Kommuner springer lovpligtige PCB-screeninger over ved nedrivninger

Illustration: J. Jensen Nedrivning A/S

11 procent. Så mange kommuner stiller ikke krav om at lave screeninger for PCB i forbindelse med klassificering af bygge- og anlægsaffald. Det viser en spørgeundersøgelse lavet af VHGB (Videnscenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald).

I affaldsbekendtgørelsen er der ellers et klart lovkrav om, at der skal laves screeninger for PCB, inden bygninger rives ned eller renoveres.

Ifølge Anders Christiansen, der er chefkonsulent ved kontoret for Teknik og Miljø hos KL, betyder det, at der er kommuner, som ikke lever op til deres ansvar:

»Spørgeundersøgelsens resultater viser, at der er nogle kommuner, som befinder sig på den forkerte side af lovgivningen. Der burde være 100 procent, der svarer klart ja til, at de kræver PCB-screeninger, og det er uklart, hvorfor nogle kommuner ikke gør det,« siger han.

Klare krav for PCB

PCB er farligt for både mennesker og miljøet. Stoffet blev brugt i byggematerialer såsom termoruder eller fugemasse i perioden 1950-1970, men omfanget er ukendt. I dag er al anvendelse af det giftige stof forbudt, men stoffet findes stadig i bygninger.

Det er bygherren, der skal foretage PCB-screeninger af bygninger før nedrivning, men kommunerne har stadigvæk et klart ansvar i denne proces, mener Thomas Kingo. Han er formand for nedrivnings- og miljøsaneringssektionen ved Dansk Byggeri og desuden administrerende direktør for nedbrydningsfirmaet Kingo Karlsen.

»Det er problematisk, at der er kommuner, som ikke stiller krav om disse screeninger. Kravene er klare med hensyn til PCB, og det er kommunernes ansvar at være myndighed på dette område. De skal sikre, at reglerne overholdes,« siger Thomas Kingo.

Forskellig praksis i forhold til andre stoffer

Det er kun for stoffet PCB, at der stilles eksplicitte lovkrav til screeninger ved nedrivning. Selvom spørgeundersøgelsen viser, at ikke alle kommuner kræver dette, er PCB stadig det stof, som flest kommuner kræver screeninger for.

Kigger man på, hvor mange kommuner, der kræver screeninger for andre stoffer, viser svarene, at der er stor forskel på, hvilke krav den enkelte kommune stiller.

For eksempel kræver 84 procent af kommunerne undersøgelser for asbest og 80 procent for bly, imens det er er mellem 60 og 70 procent af kommunerne, der kræver for kviksølv, nikkel, krom, kobber, zink og cadmium. Kun 30 procent kræver screening for arsen.

Kommuner: Vi mangler lovhjemmel

Nogle af de kommuner, der ikke stiller krav til screening af andre stoffer, begrunder deres svar med, at de ikke har lovhjemmel til at kræve dette.

Denne holdning deler Videnscenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald ikke. I deres undersøgelsesrapport vurderes det, at kommunerne også har lovhjemmel til at kræve screening for andre stoffer end PCB.

Alligevel mener Anders Christiansen fra KL, at man ikke kan beskylde kommunerne for at gøre for lidt eller handle forkert på dette område.

»Lovgivningen på området for andre skadelige stoffer end PCB er for uklar. Når de nuværende krav er så uklare, fører det til uens praksis i de forskellige kommuner, og derfor kan man ikke beskylde kommunerne for at gøre for lidt,« siger han.

Han påpeger, at spørgeundersøgelsen på dette punkt viser, at der er et behov for større og mere koordineret fokus på skadelige stoffer i forbindelse med nedrivning og affaldshåndtering.

Et moralsk ansvar

Hos Dansk Byggeri mener Thomas Kingo ikke, at man kan skyde hele skylden på kringlet lovgivning.

»Kommunerne har et moralsk ansvar for, at der er screenes for farlige stoffer, så når der er lovhjemmel til at gøre det, så skal der selvfølgelig screenes. Derudover kan man selvfølgelig arbejde på at gøre reglerne mere entydige, så man ikke oplever slingrekurs i rammerne fra kommune til kommune,« siger han.

VHGB, der har lavet spørgeundersøgelsen, har fået svar fra 64 ud af 98 kommuner, hvoraf 89 procent altså svarer, at de normalt kræver screeninger for PCB i forbindelse med klassificering af bygge- og anlægsaffald. Det har ikke været muligt at få at vide, hvilke kommuner, der har besvaret spørgeundersøgelsen.

Emner : Huse