gruppe skal både Kræftens bekæmpelse og andre mobil modstandere måske også se bort fra. _____ Hvis mængden af samme telefoni ingen betydning har, er der da virkeligt noget være nervøs for? Og hvis nogen skriver denne eller nogen mængde er uden betydning. Når spøg tilside, anti mobiler og antirygere har da det tilfælles, at være "Imod Noget".

 • 0
 • 0

@Thomas Grønborg

Bente-ingrid Bruun's påstand:

Den var manipuleret med frasorteringer.

 • som du forsøger at forsvare, holder ikke en meter! Forskerne har redegjort for forholdet og hvorfor de har valgt som de gjorde, under afsnittet "Strengths and limitations of the study".

At kalde det "manipulation" er rendyrket bagvaskelse i min opfattelse.

Man kan - og skal - diskutere konsekvenserne af de valg forskerne nødvendigvis må tage i en folkeundersøgelse. Men det skal være på et sagligt grundlag.

Følgende udtalelser er IKKE starten på en god saglig diskussion:

Nu er den gamle cohorte igen trukket op af mølposen. Den var manipuleret med frasorteringer

Jeg fatter ikke, at Jørgen H. Olsen kan holde sig selv ud som forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse.

Forskningsdesignet er på mange punkter så forskruet, at undersøgelsen aldrig burde have været publiceret.

... et forskningsdesign af en så eklatant pseudovidenskabelig karakter, ...

Især når man ikke selv dokumenterer påstanden, men kun kolporterer andres meninger!

P.S. Er "... den internationalt anerkendte forsker George Carlo ..." ikke denne George Carlo: http://www.sourcewatch.org/index.php?title...

 • 0
 • 0

@Per Michael Jensen,

Korrekt at forskerne har redegjort for deres nogle af deres valg i diskussionsafsnittet, men undersøgelsen med dens frasorteringer af erhvervsbrugere, taletidskunder osv., der så ender i kontrolgruppen, understøtter bare ikke de konklusioner de drager på baggrund af den. Det er ikke videnskabeligt forsvarligt at påstå at der ikke er nogen cancer risiko fra mobiltelefoner med de undersøgelsesmetoder de har brugt.

Mht. sourcewatch linket så er navnet det samme men jeg genkender ikke så mange af påstandene. Det er korrekt at Carlo blev sat i spidsen for WTR men da Dr Henry Lai rapporterede DNA brud i celler ifm. GSM mobilstråling og Carlo meddelte CTIA at de burde advare offentligheden - så smækkede CTIA kassen i og forsøgte at diskreditere Carlo og Lai. Carlo gik til medierne alligevel og derfor er han ikke længe velkommen hos CTIA (altså mobilindustrien). De bryder sig heller ikke om Lai men de kan ikke sætte en finger på hans arbejde rent videnskabeligt, derfor bruger de smædekampagner istedet.

DNA brud ifm. mobilstråling er iøvrigt blevet replikeret flere gange i uafhængige laboratorier. Den største undersøgelse værende EU's REFLEX. Journalen Radiation Research påstod det modsatte men blev efterfølgende sat på plads af Henry Lai hvorefter de trak påstanden tilbage. http://www.microwavenews.com/RR.html

 • 0
 • 0

@ Per Michael Jensen skriver: "Forskerne har redegjort for forholdet og hvorfor de har valgt som de gjorde, under afsnittet "Strengths and limitations of the study"."

Svar: At forskerne nævner nogle af de dybt kritisable forhold, der er i deres undersøgelse, gør ikke undersøgelsen mere valid. Pointen er at forskningsdesignet er helt forskruet og at der ikke er dækning for deres konklusioner. Som dygtige spindoktorer lykkes det Kræftens Bekæmpelse gang på gang, at komme i mange medier med deres tvivlsomme undersøgelser. Og her er det ikke det svage forskningsdesign i deres undersøgelser de snakker om. Tvært imod priser de deres undersøgelser og fremstiller dem som værende verdens største og kvalitativt gode etc. Hvis man sætter sig ind i sagerne er det dybt grinagtigt - hvis man altså ser bort fra alvoren i, at befolkningen føres bag lyset i en alvorlig sag. Desværre er den kritiske journalistik sjælden og medierne sluger helt råt alt det mobilspin, der kommer fra Kræftens Bekæmpelse.

Hvad er egentlig din motivation for at forsvare de tvivlsomme undersøgelser og utroværdige udmeldinger fra Kræftens Bekæmpelse?

 • 0
 • 0

Kære Jan Søndergaard I min bog De trådløse samfund - Myter & Fakta fra 2009 er det detaljeret beskrevet, hvordan forskningen blev manipuleret, og at den blev anmeldt til Udvalget for videnskabelig uredelighed. Læs siderne 77- 87 med mange links. Bogen kan Googles og store dele kan læses på nettet. Den kan også lånes på biblioteket.

 • 0
 • 0

I min bog De trådløse samfund - Myter & Fakta fra 2009 er det detaljeret beskrevet, hvordan forskningen blev manipuleret, og at den blev anmeldt til Udvalget for videnskabelig uredelighed.

Hvordan gik det så?

Klagen blev afvist af UVVU.

Uddrag af af UVVU Årsberetning 2007, sag nr. 6:

UVVU fandt heller ikke at kunne tage sagen op af egen drift, idet der ikke forelå en begrundet formodning om videnskabelig uredelighed. UVVU lagde ved vurderingen af artiklen vægt på, at den tydeligt angav hvilke statistiske oplysninger, der dannede baggrund for konklusionerne. I afvisningen af klagen oplyste UVVU endvidere klageren om, at UVVU ikke kan behandle sager, der vedrører videnskabelige teoriers holdbarhed eller sandhed eller sager, der vedrører forskningskvaliteten af et videnskabeligt produkt.

Link: UVVU Årsberetning 2007 ( se efter sag nr. 6. side 12) http://www.fi.dk/publikationer/2008/aarsbe...

 • 0
 • 0

I bogen kan du læse, hvordan der blev truffet en formandbeslutning og på hvilket grundlag, og der er sagsnumre, hvis der er nogen der vil følge op. UVVU havde fået nye kompetancer. Læs i bogen, hvordan forskningen blev manipuleret - og teleindustribetalt. Jeg har ingen yderligere kommentarer, for alt står i bogen, men de fleste vil helst lukke øjne og ører for den manipulerede forskningsvirkelighed, fordi de er så fascineret at trådløse teknikker, og allerede har købt trådløse produkter til deres børn..

 • 0
 • 0

@ Bente-Ingrid Bruun

Måden UVVU behandlede UVVU var vel i nogens øjne noget af det mest U-Videnskabelige.

Så forsøge få UVVU til tage stilling til dette her var vel noget af de mest forudsigelige. Boltzmanns skæbne og Ignaz Semmellweiss med måske flere andre.

Eller tage NEJ-hatten på. Ingen Anti-Rygere er vel stået frem og blæst hjernen ud _____ fordi ingen gad lytte ___ Og hvis det er for stærke ord, så tænk på hvilke billeder man har planer om komme på Cigaret pakningerne. Eller kunne man tvinge startbilleder på Mobilerne til vise noget "Lignende" eller tvungne Pop-ups.

 • 0
 • 0

Og den er at du Bente:

 1. Tager fejl( hvilket du jo vil udlukke)
 2. At dine beskyldninger mod teleindustrien er grundløse, selv om de har følt sig forpligtet til at medvirke økonomisk og du derfor tror at det er deres meninger der kommer til udtryk.
 3. Har ret og må se på at intet sker.

Jeg må se på at vi plastrer naturen til med vindmøller uden at det er nødvendigt, på trods af at mine argumenter er teknisk valide. Sådan er livet bare.

 • 0
 • 0

kl 1453 Der manglede selvfølgelig at stå Jørgen Lomborg der blev anmeldt for Videnskabelig Uredelighed.

Hvad WHO skriver, hvem bekymrer sig dog herom!

 • 0
 • 0

Efter at have læst kritik af undersøgelsen flere steder, er jeg ret meget i tvivl om hvor mange kritikere der selv har læst undersøgelsen. Gentager de alle kritik de har læst et andet sted? Ingen af kritikerne har sat sig ind i undersøgelsen, og har derfor ikke forstået hvorfor brugere af firmatelefoner ikke er med.

 • 0
 • 0

@Per Michael Jensen:

Kan du forklare nærmere hvorfor du mener at kritikerne tager fejl?

Jeg tror godt at kritikerne forstår at erhvervsabonnenterne blev frasorteret fordi der i de tilfælde ikke var en 1:1 kobling mellem abonnent og cancerregisteret.

Det som de kritiserer er en konsekvens af undersøgelsens design - altså at når erhvervsabonnenterne blev taget ud af den eksponerede gruppe, pga. ovenstående, så kom de automatisk over i kontrolgruppen. Mener du ikke at det er en kilde til bias?

 • 0
 • 0

Hvordan fjerner man ukendte mobilbrugere fra kontrolgruppen?

Selvfølgelig er det en kilde til bias. Spørgsmålet er om det bias påvirker konklusionen i væsentlig grad.

På den ene side er der en grupper på ca. 358.403 sikre mobilbrugere. På den anden side er der en referencegruppe på ca. 3.5 mio hvoraf en tiendedel kan være mobilbrugere. Er der et forøget antal cancertilfælde som følge af brug af mobiltelefoner, så vil det slå ud med 100% i bruger-gruppen og med ca. 10% i referencegruppen. Det er stadigvæk godt nok til at vise hvis der er en risiko der mere end ubetydelig.

De opfølgende rapporter ser på langtidsvirkningerne af stråling. Kritikken af at nye mobilbrugere ikke er regnet med/fra er forfejlet, da disse brugere kun er bestrålet i relativt kort tid, og derfor ikke har nået at udvikle cancer.

Det jeg især hæfter mig ved er, at ingen af kritikerne har lavet et regnestykke, der underbygger deres påstande. Derfor er de bare endnu en person med en mening. Meninger hjælper ikke noget, der skal facts på bordet.

 • 0
 • 0

@Per Michael Jensen:

Da undersøgelsen kun har data på sikre abonnenter frem til 1995 så kunne enhver i referencegruppen anskaffe en mobiltelefon efter 1995 og snakke løs frem til 2007 hvor undersøgelsen slutter. Så jeg forstår ikke helt hvad du mener med: "en referencegruppe på ca. 3.5 mio hvoraf en tiendedel kan være mobilbrugere" - medmindre du tager udgangspunkt i et øjebliksbillede fra 1995.

I 2007 var mætningsgraden af mobiltelefoner i den danske befolkning på 95%(ifølge Danmarks Statistik).

 • 0
 • 0

Ja, det var desværre ikke troværdigt, da Thomas udnævnte sig selv til formand for Rådet for helbredssikker kommunikation, som endnu ikke er etableret. Samtidig må det påpeges, at Thomas har gjort et stort arbejde. Han har samlet fakta og har meldt ud på seniøs vis på internettet, fordi Henrik Eiriksson fra www.mastvictims.org opdaterer. Desværre omtaler han ikke på sin hjemmeside, at der også findes lødige danske bøger om trådløse problemstillinger. Vi er nødt til at bygge på hinandens arbejde, (uanset kommunikationsform) for den trådløse industri og de trådløse markeder er magtfulde, og der kommer flere og flere manipulerede forskningsprojekter, sådan som Cochrane instituttet har påpeget. Gid det var sandt at elektromagnetiske felter, EMF og elektromagnetiske stråler, EMR ikke var hverken kræftfremkaldende eller helbredsnedbrydelige..

 • 0
 • 0

@Per Michael Jensen:

Da undersøgelsen kun har data på sikre abonnenter frem til 1995 så kunne enhver i referencegruppen anskaffe en mobiltelefon efter 1995 og snakke løs frem til 2007 hvor undersøgelsen slutter. Så jeg forstår ikke helt hvad du mener med: "en referencegruppe på ca. 3.5 mio hvoraf en tiendedel kan være mobilbrugere" - medmindre du tager udgangspunkt i et øjebliksbillede fra 1995.

I 2007 var mætningsgraden af mobiltelefoner i den danske befolkning på 95%(ifølge Danmarks Statistik).

Undersøgelsen giver ikke det endegyldige svar på, om mikrobølger er kræftfremkaldende eller ej. Men den giver en del af svaret, og en god del efter min mening.

Undersøgelsen fortæller om cancer er længe om at udvikle sig. Jo længere tid cancer er om at udvikle sig, jo mindre vil de nye brugere i referencegruppen have fået cancer. Omvendt, hvis cancer udvikler sig hurtigt, så vil mange i referencegruppen have fået det, og sammenligningen vil ikke vise væsentlig forskel på brugerne og referencegruppen. Altså, jo længere tid cancer er om at udvikle sig, jo tydeligere vil det træde frem i undersøgelsen.

Hvis cancer udviklede sig hurtigt, så ville vi allerede nu have en epidemi.

Hvis cancer udvikler sig langsomt, så vil opfølgningsstudierne netop fange det.

Jeg ser derfor konklusionen på undersøgelsen som: Der er ingen tegn på forøget hyppighed af langsomt-udviklende cancer (hjerne-tumorer) i voksne. De gentagne studier af samme gruppe understøtter og underbygger denne konklusion.

 • 0
 • 0

Per du har frasorterer biofysisk forskning, der har dokumenteret biologiske skadevirkninger, og du har ikke sat dig ordentlig ind i det manipulerede danske forskningsdesign, den gamle industribetalte cohorte. For mig at se, er du nået til at bekræfte de konklusioner eller holdninger, som du havde før end denne undersøgelse blev bragt til torvs. Giv du blot dine børn smartphones, køb en indendørs router, arbejd på en trådløs arbejdsplads, kør med tog og busser med WiFi signaler og gå trådløst på internettet dagen lang. Det må være beroligende at vide, at du ikke får kræft i hjernen, og skidt med at der allerede er en form for epidemi med EHS, ElektroHyperSensitivity. Jeg håber ikke, at andre vil lytte til din skråsikkerhed på et så spinkelt grundlag, og du skal ikke efterspørge nye links, for de er allerede bragt eller kan læses i mine bøger.

 • 0
 • 0

@ Bent Andersen Tiden som går fra man bliver opmærksom på noget, et problem. Og til den dag man modtager belønningen ____ jeg mener her med nedture og modgang ___ The goal of science is ____ det nærme sig noget, hvad dette noget så viser sig I.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten