Kontrakt: Det vigtige skal på skrift

Det præcise arbejdssted, tiltrædelsesdato, jobbeskrivelse samt navne og adresser skal fremgå.

Arbejdstid: Din ugentlige arbejdstid skal fremgå, da den ikke er fastsat ved lov.

Overarbejde: Der skal stå, hvordan arbejde ud over den aftalte arbejdstid honoreres, ellers har du hverken ret til afspadsering eller udbetaling.

Barn syg: Du får kun løn på barnets første sygedag, hvis det fremgår.

Barsel: Hvis du skal have fuld løn, skal det fremgå.

Ferie: Du har ret til fem ugers ferie. Alt herudover skal fremgå.

Ferietillæg: Skal fremgå, hvis det er mere end en procent.

Højtider: Det skal fremgå, hvis du har ret til fri med løn for eksempel juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Klausuler: Hold øje med, om der er en klausul.

Løn: Din løn, udbetalingsdato, om det er inklusive pension samt beregningsgrundlaget for denne skal fremgå. Der bør stå, hvornår din løn skal reguleres, og helst at der skal være en 'forhandling'.

Opfindelser: Rettigheder og lignende kan være relevant.

Opsigelse: Begge parters varsel bør fremgå, og dit bør være en måned. Hvis en prøveperiode er nævnt, er opsigelsesvarslet som udgangspunkt 14 dage de første tre måneder.