Konkurrence: Vind Ingeniøren anno 1903

I forbindelse med Mediehuset Ingeniørens nært forestående flytning udlodder vi fem dejlige bøger, som har ligget gemt, men ikke helt glemt i kælderen: Det er hele årgange af Ingeniøren fra 1901 til 1905.

Ingeniøren 1901 og 1902 har allerede fundet gode hjem hos vores skarpsindige læsere, og i dag er turen kommet til 1903. Nyd de herlige tegninger og det finurlige sprog, mens du finder ud af, om du kunne have begået dig som Ingeniør ved det forrige århundredeskifte.

For at deltage i konkurrencen om Ingeniøren anno 1903 skal du svare på tre spørgsmål og skrive dine svar i debatten herunder. Vinderen er ganske enkelt den, der først svarer rigtigt på alle tre spørgsmål.

1. Afsked med en opfinder

I Ingeniøren nr. 14 1903 tages der i en nekrolog vemodigt afsked med en genial opfinder:

"I 1880 opfandt han Reautografien, hvormed man bekvemt kunne reproducere Vejrkortene, i 1881 konstruede han en Thermograf, 1882 en Vandprøvehenter med Dybhavstermometer, 1884 Sinusvægten, en Pluviograf og en Barograf[...]

De af ____ konstruerede Instrumenter bære Vidne om et mekanisk Snille, som naar langt ud over det almindelige. Det er som oftest helt nye Veje, hvorpaa ingen før har tænkt, ad hvilke han ganske undgaar de Vanskeligheder, over hvilke tidligere Konstruktører af lignende Apparater ere snublede. [...]

Ingen, som traf _____ første Gang, vilde imidlertid falde paa, at det var en genial Opfinder og Videnskabsmand, han havde for sig. Af den støvede Bogorm, som man plejer at mene, en saadan nødvendigvis maa være, var der ikke spor. Fin og elegant i sin Person som i sin Optræden, en fuldendt Verdensmand at se til, lignede han langt snarere en Diplomat end en Videnskabsmand."

Hvem er den geniale opfinder, der her omtales i så rosende vendinger?

2. Nye Iltogslokomotiver til Statsbanerne

Ingeniøren Nr. 23 fra 1903 bringer et udførligt portræt af Statsbanernes nye iltogslokomotiver:

"Til Statsbanernes Maskinafdeling er i dette Foraar leveret 5 nye Iltogslokomotiver, som i alle Hoveddimensioner ere overensstemmede med de tidligere anskaffede Litra K Nr. 501-600, men afvige fra disse derved, at Cylindrene ere anbragte indvendigt i Rammen i Stedet for uden paa denne, og Drivhjulene ere som Følge heraf forsynet med en Krumtapaksel. [...] den har med sine 13 Tons Akseltryk paa Driv- og Kobbelhjulsættet samt 12 Meter total Hjulstand, naaet det Maksimum, der for Tiden kan anvendes paa vores Hovedbaner."

"Denne Konstruktion er ikke ny, idet den fandtes, om end i en noget anden Form, paa nogle af Banernes ældste Lokomotiver (fra Aaret 1847), men den blev i sin tid forladt, fordi der med det den Gang til Raadighed værende Materiale ofte forekom Brud på Krumtapakslerne. Ved anvendelse af ____ synes man imidlertid nu at have fundet et for saadanne Aksler tilstrækkeligt sejgt og elastisk Materiale, og ved at give den en efter franske Forbilleder forbedret Form er Holdbarheden i saa betydelig Grad blevet forøget, at Muligheden for Brud næppe er større for en Krumtapaksel end for en lige Aksel."

Hvad er det seje og elastiske Materiale, man har valgt til de nye iltogslokomotiver?

