Konkurrence: Vind årgang 1902 af Ingeniøren

I anledning af, at Mediehuset Ingeniøren flytter fra Vesterbro i København til et gammelt bryghus i Valby, er der dukket fem skønne bøger op med hele årgange af Ingeniøren fra 1901-1905.

Den første af disse blev vundet af en skarpsindig læser i går, men nu har du chancen for at vinde bindet fra 1902!

For at deltage i konkurrencen om Ingeniøren anno 1902 skal du svare på tre spørgsmål og skrive dine svar i debatten herunder. Vinderen er ganske enkelt den, der først svarer rigtigt på alle tre spørgsmål.

1. Polyteknisk Eksamen 1902

Ingeniøren Nr. 6 i 1902 indeholder blandt andet en optegnelse over årets polytekniske eksamen:

*"Til den polytekniske Læreanstalts Eksaminer, der endte den 23de Januar d. A., havde der i alt meldte sig 68 Eksaminander, af hvilke 59 Kandidater fuldendte Eksamen, medens 6 fik Udsættelse med Fuldendelsen af nogle Eksamensarbejder eller med Værkstedsuddannelse, og 3 forlod Eksamen.[...] **Der er herefter i alt udgaaet 967 Kandidater fra den polytekniske Læreanstalt i København; da - saavidt vides - 157 af disse senere ere døde finder der for Øjeblikket (den 3den Februar 1902) 810 polytekniske Kandidater."*
**
Af optegnelsen fremgår det, at de 42 kandidater er bygningsingeniører, de 12 er Fabriksingeniører og de sidste 5 er Maskiningeniører. Men hvor mange kvinder var der blandt de 59 kandidater i 1902?

A: Der var ingen kvindelige kandidater i 1902.
B: Der var to kvindelige kandidater i 1902, begge Fabriksingeniører.
C: Der var fem kvindelige kandidater i 1902, hvoraf de tre var Bygnings-, to var fabriks- og en var maskiningeniør.
D: Der var tolv kvindelige kandidater i 1902, hvoraf de ti var bygningsingeniører og de to var maskiningeniører.

2. Spiritusmotorer

I Ingeniøren Nr. 40 1902 diskuteres det, om denatureret sprit kan konkurrere med petroleum, kul og benzin til motordrift.

Af en række prøver fremgår det, "at Spritmotorerne i deres nuværende Form ikke alene er Dampmaskinerne overlegne, men endogsaa kan stilles jævnbyrdige med de bedste Eksplosionsmaskiner i Henseende til Nyttevirkning." [...]

"Som Fordele ved Spiritusmotorer skal ogsaa anføres den store Renlighed, hvorved de bliver lettere og billigere at passe end andre Eksplosionsmaskiner, navnlig Petroleumsmaskiner, Undgaaelsen af ilde Lugt, idet Forbrændingsprodukterne så at sige er lugtfri, den roligere og betydelig mere lydløse Gang end de andre Eksplosionsmaskiners, samt endelig den Sikkerhed mod Brandfare, som de frembyder i Sammenligning med Petroleums- og navnligt Benzinmotorerne."

Der nævnes dog også to væsentlige ulemper, hvoraf den første er vanskeligheden ved igangsættelsen. Hvad er den anden store ulempe, som er årsagen til, at man denaturerer spritten med benzol?

3. Professor Martens maskine

Ingeniøren nr.3 1902 kan med stolthed præsentere denne smukke maskine, som Professor Martens stillede forslag til året forinden i Ingeniørens spalter:

Beskrivelsen lyder:
"Stemplet c har oventil en halvkugleformet Fordybning, hvori den nedentil halvkugleformede Trykplade, hvorpaa Prøvelegemet skal anbringes, optages; ved to svære Søjler er Trykcylindren forbundet med det store Tværstykke foroven, der skal optage Trykket. Til frembringelse af Vædsketrykket (400 Atmosfærer, der giver et Tryk på Prøvelegemet af 300 Tons) tjener en med Trykcylindren forbundet Haandpumpe, som er indbygget i en Støbejærns Kasse, der desuden tjener som Vædskebeholder. Pumpen er forsynet med et stort og et lille Stempel og indrettet saaledes, at man ved Hjælp af en Ventil b kan sætte det første i og ud af Virksomhed. Det store Stempel benyttes kun til Fyldningen af Trykcylindren, medens det lille frembringer det egentlige Tryk; a er Trykcylindrens Udtømningsventil, d Sikkerhedsventilen og e den Aabning, hvorigennem der fyldes Vædske i Pumpekassen. Endvidere bærer denne to Manometre til Kontrollering af Trykket, og ved et Sikkerhedsnæt beskyttes alle disse Dele mod Beskadigelse ved Prøvelegemernes Sprængning."

