Konkurrence: Vind smukt indbundet årgang 1901 af Ingeniøren

I næste uge flytter Mediehuset Ingeniøren fra Skelbækgade på Vesterbro i København til et gammelt bryghus i Valby.

I den sammenhæng er der blevet ryddet kraftigt op i gemmerne på redaktionen, og op dukkede fem dejlige bøger med hele årgange af Ingeniøren fra 1901-1905.

Disse fem skønne bøger udlodder vi nu til læserne.

For at deltage i konkurrencen om Ingeniøren anno 1901 skal du svare på tre spørgsmål og skrive dine svar i debatten herunder. Vinderen er ganske enkelt den, der først svarer rigtigt på alle tre spørgsmål.

1. Edisons nye opfindelse

I Ingeniøren Nr. 35 fra 1901 beskrives Edisons nye opfindelse:

"For nogle Uger siden bragte Dagspressen nogle korte Meddelelser om, at Edison havde opfundet en ny elektrisk ____, der var lettere, billigere og bekvemmere at anvende end de hidtidige ____former. Det ligger i sagens natur, at en saadan Opfindelse, hvis den holder, hvad den lover, kan faa vidtrækkende Betydning ved at udvide Anvendelsesomraadet for de elektriske ____ ogsaa til saadanne Felter, hvor man hidtil paa Grund af deres Ubekvemhed og Kostbarhed har maattet give Afkald paa at anvende dem. Jeg skal blot pege paa et Punkt af særlig national Betydning herhjemme, nemlig hvilken Betydning en Forbedring og Simplifikation af de elektriske ____ vilde kunne faa for en rationel Udnyttelse af Vindkraften i industrielle og lignende Øjemed." [...]

"Det fuldstændige Element bestaar altsaa, som man vil kunne forstaa, af en Række saadanne Elektroder som Fig. 1, afvekslende fyldt med Kobber og med Cadmium, hver for sig indbyrdes forbundne som vist på Fig. 2, og nedsænkede i et Bad af 10 % kaustisk Natronopløsning. Fig. 3 viser to saadanne Plader, sete fra oven.

Hvad er det, Edison her har opfundet?

2. Den talende elektriske Lysbue

I Ingeniøren Nr. 40 fra 1901 beskrives den "talende elektriske Lysbue":

"I Aaret 1897 gjorde Dr. H. Th. Simon ved det fysiske Institut i Erlangen den overraskende Opdagelse, at en elektrisk Lysbue kunde anvendes som telefonisk Afsende- og Modtageapparat. Han iagttog nemlig, at Lysbuen i en Buelampe med ensrettet Strøm gav sig til at tone med en intensiv knitrende Lyd, hvis der i Nærheden af og parallelt med Buelampens Ledning befandt sig en anden af svage intermitterende Strømme gennemstrømmet Ledning." [...]

Bell benytter ved sin Fotofon Lysstraalerne fra en Buelampe, som er bragte til at forløbe parallele og ere rettede mod en for Enden af et Talerør anbragt spejlende Membran. Straalerne, som tilbagekastes fra dette Afsendeapparat, opfanges af Modtageapparatet, der bestaar af en i Brændpunktet af et Hulspejl anbragt Selencelle, i hvis Strømkreds der befinder sig et Batteri og en Høretelefon. Men denne bølgesvingende Belysning, som Bell opnaar ved Hjælp af sin Anordning, frembringer den talende Buelampe af sig selv uden yderligere Hjælpemidler, idet der med Temperaturvariationerne i Lysbuen naturligvis også er forbundet Variationer i Lysintensiteten, som nøjagtigt svarer til de Mikrofonmembranen træffende Lydsvingninger.

Det fra Buelampen udgaaende "talende Lys" kan ved hjælp af Reflektorer overføres paa store Afstande og paa Modtagestationen igen omsættes i Lydbølger, da Selencellen reagerer paa de allersvageste Belysningsforskelle. Paa Fig. 5 er skematisk fremstillet Anordningen af denne Lystelefonering."

Opdagelsen spås stor praktisk betydning, "Navnlig turde Anvendelsen af den være fordelagtig for Marinen, da man der i Forvejen har de fornødne Reflektorer til Raadighed, og Anordningen af den talende Buelampe ikke i ringeste Grad vil kunne virke forstyrrende paa Projektørernes Anvendelse til deres sædvanlige Formaal."

Hvad er det, Dr. H. Th. Simon har opdaget, at den talende elektriske lysbue kan anvendes til?

3. Bestemmelser for Automobilkørsel

I Ingeniøren Nr. 57 fra 1901 kan man læse følgende bestemmelser fra Frankrig, der menes at have læserens interesse, "selv om disse Bestemmelser alt nu ere omtrent 2 Aar gamle - vi er jo dog rigeligt 2 Aar bagefter i det Kapitel."

Bestemmelserne siger bl.a., at:
"Ethvert Automobil skal være konstrueret saaledes, at ingen Stoffer kunne slippe ud, som ere eksplosions- eller brandfarlige, ej heller maa Maskinen udbrede ilde Lugt. Der maa ved Konstruktionen tages mest muligt Hensyn til, at mødende Heste ikke bliver sky. Automobiler med en Egenvægt af over 250 kg skulle ogsaa kunne køre baglænds.
Intet Automobil maa ved Gadekrydsninger med stærk Færdsel eller i Snævringer og i Trængsel køre hurtigere end almindelig Gang. Under ingen Omstændigheder maa Farten overstige 30 km. i Timen paa aaben Landevej, 20 k. hvor der er Huse langs Vejen."

Der også bestemmelser om, at der skal varskoes med hornsignaler, og naturligvis skal et automobil føre lygter. Men hvor mange lygter skulle en bil have i Frankrig 1899, og hvad farve skulle de have?

Har du svarene på de tre spørgsmål? Så skriv dem i debatten nedenunder. Den første, som har svaret på alle tre spørgsmål, vinder et eksemplar af Ingeniøren fra 1901.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Men hvor mange lygter skulle en bil have i Frankrig 1899, og hvad farve skulle de have?

Er jeg den eneste der tænker "Vi kan nævne at filmen aldrig har været vist i Danmark..." ?

:-)

 • 0
 • 0

1) Edisons "Reversible Galvanic Battery" / Nikkel-jern-akkumulator. http://www.google.com/patents?vid=678722

2) trådløst telegrafsystem, der blev til Poulsens buegenerator http://ing.dk/artikel/31273?highlight=Poul...

3) et hvidt lys og et grønt lys foran + et rødt lys bagved ved tåge, jf. Décret présidentiel du 10 mars 1899 portant règlement relatif à la circulation automobile., artikel. 15 og 23 http://www.19e.org/documents/economie/1899...

I 1936 indførte de franske myndigheder en lov om, at lys i det blå spektre skulle fjernes fra forlygterne på biler registreret i landet, med det resultat, at lyset blev gulligt. Dette skete, da man ønskede at kunne identificere nationale køretøjer om natten. Den farve, der opstår når de blå bølgelængder fjernes, kendes som selektiv gul. Derfor er franske lygter gule den dag i dag.

 • 0
 • 0

[quote]Men hvor mange lygter skulle en bil have i Frankrig 1899, og hvad farve skulle de have?

Er jeg den eneste der tænker "Vi kan nævne at filmen aldrig har været vist i Danmark..." ?

:-)[/quote]

Red, white and green? :-)

 • 0
 • 0
 1. Edison Batteri
 2. Valdemar Poulsens buegenerator
 3. Front: Et hvidt og et grønt Bag: Et rødt lys Så det giver 3 lygter
 • 0
 • 0
 1. Edison Nikkel-Jern batteri
 2. Det trådløse telegrafsystem.
 3. Foran hvid + grøn bagpå rød

Jeg kan se jeg er lidt for sent ude med mine svar ;)

 • 0
 • 0
 1. Nikkel-jern-akkumulator (NiFe Celle)
 2. Buegenerator
 3. Der skulle være: Et hvidt og et grønt foran, og så et rødt bagpå
 • 0
 • 0

1: Akkumulator

2: Overførsel af Moduleret lys, som modtages med en lysfølsom enhed, i dag ville det være en lysfølsom transistor - har selv prøvet, og det virker...

3: Aner det ikke - gæt: måske som på skibe - rød/grøn i siderne

 • 0
 • 0

De første to spørgsmål havde I, ganske som forventet, godt styr på, men I får lige den eksakte ordlyd:

 1. Edison havde "opfundet en ny elektrisk Akkumulator, der var lettere, billigere og bekvemmere at anvende end de hidtil benyttede Akkumulatorformer."

 2. Dr. H. Th. Simons forsøg, viste, at den talende Lysbue blandt andet kunne anvendes til "Telefonering uden Traad (Flammetelefoni)"

Mht 3. spørgsmål, oplyser Ingeniørens artikel, at "Hvert Automobil skal føre to Lygter, en hvid og en grøn.” Den nævner dog intet om, hvor de skal placeres, og den ekstra bestemmelse omkring tågelygten er slet ikke nævnt. Så stor cadeau til Bror Christensen for at have fundet et svar, der overgik artiklen;)

 • 0
 • 0

Ærgerligt at i fandt vinderen så hurtigt, men jeg søgte mine svar før jeg læste andres - det er jo sjovest. Så I skal alligevel have dem her :o)

 1. Patent Number 704306, "Reversible Galvanic Battery" Ansøgt d.20/6 1901 Altså den genopladelige akkumulator.

 2. Dr. Simon fra Frankfurt opfandt den første version af Buesenderen som få år senere blev brugt til trådløs kommunikation. http://home.freeuk.net/dunckx/wireless/spa...

 3. Reglerne var ét hvidt lys og ét grønt lys på forenden, dvs. to. Samt at lamper der fungerede ved acetylen eller olie skulle udskiftes til elektriske lamper.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten