Kortlægger cæsium-nedfald i Jotunheimen 26 år efter Tjernobyl

Norske fåre- og rensdyrsejere skal styre dyrenes græsning uden om store områder, der stadig er voldsomt forurenet af radioaktivt nedfald efter katastrofen i Tjernobyl.

For første gang er den radioaktive forurening efter Tjernobyl-katastrofen blevet kortlagt i Norge. Nu ved ejerne af de flokke af får og rensdyr, som græsser i området, hvad de skal styre deres dyr udenom.

Det var i april 1986, at Tjernobyls reaktor 4 eksploderede og sendte en sky af radioaktivt materiale ud i atmosfæren. Det drev med vind og nedbør ud over det vestlige Sovjetunionen, Skandinavien og helt over til Canada.

Mens det radioaktive jod ret hurtigt blev nedbrudt, har Cæsium en halveringstid på 30 år og findes derfor stadig i stor stil i Norge, hvilket resultatet af målinger, foretaget sidste sommer, nu dokumenter.

Det er Reindriftsforvaltningen, som sammen med Statens strålevern og NGU (Norges Geologiske Undersøgelser), der har målt og kortlagt næsten 3.000 kvadratkilometer fjeldareal og nu har et billede af, hvor nedfaldet er værst, så det er muligt at styre dyrenes græsning uden om de områder.
»Det er et arbejde, der skulle være gjort for 25 år siden, men dengang havde vi ikke udstyr, der var godt nok til at skille nedfaldet fra Tjernobyl fra naturlige radioaktive kilder som thorium, kalium og uran,« siger Jan Steinar Rønning, der som forsker ved NGU har foretaget målingerne.

Den nye kortlægning afgrænser områderne, der er mest forurenet. Tallene viser, at der øst for Valdres nu er 70 kilobecquerel cæsium pr. kvadratmeter.

»At der stadig er så meget forurening tilbage, er egentlig ikke underligt, for vi har kortlagt tilsvarende niveauer for området nord for Trondheim. Og vi ved jo, at cæsium har en halveringstid på 30 år,« siger Jan Steinar Rønning og tilføjer, at baggrundsstrålingen for cæsium er nul.

»Cæsium stammer fra menneskeskabt aktivitet, først og fremmest Tjernobyl, og måske lidt efter atomsprængning i 1950'erne.«

Radioaktiviteten har fæstnet sig i jorden, og rensdyrsejerne i området har brugt mange kræfter på at beskytte deres dyr mod skaderne ved at føre dyrene til områder med mindre forurening og ved at udsætte saltsten, som forhindrer, at cæsium bliver optaget i kødet.

»I de år, der er gået, har der været problemer med radioaktivitet i både fåre- og rensdyrskød,« fortæller Jan Steinar Rønning.

I efteråret 2010 var mange rensdyr stadig for radioaktive til at kunne slagtes og anvendes til menneskeføde.

Resultatet fra Jotunheimen fører nu til, at NGU udvider undersøgelsen til også at omfatte Nordland, hvor man også frygter meget radioaktivitet.

Dokumentation

Kilde: Aftenposten

Kommentarer (40)

26 år efter:

University of South Carolina (2012, April 19). Chernobyl radiation fells female birds, making chirping more frequent from lonely males. ScienceDaily:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/...
Citat: "...
The results, published in PLoS One, were clear: higher levels of contamination went hand-in-hand with greater male-to-female ratios.
...
That observation means that some earlier Chernobyl data might beg an even more stark interpretation. "When we did the original censuses, the standard method for doing a bird count is birds that you can either see or hear," Mousseau said. "So our early estimates of abundance were probably overestimates in the contaminated areas."
...
[b]The data also showed higher percentages of yearlings, rather than more mature birds, in the areas of higher contamination.[/b] "It's what we've seen for many years now," said Mousseau, the director of the Chernobyl Research Initiative at USC, which has sponsored studies on the long-term ecological and health consequences of the Chernobyl disaster since 1998, including many collaborations with this paper's co-author Anders Møller of the CNRS in France. [b]"Within the Chernobyl zone, it's very heterogeneous -- where the contamination levels are high, there are far fewer birds."[/b]
..."

 • 0
 • 0

 1. aug 2009, Tjernobyls muterede natur er ved at komme sig.
  Efter atomkatastrofen på kraftværket i Tjernobyl blev området tømt for mennesker. Nu er det naturen - og strålingen - der hersker i området. Ingeniøren har besøgt Tjernobyl 23 år efter:
  http://ing.dk/artikel/101374
  Citat: "...
  Vejen, vi kører på, er renset for radioaktivitet. Men så snart man går ud blandt træerne i skoven, stiger strålingen.

Alligevel trives dyrene tilsyneladende.
...
Katastrofen gav tilsyneladende naturen et hårdt spark bagud. Til at begynde med skete en regression, og området havde færre dyr og planter.
[ Hvor er data på det?: ]
Men nu har naturen regenereret sig,
[]
[ Det er ikke et mål for at dyrene har det godt - se f.eks. artiklen tidligere om de unge fugle som har sværere ved at finde mager: ]
og der er faktisk flere dyr, end da der boede mennesker i området.
..."

 • 0
 • 0

 1. feb 2011 Fugle i Tjernobyl har mindre hjerner.
  Den radioaktiv stråling omkring atomkraftværket i Tjernobyl har betydet, at fuglene i området har fem procent mindre hjerner. Det hænger sammen med mindre udviklet intelligens, skriver forskere i journalen PLos One.
  http://ing.dk/artikel/116294
  Citat: "...
  Det var især de yngre fugle, som var mindre end et år gamle, der havde mindre hjerner end normalt. Det antyder ifølge forskerne, at mange af fuglenes fostre slet ikke har overlevet på grund af baggrundsstrålingens effekt på fostrenes hjerner.
  ...
  Det samme hold forskere offentliggjorde sidste år en anden undersøgelse af dyrelivet i det 30 kilometer brede karantæneområde rundt om Tjernobyl. Undersøgelsen viste, at antallet af større pattedyr i området var på vej ned.
  ..."

Aug. 17, 2007 Chernobyl fallout hurt Swedish infants:
http://www.upi.com/Top_News/2007/08/17/Che...
Citat: "...
The report by researchers from Stockholm University and New York’s Columbia University found that children born in the eight municipalities experiencing the highest levels of radiation were 3.6 percent less likely than others to qualify for high school, The Local said Thursday.

The researchers said it appears prenatal exposure to radiation levels previously considered safe was actually damaging to cognitive ability.
..."

 • 0
 • 0

Er 70 kilobecquerel cæsium pr. kvadratmeter farligt for rensdyr, mennesker, rensdyrspisende mennesker?

Hvor meget er 70 kilobecquerel cæsium pr. kvadratmeter i forhold til områdets naturlige radioaktive kilder som thorium, kalium og uran?

Optages cæsium, thorium, kalium og uran via føden eller lungerne af rensdyr?

Bioakkummeleres cæsium, thorium, kalium og uran i rensdyr og indtages det når mennesker spiser rensydyr?

Jeg ved at levende organismer optager/indeholder meget kalium og dermed radioaktivt kalium.

Hvordan Indgår cæsium i vores stofstifte?

Hvor mange kg rensdyrkød fra lige netop de område skal man indtage før end at stråligsbidraget fra radioaktivt cæsium svare til 1%, 10% eller 50% af kroppens naturlige indhold af radioaktivt kalium?

I hvor store områder er indholdet af radioaktivt cæsium så forhøjet at man mister produktion af rensdyr fra arealet?

Hvad er produktionsværdien af dette rensdyrkød?

Er det farligt for mennesker?

Er det noget nogen behøver at bekymre sig om?

 • 0
 • 0

Er 70 kilobecquerel cæsium pr. kvadratmeter farligt for rensdyr, mennesker, rensdyrspisende mennesker?

Hvor meget er 70 kilobecquerel cæsium pr. kvadratmeter i forhold til områdets naturlige radioaktive kilder som thorium, kalium og uran?

Optages cæsium, thorium, kalium og uran via føden eller lungerne af rensdyr?

Bioakkummeleres cæsium, thorium, kalium og uran i rensdyr og indtages det når mennesker spiser rensydyr?

Jeg ved at levende organismer optager/indeholder meget kalium og dermed radioaktivt kalium.

Hvordan Indgår cæsium i vores stofstifte?

Hvor mange kg rensdyrkød fra lige netop de område skal man indtage før end at stråligsbidraget fra radioaktivt cæsium svare til 1%, 10% eller 50% af kroppens naturlige indhold af radioaktivt kalium?

I hvor store områder er indholdet af radioaktivt cæsium så forhøjet at man mister produktion af rensdyr fra arealet?

Hvad er produktionsværdien af dette rensdyrkød?

Er det farligt for mennesker?

Er det noget nogen behøver at bekymre sig om?

http://en.wikipedia.org/wiki/Caesium-137

 • 0
 • 0

Er det noget nogen behøver at bekymre sig om?

Man bør nok lægge en plade over skorstenen juleaften så man udgår at evt. rensdyrtrukne transportmidler standser unødigt op i nærheden :-)

Så hvis "Ingeniøren" mangler noget at skrive om så kunne man da lave en vejledning i hvordan man sikrer sin skorsten mod radioaktive rensdyr!

 • 0
 • 0

Så hvis "Ingeniøren" mangler noget at skrive om så kunne man da lave en vejledning i hvordan man sikrer sin skorsten mod radioaktive rensdyr!

Dine anbefalinger groft vildledende Jens Arne. Cesium koncentrationerne har både sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser:

Transfer of radiocesium from vegetation to milk was studied in dairy goats grazing heavily contaminated mountain pasture in southern Norway in the years following the Chernobyl accident. Radiocesium activity in milk and green vegetation remained stable throughout 1986 and 1987. In 1988, a sudden three- to fivefold increase in milk radioactivity occurred during the second half of the summer. Whole-body content of radioactivity in sheep and reindeer also increased rapidly. This coincided with an abundant growth of fungal fruit bodies with radiocesium levels up to 100 times higher than green vegetation. Fungal radiocesium was found to be highly available in a digestibility study with goats. Milk radioactivity levels in the field could be accounted for by consumption of as little as 20-100 g d-1 of fungal dry matter (DM). The importance of fungal fruit bodies in transferring radiocesium to ruminants was further substantiated by comparing meat activities in grazing ruminants in 1988 and 1989. Fungal fruit bodies were present in minor quantities in 1989, and radioactivity levels in sheep and reindeer in August-September were only 28-35% of those in 1988. This ability of fungi to mobilize radiocesium from natural soils and transfer the isotopes into the human food chain greatly enhances the vulnerability of food production in natural ecosystems to radiocesium pollution.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2370143

Første halveringstid er ikke nået endnu og cesium kommer til at kunne mærkes og måles i mange år fremover.

 • 0
 • 0

[quote]Så hvis "Ingeniøren" mangler noget at skrive om så kunne man da lave en vejledning i hvordan man sikrer sin skorsten mod radioaktive rensdyr!

Dine anbefalinger groft vildledende Jens Arne. Cesium koncentrationerne har både sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser:

....

Første halveringstid er ikke nået endnu og cesium kommer til at kunne mærkes og måles i mange år fremover. [/quote]

Jeg finder det blot komplet idiotisk at man nu skaber panik så længe efter blot fordi nogen har fundet nye målemetoder!

Jeg befandt mig selv i et af de områder hvor skidtet faldt ned dengang og jeg vil da tro at en af de ting man kunne have gjort var at registrere hvor der faldt regn mens den radioaktive sky drev forbi og det har man da muligvis også gjort så godt man kunne.

Der var naturligvis en del usikkerhed dengang om hvad det var for noget, men jeg husker det ikke som noget stort samtaleemne på værket hvor jeg befandt mig, det handlede mest om at bønderne vaskede køerne og den slags som man læste i avisen.

Siden har der været stille om det, så hvorfor denne panik nu, hvor mange originale radioaktive Tjernobyl atomer kan der mon blive til hvert norsk rensdyr?

 • 0
 • 0

Siden har der været stille om det, så hvorfor denne panik nu, hvor mange originale radioaktive Tjernobyl atomer kan der mon blive til hvert norsk rensdyr?

Ja, du kan jo se at der er 70kbq per m2. Og grænseværdien for kød er 5-600 bq/kg kød. Der er gode muligheder for at grænseværdierne overskrides i kød fra dyr som lever frit (rensdyr f.eks.).

Men i stedet for at håndhæve grænseværdier kan man jo bare vedtage at strålingsniveauet angives på det kød der sælges. Så kan folk selv bestemme om de vil spise det. Og vil nordmændene ikke kan vi sikkert finde nogle danskere som ikke er sarte.

 • 0
 • 0

@Anders,

Optages cæsium, thorium, kalium og uran via føden eller lungerne af rensdyr?

Bioakkummeleres cæsium, thorium, kalium og uran i rensdyr og indtages det når mennesker spiser rensydyr?

 • cæsium optages gennem føden, der fortrinsvis består af lav. Da overfladen er stor på denne plante, så blev koncentrationen ret høj i denne plante efter nedfaldet efter Tjernobyl.
  Stoffes udskilles fra kroppen rimeligt hurtigt, derfor har man kunnet få rener med for høj koncentration slagtet alligevel, ved at lade dem græsse et stykke tid på arealer, der var fri for cæsium.
  Sverige har siden ulykken på Tjernobyl (Norge) hævet deres grænseværdier for stråling så den ligger på højde med andre lande.
  Sveriges meget lave grænseværdier var årsagen til, at en masse rener blev slagtet og begravet - et politisk stunt.
  Det skete under stor ståhej, en dansk ekspert mente det var nok, hvis man forsigtigt nøjedes med at spise et enkelt kg renkød dagligt i 6 af ugens dage, så var man på den sikre side!
  Man fandt siden frosset renkød, der havde højere bq-værdier end de slagtede rener efter Tjernobyl, det stammede fra kernevåbenforsøg.
  Der kasseres stadig rener til slagtning, men efter en tur på græs nogle måneder er de klar til slagtning.
  De gældende grænseværdier som WHO rekommanderer skal naturligvis overholdes.
 • 0
 • 0

[quote]hvorfor denne panik nu

Hvor ser du panikken, Jens Arne?

Hvis du oplever panik her, kan det da kun være din egen!

[/quote]

Søren, mon ikke det er din tur til at gå i panik hvis julemanden går over til at køre med atomdrevne rensdyr foran sin kane :-)

Men forklaringen på denne mærkelige historie er nok ret enkel:
Man prøver at skabe panikken i Norge, et land der ligesom Danmark ikke har atomkraft og derfor ikke længere besidder nævneværdig ekspertise på området.
Man skal huske at nedfaldet skete i et bælte tværs over Sverige og Norge, men i modsætning til Norge har svenskerne selv atomkraft så de har folk der ved hvad de har med at gøre.
Mon ikke det er sådan man har tænkt og derfor forsøger man at starte balladen i Norge?

 • 0
 • 0

@Anders,

[quote]Optages cæsium, thorium, kalium og uran via føden eller lungerne af rensdyr?

Bioakkummeleres cæsium, thorium, kalium og uran i rensdyr og indtages det når mennesker spiser rensydyr?

 • cæsium optages gennem føden, der fortrinsvis består af lav. Da overfladen er stor på denne plante, så blev koncentrationen ret høj i denne plante efter nedfaldet efter Tjernobyl.

Stoffes udskilles fra kroppen rimeligt hurtigt, derfor har man kunnet få rener med for høj koncentration slagtet alligevel, ved at lade dem græsse et stykke tid på arealer, der var fri for cæsium.

Sverige har siden ulykken på Tjernobyl (Norge) hævet deres grænseværdier for stråling så den ligger på højde med andre lande.

Sveriges meget lave grænseværdier var årsagen til, at en masse rener blev slagtet og begravet - et politisk stunt.

Det skete under stor ståhej, en dansk ekspert mente det var nok, hvis man forsigtigt nøjedes med at spise et enkelt kg renkød dagligt i 6 af ugens dage, så var man på den sikre side!

Man fandt siden frosset renkød, der havde højere bq-værdier end de slagtede rener efter Tjernobyl, det stammede fra kernevåbenforsøg.

Der kasseres stadig rener til slagtning, men efter en tur på græs nogle måneder er de klar til slagtning.

De gældende grænseværdier som WHO rekommanderer skal naturligvis overholdes.

[/quote]

Hvad er den tabte produktionsvaerdi?

 • 0
 • 0

Der kasseres stadig rener til slagtning, men efter en tur på græs nogle måneder er de klar til slagtning.
De gældende grænseværdier som WHO rekommanderer skal naturligvis overholdes.

Jeg synes det er Jens Arne og Per der i deres paranoia laver panik. Man håndterer situationen ganske pragmatisk, måler strålingsniveauet og tager sine forholdsregler. Det er jo ganske nøgternt og ikke at skabe panik. Renerne skal blot gå på græs nogle måneder, ikke nogen stor ting, blot en omkostning og et praktisk problem. Og akraftindustrien vil givetvis kompensere de skadeslidte (?) - som den altid gør.

Jens Arne og Per mener åbenbart at det klogeste vil være at myndighederne klapper i, lade være med at måle forureningen eller i hvert tilfælde offentliggøre måleresultaterne. Helt ærligt Per og Jens Arne, stop de panikreaktioner. Det er jo ikke et værk som er sprunget i luften (igen), blot nogle forureningsværdier som man skal forholde sig til.

 • 0
 • 0

[quote]Du skal tage det med et gran salt, hvad som kommer fra KKK.[/quote

KKK? Jeg kender kun KKK som Ku Klux Klan. Men det er vel ikke det du mener.

 • 0
 • 0

@Søren Fosberg,

Jens Arne og Per mener åbenbart at det klogeste vil være at myndighederne klapper i, lade være med at måle forureningen eller i hvert tilfælde offentliggøre måleresultaterne. Helt ærligt Per og Jens Arne, stop de panikreaktioner

 • det er ikke så meget et spørgsmål om at være klogere end andre, det er derimod noget så simpelt at lære af andre.
  Metoden med at lade renerne græsse nogle måneder på nogle "rene" arealer har jeg læst i artikler om statistik over slagtninger af rener og kassation pga. overskridelser af gældende grænseværdier, som naturligvis skal overholdes.
  Jeg forstår ikke rigtig bemærkningen med panikreaktioner - dem plejer du at tage dig af.
  Jeg prøver at give en saglig orientering.

@Thorkild,
70.000 henfald/s. Omregningen til enheden Sievert kan du læse lidt om i artiklen her:
http://ing.dk/artikel/121185-hvad-er-forsk...

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Jeg prøver at give en saglig orientering.

Hvis det er rigtigt, så må du gøre dig mere umage. Nu har du huseret i debatten i årevis med din dybt usaglige orientering. I betragtning af at dine ambition er saglig orientering er jeg ked af at sige at du er dumpet med et brag.

Men måske skulle du i det hele taget holde op med at tro at din rolle er at give saglig orientering. Den kan vi godt finde selv, tak. I stedet kunne du på linje med normal debatform lægge dine meninger frem, argumentere for dem, lytte til reaktionerne og eventuelt blive klogere.

 • 0
 • 0

Nogen her der ved om Norge og Sverige nogensinde er blevet tilkendt erstatning for de forurenede områder, og hvorvidt denne nogensinde er blevet udbetalt?

 • 0
 • 0

Nogen her der ved om Norge og Sverige nogensinde er blevet tilkendt erstatning for de forurenede områder, og hvorvidt denne nogensinde er blevet udbetalt?

Er der nogen der ved hvad det dokumenterede tab er?

 • 0
 • 0

Tak til Per A. Hansen for dit link.

Desværre er der ikke fundet egentlige oplysninger om omregning mellem becquerel og sievert
Godt nok er becquerel ”henfald per sekund” og sievert ”Joule per kg” og strengt taget ikke sammenlignelige.
Alligevel må der da være en eller anden bare tilnærmet sammenhæng, der ikke burde være en hemmelighed, der vogtes af nogle få eksperter.
Er der ingen, der kan hjælpe?

 • 0
 • 0

SF,

Hvis det er rigtigt, så må du gøre dig mere umage. Nu har du huseret i debatten i årevis med din dybt usaglige orienterin

 • som altid vil du ikke ud med, hvad der er usagligt. Det er komplet umuligt at få dig til at komme med andet end tomme betragtninger.
  Alle mine oplysninger kan naturligvis dokumenteres, måske derfor er du bange for at pege på noget konkret??

SL,
der er ingen erstatninger udbetalt for luftforurening til hverken Norge, Sverige eller andre lande - heller ikke for nedfald fra atmosfæriske kernevåbenforsøg.

 • 0
 • 0

@Thorkild,

Alligevel må der da være en eller anden bare tilnærmet sammenhæng, der ikke burde være en hemmelighed, der vogtes af nogle få eksperter.

 • jeg har fået tilsendt nogle sider engang fra Uffe Korsbech, de var ret langhårede. Den korte version er, at forskellige strålingsformer tillægges forskellige vægtningsfaktorer pga. forskelle i biologisk effekt.
  Her er en reference, jeg selv bla. anvender på min hjemmeside:

http://www2.bio.ku.dk/isotopkursus/Kursus/...

 • der stammer fra et isotopkursus på KU.
 • 0
 • 0

 • som altid vil du ikke ud med, hvad der er usagligt. Det er komplet umuligt at få dig til at komme med andet end tomme betragtninger.

Jeg tror du er den eneste som ikke kan se hvor usaglig du er. Men selvfølgelig - jeg ved det ikke.

 • 0
 • 0

@Søren Fosberg,

Jeg tror du er den eneste som ikke kan se hvor usaglig du er. Men selvfølgelig - jeg ved det ikke

 • jeg har stillet dig nogle præcise spørgsmål - enten kan du ikke forstå spørgsmålene - eller kan du ikke svare på dem?
  Det ville højne debatkvaliteten, hvis du satte dig en lille smule ind i de emner, du så hyppigt poster et par smarte sidebemærkninger uden reelt indhold.
  Kan du ikke - eller tør du ikke? I begge tilfælde er det lovligt at undlade at skrive lidt vås som dette.
  Det er da ret træls for en debat at du konstant taler i forblommede vendinger uden konkret indhold.
  Påpeg dog, hvad du mener er usagligt i mine indlæg - tak.
  I alle dine mange indlæg kan jeg ikke øjnet bare et eksempel på noget der bare har en smule indhold.
 • 0
 • 0

Vi har aldrigt hørt om, at radioaktiviteten fra Tjernobyl fik betydning for den danske fåreavl, eller danske landbrug. Der var nedfald, i både Sverige og Norge. Men, åbenbart gik skyen danmark forbi.

Kan det virkeligt passe, at Danmark var så heldig?

Vi ser aldrig køer på marken mere - kun heste, der sandsynligvis ikke bruges som fodder. Og dyrefodderet er importeret. Er det nødvendigt for, at kunne få kødet over grænsen til Tyskland?

 • 0
 • 0

I alle dine mange indlæg kan jeg ikke øjnet bare et eksempel på noget der bare har en smule indhold.

Det kan være det er min skyld. Teoretisk set kan det også være din skyld.

Det vil jeg lade andre afgøre. Jeg forsøger at skrive klart og forståeligt, at det ikke lykkes er trist, men jeg gør mit bedste. Hvad mere kan man gøre?

PS - jeg tror nu godt du har forstået hvad jeg mener om dig. Tillykke.

 • 0
 • 0

Men, åbenbart gik skyen danmark forbi.

Kan det virkeligt passe, at Danmark var så heldig?

Hvis du tegner streger fra det punkt ovre i det daværende ondskabens imperium hvor eksplosionen skete og skyen steg til vejrs og til de områder i Sverige og Norge hvor nedfaldet skete så ser det ud til at skyen stort set drev øst om Danmark.

Og hvis ikke et regnområde havde udvasket det radioaktive materiale der så havde det måske bare drevet upåagtet videre ud over Nordatlanten.
Det var jo en tid præget af fjendskab og lukkethed, så man kan sige at alle os der befandt sig i nedfaldsområdet dengang ikke frygtede noget for vi vidste ikke noget!

Men det kan da godt være at det er på grund af Tjernobyl at danske landmænd tog deres køer ind dengang og ikke har turdet sætte dem ud siden :-)

 • 0
 • 0

@Jens,

Vi har aldrigt hørt om, at radioaktiviteten fra Tjernobyl fik betydning for den danske fåreavl, eller danske landbrug

 • det var der heller ikke, heller ikke for græssende køer.
  Jeg husker TV viste et klip, hvor man så at en lastbil blev spulet ren med vand. Den havde været igennem Polen. Det vakte lidt moro at vandet løb ned i kloakken til den beroligende kommentar - det er slet ikke farligt.
  Bidraget fra Tjernobyl er vel under 1% af den naturlige baggrundsstråling.
 • 0
 • 0

@Søren Fosberg,

Det vil jeg lade andre afgøre. Jeg forsøger at skrive klart og forståeligt, at det ikke lykkes er trist, men jeg gør mit bedste. Hvad mere kan man gøre?

PS - jeg tror nu godt du har forstået hvad jeg mener om dig. Tillykke.

 • hvis du vidste, hvor lidt det rager mig så...
  Men det er ret ynkligt, at du end ikke kan nævne blot et enkelt eksempel på, hvad du mener jeg misinformere om. Det ville jeg skam respektere, men jeg kan ikke se et eneste lille forsøg - kun enkelte bemærkninger fra grebningen.
  Det må da være lidt trisk - ikke?
 • 0
 • 0

@PAH

hvis du vidste, hvor lidt det rager mig så...

Nu har du da endeligt vist side - du høre ikke efter eller er debatertar!

Hermed overskrider du debatreglerne på ing.dk!

Gå dog over i "Bæredygtig Landbrug" og udfolde din viden her ...

 • 0
 • 0

Men du har forstået det, ikke? Så har du alligevel forstået noget.

Søren, er det vigtigt for dig at der er en der forstår dig :-)

 • 0
 • 0

Søren, er det vigtigt for dig at der er en der forstår dig :-)

Det har du forstået helt rigtigt. Det er lidt nedtur når Per skriver at han ikke har fundet det mindste indhold i noget som helst jeg har skrevet. Men det passede altså heller ikke helt. Så jeg er da glad.

 • 0
 • 0

Hej.
I min egenskab af fysiklærer i Hundested var jeg i gang med en måling af den naturlige baggrundsstråling, dagen eller to dage efter Chernobyl-katastrofen indtraf.
På det tidspunkt vidste jeg jo ikke, hvad der var sket, og studsede over, at geigertælleren talte ca. 50 % flere impulser end normalt.
I den situation siger den ærlige lærer (mig) til sine elever: Det ved jeg sørme ikke, hvad skyldes, men I får et svar snarest.
Det kunne jeg så give dem den næste fysiktime!

 • 0
 • 0

Man kan være turist i dele af Tjernobylområdet - men det er strengt forbudt at grave i jorden:

In Chernobyl town. All pipes must run above ground - no digging is allowed:
http://photo.net/photodb/photo?photo_id=69...

07.17.2012 Chernobyl Now
Are nuclear disasters the new normal? :
http://www.popsci.com/science/article/2012...
Citat: "...
Although Chernobyl contaminated half the planet with fallout, memory of the disaster had almost faded into obscurity when a tsunami swamped Japan’s Fukushima Daiichi power plant last year. At the time, many observers resurrected the specter of Chernobyl as a reassuring example of what wasn’t happening at Fukushima—a nuclear meltdown. We know now, though, that three of Fukushima’s reactors did melt down, spewing radioactive contamination over parts of Japan and into the sea.
...
Dust, the most mobile and breathable of radioactive contaminants, is an ever-present threat at Chernobyl. Radiation-detection portals at the entrance to every building scan feet and hands for contaminated dust. Mop-wielding women swab floors around the clock. Tanker trucks patrol the arch’s construction site, spraying water to keep dust from blowing around. And nobody pets the feral cats prowling the streets because their fur is dusted with the radioisotopes cesium-137, strontium-90 and plutonium-239.
...
“Inhalation, ingestion or injection—that’s the way you get dosed here.”
...
My Ukrainian guide warned me not to touch anything even though I was wearing an anti-contamination suit. “Plutonium,” he intoned.
...
But dust remains a major threat. “The bogeyman in every equation,” Schmieman says, “is how to keep radioactive dust from spreading.”
...
The explosions that destroyed Unit 4 scattered bits of highly radioactive nuclear fuel called “hot particles” all around the site. Dosimetrists discover them during routine scanning of excavated dirt. When that happens, all nearby activity stops until a worker scoops up the particle using a shovel with a 10-foot handle.
...
8. “FUKUSHIMA SAY IT AGAIN”
...
He instructed his engineers to check all nuclear sources at the plant and waited for results of the spectrometry analysis. “Report says iodine not Chernobyl.” Novikov smiled and lit another cigarillo. “Iodine is Fukushima.”
...
[b]Nuclear and radiological waste cannot be “cleaned up.” It cannot be eradicated. It can only be sealed in drums or concrete coffins and moved from one place to another, or buried in pits and surrounded by razor wire. In fact, no one yet has a plan for what to do with the FCMs. [Fuel containing material][/b]
..."

Fuel containing material:
http://en.wikipedia.org/wiki/Corium_%28nuc...
Citat: "...
Corium, also called fuel containing material (FCM) or lava-like fuel containing material (LFCM), is a lava-like molten mixture of portions of nuclear reactor core, formed during a nuclear meltdown, the most severe class of a nuclear reactor accident.
..."

7 July 2012, Chernobyl's radioactive trees and the forest fire risk.
Much of the 30km exclusion zone around the Chernobyl nuclear plant is pine forest, and some of it so badly contaminated that a forest fire could create a devastating radioactive smoke cloud.
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-18721292
Citat: "...
Having said this, the berries are not uniformly harmful. In an average pint of them, perhaps only a quarter will be contaminated. The main thing is to make sure you do not put them on your cereal every day.
...
Pine damages easily. Wind blows it down. Insects infest it. Drought makes brush into perfect tinder which can all too easily catch fire. And these dying radioactive plantations are considered too dangerous and expensive to clear.

[b]If ignited, one expert likens the potential effect to setting off a nuclear bomb in Eastern Europe.[/b] Wind could carry radioactive smoke particles large distances, not just in Ukraine, but right across the continent.
...
[b]Their equipment is very basic. They believe they know when they are fighting a radioactive fire - they experience a tingling, metallic sensation in their skin - but they do not fully understand the serious dangers of being exposed to superheated radioactive particles. [/b]
...
[b]Sergiy says more big wildfires in Chernobyl like the one in 1992 would be catastrophic for Ukraine's image, and potentially devastating for farmland right across Europe.[/b]
..."

Chernobyl: A tourist guide to the death zone.
45000 people used to live here before the catastrophe. They were evacuated in less than 2 hours. Now this is a ghost town:
http://www.articlesextra.com/chernobyl-dis...
Citat: "...
When the ground is more severely contaminated a bulldozer removes up to 80 cm of soil, which is buried as well to "get rid" of the Caesium 137. Even though the sun has been shining for days, all the streets in the contaminated area are wet. Tank trucks are driving around spraying water non-stop to keep the radioactive dust on the ground so it won't reach the lungs where it would probably cause cancer.

On our trip we pass by empty villages. Furniture can be spotted through the windows. The people who used to live here had to leave everything behind. Everything is contaminated!
...
The levels of radioactive radiation vary immensely in this maze of tunnels. There are tunnels you can stroll through - with protective clothing on - while there are others you have to sprint through. Suddenly there is a board that blocks the way down a staircase. It says, "Stop! 200 X-ray an hour!" Not even the workers are allowed to go there.
..."

 • 0
 • 0