Kræft-forsker: Intet at udsætte på min rapport om mobilstråling

Kritikken af en undersøgelse, der frikender mobiltelefoni for at give øget risiko for at få kræft, preller af på Kræftens Bekæmpelsen, som har gennemført undersøgelsen.

»Jeg kan fuldstændig stå inde for vore undersøgelser. Vi har været meget eksplicitte om vore metoder og man kan selv læse vores diskussion om de metodologiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse med undersøgelsen,« siger overlæge på institut for epidemiologisk kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse, Christoffer Johansen.

For nylig beskyldte den svenske professor Lennart Hardell fra Klinik for Onkologi ved Örebro Universitetshospital den danske undersøgelse for at være ubrugelig, fordrejet og ikke valid.

»Jeg vil derfor gerne sætte et stort spørgsmålstegn ved de danske konklusioner om, at stråling fra mobiltelefoner ikke kan give kræft,« sagde han til svensk radio.

Kritikeren får selv kritik

Lennart Hardells kritik overrasker ikke Christoffer Johansen, Kræftens Bekæmpelse.

»Der er stort set ingen andre forskere i verden, der så skråsikkert påstår, at der er en sammenhæng mellem mobiltelefoni og cancer,« siger han.

Lennart Hardells egne, videnskabelige metoder kritiseres af andre forskere for at være usikre, fyldt med fejlgrupper og vanskelige at eftervise. Derfor har det svenske Strålskyddsinstituttet  underkendt flere af hans studier.

Alle har mobiltelefon

Ifølge Christoffer Johansen er det vanskeligt at forske i sammenhængen mellem brugen af mobiltelefoner og kræft. Stort set alle har en mobiltelefon i dag, og derfor er det næsten umuligt at lave en kontrolgruppe.

I stedet har den danske forskergruppe også gennemført en undersøgelse af flere end 420.000 abonnenter, hvor man sammenkører mobiltelefonoperatørernes kunderegistre med CPR-registeret og derefter Cancerregisteret for at se, om der er en sammenhæng mellem ejerskab af en mobiltelefon risiko for kræft.

Konklusionen - at der ikke er øget risiko for kræft ved at tale i mobiltelefon - blev publiceret i tidsskriftet Journal of the National Cancer Institute. Samme tidsskrift publicerede resultatet af den første undersøgelse om emnet, som Kræftens Bekæmpelse offentliggjorde i 2002.

Christoffer Johansen erkender åbent, at forskerne ikke med sikkerhed ved, om de kunder, der ejer telefonerne, også anvender dem - og i givet fald hvor meget.

»Det, vi kan gøre, er at fremlægge dem så åbent som muligt, så alle kan se præmisserne for dem,« siger Christoffer Johansen.

»Alt peger i øjeblikket på, at der ikke er nogen problemer med at tale i mobiltelefon i relation til forekomsten af kræft hos voksne. Men vi skal forske videre i om børn og unges livslange eksponering for mobiltelefoner. Desuden ved vi heller ikke noget om, hvorvidt brugen af mobiltelefoner kan føre til neurologiske sygdomme som Alzheimers, migræner, demens os så videre« tilføjer han.

Ingen industriel påvirkning

Også græsrodsforeningen Vore Børns Fremtid har sået tvivl om Kræftens Bekæmpelses undersøgelse. I en pressemeddelelse påpeger foreningen, at Kræftens Bekæmpelses undersøgelse er støttet af parter, der har interesse i at frikende mobiltelefonerne for at forøge risikoen for kræft - nemlig Sonofon og TDC Mobil.

Christoffer Johansen mener, at det er vigtigt at gøre opmærksom på den slags forhold - hvilket derfor også fremgår helt eksplicit af undersøgelsen.

» Vi har sagt til industrien, at vi ikke på nogen måde vil diskutere undersøgelsen med dem, før den er antaget til publikation i et internationalt videnskabeligt tidsskrift, hvor der ikke kan rettes et komma,« siger Christoffer Johansen.

Fint, at industrien betaler

Han gør opmærksom på, at hans institut har forsket i sammenhængen mellem risikoen for kræft og asbest, epoxy, opløsningsmidler, tobak, alkohol. Forskningen har ført til en strammere lovgivning på området både i Danmark og globalt, hvilket blandt andet har ført til større omkostninger for industrien.

»Men når vi så finder, at der ikke er en risiko mellem i dette tilfælde mobiltelefoni og kræft, så skal vi selvfølgelig også sige dét. Alt andet ville være uvederhæftig forskning,« siger Christoffer Johansen.

Derfor er han heller ikke bekymret over en rapport fra Nordisk Cochrane Center, der slår fast, at samtlige studier betalt af teleindustrien frikender mobiltelefoni for at udgøre en helbredsrisiko.

»Det kan jo rent faktisk være, at der ikke er en sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft. Desuden synes jeg, man bør spørge sig selv, om det bør være samfundets skatteborgere eller industrien selv, der skal betale for, at industrien får afklaret, om der er en sundhedsfare ved deres produkter. Hvis der ellers er vandtætte skotter mellem forskningen og finansiering, synes jeg ikke, der er noget principielt problem i det,« siger Christoffer Johansen.