3. Christianshavner-apparat

Ingeniøren nr. 32 1903 bringer i den faste afdeling "Mindre Meddelelser" beskrivelsen af dette smarte apparat:

"Fra Christianshavns Jærnstøberi og Maskinværksteder (Ludvig Brønnum) har Redaktionen modtaget Beskrivelse af det paa hosstaaende Figur fremstillede ____-apparat, som er patenteret af det nævnte Firma. Som det ses af Figuren, bestaar af en Pladejærns-Kegle, aaben for oven og for neden og forsynet med 4 krumme Vinger, dere ere fastgjorte paa den indvendige Side. Ved Rotationen slynges Vædsken paa Grund af den større Periferihastighed ud for neden og strømmer derved ned gennem Keglen for oven, hvorved der fremkommer en livlig Cirkulation."

Hvilken slags apparat drejer det sig om?

Har du svarene på de tre spørgsmål? Så skriv dem i debatten nedenunder. Den første, som har svaret på alle tre spørgsmål, vinder et eksemplar af Ingeniøren fra 1903.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

1: Georg Adolph Rung 2: Legeret stål 3: Centrifuge

 • 0
 • 0
 1. Georg Adolph Rung
 2. Smedet stål
 3. Blandemaskine til læskning af kalk
 • 0
 • 0

1: Georg Adolph Rung

2: Legeret stålung

 1. Mørtelblander
 • 0
 • 0

1 georg adolph rung 2 gråt støbejern 3 vaskemaskine

 • 0
 • 0

Svaret på 1. spørgsmål er ganske rigtigt den ærværdige Georg Adolph Rung, som I alle er enige om.

Ved 2. spørgsmål er vi ude i en stållegering, som flere af Jer foreslår, men jeg vil gerne have præciseret hvilken.

Der er ingen, der er kommet med det rigtige svar på det 3. spørgsmål endnu, selvom I er tæt på. Jeg kan afsløre, at den ikke er tænkt til byggeriet, men til en anden traditionsrig dansk industri.

 • 0
 • 0
 1. Krom nikkel stål
 2. Apparat til fremstilling af mæsk af kartofler (til sprit produktion)
 • 0
 • 0

1: G. Rung :-)

2: Vanadium stål - som bl.a. Henry Ford blev meget inspireret af da han så det blev brugt af Citroen (at det så senere viste sig at have problemer med udmattelsesbrud er en anden snak)

3: Blandemaskine til dejg - til bagerier. Christianhans Maskinfabrikker var dybt involveret i bl.a. at lave (brænde)komfurer til både lands og vands og andre enheder til brug i (stor)køkkener.

 • 0
 • 0

1.Georg Adolph Rung 2.Ferrovanadium 3.For-mæskeapparat

 • 0
 • 0

1: Georg Adolph Rung 2: Vanadium stål 3: Det ligner ret meget et mæskekar, så det udstregede kunne være mæske-(apparat)

 • 0
 • 0
 1. Georg Rung

 2. Det er en "C"-maskine. På grund af de indvendige kobbelstænger.

I "Damplokomotivet og dets Betjening" står på side 220 "Smedeligt Jern". Det må have været hele vejen rundt i to stykker (hver på sin drivstangshalvdel til krumtapen).

Det er "Smedeligt Jern", eller jern med lavt kulstofindhold, der skal hindre "Støv og Snavs". Det er også "saadanne Aksler tilstrækkeligt sejgt og elastisk Materiale" (ellers er der filtringe, træringe(!) og en hel masse andet)

 1. mæskeapparat vil jeg gætte på.
 • 0
 • 0

Kunne du have begået dig som ingeniør i 1903? Ja, det kunne jeg (og de andre kunde også). ;-))

 • 0
 • 0

Jeg ved ikke, om konkurrencen stadig er åben, men her er mine bud:

 1. G.A. Rung
 2. En nikkellegering
 3. En røremaskine af en art? Måske til fødevareindustrien
 • 0
 • 0
 1. Georg Adolph Rung

 2. Det seje, elastiske materiale, der omtales, er "Nikkelstaal".

 3. Der er tale om et Røreapparat: “Apparatet er særligt tænkt anvendt i Brænderier og Bryggerier samt andre Steder, hvor man ønsker Vædsker blandede”

Steffen Petersen vinder hermed bogen fra 1903. Tak til Jer alle for Jeres mange gode bud:)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten