Kommunekemis miljøchef: Meningsløst at behandle HCB-affald i Australien

Hvad koster det at destruere HCB-affald? Hvordan foregår nedbrydelsen? Hvor farligt er HCB? Hvor farligt er restproduktet?

Disse og mange andre spørgsmål fra Ingeniørens læsere er blevet besvaret at Kommunekemis miljøchef Ebbe Tubæk Naamansen herunder.

Efter planen skal Kommunekemi i løbet af de næste to år behandle 10.000 tons af den farlige miljøgift HCB. Miljøgiften kommer fra Australien, og eksporten af affaldet til Danmark er meget kontroversiel, da miljøorganisationer i Australien mener, at Australien overtræder Basel-konventionen ved ikke selv at behandle affaldet.

Lige nu er sagen sat på hold af miljøminister Karen Elleman, der har bedt Australien om at vente med at sende skibet mod Danmark.

Ministeren begrunder udsættelsen med, at der i den seneste tid har været rejst en række historier i medierne om kvaliteten af den godkendelse, der ligger bag transporten og Australiens evne til selv at håndtere affaldet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Dejligt med lidt seriøst debat om affaldet, som vi, efter min mening, selvfølgelig skal tage os af. Denne debat har indtil desværre været præget af mediernes mangel på forståelse af hvor godt et anlæg vi er i besiddelse af her i lille DK. Gode spørgsmål og svar, som heldigvis giver et godt billede af hvorfor vi skal tage imod affaldet. /Rasmus

 • 0
 • 0

"...denne " sag" der pludseligt er blevet en kæmpemediecirkus uden der tilsyneladende er nogle der interesserer sig for de faktiske omstændigheder." Der er vel mange, der interesserer sig for de faktiske omstændigheder. Ellers var der jo ikke stillet alle de spørgsmål i diverse debatter om HCB-affaldet.

 • 0
 • 0

@Ruben

Hvor mange penge var det KommuneKemi ville få for at brænde skidtet af? Det har vel ikke betydet noget i denne sag?

Behandlingen af 10.000 tons affald her på Kommunekemi koster 50 mill. Kr.

Det står skam i artiklen.

 • 0
 • 0

"Der indgår mange faktorer i prisen for sådan et anlæg, så det er meget svært at komme med et bud på. Behandlingen af 10.000 tons affald her på Kommunekemi koster 50 mill. Kr. Samlet kapacitet for et roterovnsanlæg er godt 45.000 tons pr år svarende til ca. 6 tons pr driftstime."

Affaldet udgør max. 2% af den til enhver given tid afbrøndte mængde affald !

Selvfølgelig skal de tjene penge på det ! Det er jo et privat firma, selv om det stadig hedder Kommune kemi !

 • 0
 • 0

Behandlingen af 10.000 tons affald her på Kommunekemi koster 50 mill. Kr. Samlet kapacitet for et roterovnsanlæg er godt 45.000 tons pr år svarende til ca. 6 tons pr driftstime."

D.v.s. 900 tons affald fra Australien om året, og det vil tage ca. 11 år at slippe af med det.

Inden behandlingen opbevares affaldet i lukkede tromler i lukkede containere på areal, der er sikret med en bundmembran og opsamling af regnvand.

Og emballagen skal udskiftes med 5 års mellemrum.

http://ing.dk/artikel/113188-oversigt-derf...

 • 0
 • 0

Rart at få lidt proportioner ind i debatten. Af de ovenstående svar kan jeg se, at af den mængde HCB, der udledes fra danske forbrændingsanlæg, kommer de 2-4 % fra Kommunekemi. For det andet kan jeg se, at HCB ikke umiddelbart er giftigt; det er først når det ved opkoncentrering gennem fødekæden bliver opsamlet i kroppen, at det bliver giftigt. Som ældre kemiingeniør kan jeg tilføje, at der er tale om det, vi kalder ”aromatisk klor”, og at det noget af det mindst reaktive, vi kender inden for den organiske kemi. Det er derfor der sker ophobning af den type stoffer i dyrs og menneskers fedtvæv. Den første store miljøkatastrofe, vi havde med aromatiske klorforbindelser var anvendelsen af DDT til bl.a. malariabekæmpelse i 1940’erne. Efterfølgende har vi haft en række af lignende miljøkatastrofer med denne type stoffer. Det betyder, at vi har opsamlet en meget betydelig viden om disse stoffers miljømæssige og toksikologiske egenskaber. Derfor er det godt, at Ingeniørens journalister trådte et skridt bagud og gjordet det muligt for fagfolk, at komme til orde. Tankevækkende at fx. journalist Marianne Skovlund fra Danmarks Radio i torsdags bragte et interview med en miljømediciner, hvor sidstnævnte fik lejlighed til at brillere med det, han ikke vidste om kemiteknik og toksikologi. Det er ligesom med vinglasset – er det halvtomt eller halvt fyldt?

 • 0
 • 0

...at lære at regne Benny

HCB skal blandes med andet affald der kan brændes

Der kan derfor behandles ca. 3.000 tons HCB holdigt affald pr år i et anlæg med en samlet kapacitet på godt 185.000 tons.

Det betyder at der vil gå 3,3 år med at afbrænde HCBén. det var oplyst at der ville komme i fire skibslaster og at Tyskerne også ville tage sig af noget af det

Kunne du ikke forklare den undrende skare her, hvorledes du kommer frem til 11 år

 • 0
 • 0

Kunne du ikke forklare den undrende skare her, hvorledes du kommer frem til 11 år

Samlet kapacitet for det roterovnsanlæg er godt 45.000 tons pr år. max. 2 procent vil være HCB forurenet affald fra Australien. Altså max. 900 tons pr. år.

10.000 tons divideret med 900 tons giver ca. 12, når man tager max. i betragtning samt en 7-8 procent forøgelse ved ny emballéring undervejs.

Det ligner til forveksling købmandsregning.

 • 0
 • 0

Læs det ordenligt ! Han siger at et anlæg med en kapacitet på 45.000 Tons om året ! Han siger ikke Kommune Kemis har en kapacitet på det ! De har nemlig : "Produktionsforberedelsen afhænger af affaldet Fast eller flydende? Kommunekemi har kapacitet til årligt ca. 200.000 tons farligt affald. Affaldet kan være fast, flydende, organisk,..."

Så er regnestykket jo 3 år !!

 • 0
 • 0

Der er stadig nogle generelle spørgsmål vedr. affaldsforbrænding og transporter af affald. De er delvist besvaret her, men måske der er nogle eksperter på denne tråd, der kan give mere uddybende svar. Det er blevet nævnt et par gange, at Danmark sender langt mere affald ud af landet, end vi modtager. Hvad er det for typer affald, og hvorfor kan det ikke forbrændes i Danmark? Hvordan hænger det sammen med, at vi modtager giftaffald helt fra Australien, når/hvis Japan og Indonesien har samme typer forbrændingsanlæg som KK? Hvis de 1200 graders ovne på KK også bruges til at forbrænde en masse andet affald, hvordan kan det så være, at hvis der bygges sådanne ovne i Australien, så skal de nedlægges igen, når HCB-affaldet er destrueret? Der må være en masse andet affald i Australien, der jo er en del større end Danmark. Er de forbrændingsanstalter, der er i Japan og Indonesien, ikke lige så gode til at destruere HCB-affald som KK? Spørgsmålene er delvist besvaret med, at destruktion af HCB kræver, at der er en masse andet affald. I F.eks. Japan er store mængder affald et kæmpe problem. Hvis ikke de mere lokale forbrændingsanstalter, der er placeret tættere på Australien end KK, er lige så effektive som KK, hvor svært er det så at bygge om, så de bliver det?

 • 0
 • 0

@ Marianne

Jeg kan ikke svare på om hvor mange kvalificerede forbrændingsanstalterforbrændings anstalter der er i verden og hvor de ligger.

Men det indgår nok i de austalske myndigheders overvejelser hvorledes de enkelte firmaers ry er og om den ligger i en stat der har styr på den slags ting.

Tyskland har anlæg og tager en del af HCB mængden men tør ikke at tage mere af angst for deres rabiate miljøorganisationer. Jævnfor deres demonstrationer før Gorleben for tre uger siden.

Og du kan bare betragte din egen reaktion og måske forestille dig at selv om stater (Japan som eks.) kunne kunne det være at modstanden skyldes at man ikke vil ud i denne diskussion som vi er i lige, nu fordi de har andre "lig i lasten" hvor en accept vil være det strå der knækker kamelens ryg.

Da HCB er som det er og kræver, som du selv er inde på og som Ebbe Tubæk Naamansen foklarer, en opblandes med andre affaldsstoffer for at kunne blive destrueret skal de egnede affaldsstoffer også være tilstede i rigelige mænder.

Her er en detalje du overser Marianne, at der muligvis er en miljø lovgivning der er anderledes i Australien, så den mængde affald som kan og skal anvendes, måske ikke skal behandles som i DKog derfor ikke kan fremskaffes!.

 • 0
 • 0

Her er en detalje du overser Marianne, at der muligvis er en miljø lovgivning der er anderledes i Australien, så den mængde affald som kan og skal anvendes, måske ikke skal behandles som i DKog derfor ikke kan fremskaffes!.

Der er ihvertfald en god chance for, at australierne bare deponerer meget af det, der kunne samforbrændes. Bl.a. fordi deres land er mange gange større end DK, er det nemt at finde plads til deponi, som ikke generer nogen, og hvor lidt lokal forurening ikke er det store problem. Deres holdning er dog også ved at ændre sig stille og roligt mod det bedre.

 • 0
 • 0

Et australsk parlamentsmedlem har tilsyneladende udtalt at Australien har et anlæg der kan håndtere affaldet. Man har bare lukket anlægget. Det vil da være naturligt at genoplukke det pågældende anlæg.

 • 0
 • 0

Læs det ordenligt ! Han siger at et anlæg med en kapacitet på 45.000 Tons om året ! Han siger ikke Kommune Kemis har en kapacitet på det !

O.K. Jeg holder mig til teksten. Han skrev ovenfor:

Samlet kapacitet for et roterovnsanlæg er godt 45.000 tons pr år svarende til ca. 6 tons pr driftstime.

Og længere nede:

Der kan derfor behandles ca. 3.000 tons HCB holdigt affald pr år i et anlæg med en samlet kapacitet på godt 185.000 tons.

Ingen af stederne nævner han specifikt, hvad K.K. kan klare.

 • 0
 • 0

@ Niels Larsen

Man har bare lukket anlægget. Det vil da være naturligt at genoplukke det pågældende anlæg.

Det er ingenlunde nogen simpel sag at genåbne et lukket anlæg, dels må man forvente at de mekaniske dele er groet fast, automatikken kan ikke forventes at fungere pålideligt og sidst, men ikke mindst, er den specialiserede viden om anlæggets korrekte drift spredt for alle vinde og dermed ikke tilgængelig.. Prøv at tale med nogle af de maskinmestre, der har været ude at starte et skib, der har været oplagt et år, op.

 • 0
 • 0

Når han ikke skriver hvad Kommune Kemi kan, så må du jo finde det andrer steder ! Du kan da ikke bare tage som en selvfølge at der kun findes en type ovne ! Det tog ming 30 sec. at finde, søg Mommune Kemi og kapacitet !! Men det er jo nemmerer at drage nogle konklusioner ud fra nogle data som ikke passer ! Han skrev om et anlæg der kunne flyttese, det tror jeg ikke Kommune Kemi¨s kan ! Det er det med at læse, der står ikke KK´s anlæg kan tage 45.000 Ton.

Dette er et citat fra deres hjemmeside ; "Produktionsforberedelsen afhænger af affaldet Fast eller flydende? Kommunekemi har kapacitet til årligt ca. 200.000 tons farligt affald. Affaldet kan være fast, flydende, organisk,..."

 • 0
 • 0

Du kan da ikke bare tage som en selvfølge at der kun findes en type ovne ! Det tog ming 30 sec. at finde, søg Mommune Kemi og kapacitet !! Men det er jo nemmerer at drage nogle konklusioner ud fra nogle data som ikke passer ! Han skrev om et anlæg der kunne flyttese, det tror jeg ikke Kommune Kemi¨s kan ! Det er det med at læse, der står ikke KK´s anlæg kan tage 45.000 Ton.

Det må jeg vel så bøje mig for, selvom jeg ikke er meget for at give Bjarke ret. Men det står altså ikke på en entydig facon:

Han skriver: ,,Efter knusning og blanding har vi en homogen masse der bedst kan beskrives som våd beton. Dette pumpes ind i vores roterovnsanlæg via en lukket rørforbindelse."

Længere nede skriver han, som eksisterede der kun den ene type: ,,Samlet kapacitet for et roterovnsanlæg er godt 45.000 tons pr år svarende til ca. 6 tons pr driftstime."

Det med de transportable anlæg, kommer først senere i et svar til Marianne Munck

 • 0
 • 0

Jeg kan udemærket forstå at der er nogen der har følt at de var usikre på om det nu var farligt, fordi noget af pressen har lugtet en god sag.

Det er helt klart folkeforføren Poul Madsen hos Ekstra Bladet er ude i en politisk mission, og ingen interesse har i at oplyse om noget så uvedkommende som realiteter i den virkelige verden.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/art...

Som sagen er belyst bla her, synes jeg det virker som om at KK er kompetente til at udføre opgaven, og det giver også arbejdspladser samt indtjening. Men alt det er naturligvis noget man gerne ofrer for at kunne kalde folk for øgenavne.

Hvis pressen nu gik tilbage til deres oprindelige erhverv om at formidle nyheder og viden så ville medierne måske være mere kedelige, til gengæld kunne man så koncentrere sig om det der virkelig betød noget. Nemlig at skaffe arbejdspladser, produktion og indtjening.

 • 0
 • 0

Hvis vi fortsat modtager HCB-affald fra Australien og andre lande i en lignende situation, forværre vi bare situationen i de enkelte lande, og øger risikoen for miljøødelæggelser under transporterne. Hvis vi stopper transporter over store afstande, bliver f.eks. Australien tilskyndet til at bygge eller genopstarte forbrændingen af både HCB-affald og det øvrige affald, der ligger og vokser i den australske natur. Tilsvarende i Japan og andre steder, hvor du nævner det der med lig i lasten. Det er lidt ligesom med børn (og en del voksne). De tænker ikke på, at de efterlader en masse spor af affald, hvis andre hele tiden rydder op efter dem. Så den politik, der føres i Australien, er blot endnu en grund til IKKE at modtage mere HCB-affald fra Australien.

 • 0
 • 0

...Marianne

Vi er blevet bedt om at destruere noget, som er vanskeligt at destruere for australierne, mod betaling. Vi har til modsætning til Australien et køreklart anlæg der ikke laver andet.

At bodegabladets Pollemand ønsker at sælge sit blad på lodrette usandheder og en uvederhæftig reseach er hans sag. Man er nødt til at kontrollere udsagn derfra grundigt

At Karen Ellemann er blevet betænkelig skyldes ikke HCB´s farligheded for mennesker, men HCB´s evne til at opløse ministertaburetsklister. Det er en langt vigtigere ting for fruen, der som bekendt allerede er i ilden....Østerilden :o)

Og vi skal ikke blande os i hvorledes Australiernes politik føres, vi har selv her tillands svært ved at finde os i de gode og velmente råd der kommer fra Kina og arabiske områder ikkesandt?

 • 0
 • 0

Mange har stadig ikke læst mit link !

Man behøver ikke at udspecifere at men ikke ved noget ! Benny ! Hvis du ikke kan læse at KK har en kapacitet på 200.00 Ton om øret kan vi heller ikke læse hvad du skriver !!

DER ER JO DUM SNAK !!

 • 0
 • 0

Ministertaburetter, usandheder i pressen og gode velmenende råd er irrelevant. Mit budskab er ikke at blande sig, men nærmest det modsatte.

Altså undlade at rejse den halve klode rundt, tur/retur, for at rydde op efter nogen, der ikke gider selv. Vi forværre verdens miljøtilstand ved at blande os på den måde. Vi er med til at undergrave Baselkonventionen, hvis de omstridte HCB-transporter kommer i gang.

Til gengæld bør Danmark måske gøre mere ud af at destruere affald fra Danmark.

Nu tror jeg ikke verden falder sammen, hvis HCB-affaldet kommer til KK, men det er vist på tide, at der skabes mere opmærksomhed på affaldshåndtering generelt. Ellers kan vi i fremtiden risikere at få både klima-og miljøgiftflygtninge. Og det kan vi også have svært ved at finde os i, ikkesant?

 • 0
 • 0

Næh det kan de være noget om...det der med den halve klode hvor man sender ting rundt som man ikke gider at lave for det beløb der stilles til diposition for formålet.

Det er derfor vi kan købe billige ting fra Kina, fordi vi ikke gider at arbejde for den løn der er en kinesers. Selv om man derved forurener tre eller fire gange så meget ved at han laver det frem for vi selv laver det

Ja handelsmæsige samkvem er idioti Vi skrotter derfor alle skibe og fly og importerer og eksporterer ikke

Ironi kan forekomme i det foregående :o)

Hvis man vil den globaliserede verden, så laver de som er bedst til noget, det produkt de er bedst til. Da vi her i landet lever af at eksportere varer og tjenestydelser, så gælder det om at få så mange af dem på ordrebogen.

Her har vei så en fabik der er specialist i giftneutralisering, som har en stor ordre, som man ikke kan give dem en rationel forklaring på ,hvorfor de ikke må neutralisere et kemikalie, der har en ringe direkte giftvirkning, som er let at opbevare og uproblematisk at destruere........molboholdninger.

 • 0
 • 0

Marianne

En gang til for dig!

Det er ikke sådan at Australien IKKE ønsker at rydde op efter sig selv!

Men man anvender ikke produkter i dag hvori der indgår HCB. Det er gammel teknologi, og derfor giver det ingen mening at bygge et nyt anlæg til at destruere noget der aldrig kommer igen.

Der er stor fokus på affaldshåndtering og destruktion over hele verden. USA har for lang tid siden måttet lukke første land-fills fordi de er fyldt op. I Danmark har vi så lidt plads, at vi på et tidspunkt valgte at brænde det. Det var heller ikke den bedste løsning FØR der kom filtre på skorstenene. F.eks. var der i lang tid forbud mod at dyrke grøntsager i kolonihaverne tæt på vestforbrændingen i Ballerup.

Så - ja! Vi LÆRER alle noget. Og vi gøre ALLE noget for at håndtere affald på en bedre måde. I Kina, i Indien, i U-lande og i I-lande.

Hvis du gjorde dig selv den tjeneste at sætte dig lidt bedre ind i sagerne, så er jeg sikker på at du kan komme med kvalificeret input i debatten. Som det er nu bidrager du ikke fornuftigt - du har ikke sat dig ind i den konkrete sag og kommer istedet med halve sandheder. Pressen vil derefter udnævne dig til "ekspert", og på den måde bliver debatten afsporet totalt, og tågehorn som Poul Madsen får afløb for hans egne socialdemokratiske drømme om måske en dag at blive minister!

Jeg er IKKE ekspert, men jeg ser at der bliver argumenteret og begrundet ordentligt for at det kan lade sig gøre.

Og er det egentlig ikke vigtigst at man får destrueret giftige restprodukter hurtigst muligt - eller skal det ligge og vente 4-5 år på en bygning af et anlæg der kan noget der ikke fremadrettet er brug for?

 • 0
 • 0

har alle I-lande ikke et sådan anlæg, bliver et anlæg som KK kørt indover fjernvarmen, er det et must at alt affald der bliver brændt af i KKs ovne er super-giftigt.

 • 0
 • 0

Anders Christensen du skriver

Og er det egentlig ikke vigtigst at man får destrueret giftige restprodukter hurtigst muligt - eller skal det ligge og vente 4-5 år på en bygning af et anlæg der kan noget der ikke fremadrettet er brug for?

Kan du komme med en anden halv sandhed om hvor lang tid det tager at for KK at destruere alt HCB-affaldet på 19.000-22.000 tons? Og de 70.000 tons HCB-forurenede jord? Jeg kan sagtens forstå der er gode indtægter i det, hvis alt går efter planen. Men det kommer til at tage nogle år under alle omstændigheder. Jeg har i øvrigt intet med pressen at gøre. At jeg skulle afspore debatten er vås. Der går timer imellem at der kommer nye indlæg. Men jeg forstår at nogle sandheder er ilde hørte.

 • 0
 • 0

Hold dig nu til fakta Marianne Hvor meget har Kommune Kemi sag ja til ? 6100 ton ikkesandt og på nuværende tidspunkt er der ingen der ved om der kommer noget HCB til Nyborg overhovedet

Kommunekemi har ikke sagt ja til at rense hele Austalien og der foreligger kun rygter om hvor meget mere der skulle være dernede.

Jeg går udfra at når der spørges om 6100 ton så er det det som australierne vil af med......så din fabuleren om yderligere mængde kommer ikke den aktuelle sag ved

Sagen drejer sig kun om den mængde Kommunekemi har sagt ja til ,men som ikke må komme til Nyborg fordi Miljøminsteren ikke er klædt ordenttlig på.

 • 0
 • 0

Gå ind på Kommune Kemis hjemmeside og læs hvad deres kapacitet er ! Kan det være så svært ?? Måske for nogle som bare vil kvæulerer !

Den oven han snakker om og som kan tage 45.000 Ton er en oven der kan skilles af og flyttes rundt, da han faktisk svarer på et spørgsmål om det ikke kan lade sig gøre at brænde det af lokalt !

Det står jo på dansk !

 • 0
 • 0

Her har vei så en fabik der er specialist i giftneutralisering, som har en stor ordre, som man ikke kan give dem en rationel forklaring på ,hvorfor de ikke må neutralisere et kemikalie, der har en ringe direkte giftvirkning, som er let at opbevare og uproblematisk at destruere........molboholdninger.

Tjah - måske specialist... Ikke mindst interesseret i de 50 millioner, som er betalingen...

Som udgangspunkt finder jeg det problematisk, når nogen priavte skal tjene penge på noget, som potentielt kan gå ud over miljø og sundhed.

Listen over virksomheder, som gennem historien har tjent penge på at skide på sundhed og miljø er alenlang, så det dér med at de er specialister giver jeg som udgangspunkt ikke meget for.

Jeg er nemlig i besiddelse af en helt almindelig sund skepsis...

/Rasmus

 • 0
 • 0

Bjarke Mønnike Jeg var og er klar over at KK ikke har sagt ja til de øvrige ca. 20.000 tons HCB affald og de 70.000 tons forurenet jord - endnu. Men med de begrundelser, der er lagt for at KK tager sig af de 6100 tons HCB-affald, kan man nemt få den tanke, at det indebærer, at KK også ad åre vil modtage resten, hvilket formentlig kommer til at tage mere end 4-5 år. Tallene er ikke grebet ud af den blå luft. De er faktisk i den størrelsesorden, ifølge: http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/mpu/... http://www.jidv.de/Pro-herten/press-hexach...

 • 0
 • 0

Som udgangspunkt finder jeg det problematisk, når nogen priavte skal tjene penge på noget, som potentielt kan gå ud over miljø og sundhed.

Vil du ha staten til det? Det har vist laaaange og fordyrende udsigter. Selvfølgelig skal private virksomheder foretage oprensning osv. Det er ikke ensbetydende at det er dem der skaber forureningen, som du næsten lægger op til.

...kan man nemt få den tanke, at det indebærer, at KK også ad åre vil modtage resten, hvilket formentlig kommer til at tage mere end 4-5 år.

Det er vist rent gætværk.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal private virksomheder foretage oprensning osv. Det er ikke ensbetydende at det er dem der skaber forureningen, som du næsten lægger op til.

Så du mener ikke private virksomheder gennem tiden har bevidst har skidt på miljø og sundhed bare fordi de kunne tjene på det?

Hvad så med:

Proms kemiske Dansk kabelskrot Colstrop Grindstedværket Cheminova

usw, usw...

Og, jaja - nogen af dem gjorde "jo bare som man havde lov til dengang".

Jeg kunne jo så hævde at det er præcis hvad der er ved at ske I HCB-sagen.

Kan du modbevise det? Nej, vel? Vær nu ikke så naiv!

/Rasmus

 • 0
 • 0

Ved at lade nogle forvirrede borgere og miljøorganisationer sætte hensynet til miljøet ud af kraft, er det gjort sværere at argumentere for miljøinvesteringer.

Hidtil har venstrefløjen og miljøorganisationerne påstået at investeringer i miljøteknologi vil blive en god forretning, fordi med dansk viden og teknologi kan det blive en guldmine.

Men når det så viser sig, at det er de samme der går ind for miljøinvesteringer også er dem som blokerer for anvendelsen af den, så svækkes interessen for at investere i den sektor.

En meget svag miljøminister understreger, at det ikke er et teknisk problem ,men et politisk ditto der har fået hende til at stoppe op.

Men en så kortsynet politik, ført af en svag minister, vil bare på sigt medføre , at masser af gift vil blive hældt i floder et eller andet sted, fordi man ikke kan komme af med det, bare fordi GP og DN har glemt at tænke sig om.

Jeg mener derfor med flere ,at Greenpease og Danmarks Naturfredningsforening har et forklaringsproblem af de større.

 • 0
 • 0

Rasmus

Det virker umiddelbart på dit indlæg som om du mener at det kun er et statsstyret eller andet offentligt foretagende der kan overholde de krav vi som verdenssamfund stiller til seriøs og effektiv behandling af farligt affald - kan du give mig et eksempel på et stramt statsligt styret system der altid har handlet i miljøets interesse ?? jeg kan da ihvertfald komme i tanke om adskillige steder på denne jord hvor jeg hellere havde set private virksomheder operere - og ja - de gør det for at tjene penge, men de kan også stilles til ansvar hvis de ikke overholder regler - strengt taget kan statsligt styrede enheder jo tilpasse reglerne.

Din tilgang til problemet virker umiddelbart styret af konspirationsteorier og for mig at se negligerer du helt det faktum at der findes private virksomheder der opererer med faglig stolthed og en seriøs tilgang til det at drive en virksomhed - affaldsbehandlere inkluderet.

Min holdning i denne sag er nok forholdsvis nem at læse mellem linierne i dette indlæg - eller i et af de andre i parrallel tråde - men i bund og grund burde dette ikke have været gjort til et politisk problem - selv miljøorganisationer burde stemme for at HCB bliver destrueret så hurtigt og effektivt som muligt - men hvis ens foretrukne opposition er ved magten kan det jo altid betale sig at være med til at skabe en sag for sagens skyld - så kan vi jo altid gemme fornuften til senere. Jeg håber ikke at din og andres såkaldte sunde skepsis er basseret på fornemmelser, men på viden og grundig informationssøgning.

 • 0
 • 0

Skal det være dagsordenen ? At man ikke må exportere farligt affald ? For så har Danmark et mega problem ! Vi exportere jo dobbelt så meget som importere, så der skal findes steder hvor vi kan opmagasinerer dettem, hvad med at bruge nogle af alle de skoler der bliver lukket i disse dage ? Tænk !! Før man skriver !

Staten har vist ikke sit på det regne med forurening, bare hos Bane Danmark, hvor mange tusinde tons forurenet jord ligger der ikke under og langs deres skinner ? Hvorfor er der aldrig gjordt noget ved dette ? Moral er godt !! Dobbel moral, dobbel så godt !

 • 0
 • 0

Rasmus

Det virker umiddelbart på dit indlæg som om du mener at det kun er et statsstyret eller andet offentligt foretagende der kan overholde de krav vi som verdenssamfund stiller til seriøs og effektiv behandling af farligt affald

Thomas, jeg ved ikke om offentlige eller private affaldsbehandlere er dygtige - ej heller hvorfor du selv er overbevist, men min fornuft siger mig, at er der penge med i spillet, så har de første prioritet - og dermed bør man være skeptisk og ikke tro naivt på alt man hører.

Selvfølgelig er der private med faglig stolthed som udviser stor ansvarlighed - der findes jo også brugtvognsforhandlere man kan stole på.

Det kan godt være KK er dygtige og ansvarlige nok til at løse opgaven - men det kan også være de ikke er, og her synes jeg man bør lade tvivlen komme miljø og sundhed til gode...

Som udgangspunkt stoler jeg bare ikke blindt på nogen, som skal både rådgive mig og tjene penge på mig, herunder brugtvognsforhandlere, ejendomsmæglere, bankrådgivere, private sygehuse osv osv.

Selve denne artikel er da heller ikke det der står øverst på min troværdighedsliste - helt ærligt, Kommunekemis miljøansvarlige fortæller om fortræffelighederne i den virksomhed, hvor han selv er ansat... ? Der er da ikke noget at sige til at "alt er i skønneste orden", når man skal underholde om et anlæg man selv har ansvaret for. Ej heller kan man fortænke Ebbe TN i at mene, at det er vanvid at brænde affaldet i Australien, når KK kan tjene 50 mil på selv samme opgave... !

Come on - tror du selv på alt det? Det er da en kende naivt...

PS. Jeg har lige modtaget en mail, hvor jeg bliver tilbudt 55.000.000 US$ på favorable vilkår... Jeg har ikke selv brug for pengene - skal jeg forwarde mailen til dig?

:-)

/Rasmus

 • 0
 • 0

Det kan godt være KK er dygtige og ansvarlige nok til at løse opgaven - men det kan også være de ikke er, og her synes jeg man bør lade tvivlen komme miljø og sundhed til gode...

Man burde vel blot se på deres historik?

Som udgangspunkt stoler jeg bare ikke blindt på nogen, som skal både rådgive mig og tjene penge på mig, herunder brugtvognsforhandlere, ejendomsmæglere, bankrådgivere, private sygehuse osv osv.

Der er forskel mellem at leve i konstant frygt for konspirationer (som du åbenbart gør) og at tænke sig om. Selvfølgelig skal man ikke "stole blindt", men det betyder ikke at alle mennesker skal komme med deres helt egen personlige og fuldstændig ligegyldige mening om noget de intet aner om.

 • 0
 • 0

@ Rasmus Rosenquist

Du har ret tilat være skeptisk, men vær det på et ordentligt fundament.

For det første.....Kan du fremvise en kritik af Kommune Kemis tidligere virke..Nej vel.

Ved du hvilke rigtige gifte, altså dem der er direkte livsfarlige hvis der går hul på emballagebeholderne og dampene blæses indover Nyborg med dødelige følger som KK neutraliserer i sit daglige virke....det kan du næppe vide og jeg ej heller......men jeg ved hvilke krasse midler jeg har sendt til dem i mit professionelle liv......og et firma der selv bestemmer prisen på sit virke, fordi der ikke er konkurrence på området.....har ikke nødigt og vil overhovedet ikke sætte sit rennome på spil.....det en vil være aldeles tåbeligt ting at sige nej til en sådan guldmine, ved at spare på vedligeholdelse, som kunderne betaler, fordi kunderne ved lov er tvunget til at sende deres brugte kemi til Nyborg.

Der er ingen tvivl om at penge vurderes nøje af KK´s ejerskab, men det medfører kun at hvis der kan argumenteres for tings nødvendighed for den fortsatte pengeregn så er der grænser for grådigheden.

Hvis du vil læse om en historie om hvor meget et image betyder så læs de tråde der omhandler SAS måde at håndtere sine mangler på vedligeholdelse. SAS havde engang stort set eneret på flyvning i Norden, men erkendte ikke i tide, at de vedblivende satte deres priser som om der ikke efterhånden var kommet konkurrence i branchen. Min første tur over Atlanten kostede i 1966 8000kr på monkeyplads i en DC8. Sammenlign det med priserne idag.

Kommune kemi har ikke konkurrence her i landet, på deres område, men nogen der nævner, at vi eksporterer masser af affald...bestemt....men det er affald der ikke behandles af KK...Jerns og metalskrot. Plastaffald til genbrug

 • 0
 • 0

Jeg er ikke glad for det, men jeg må indrømme at Naamansen svarer ret godt. Der er bare een ting jeg ikke kan forstå: Hvordan kan der være saltsyre (HCl) i røggassen? HCl måtte i givet fald være 100% dissocieret, og brinten må vel så hovedsageligt blive til vand. Der er altså ikke HCl i røggassen, men yderst reaktive Cl ioner. Hvad sker der egentlig med dem?

 • 0
 • 0

Der er forskel mellem at leve i konstant frygt for konspirationer (som du åbenbart gør) og at tænke sig om. Selvfølgelig skal man ikke "stole blindt", men det betyder ikke at alle mennesker skal komme med deres helt egen personlige og fuldstændig ligegyldige mening om noget de intet aner om.

Heldigvis, så har man jo ret til at udtale sig om sin mening - for den har man jo lov at have, også selv om det er om noget man ikke ved så meget om. Og min mening er vel ikke mere ligegyldig end din?

Jeg håber så - hvis ellers giften kommer til Danmark - at I har ret i jeres meget skråsikre og halvarrogante udtalelser om os andre "venstreorienterede" og vores holdninger til HCB, private virksomheder og deres forhold til miljø og profit.

Ville I have den mail med de 55.000.000 US$ eller ej? Det er sq mange penge, og ikke et tilbud man får hver dag...

/Rasmus

 • 0
 • 0

@ Rasmus Rosenquist Du har ret tilat være skeptisk, men vær det på et ordentligt fundament.

For det første.....Kan du fremvise en kritik af Kommune Kemis tidligere virke..Nej vel.

Nej, for de er ikk' bleven taget...

Jeg synes historien taler for sig selv - håber I har det fint med at efterlade en ødelagt planet til jeres efterkommere.

Men nu er det vist ved at komme ud af en tangent...

/Rasmus

 • 0
 • 0

Hvad omsætter KK for om året ? Så de 55 Millioner over 3 år er vist ikke det store i deres spil ! Affaldet er jo ikke farligt som det står der, har man ikke læst hvad der er skrevet tidligerer ?? Holdninger er ikke at ikke ville forstå ! Når der står fakta kan ens holdninger da ikke være det modsatte, det er da lig med at man ikke er ret klog !

Danmark exportere farligt affald, der er ikke snakke om metaller og plastik, giftige substanser osv.

 • 0
 • 0

@ Rasmus

Thomas, jeg ved ikke om offentlige eller private affaldsbehandlere er dygtige - ej heller hvorfor du selv er overbevist, men min fornuft siger mig, at er der penge med i spillet, så har de første prioritet - og dermed bør man være skeptisk og ikke tro naivt på alt man hører.

Hehe du giver jo egentlig et fremragende eksempel på lødigheden i denne debat - du indrømmer enddog at du ikke ved noget om affaldsbehandlerne - men alligevel antager du den holdning at det er bedre at affaldet bliver liggende ubehandlet i Australien.

Tjjaaa og hvorfor jeg selv er overbevist - jeg må erkende at jeg er skyldig - jeg kender KK bedre end de fleste, da jeg har arbejdet der i en periode på 5 år (for 10 år siden godt nok - tiden går jo ;-) ) som projektleder i drift og vedligehold - og i deres udviklingsafdeling - hvis ikke jeg havde haft et kendskab til virksomheden eller affaldet/behandlingsprocesserne havde jeg ikke deltaget i debatten - jeg foretrækker at vide bare en lille smule om de emner jeg diskuterer i en offentlig debat.

 • og nu du nævner naivitet - det forudsætter vel at jeg ikke har sat mig ind i sagerne og handler ud fra min mavefornemmelse - jeg mener egentlig at jeg ikke er gået den vej.

naivitet er i mine øjne hvis man blindt tror på at det samlede miljø i verden forbedres af at forhindre at dette affald behandlse - hvilket jo umiddelbart virker som det du plæderer for.

Sæt dig ind i stoffet - læs evt. materialet fra eurochlor som jeg har linket til tidligere - ellers virker det jo som om du netop handler udfra en naiv forestilling om at hvis bare vi kan holde affaldet væk fra DK så forurener det ikke.

(og det er også naivt at tro på at forskellige miljøorganisationer ikke benytter denne debat til markedsføring - og dermed øgede indtægter i form af støtte !! de skal jo også tjene penge - jeg støtter dem endda selv - men er bare ikke enig med dem i denne sag - jeg vil have stoffet behandlet og væk fra kredsløbet !)

 • 0
 • 0

Hehe du giver jo egentlig et fremragende eksempel på lødigheden i denne debat - du indrømmer enddog at du ikke ved noget om affaldsbehandlerne - men alligevel antager du den holdning at det er bedre at affaldet bliver liggende ubehandlet i Australien.

Indrømmet: Jeg har ikke insiderviden fra Kommunekemi, men Australien er et stort land - jeg tror på de kan klare det selv hvis de vil. Men det er selvfølgelig lettere (og billigere 50 mil vs. 300+ mil) at sejle det til Danmark.

jeg foretrækker at vide bare en lille smule om de emner jeg diskuterer i en offentlig debat..

Tænk hvis alle gjorde sådan - så ville politikerne ikke kunne udtale sig særlig ofte, eftersom de i virkeligheden ikke ved noget om ret meget.

 • og nu du nævner naivitet - det forudsætter vel at jeg ikke har sat mig ind i sagerne og handler ud fra min mavefornemmelse - jeg mener egentlig at jeg ikke er gået den vej..

Hvis man 10 gange har fået tæv af sin far, fordi man har baldret et vindue - er det så naivt at tro man også får tæv 11.gang?

(og det er også naivt at tro på at forskellige miljøorganisationer ikke benytter denne debat til markedsføring

Det gør de sikkert - ligesom industrien sikkert gør det.

jeg vil have stoffet behandlet og væk fra kredsløbet !

Ja, spørgsmålet er bare om ikke det netop går i kredsløb, hvis det bliver brændt af her i Danmark.

Jeg håber du får ret, og det hele er uskadeligt. Jeg har så bare et spørgsmål - hvis alt der kommer ud af Kommunekemi er helt rent, hvorfor har KK så et depot til aske og andre restprodukter nede i Klintholm?

Hvorfor strøs asken ikke bare ud på markerne? (Få nu ingen gode idéer!)

/Rasmus

 • 0
 • 0

Har de ikke et depot i Norge ?? Det andet er vist til behandling af forurenet jord !

Men er det HCBen der kommer farlig aske af ? eller de 98% andrer tind der bliver brændt af ! Hvis de ikke modtager HCBen så behøver de ikke noget depot !

Rasmus !!

Men lad det bare komme ud i fødekæden, så kan vi få det via de Australske bøffer som vælter ind over Europa osv. Dyrefoder lavet af kænguru kød osv.

KK. bliver aldrig lukket ! Skorstenen kan simpelthen ikke lægges ned !! De har brændt mange tusinde Viagra af derude, så den kommer til at stå længe !!

 • 0
 • 0

Heldigvis, så har man jo ret til at udtale sig om sin mening - for den har man jo lov at have, også selv om det er om noget man ikke ved så meget om. Og min mening er vel ikke mere ligegyldig end din?

Nej, overhovedet ikke. Jeg mener bare ikke det burde være nødvendigt for alle danskere altid at have en holdning til ting de ikke ved noget om, men som de tror de kloger sig på.

Håber I har det fint med at efterlade en ødelagt planet til jeres efterkommere.

Den er vist ved at blive gammel den der.

 • 0
 • 0

Læs gerne følgende materiale :

www.eurochlor.org/upload/documents/documen...

og fortæl mig hvorfor vi ikke skal hjælpe med at få noget HCB ud af det biologiske kredsløb - inden det slår isbjørnene ihjel (selvom det kan være de drukner inden ) når vi har et anlæg der kan håndtere det forsvarligt - og ja restprodukter kommer der - men det er ligeså meget fra de andre stoffer der behandles på anlægget - Langøya depotet bruges også til deponering af flyveaske fra DK's husholdningsaffaldsforbrændingsanlæg - så vi kan også eksportere problemaffald til et sted hvor de har et egnet område / behandlingsanlæg etc. - HCB i ren form består af chlor - kulstof og brint. Ved forbrænding omsættes det til CO2 og HCL

 • Hvis man 10 gange har fået tæv af sin far, fordi man har baldret et vindue - er det så naivt at tro man også får tæv 11.gang?

Tjjaaa det kommer vel an på om ruden bliver ødelagt fordi græsslåmaskinen slynger en sten afsted når man for 1200 - gang slår græsset - eller om det er den ene gang man skulle prøve slangebøssen - fortæller egentlig meget godt hvordan du ser på samfundet - alle de andre har onde hensigter hvis det ikke passer til dit verdensbillede

 • 0
 • 0
 • Hvis man 10 gange har fået tæv af sin far, fordi man har baldret et vindue - er det så naivt at tro man også får tæv 11.gang?

Hvis man 10 gange har transporteret farligt affald til KK og behandlet det uden problemer, er det så naivt at tro at tro at det går godt den 11. gang?

 • 0
 • 0

Gå ind på Kommune Kemis hjemmeside og læs hvad deres kapacitet er ! Kan det være så svært ?? Måske for nogle som bare vil kvæulerer !

Hvad fanden ryger du? Jeg [b]har[/b] jo skrevet:

Det må jeg vel så bøje mig for, selvom jeg ikke er meget for at give Bjarke ret. Men det står altså ikke på en entydig facon:

Din ihærdige form er tegn på noget usundt.

 • 0
 • 0

Men lad det bare komme ud i fødekæden, så kan vi få det via de Australske bøffer som vælter ind over Europa osv. Dyrefoder lavet af kænguru kød osv.

Danske landbrug har selv nogle nogle svin, de vil have solgt, bl.a. til Japan, og de er yderst fokuseret på sundhed derovre.

 • 0
 • 0

og ja restprodukter kommer der - .... ....HCB i ren form består af chlor - kulstof og brint. Ved forbrænding omsættes det til CO2 og HCL

Du mener ved fuldstændig forbrænding. Noget sjældent forekommende. Og bruger man atmosfærisk luft til at nære forbrændingen, får man ved de høje temperaturer bl.a. også kvælstofoxider, de såkaldte NOxer.

 • 0
 • 0

Du mener ved fuldstændig forbrænding. Noget sjældent forekommende.

Og bruger man atmosfærisk luft til at nære forbrændingen, får man ved de høje temperaturer bl.a. også kvælstofoxider, de såkaldte NOxer.

Det er et stykke hen af vejen et definitionsspørgsmål hvad der er fuldstændig forbrænding - men ja, hvis du regner langt nok på den anden side af kommaet vil du altid kunne sige at der ikke findes fuldstændig forbrænding - det er jo også derfor at KK´s anlæg er forsynede med aktive kulfiltre som det sidste led i røggasrensningsprocessen ;-)

Og med hensyn til NOx - så vil forbrændingen af HCB ikke bidrage meget i den sammenhæng - men ja der vil udledes NOx fra alle termiske processer / forbændingsanlæg - men dette er jo også reguleret af lovgivning.

 • 0
 • 0

Hvis du satte dig ind i processen tror jeg at det var lettere for dig at undgå et "SpørgeJørgen" prædikat.

Nøgleordet er skrubbere....en slags brusebade hvor HCl blive taget ud af røggassen med vand der køler røggassen, så der kondenseres en fortyndet saltsyre HCL .

 • 0
 • 0

Man skal altid være venligt ærlig, så ingen årsag.

Nej, Bjarke. Det har intet med ærlighed at gøre at mistænkeliggøre min person. Det er bare usagligt fordi du i den sætning "går efter manden i stedet for bolden" (argumentum ad hominem).

Mere interessant er det saglige: Din oplysning fortæller at uanset om det er HCl eller Cl- så opløses det meste af kloren i vand enten som Cl- eller klorit. Selvfølgelig har jeg ret i at en del af kloren danner andre forbindelse, f.eks. dioxin. Men jeg går ud fra KK er professionelle så de bruger den destruktionsmetode der reducerer skumle clor-biprodukter mest muligt. Altså er det formentlig den mindst ringe måde at slippe af med HCB på.

Så er der kun to diskussioner tilbage:

Transporten og opbevaringen hvor det selvfølgelig er klart at så store mængder HCB som en skibsladning nødig skulle slippes i naturen, f.eks. fordi styrmanden var fuld, eller der faldt en flyver ned i KK. Her ender man i politisk stillingtagen til hvor sandsynligt sådan noget er. (Lidt a la atomkraftdiskussionen.) Min politiske overbevisning er at sådan noget bryder jeg mig ikke om.

Den anden diskussion er om man dog ikke kunne undgå at frembringe dette ubehagelige biprodukt, HCB (i så store mængder)?

 • 0
 • 0

Her ender man i politisk stillingtagen til hvor sandsynligt sådan noget er. (Lidt a la atomkraftdiskussionen.) Min politiske overbevisning er at sådan noget bryder jeg mig ikke om.

Mener du derved at alle andre transporter som kunne udgøre den samme risiko i tilfælge af faldende fly, eller hvad vi ellers skal finde af begrundelser, skal forbydes?

er om man dog ikke kunne undgå at frembringe dette ubehagelige biprodukt, HCB (i så store mængder)?

Jo det kan man, hvilket også er grunden til at australien ikke producere mere af det. (kan godt være at man må producere det på en fabrik og bruge det indenfor landets grænser, men transport af stoffet på tværs af landegrænser med andet formål end affaldbehandling er ulovligt)

 • 0
 • 0

Thomas: "Mener du derved at alle andre transporter som kunne udgøre den samme risiko ... skal forbydes?"

Det er uklart hvad "samme risiko" er, så det spørgsmål kan ikke besvares blot nogenlunde entydigt. Men Basel-konventionen regulerer internationale affaldstransport og -afskaffelse. Jeg synes Basel-konventionen er en udmærket konvention, men man kan og bør diskutere i konkrete tilfælde om den er tilstrækkelig og bliver administreret tilstrækkelig forsigtigt. Jeg synes ikke at vi skal importere de mængder HCB til DK, og jeg synes ikke om den lange transport gennem problematiske farvande. Men det kan ikke objektivt afgøres hvad der er det rigtige - den velinformerede beslutning er politisk - og jeg tilslutter mig at transporten/bortskaffelsen bliver stoppet. Men jeg kan også godt respektere at andre ikke er enige heri.

Er der nogen dokumentation for at Australien netop producerer den minimalt mulige mænge HCB?

 • 0
 • 0

Er der nogen dokumentation for at Australien netop producerer den minimalt mulige mænge HCB?

Ud fra de meldinger der er kommet fra bl.a. Australien, så bliver der ikke anvendt HCB i PVC produktionen mere. Det er bla. derfor at der ligger yderligere materiale i Australien, nemlig fabrikken og den jord den ligger på.

Når det er væk, burde der ikke være flere HCB problemer end aktivisterne kan få sig selv til at opfinde. Selv ikke Kineserne anvender HCB i produktion mere - altså er HCB problemet med stor sandsynlighed for altid løst.

Det er netop også derfor at det ikke er forsvarligt at bygge en Kommune Kemi i Australien til "kun" at tage sig af HCB affaldet. KK har de specielle ovne der skal bruges som kan tage de høje temparaturer for mest effektiv forbrænding og de bedste filtre til at filtrere.

 • 0
 • 0

Ud over at jeg selv har været miljøaktivist og ikke ser noget som helst galt i det, tværtimod, synes jeg at det var et godt svar :-) Tak. Det taler da for at man bruger KK til at få det skidt fjernet bedste muligt.

 • 0
 • 0

12 medarbejdere hos Kommuni Kemi er opsagt med henvisning til den hængende ordre fra Australien.

Ekstra Bladet var en af de kraftigste agitatorer og manipulatorer i denne sag med en konkret kampagne og smædeord.

Det siger sig selv, at nyhedsformidling kræver at man objektivt dækker en sag og søger at opklare usandheder eller uklarheder.

Der er nok ingen tvivl om at oplysningsniveauet har haltet en smule. Det kan dog formodes at skyldes at Kommune Kemi har opfattet materialet som de opfatter de andre farlige materialer de destruerer. Og det er jo ikke en nyhed at Kommunekemi destrurerer gift!? (Måske på Ekstra Pladder?)

Når man nu taler om besparelser, så kunne man måske se på mediestøttet på ca. 3 mia kr. Mon ikke Ekstra Bladet kunne slippe for at modtage den støtte - der må jo følge et mediansvar med og man må jo formidle nyheder og viden objektivt. Begge dele falder vist uden for Ekstra Bladets nuværende evner.

Jeg vil opfordre til at der indsendes en klage til Presseklage nævnet over Ekstra Bladets dækning i sagen. Den direkte konsekvens har jo været at 12 mand går en kedelig jul i møde.

 • 0
 • 0

Mener du derved at alle andre transporter som kunne udgøre den samme risiko i tilfælge af faldende fly, eller hvad vi ellers skal finde af begrundelser, skal forbydes?

For et par dage siden båttede to både sammen ovre ved Skagen lige på ruten for skibene fra Australien. Igår gik et skib ned med mand og mus ved Australien.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten