Konference om nanoteknologi på træer

Landbohøjskole arrangerer i samarbejde med The International Woodland Company A/S (IWC) og Lærernes Pension en endagskonference på Landbohøjskolen i København med titlen 'Future Forest and High Tech Trees'.

På konferencen vil en række førende internationale forskere komme med visioner for, hvad anvendelsen af gen-, bio- og nanoteknologi på træer kan få af betydning for den fremtidige træproduktion.

Konferencen vil fokusere på de muligheder, der ligger ud over fiberkompositter og flydende biobrændsel ved at præsentere visioner for fremtiden uden at lade sig begrænse af, hvad der er teknisk muligt eller økonomisk rentabelt.

Datoen for konferencen er den 28. oktober 2004.