Konkurrence-razzia hos Dansk Byggeri

Arkiver og servere hos Dansk Byggeri blev torsdag morgen gennemsøgt af medarbejdere fra Konkurrencestyrelsen.

Det fortæller pressechef i Dansk Byggeri, Mogens Hjelm.

»Konkurrencestyrelsen ville tjekke noget her, men de har ikke givet os nogen begrundelse for det,« siger han.

Konkurrencestyrelsen har som princip, at styrelsen hverken før, under eller efter et kontrolbesøg vil fortælle, hvor eller hvorfor det er foregået, fortæller sekretariatschef Ole Skotner fra styrelsen.

»Grunden til, at vi ikke udtaler os, er, at, vi ikke vil risikere at hænge virksomheder ud, der har rent mel i posen,« forklarer han.

Mistanke

Dansk Byggeri kalder det såkaldte "dawn raid" for normal kontrolpraksis, som brancheforeninger generelt må leve med. Sidste år var Konkurrencestyrelsen ifølge Dansk Byggeri således også på uanmeldt kontrolbesøg, uden at der skete mere i sagen.

I Konkurrencestyrelsen udlægger Ole Skotner baggrunden for kontrolbesøg lidt anderledes.

»Når vi går på kontrolbesøg, så er der i nogle tilfælde ikke noget at komme efter. Men når vi går på kontrolbesøg generelt, så er det, fordi vi har en formodning om, at der kunne være noget at komme efter.«

På styrelsens hjemmeside er politikken formuleret således:

»Når Konkurrencestyrelsen beslutter at foretage en kontrolundersøgelse hos en eller flere virksomheder, er det, fordi noget tyder på, at konkurrenceloven kan være overtrådt. Et kontrolbesøg er således ikke udtryk for, at konkurrencereglerne rent faktisk er overtrådt. Ofte vil styrelsen vælge at gå ud til flere virksomheder i branchen for at gøre resultatet af undersøgelsen så dækkende som muligt.«

Cement og el-udstyr i søgelyset

Byggebranchen har længe været under mistanke for at være uforklarligt dyr. I den seneste konkurrenceredegørelse fra Konkurrencestyrelsen er cementfabrikker og producenter af el-udstyr kommet i søgelyset.

»Ingen brancher inden for bygge- og anlægsvirksomhed er udpeget som brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. Dog er to brancher, der producerer byggematerialer, udpeget. Det er industribrancherne Cementfabrikker og Fremstilling af afbrydere, relæer og sikringer. Højere priser i disse brancher vil alt andet lige hæve priserne i bygge- og anlægssektoren og fordyre produktionen. Nettoprisindekset for bygge- og anlægsvirksomhed var ifølge Styrelsens beregninger således 19 procent højere i Danmark end EU9-gennemsnittet i 2004/2005,« skriver styrelsen.

Konkurrencestyrelsen vil ikke oplyse, hvad den konkret har ledt efter, og i Dansk Byggeri har pressechef Mogens Hjelm heller ingen kommentarer.

»Det ville bare være gætværk.«

Ifølge Dansk Byggeri vil Konkurrencestyrelsen tidligst i november fortælle, om der sker noget videre i sagen.

Dokumentation

Konkurrenceredegørelsen
Dansk Byggeris pressemeddelelse