Kortere rengøringstid kan give besparelse på 30-50 mio. kroner

Hvis Arla Foods kan producere i 21 timer i døgnet i stedet for 20 timer på sine membranfiltreringsanlæg, vil det være en effektivisering, der virkelig kan mærkes på årsbasis. Faktisk vil Arla kunne spare helt op til mellem 30 og 50 millioner kroner årligt ved at bruge en time mindre på rengøring i døgnet på virksomhedens anlæg med membranfiltrering over hele verden.

Derfor er et nyt, HTF-støttet projekt, der skal finde frem til en onlineanalyse til brug ved rengøringen af membrananlæg, vigtigt for fødevaregiganten, forklarer seniorforsker Niels Ottosen fra Arla Foods Ingredients Group.

»Der ligger et kæmpe potentiale i kun at gøre rent i det omfang, vi behøver. I dag overrengør vi i høj grad, fordi vi rengør maksimalt, selvom anlæggene bliver smudset til i forskellig grad hver dag,« forklarer han.

Proteinkager i kaffefiltret

Membranerne sidder blandt andet i de anlæg, der filtrerer valle til Arla Foods’ ingrediensforretning. Membranernes porer er ligesom kaffefiltre, men meget finere, så de fanger proteinerne, mens for eksempel vand, salt og laktose får lov at passere. Membranerne skal derfor rengøres for de proteiner, der sætter sig fast, men man kan ikke bare tage membranerne ud og skrubbe dem, fordi de sidder som en integreret del af anlægget.

Derfor benyttes fastlagte automatiske programmer, cleaning-in-place (CIP), som rengør udstyret indefra, uden at det skal skilles ad. Programmerne, der anvendes i dag, bruger rigeligt med rengøringsmidler og vand for at sikre en tilstrækkelig hygiejnisk standard, og det tager ofte flere timer at rengøre proces­udstyret. Samtidig står produk­tionen stille under rengøringen.

Ifølge Niels Ottosen burde rengøringsprocessen derfor ikke være et overset område af produktionen, som det er i dag.

»Men med det her projekt kan det blive mere fokuseret og systematiseret,« vurderer han.

Stop rengøringen i tide

I projektet med navnet ‘Implementation of novel analytical tools for development of new, flexible cleaning procedures’ skal Københavns Universitet og Arla Foods i samarbejde udvikle og anvende nye analysemetoder, der kan følge rengøringen af udstyr til membranfiltrering af valle og andre produkter, mens den foregår.

I projektet vil parterne anvende ultraviolet lys, der kan måle, hvor meget protein der er i rengøringsmiljøet, så man kan stoppe med rengøringen, når proteinerne er ude af udstyret. Desuden skal den industrielle CIP-proces simuleres i mindre skala, membranerne skal undersøges, og laget af smuds, der skal fjernes, skal karakteriseres, fortæller erhvervspostdoc Thilo Berg.

»På den måde opnår vi en mere dynamisk og fleksibel rengøringsproces,« siger han og fortæller, at der lige nu er en tendens i Danmark, der går ud på, at fødevarevirksomheder gerne vil vide mere om rengøring. Først og fremmest fordi der er god økonomi i det, og fordi virksomhederne kan spare på rengøringsmidler, vand, energi og udledt spildevand.

Parterne har allerede afprøvet metoden i et lille anlæg og skal nu prøve det af i et større Arla-anlæg i løbet af de næste tre år.