Kort nyt: P-automater opgivet efter 14 dage / Skraldespande begejstrer i Viborg / Birkerød-skole fra for PCB-mistanke / Brøndby-tilfredshed med skrald
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Kort nyt: P-automater opgivet efter 14 dage / Skraldespande begejstrer i Viborg / Birkerød-skole fra for PCB-mistanke / Brøndby-tilfredshed med skrald

Fredericia Kommune sløjfer betalingsparkering efter kun 14 dage. Automaterne, som blev sat op 2. januar, har haft så mange mangler, at de nu tages ud af funktion, oplyser Fredericia Dagblad.
Parkeringsautomaterne har kostet 1,4 millioner kroner, men fra første dag, viste det sig, at de ikke var pengene værd.

"Vi havde lovet borgerne, at de kun skal betale for den tid, de parkerer, men det har vist sig, at det er umuligt med de automater, vi har indkøbt," siger formand for teknisk udvalg Lars Ejby Pedersen (S).

Nu skal byrådsmedlemmerne drøfte den nye betalingsordning, så den kan søsættes i løbet af efteråret. Det vil efter alt at dømme betyde, at kommunen skal købe nye automater til omkring 1,8 millioner kroner.

Ti såkaldt intelligente skraldespande i Viborg Kommune har vakt begejstring blandt borgerne. Skraldespandene, der både smasker og bøvser, når de bliver fodret, bliver brugt flittigt.

"Det er vores opfattelse, at skraldespandene har virket. Banegårdspladsen og rutebilstationen er blevet pænere, så det må betyde, at mere skrald ender det rigtige sted," siger driftsleder Dennis Georg Næser fra Viborg Kommunes park- og vej-afdeling til Viborg Stifts Folkeblad.

Når affald smides skraldespanden, bliver det automatisk komprimeret, så der kan være fem gange mere end i en almindelig affaldsbeholder af samme størrelse. Desuden har spandene en sensor, der sender besked til Viborg Kommunes park- og vejservice, når spanden er fyldt og skal tømmes.

Parkvejskolen i Birkerød er alligevel ikke plaget af PCB, viser en undersøgelse, som Niras har udført for Rudersdal Kommune. Resultatet hilses velkommen af direktør i kommunen Henning Bach Christensen.

"Det er meget glædeligt, at det ikke er forbundet med en sundhedsmæssig risiko at opholde sig på Parkvejskolen. Konklusionen fra rådgivningsfirmaet er meget klar, og der er altså heller ikke noget behov for at rense skolen for PCB ved den kommende ombygning og udvidelse", siger han.

Parkvejskolen står til at blive bygget om og udvidet for 46. mio.kr. i forbindelse med en ny skolestruktur i Rudersdal Kommune, hvor Parkvejskolen og Kajerødskolen bliver lagt sammen til en ny skole. Imidlertid udløste planerne om sammenlægning spørgsmål om PCB-niveauet på Parkvejskolen, og kommunen besluttede derfor at få undersøgt sagen.

Det er sket ved, at rådgivningsfirmaet har taget prøver af fugematerialet langs døre og vinduer samt målet PCB-indholdet i et typisk klasselokale. I ni ud af ti prøver er PCB-niveauet så lille, at det ikke kan måles, og i den tiende prøve er koncentrationen af stoffet så lille, at det svarer til ikke-farligt affald.

En større brugerundersøgelse på affaldsområdet i Brøndby Kommune viser, at borgerne er meget tilfredse med kommunens ordninger.

Der er dog behov for mere viden og information især omkring batterier, elektronik og andet farligt affald. For eksempel var 42 pct. af borgerne fra villaer og rækkehuse ikke klar over, at skraldemanden tager batterier og småt elektronik med, hvis de ligger i en klar pose på låget af papirbeholderen.

Blandt borgere i etageboliger er 95 pct. tilfredse med deres storskraldsordninger. Dog mener en fjerdedel, at der svines vel rigeligt i forbindelse med indsamlingen.