Konkurrencestyrelsen vil forbyde tagpapanvisninger

Illustration: Tagpapbranchens Oplysningsråd

De anvisninger, som rådgivere og entreprenører hver dag bruger for at sikre, at tagpapløsninger kan holde tæt og længe, skal kastes i skraldespanden.

Det lægger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen op til, efter at styrelsen i tre år har undersøgt tagpapbranchens største virksomheder, Icopal og Nordic Waterproofing, som ejer Phønix Tag, og Tagpapbranchens Oplysningsråd, som de to virksomheder betaler hovedparten af budgettet for.

Læs også: Derfor er tagpapbranchen sat i brand

Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) blev oprettet i 1981 efter et par årtier, hvor der var blevet lagt tagpap på stadigt flere bygninger - men desværre på måder, som hverken holdt tæt eller længe. De resulterende fugtproblemer medførte råd- og skimmelskader i tusindvis af bygninger, som det kostede dyrt at rette op på. Det fik til sidst branchens virksomheder til at gå sammen om at forbedre kvaliteten. Siden har TOR udsendt anvisninger og vejledninger og oprettet et datterselskab kaldet TOR Godkendt, som er en frivillig kontrolordning, producenter og importører kan tilmelde sig for at få produkter og specifikationer certificeret til forskellige typer anvendelse.

Siden er tiltroen til tagpapløsninger steget så meget, at 38 procent af de danske bygninger i 2016 havde tagpap på toppen. I 1985 var det kun 16 procent. Det viser beregninger i en rapport, som TOR har fået udarbejdet af analysefirmaet Copenhagen Economics.

Anvisninger holder andre ude

Men styrelsen mener, at virksomhederne har forsøgt at begrænse konkurrencen på tagpapmarkedet - blandt andet ved at udforme TOR's anvisninger på en måde, som holdt andre virksomheder ude af det danske marked.

I indstillingen detaljerer styrelsen ikke, hvordan TOR-anvisningerne skulle holde konkurrenter ude af markedet, men blandt de stridspunkter, der tidligere har været oppe at vende i medierne, er, at TOR anviser, at man på tage med en taghældning under 11 procent skal anvende to lag tagpap. Det har fået producenter at et-lags-løsninger til at mene, at deres produkter uberettiget blev holdt ude af markedet.

»... ser man på TOR's anvisninger, så er det kun løsninger, der passer til de produkter, Icopal og Phønix Tag producerer. Dermed bruger de to giganter TOR som et redskab, hvor de beskytter sig selv mod konkurrence,« sagde Peter Kranz, der er administrerende direktør i Eurotag og tagdækkerkæden Tæt Tag, i 2015 til mediet Bygtek.

Råd skal nedlægges

Derfor lyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indstilling til Konkurrencerådet - som i sidste ende afgør sagen - at virksomhederne skal ‘ophøre med den adfærd, der har til formål at afskærme det danske marked for tagpap og tagfolie for konkurrerende virksomheder og produkter samt begrænse produktudbuddet’.

Blandt andet skal TOR nedlægges i sin nuværende form, og TOR skal 'ophæve og fjerne eksisterende TOR-anvisninger fra Tagpapbranchens Oplysningsråds hjemmeside’.

Dansk Byggeri frygter flere skader

Hvis Konkurrencerådet følger indstillingen, vil det kaste tagpapbranchen ud i enorm usikkerhed, mener direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

»Det er vigtigt at konkurrenceloven bliver overholdt. På dette område er der imidlertid en historik, der gør, at jeg ikke er tryg ved at overlade det alene til leverandørerne at lave anvisninger. Der er blevet brugt rigtig mange penge på at lave dårlige tagpaptage om, og vi har ikke brug for at komme derhen igen.«

Læs også: Tagpap bliver nu brugt meget bedre

Derfor er Dansk Byggeri i gang med at se på, om man i branchen kan blive enige om nogle nye anvisninger, der overholder konkurrenceloven.

»Hvis Konkurrencerådet følger indstillingen, så må vi finde ud af, præcist hvilke dele af anvisningerne der er ulovlige, og lave nogle nye, som overholder reglerne. Vi skal ikke begrænse markedet, men det er godt med anvisninger og vejledninger, der er teknisk fælleseje, hvis man vil undgå fejl og mangler i byggeriet,« siger Michael H. Nielsen.

Klager bakker op om kontrol

En af dem, der bakker op om den løsning, er adm. direktør Thomas Christensen fra tagvirksomheden Hydrotec, hvis klage var medvirkende årsag til, at sagen startede.

»Vi er heller interesserede i, at det bliver Det Vilde Vesten. Vi vil gerne have et uvildigt organ til at udarbejde nye retningslinjer og en slags klassificering, der viser forbrugerne, hvad de forskellige produkter kan anvendes til.«

Anklagede vil anke

Hos Nordic Waterproofing vil direktør Paul Erik Rask kæmpe imod indstillingen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

»TOR-anvisningerne er blevet alment teknisk fælleseje. Det vil på godt dansk sige, at forbrugerne dermed er sikre på at få en god tagpap og en tagkonstruktion, som sikrer et tæt tagpaptag. Det er uheldigt, hvis TOR-anvisningerne nu tvangsopløses uden nogen form for domsstolsprøvelse. Vi vil naturligvis indbringe sagen for domstolene, hvis ikke Konkurrencerådet følger vores opfordring og tager en time-out. Men vores anke vil ikke have opsættende virkning,« siger han i en pressemeddelelse.

Lederen af TOR, Tommy Bunch-Nielsen, er også utilfreds med indstillingen.

»Vi mener ikke, at vi har overtrådt konkurrenceloven, og går derfor rettens vej. Vi retter os imidlertid efter kendelsen ved at nedlægge TOR og vores frivillige kontrolordning, TOR Godkendt,« siger han i en pressemeddelelse.

Indstilling fra KFST til Konkurrencerådet by Ingenioeren on Scribd

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Da TORs medlemsskare er meget begrænset, hvad er så forskellen på om det er TOR eller leverandøren af et andet tagdækningsprodukt, der anviser hvordan det skal lægges?

Sålænge TOR er betalt af nogle få spillere, hvis omsætning er direkte afhængig af de produkter, som TOR rådgiver omkring, er det vel blot en leverandørrådgivning, som ydes.

TOR har måske haft sin berettigelse, men forholdene på tagdækningsområdet har siden 1981 ændret sig drastisk. Der findes på det danske marked i dag en række produkter, som er langt mere fordelagtige at anvende. Disse har ingen udvaskning af miljøskadelige kemikalier. De er hurtigere at lægge og kræver ingen svejsning, så der er ingen risiko for, at der går ild i tagkonstruktionen under arbejdet, ligesom produktet i sig selv ikke er brændbart. Derfor er det nok tid for TOR at takke af og så må de, der har økonomisk interesse heri, blot gælde sig over den tid der er gået godt.

 • 1
 • 0

TOR har måske haft sin berettigelse, men forholdene på tagdækningsområdet har siden 1981 ændret sig drastisk.

Umiddelbart lyder dit indlæg som et partsindlæg. Hvis du har en kommerciel interesse i at TOR nedlægges vil jeg foreslå at du angiver det i dit indlæg. Ellers undskylder jeg mange gange.

Jeg har selv INGEN forretningsmæssige tilknytninger til tagpapbranchen udover at jeg bor i (og snart flytter til) et hus med tagpap.

Både du selv og artiklen argumenterer at for tagdækningsområdet i Danmark er forbedret over den årrække, hvor TOR har eksisteret. Dit eget argument modsiger ikke artiklens om at TOR har bidraget til denne forbedring - det virker mere som om du mener at der også er kommet mange gode løsninger, som ikke er TOR anbefalede.

Så spørgsmålet er, hvordan man sætter en struktur op, som tillader at gode nye alternative løsninger kan blive "certificerede" uden at man samtidig vender tilbage til tilstanden før TOR.

Andre interessenter (Thomas Christensen) ser ud til at ville bakke op om et uvildigt organ, men så kommer selvfølgelig spørgsmålet om han også vil være med til at betale for det eller om han mener det er et statsligt anliggende?

 • 1
 • 0

Nej jeg har ingen forretningsmæssig tilknytning til branchen. Jeg mener blot, at når nogle få producenter sponsorerer og sidder i et organ, som udgiver retningslinjer for anvendelse af en produkttype, så kan uvildigheden måske lide et knæk. Jeg siger heller ikke, at TOR, som blev dannet, da der på det danske marked var et meget begrænset udbud af tagdækningsmaterialer, ikke gennem tiden ikke har haft en positiv udvikling på kvaliteten af det udførte tagdækningsarbejde, som er blevet udført. Mest tror jeg dog, at producenternes udgivelse af ordentlige arbejds- og anvendelsesinstruktioner har hjulpet.

Med andre ord mener jeg blot, at det er tvivlsomt med uvildigheden i anvisninger, hvis de alene udarbejdes med skelen til egne produkter og der ikke ses på mulighederne i de produkter, som er udviklet af virksomheder uden for TOR.

 • 0
 • 0

Det er SÅ MEGET vigtigt, hvordan tagpap bliver lagt, at ingen producenter kan påberåbe sig, ar levere det bedste ... ALT afhænger af de folk, der foretager oplægningen af tagpappet... For nogle år siden, opgav vi vort "Built up tag", fordi der pissede vand ind ... Da taget blev revet af, kunne vi se, hvor dårligt det var lagt... Så vi ofrede over ½ million på et nyt tag, med hældning og tegl.... Der skal MEGET mere fokus på uddannelse og tilsyn med de folk, der lægger tagpap ... uanset hvilket produkt det er ... !!

 • 1
 • 0

Bent Husted har fat i det aller-vigtigste: Dén, der agerer håndværker, skal vide hvordan arbejdet skal gøres OG gøre det rigtige! Jeg har været udsat for inkompetente håndværkere og for håndværkere, der "bare" sjuskede - træls, men de er bare røget i min sorte bog over dem jeg ALDRIG mere ringer til - en enkelt gang klagede jeg til BYG-Garanti, fik medhold og de fleste af mine penge (25000,- kr.)retur, så en ordentlig håndværker kunne lave arbejdet :)

Til gengæld synes jeg at ane, at visse virksomheder er begyndt at agere som om konkurrence-muligheder er det eneste, der betyder noget - præcis som beskrevet i den snarligt kommende handelsaftale med Canada - kaldet CETA - undersøg evt. hvor mange milliarder US$ Argentina kom til at betale et stort canadisk firma, fordi Argentina havde vedtaget en lov, der skulle indføre bedre arbejdsmiljø for ALLE arbejdere i Argentina - også dem, der arbejdede for udenlandske virksomheder :( - Argentina var tæt på at gå fallit efter dén dom i den "private" domstol, der også beskrives i handelsaftalerne...

De allerbedste hilsener

 • 0
 • 0

Som bekendt findes der danske og internationale normer for utallige produkttyper, arbejdsmetoder og beregninger. Hvad adskiller tagpappet?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten