Kommuner satser massivt på cykelstier

Mere cykelsti skal lokke flere danskere til at placere deres bagdel i sadlen, spænde lægmusklerne og trampe til i pedalerne.

Både København, Århus og Frederiksberg kommuner har kastet deres kærlighed på cykelstier og cykelruter. Og der skal investeres for både kommunale og statslige midler.

»Konkret skal der bygges cykelsti på både Thorvaldsensvej og Danasvej i 2009. Så er der cykelsti helt ind til søerne,« siger ingeniør og chef i Vej og Park i Frederiksberg Kommune, Peter Schøller Rasmussen.

Også i Københavns Kommune har cykelstierne kraftig medvind.

En lang række projekter er i gang, blandt andet skal den smalle Stormgade og Jernbane Allé i Vanløse have cykelstier. Og cykelstierne på Torvegade skal aflastes ved hjælp af en helt ny cykelrute, som kommer til at gå fra Christianshavn til Kløvermarken.

Alene den rute vil ifølge programchef for cykelområdet i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Andreas Röhl, koste ca. 20 mio. kr.

To cyklistveje i Århus

Århus går et skridt videre og opretter to rene cyklistveje i midtbyen.

»Det er eksisterende gader, som bliver cykelgader. Al færdsel vil stadig være tilladt, men på cyklisternes præmisser. Lidt lige som gågader,« fortæller civilingeniør og projektleder for Århus Cykelby, Pablo Celis.

Alle tre kommuner har planer om at søge penge fra den nyoprettede cykelpulje, som er på en milliard kroner. Kommunerne skal selv finansiere 70 procent, de sidste 30 procent kan staten dække ind. Særligt innovative projekter kan dog få støtte på helt op til 50 procent.

Og hos Vejdirektoratet, der står for administrationen af puljen, kan man nikke genkendende til ønsket om cykelstier, selv om der endnu ikke er kommet egentlige ansøgninger.

»Mange er interesserede. Omkring 200-300 har ringet med forespørgsler, og det handler mest om cykelstier,« siger ingeniør og trafikplanlægger Henrik Nejst Jensen. Fristen for at søge penge fra første del af puljen på 100 mio. kr. er 17. august.

Et andet fokusområde er cykelforholdene omkring skoler og på særlige skoleveje. Når de små pus kommer slingrende på deres miniputcykler ved siden mor eller far, skal de i fremtiden ikke være bange for travle forældre i bil.

Frederiksberg Kommune vil investere i mere sikkerhed på skolevejene. Både ved at sænke den tilladte hastighed, og ved at gøre det mere besværligt at aflevere børnene i bil ved skolerne.

»Skolerne skal være mere synlige og genkendelige for trafikanterne, og det skal være forbudt med parkering foran skoleindgangen. Så bliver det mere trygt at gå eller cykle til skole. Og vi håber på at slippe for forsinkede forældre, som med for høj fart kører forbi den næste skole,« siger Peter Schøller Rasmussen.

Barsk kampagne

Generelt er trafiksikkerhed for cyklisterne i fokus hos de tre kommuner, hvad enten det er gennem kampagner eller ligefrem ombygning af farlige kryds. Eller som i Frederiksberg Kommune, der kører en kampagne mod at høre musik på cyklen.

»'Han lyttede til musikken og døde i trafikken' er et af vores slogans i en lokal trafiksikkerhedskampagne, som vi i øjeblikket kører på Frederiksberg. Det er måske et makabert, men også et godt slogan,« siger Peter Schøller Rasmussen.

I Århus er der fokus på, at cyklisterne trygt skal kunne svinge til højre i krydsene.

»Udvalgte steder skal der laves en højresvingsbane for cyklister, så de ikke behøver at vente på grønt,« siger Pablo Celis.

Det betyder faktisk, at man lovligt kan køre over for rødt.

Man har desuden gang i et højresvingsforsøg, hvor cyklisten ved hjælp af en laserdetektor bliver advaret, når der er en lastbil. Der bliver simpelthen sat laserdetektorer op, som udløser en visuel alarm, en tavle som lyser, hvis der er en lastbil, forklarer Pablo Celis.

Og satsning på sikkerhed og cykelstier er fornuftigt, vurderer landsformand for Dansk Cyklistforbund, Claus Steffen Hansen, der fungerede som dommer, da ing.dk for nylig opfordrede læserne til at komme med deres bedste cyklismefremmende forslag . Ifølge ham er København, Frederiksberg og Århus de tre kommuner, der er længst fremme. Måske lige bortset fra Odense.

»Cykelstier er noget af det vigtigste. Nogle steder mangler der lige et stykke cykelsti på skolevejen. Det er vigtigt at få de små stumper med. Og København og Frederiksberg skal få folk til at forstå, at det er trygt at cykle,« mener han.

Fokus på cykler:

  • 2-3 mia. offentlige kr. er frem til 2014 sat af til cyklisme, dels fra regeringens infrastrukturfond, dels fra kommunerne. Ingeniøren har de seneste uger sat fokus på at få mest valuta for pengene.

    1. juni kom Ingeniørens Visionarium, bestående af fire rådgivende ingeniører og eksperter i cyklisme, med sit forslag: Drop lighedsprincippet og sats hårdt på cyklisterne i de største byer.
    1. juni inviterede ing.dk læserne til at komme med deres forslag. Det har foreløbig affødt mere end 85 indlæg.
    1. juni bragte Ingeniøren de bedste læserforslag. Landsformand for Dansk Cyklist Forbund, Claus Steffen Hansen, kårede en idé om gennemsigtige cykelrør langs landeveje som den bedste.

Dokumentation

Læs mere om læsernes forslag og de øvrige artikler i cykelserien her