Kommuner klar med kystmøller - hvis staten garanterer minimumspris

København, Aarhus og Sønderborg kommuner har alle planer for kystmølleparker på tegnebrættet.

Sammenlagt vil deres planer kunne bringe Danmark en fjerdedel af vejen mod målet om at dække 50 procent af elforbruget med vindmøller i 2020, hvis de bliver omsat til virkelighed.

Det kræver dog ifølge kommunerne, at man først får fastsat en mindstepris på 85 øre per kilowatttime for møllernes første 50.000 fuldlasttimer.

»Vi mener, at vores forslag har nogle samfundsmæssigt væsentlige økonomiske, beskæftigelsesmæssige samt klima- og energipolitiske fordele, som er værd at gå efter. Men det kræver en dialog om, hvordan vi etablerer nogle bedre rammevilkår for de kystnære havvindmøller,« siger direktør i Københavns Energi Lars Therkildsen.

Københavns Energi har været involveret i udviklingen af projektet i København.

85 øre og lokal forankring

Ud over forslaget om de 85 øre tager repræsentanter for de tre kommuner i dag en række andre forslag til ændringer af rammevilkårerne for kystvindmøllerne med sig til et møde med Folketingets klima-, energi- og bygningsudvalg.

Deres forslag går blandt andet på:

 • At sikre en udbygning af kystnære havvindmølleparker på 1.000 MW i perioden 2011-2017.
 • En elafregningspris på 85 øre per kilowatttime for 50.000 fuldlasttimer.
 • Eltransmissionsudgifter skal betales af Energinet.dk efter de samme regler som udbuds-havvindmølleparker.
 • Mindst 50 procent af den bestemmende indflydelse i projektet skal være lokalt forankret.
 • Etableringen sker i henhold til 'åben dør-proceduren' uden statsligt udbud af udbygningsarealerne.

Prisen på de 85 øre per kilowatttime er en del højere end prisen på de senest anlagte havvindmølleparker.

Dong Energy har bygget Horns Rev II, hvor de får 51,8 øre per kilowatttime for, hvad der svarer til ca. 50.000 fuldlasttimer. Herefter afsættes produktionen på markedsvilkår. E.ON fra Sverige, der vandt udbuddet for Rødsand II, får efter samme ordning 62,9 øre for de første ca. 50.000 fuldlasttimer.

Til gengæld er prisen lavere end de 105 øre for de første ca. 50.000 fuldlasttimer, som Dong Energy får for havvindmølleparken ved Anholt.

Ifølge tal fra Energistyrelsen har en havvindmølle 3.500 - 4.000 fuldlasttimer om året.

500 MW klar i 2015

Alle tre kommuner bag forslaget er langt fremme i planlægningen og ved, hvor kystmølle skal stå.

»Vi kan som minimum have 500 MW klar i 2015, hvilket er en fjerdedel af det, der skal til for at nå målet om 50 procent af elforbruget skal dækkes af vindmøller i 2020. Men vi mener, at kystnær vind frem mod 2020 kan levere helt op til 1.000 MW,« siger Lars Therkildsen.

Her skal møllerne ligge:

 • Nordre Flint i Øresund: Københavns Energi har sendt ansøgning til Energistyrelsen på park på 270 MW. Kan sættes i gang i 2013

 • Aflandshage i Øresund: Københavns Energi har sendt ansøgning til Energistyrelsen på park på 72 MW. Kan være klar til realisering primo 2013

 • Mejlflak i Århus Bugt: Havvind Århus Bugt A/S udarbejder for øjeblikket VVM-rapport for projekt på 120 MW. Kan sættes i gang medio 2012

 • Lillegrund i Lillebælt: Sønderborgs ProjectZero har sammen med SE, Bitten & Mads Clausens Fond og Linak indsendt ansøgning til Energistyrelsen for havmølllepark på 120 MW. Kan være klar til realisering i 2013.

Dokumentation

Pressemeddelelse om kommunernes forslag
Energistyrelsen om afregning af elproduktion fra vindmøller

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

85 øre per kwt er dobbelt så dyrt som det kunne blive. Store landvindmøller i parker som V112/3M kan gøre det profitabelt for 40 til 45 øre. Med 140 meter tårne som dem Vestas leverer til Finland i 2012 vil møllerne være rentable selv i skov hvor der ingen mennesker bor der kan brokke sig over møllerne.

Vi bliver ikke noget eksempel som viser vejen for resten af verden hvis vi afskaffer de fossile brændsler på den dyrest tænkelige måde. Da bliver vi bare til grin. Gør vi det til gengæld på den billigst mulige måde da vil vi få anerkendelse og sikre arbejdspladser i Danmark som er afhængig af billig strøm.

 • 0
 • 0

Jeg betaler gerne lidt ekstra for udsigt til havmøller, men jeg kan ikke se at resten af landet har nogen grund til at betale for min udsigt. Derfor bør der ikke være en landsdækkende afregningsform. Os der bor i byen må selv tage ansvar for vores elforbrug, og betale tilsvarende mere for forurenende kulkraft så ren strøm har passende pris, især i mangel på langtidsvarende forurening.

De 85øre/kWt må skyldes den lavere produktion i forhold til Horns Rev2 så tilbagebetalingstiden bliver rimelig - men lavere afregning må stadig kunne give rimelige vilkår. Der afprøves hele tiden nye opstillingsmetoder som langsomt driver prisen ned. Den nuværende høje pris skyldes stor efterspørgsel.

Det er fint at kystmøller skal stå hvor det blæser, og hvor folk bruger strømmen, og at de dyre kabler bliver tilsvarende kortere. Men det skal ikke være en tilskudsmaskine som resten af landet betaler, når resten af landet ikke får gavn af strømmen. Omvendt med havmøllerne som hele landet får glæde af.

Links: Vindmøllelaug Århus Bugt I/S http://www.vaab.dk/ kort: http://www.vaab.dk/images/stories/vvm-omra... rapport København http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites... kortlink http://bit.ly/sedGU9

Oversigt over havprojekter : http://www.ens.dk/da-DK/Politik/forhandlin... Landmøller i Kbh : http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites...

 • 0
 • 0

Jeg noterede mig at det var hhv. København, Aarhus og Sønderborg der ville opstille møllerne, men er det ikke lidt ineffektivt med østvendte indre farvande, i forhold til de kraftigere vinde ved vestkysten? Ville det ikke nationalt set være mere givtigt at få møllerne op udenfor Skallingen, eller ved siden af Cheminova? Eller er min amatør-meterologiske viden helt ude i skoven?

 • 0
 • 0

Sammenlagt vil deres planer kunne bringe Danmark en fjerdedel af vejen mod målet om at dække 50 procent af elforbruget med vindmøller i 2020, hvis de bliver omsat til virkelighed

 • men måske

en fjerdedel af vejen mod målet om at dække 50 procent af el[b]produktion/b[b]en[/b] med vindmøller i 2020, hvis...

 • 0
 • 0

Ét er, hvad man kræver - noget andet hvad man får...

I det mindste må placeringerne tæt på forbrugscentrene dog alt andet lige gøre strømmen mere værd. Den hurtige opstillingstakt er også attraktiv.

Men det er afgjort det lokale medejerskab, der er hovedattraktionen! Det er jo ikke uden grund, at "møllesagen" er kørt så totalt af sporet i de sidste 10 år.

Samtidig får man så også mulighed for at SE, at Århus er "Verdens Vindmølle-Hovedstad". Det har mildt sagt været svært at få øje på indtil nu.

 • 0
 • 0

At begynde en opsætning af kystnære vindmøller i de indre af de danske farvande er en uklog beslutning, og især når projektmagerne vil have 85 øre pr. kWh, hvilket jo er en væsentlig højere pris, end hvad eksempelvis havparkerne Horns Rev II og Rødsand II kan levere elektricitet til.

Desuden vil de kystnære vindmøller med et slag skænde vore hidtil så uberørte og på verdensplan højt skattede kyststrækninger, der jo blev fredet i 1937 af fremsynede politikere, og som derfor også siden da har været skånet for megen ødelæggelse. Så at nogle pusler med tanken om opstilling af kystnære vindmøller i så smukke naturområder som Århus Bugten og i Lillebælt mellem Als og Fyn er for mig (og mange andre) en gåde. Tænkt en gang, at vi som samfund bruger gode kræfter på at frede det unikke og betagende Issehoved på Samsø, og ligeledes det smukke Helgenæs på Djursland, hvorefter man så vil plante en flok megavindmøller nogle få kilometer til havs ude i bugten og dermed ødelægge helhedsindtrykket af disse naturperler.

Men skulle det ulykkelige ske, at politikerne dummer sig og giver grønt lys for opsætning af kystnære megavindmøller, så bliver det en rigtig dårlig reklame, ikke kun for vindmøllebranchen, men også for vort land som helhed, for der er ingen tvivl om at fremtidens turister vil tag sig til hovedet over, at noget så unikt som vore smukke og uberørte kyster, dem er vi gået i gang med at ødelægge visuelt. Og det i den naive tro, at denne ødelæggelse vil spille nogen som helst rolle mht. til miljø, klima og ligeledes på energiregnskabet.

I øvrigt havde en god bekendt af mig fornylig besøg fra Canada, og denne kvinde havde da godt nok hørt noget om at vi var et vindmølleland. Men efter pågældende havde været på rundtur i det vestjyske, så drog vedkommende noget betænkelig tilbage til Canada, ganske enkelt fordi hun var rystet over, at vi på så kort tid havde ødelagt så megen af vore nu forhenværende smukke landskaber. Ja, hun fattede det simpelthen ikke, og slet ikke når hun var bekendt med hvor stort et område af Nordsøen med fornuftige vanddybder, der hører under Danmark. Så den vindmøllepolitik der gennem nu for mange år er blevet ført herhjemme er såmænd med til at spænde ben for vindindustrien selv.

Nej, skal vi vindmøller, og lad os da bare sige at det vil vi gerne, så skal de langt ud på havet, for derude er vinden jo væsentlig mere stabil og stærk. I øvrigt yder de tyve vindmøller på Middelgrunden ud for København kun små 20% mere energi, end landvindmøller af samme type gør. Og hvorfor? Ganske enkelt fordi vindforholdene i Øresund overhovedet ikke er noget at skrive hjem om. Derfor er det spild af gode penge, og dermed energi, at opstille vindmøller hvor vindforholdene ikke er optimale … men ok, er man vindmøllefabrikant, så er det jo meget smart at sådan noget sker, for så er der jo udsigt til at skulle levere omtrent det dobbelte antal af vindmøller.

Til slut, så lige det faktum, at de omkring 5000 vindmøller der i dag er opstillet herhjemme på land som på vand, de yder kun små 5% af vort samlede energiforbrug! Og så er der i øvrigt ikke taget højde for, at de 5% faktisk kræver et back-up system, thi som de fleste ved, så leverer vindmøller jo energi som vinden blæser.

 • 0
 • 0

Mon den nye regering ved hvad den taler om at 50 % af el-forbruget i 20 skal komme fra møller.

Med meget god vilje kommer maksimal halvdelen af den nuværende produktion fra møllerne, til det årlige el-forbrug. Den resteden del har energisystemet endog meget store problemer med at skaffe af vejen. Og det er virkelig skaffe af vejen for strømmen er mere eller mindre ubrugelig, ud over til at opvarme lunken vand til fjernvarme.

Eller i 2010 afsatte møllerne 8 Twh hvoraf 4 twh blev aftaget af det indenlandske forbrug.

Ved et årligt forbrug på 34 Twh skal møllerne afsætte 17 Twh til forbrug som kræver et eksplosivt udbygning som skal producerer den forbrugte strøm mange mange gange for at der er sammenfald mellem forbrug og mølleproduktion. Man kan kun tage sig til hovedet for det er ikke realistisk...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten