Kort: Her trues København af stormfloder

19. januar 2015 kl. 15:0620
Kort: Her trues København af stormfloder
Illustration: Københavns Kommune.
Hovedstaden bliver stadigt mere påvirket af stormfloder. Nye kort viser, hvor København bliver mest sårbar i fremtiden. Men det er stadig uklart, hvem der skal betale for sikringen af byens kyst.
Artiklen er ældre end 30 dage

Nye kort viser, hvordan København vil blive ramt af en 100-års stormflod, der rammer om 45 eller 95 år. Kortene afslører, at Indre by og det østlige Amager er sårbare allerede i 2060, mens flere dele af byen kan oversvømmes i år 2110.

Under de seneste storme, Dagmar og Egon, steg vandstanden til 1 meter over normalen i København, mens der skal 1,4 meter til for at København rammes af en alvorlig stormflod.

Læs også: Syv desperate Limfjords-borgmestre: Minister sylter stormflodssikring

»Klimaforandringerne er en realitet. Med de nye kort kan alle københavnere danne sig et overblik over, hvordan København bliver ramt af oversvømmelser i forbindelse med fremtidige stormfloder. Den viden må vi som politikere selvfølgelig også handle på og træffe beslutninger om en god og effektiv beskyttelse af byen mod havvandsstigninger og stormfloder,« siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

100-års stormflod i København i hhv. 2060 og 2110. Illustration: Københavns Kommune.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Se hele stormflodskortet på Københavns Kommunes hjemmeside. Vælg ‘klimatilpasning’ i menuen til venstre for at se 100-års hændelserne.

»Men lovgivningen på området er uklar og gør det svært for kommunerne at handle. Derfor vil jeg opfordre miljøministeren til hurtigst muligt at revidere loven og skabe klarere regler for finansieringen af, og samarbejde om kystsikring,« fortsætter han.

Dermed melder han sig i koret af utålmodige borgmestre, der vil have svar på, hvornår miljøministeren vil skride ind over for truede kyststrækninger.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S), der gennem Kystdirektoratet er ansvarlig for kystsikring, har tidligere henvist til, at hun ikke vil tage stilling til konkrete initiativer i kommunerne, før Kystdirektoratets kystanalyse er færdig senere på året.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Teknologiråd: Stormflodslovgivning skal strammes op

Og selvom Morten Kabell sammen med syv borgmestre ved Limfjorden opfordrer til handling fra ministeren, lader det ikke til, at staten kommer til at overtage ansvaret for kystsikring. Det fremgår af kommissoriet med krav til kystanalysen, som regeringen har skrevet.

’Det er en forudsætning for forslag til eventuelle justeringer, at det eksisterende grundprincip i kystbeskyttelsesloven om, at grundejeren har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod havet, videreføres,’ hedder det i kommissoriet.

Kystdirektoratet gjorde det i sidste uge klart, at de ikke ønsker at uddybe, hvori arbejdet med kystanalysen består, eller hvad status for arbejdet er.

Læs også: Københavns nye kanalby rykker et stort skridt nærmere

I hovedstaden handler investeringerne i kystsikring blandt andet om at oprette diger eller dæmninger, der skal holde vandet ude af inderhavnen fra såvel Øresund som Køge Bugt og nye diger, der kan beskytte resten af byen.

Læs også: Dæmninger til 2-3 milliarder beskytter billigst københavnerne mod stormflod

De planer fremgår af kommunens klimasikringsplan, der blev vedtaget i 2011. Selv om scenarierne ligger hhv. 45 og 95 år ude i fremtiden, opfordrer kommunen i en pressemeddelelse til handling snarest muligt, fordi en stor stormflod kan ramme hovedstaden tidligere.

20 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
20
21. januar 2015 kl. 17:41

Hvorfor ikke Aarhus? Det ville spare enorme ressourcer i transport, og så kunne vi også slippe for at høre mere om en Kattegatforbindelse. ;-)

19
20. januar 2015 kl. 17:36

hvad er problemet?

Den lavestliggende del af mit hus ligger i kote 17 og grunden skråner ned til ca. kote 12, så jeg får altså en strandgrund, når jeg fylder 280 år - en dejlig fødselsdagsgave ;)

18
20. januar 2015 kl. 10:55

Med Fehmern forbindelsen ville et sted umiddelbart syd-øst for Ringsted give mest mening.

Alternativt trekantsområdet.

16
20. januar 2015 kl. 00:43

Sluseholm kvarteret er bygget tæt ved den nuværende vandlinje indenfor det seneste årti.

https://ing.dk/artikel/stiger-vandet-bare-lidt-mere-bliver-situationen-haabloes-164823

Hvorfor har Kbh. Kommune givet byggetilladelse?

Den er også gal på den nuværende metro, som også er af nyere dato:

https://ing.dk/artikel/trods-hoejbane-skybrud-oversvoemmede-teknikrum-og-stopper-metroen-170522

Problemet er lidt selvskabt når man bygger så lavt på trods af de her vandstands prognoser.

15
20. januar 2015 kl. 00:15

I stedet for at spilde en masse milliarder på at lappe med diger og sluser ville det være en meget bedre ide og rentabel investering at begynde på en helt ny hovedstad i passende højde.

Det rammer meget godt hovedet på sømmet. Problemerne skyldes at vi er blevet bofaste, og krampagtigt holder fast i at naturen er uforanderlig. Det er den selvfølgelig ikke, og derfor løber den strategi ind i problemer. Om ikke før, så siden.

Jeg er helt enig i, at det måske er på tide at begynde at bygge andre steder end tæt på vandet i Københavns havn. Lade de eksisterende huse stå indtil de bliver taget af vandet. At begynde at sikre dem vil være meget dyrere.

13
19. januar 2015 kl. 22:24

Et byggestop under 3 meter over daglig vande kunne være en god begyndelse.

12
19. januar 2015 kl. 19:09

Den ligger jo i en passende udkant af Købehavn og mangler seværdigheder af ehver art :) Byen ligger på en ås der er omkring 80 meter oven vande, med en flot udsigt til Storebælt.

11
19. januar 2015 kl. 18:35

Naturligvis kan man forestille sig at flytte en millionby,

Det er der vel heller ingen der taler om ?

Store dele af det berørte område er noget skrammel på alle objektive mål, det eneste der holder ejendomspriserne oppe er den centrale beliggenhed.

Nej, begynd forfra et sted der ligger godt og flyt så Amalienborg og andre klenodier til et nyt museum i udkanten af den nye hovedstad.

10
19. januar 2015 kl. 18:32

Citat Geodatastyrelsen:

Nu kan offentlige institutioner, private virksomheder og borgere gratis downloade en hydrologisk højdemodel, som kan bruges til at beregne, hvor vandet løber hen ved skybrud og stormflod.</p>
<p>Modellen skal blandt andet hjælpe kommunerne med klimatilpasningsplanerne.

Overnævnte citat og om kortet kan findes på:https://kortforsyningen.dk/indhold/hoejdemodel-nu-med-vand

Selve Kortet:https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

9
19. januar 2015 kl. 17:51

’Det er en forudsætning for forslag til eventuelle justeringer, at det eksisterende grundprincip i kystbeskyttelsesloven om, at grundejeren har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod havet, videreføres,’

.

Hvem betalte det fremskudte dige ved Vadehavet?

8
19. januar 2015 kl. 17:11

Er datagrundlaget blevet bedre? Er prognoserne for hvor store oversvømmelser vi skal forvente blevet forbedret? Tager man hensyn til nye parametre i landskabet end tidligere? Er præsentation blevet væsentligt forbedret? Eller er der bare tale om en ny kampagne der bygger på allerede kendte koncepter?

- denne side:

https://soeterritoriet.kyst.dk/landbevaegelser-i-danmark.html

ser ret informativ ud; der står bla.:

Resultaterne viser overordnet, at der sker landhævning i hele landet. Denne landhævning skyldes denne sidste istid for 15-20.000 år siden, hvor isen trykkede store dele af Danmark ned. Isen smeltede tilbage og har efterladt en isostatisk bevægelse, hvor landet hæver sig mellem 0,3 mm/år i Sønderjylland og 2 mm/år i Nordjylland

- København ser ud til at blive hævet ~1.4 mm/år, dog ser der ud til at være en 'sætningszone' i Valby-området!(?).

7
19. januar 2015 kl. 16:46

Hvor meget Danmark tror du der er tilbage hvis vi kun måler fra 10m oho og opefter?

Gad vide om ikke svaret gør at netop den løsning næppe får flertal hos danskere. (Naturligvis vil jordejere over 10m oho være fristet - jeg er selv en af dem).

6
19. januar 2015 kl. 16:44

Naturligvis kan man forestille sig at flytte en millionby, men det er næppe relevant de første mange år og måske ikke den billigste eller bedste løsning.

Alternativet kunne være at bruge eksisterende broer og geografi som basis for sluser og dynamiske dæmninger. Her tænkes på Storebæltsbroerne og Helsingør - Helsingborg samt Hundested - Rørvig, som kunne danne ramme om en stormflodsdæmning a la den på Themsen ved London. Det er naturligvis umiddelbart en absurd tanke, og løser ikke i sig selv alle problemer, men måske det er den type løsning der i sidste ende vil være brug for.

5
19. januar 2015 kl. 16:32

Jeg synes jeg har hørt om interaktive kort over oversvømmelsestruede områder i hvert fald siden oversvømmelserne i 2011. Jeg er på ingen måde i tvivl om at interaktive kort af denne type er et vigtigt værktøj til at gøre problematikken vedrørende klimatilpasning mere håndgribelig. Men når det bliver præsenteret som en nyhed savner jeg lidt en klar beskrivelse af hvad selve nyheden er.

Er datagrundlaget blevet bedre? Er prognoserne for hvor store oversvømmelser vi skal forvente blevet forbedret? Tager man hensyn til nye parametre i landskabet end tidligere? Er præsentation blevet væsentligt forbedret? Eller er der bare tale om en ny kampagne der bygger på allerede kendte koncepter?

4
19. januar 2015 kl. 16:16

Sjovt kort, man kan se hvilke(n) McDonalds restauranter man kan nå tørskoede :)

3
19. januar 2015 kl. 15:42

Problemet med Christiania blive da løst.

2
19. januar 2015 kl. 15:38

Man burde omgående begynde at spare op til en kystsikringsfond og lade være med at slås på "bedste danske vis", det er jo både statens, kommunernes, virksomhedernes og grundejernes ejendom der bliver påvirket-

1
19. januar 2015 kl. 15:20

Problemet stopper jo ikke 2110, vandstanden vil efter alt at dømme først toppe et par århundreder senere, nogle meter eller måske ti højere.

I stedet for at spilde en masse milliarder på at lappe med diger og sluser ville det være en meget bedre ide og rentabel investering at begynde på en helt ny hovedstad i passende højde.