Hvad skal Professor Martens maskine bruges til?

Har du svarene på de tre spørgsmål? Så skriv dem i debatten nedenunder. Den første, som har svaret på alle tre spørgsmål, vinder et eksemplar af Ingeniøren fra 1902.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
 1. B, 2 kandidater.
 2. For at gøre spritten udrikkelig.
 3. Maskine til materialeafprøvning. Trykstyrke.
 • 0
 • 0
 1. 2 kandidater
 2. Spritten denatureres for at forhindre drikning
 3. måling af trækstyrke
 • 0
 • 0

1: der var 2 kvindelige kandidater 2: for at gøre spritten udrikkelig er man nødt til at denaturere den 3: det er en maskine til at teste betonprøvers trykstyrke.

 • 0
 • 0

1: der var 2 kvindelige kandidater 2: for at gøre spritten udrikkelig er man nødt til at denaturere den 3: det er en maskine til at teste betonprøvers trykstyrke.

hov vil da gerne lige ændre svar således at besvarelserne kommer til at se sådan ud: 1: Der var 2 kvindelige kandidater.

2: For at gøre spritten udrikkelig er man nødt til at denaturere den.

3: Det er en maskine til undersøgelse af kuglers trykstyrke f.eks. kugler til kuglelejer.

 • 0
 • 0
 1. B - 2 kvinder - Charlotte Louise og Dagny

 2. Benzol blev tilsat spritten for at modvirke rust i cylindre og på ventiler

 3. Professor Martens maskine til trykprøvning af beton

.

 • 0
 • 0

1: B, der var 2 kvindelige kandidater

2: For at have tilpas koncentreret sprit til at drive en motor på den, skal der destilleres mange gange, hvilket betyder store udgifter i produktionen. For at kunne destillere sprit til høje koncentrationer uden at skulle destillere mange gange denaturerer man spritten. Denaturering er ligeledes den mest anvendte måde til at destillere sprit til mere end ~95%.

3: det er en maskine til at teste betonprøvers trykstyrke.

 • 0
 • 0
 1. forsøg:

 2. B, 2 kandidater.

 3. Benzol blev tilsat for at sænke antændelsestemperaturen. For at sænke oktantallet mao. I en glødehovedmotor må blandingens antændelsestemperatur ikke være for høj.
 4. Maskine til materialeafprøvning. Måler trykstyrken.
 • 0
 • 0

Her kommer de rigtige svar - og jeg må altså sige, jeg er lidt imponeret igen:)

 1. Der var to kvindelige kandidater i 1902, begge Fabriksingeniører, og deres navne var ganske rigtigt Charlotte Louise og Vagny. (Hvordan i alverden fandt du ud af det, Karl Jensen?)

 2. Den anden ulempe, der nævnes, er: “at Spiritussen vil angribe Jærnet, i særdeleshed, naar der anvendes Blandingsregulering, hvorved Forbrændingen kan blive ufuldstændig. Der danner sig da Syrer, navnlig Eddikesyre, som vil ruste Jærnet. [...] i Reglen undgaar man denne Rusten ved at blande Benzol i Spiritusen, indtil 25 %, eller om man vil, dentaturere Spiritusen med Benzol.”

 3. Professor Martens maskine var, som flere af Jer har gættet, en Betonprøvemaskine.

Dagens vinder er hermed Karl Jensen, som jeg kontakter pr mail. I andre har dog stadig chancen for at være med i kampen om Ingeniøren 1903 i konkurrencen, der kommer online senere i dag;)

 • 0
 • 0

Nej. Det er ellers en udmærkert artikel. Men æres den som æres bør, sagde bonden og løftede hatten for politimesterens gris. Det var faktisk Søren Rosendal Jensens link som bragte mig på sporet. Eller han havde jo allerede svaret på spørgsmålet. Og så videre til 1903.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten