Kommune lukker vandboring i Tune permanent

Vandet, der var skyld i flere hundrede sygdomstilfælde i byen Tune mellem Roskilde og Greve 19. juni i år, kom hovedsageligt fra en boring, der ligger lige op ad en kloak.

Et kraftigt regnskyl var mere, end rørføringen kunne klare, og vandet i boringen blev inficeret af kloakvandet.

Mens Rambøll er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder, har kommunen krævet, at vandværket lukker en række boringer, blandt andet boring 3, som i første omgang slet ikke var under mistanke, fordi den ikke viste bakterieforkomster ved måling.

Flere målinger viste dog, at det stod helt galt til med boring 3.

»Derfor bliver den ikke åbnet igen,« siger direktør Ulla Gramstrup, Greve Kommune.

Hun har sat en undersøgelse i gang i kommunens teknik- og miljøforvaltning, som skal vise, om klimaforandringerne giver anledning til at ændre proceduren omkring krav til vandværkerne.

By- og Landskabsstyrelsen for nyligt har udgivet en rapport, der beskriver, hvordan stigningen af mikrobiologiske forureninger i vandforsyninger sandsynligvis skyldes større nedbørsmængder, »hvilket øger risikoen for indsivning af overfladevand i vandforsyningen«.

Tune Vandværk har syv boringer, hvor cirka halvdelen i øjeblikket er lukkede. De resterende leverer igen vand til borgerne, som dog stadig bliver nødt til at koge vandet, der kommer ud af hanerne.

Ingen grund til at lukke helt

Hele sagen om det forurenede vand har været atypisk, fordi embedslægen i regionen meget hurtigt havde mistanke om, at smittekilden var drikkevandet fra Tune Vandværk.

»Det var på grund af de mange sygdomstilfælde. Der er sjældent så mange syge,« siger embedslæge i Region Sjælland Anders Carlsen, der fungerer som konsulent for kommunen i disse sager.

»Da kommunen begyndte at spørge mere ind til borgernes drikkevaner, viste det sig, at sygdomsrisikoen steg med 30 procent per drukket glas vand. Så der må siges at være en klar sammenhæng mellem vandet og sygdom,« siger Anders Carlsen.

Et vandværk har selv ansvaret for at levere rent drikkevand til borgerne, mens kommunen har tilsynspligten. Men i denne sag, mener direktøren i Greve, Ulla Gramstrup, ikke, der er grund til ligefrem at lukke hele vandværket.

»Vi kan stille krav og påbud ud fra prøverne, og selvfølgeligt skal der reageres. Men helt at lukke værket er for drastisk, når kontrolprøver viser, at vandet fra værket igen er rent,« siger hun.

Læs mere om det forurenede vand i Tune i Nyhedsmagasinet Ingeniøren fredag.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Greve Kommune slår fast, at ansvaret for vandkvaliteten ligger hos Vandværket. Det er vigtigt, at få slået fast! Det er vandværket, der er ansvarligt over for kunderne. Det gælder overholdelse af regler, udtagning af prøver OG reaktion på problematisk vadnkvalitet. Mange kommuner yder en stor service over for især små vandværker - og fører et meget aktivt tilsyn - både teknisk og følger op på analyser. Det er fint, men tilsynet er en kontrolfunktion, der måske besøger vandværket en gang hvert eller hvert andet år. Kommunens service må ikke få vandværkerne til at "nøjes med" at følge kommunens anvisninger. De skal hver dag aktivt arbejde for at sikre forsyning med rent drikkevand. Det fremgår ikke, om boring eller kloak er lavet først. Det kan godt være, kommunen har givet tilladelse til noget, den ikke burde - MEN vandværket kan ikke løbe fra ansvaret for at sikre deres boringer mod forurening. Når problemet er konstateret - kan det bedst undersøges og løses gennem et nært og tillidsfuldt samarbejde mellem Kommune, Vandværk og embedslæge - som jeg har indtryk af at det også sker i Tune.

 • 0
 • 0

I have to disagree with Peter Madsen, first in who is to blame. In this case, blame is properly shared by those whose duty is to provide safe water and those whose duty is to oversee this. Both failed.

However even more important is to work out ways to ensure that the probability of a repeat is minimised. A blame culture only means that failures are hidden until such damage has been done that they cannot be hidden for any longer.

I've followed this story from here in England and it seems from where I sit that the real fault lies in a near total failure in communication and in the failure to realise beforehand the damage which could be done by the communication failure. If this was oversight on various peoples part, then fixing blame will only make things worse. The only time I would be prepared to go around fixing blame on people is when it can be seen that "empire building" or similar internal politics are the cause.

Only deliberate irresponsible activity/inactivity should be punished. Otherwise, only learning lessons and rebuilding systems to include human failure will give any chance of preventing a repeat.

 • 0
 • 0

Som udgangspunkt synes jeg, at det er den eneste rigtige løsning at lukke den pågældende boring, når der nu er placeret en afløbsenhed klods op af.

For udenforstående synes det som at være en enkel sag at levere helt rent drikkevand ud til borgerne 24/7. Men det er det IKKE, selv når alle forholdsregler bliver taget. Tune Vandværk er særdeles veldrevet og driftslederen har mange års erfaring og er særdeles velrenommeret. Når der alligevel imod alle odds indtræffer en vandforurening i Tuneområdet, viser det med al tydelighed, at det kan svigte for selv den bedste. Misteltenen er i dette tilfælde en gammel og i dag underdimentioneret kloakledning placeret alt for tæt ved en boring - for en menneskealder siden - med en tilføjelse af stadig flere skybrud. Der skal vist mere end en spåmand til at forudse denne situation. Heldigvis giver denne episode sammen med den store vandforurening på Køgeegnen anledning til, at vandværker og myndigheder søger nye metoder til at sikre os rent drikkevand. Og det skal nok lykkes. Allrede i dag kan vandværker lave egenkontrol af vandkvaliteten med blandt andet Coli Test Kit til en billig penge. Det er ganske vist manuelt, men det virker og kan være en løsning indtil elektroniske systemer kommer på banen.

 • 0
 • 0

Til både Bjarne og David: Jeg har ingen anelse om, hvorledes Tune vandværk er drevet - jeg har bestemt ikke nogen intension om at placere skyld. Det kan gå galt på det mest veldrevne vandværk og den mest erfarne tekniker kan overse en åbentbar risikofaktor. Jeg prøver blot - generelt - at slå fast, at vandværket har et leverandøransvar - og aldrig må forlade sig på "at tilsynet ikke har påtalt eller påbudt noget". Men nu fortsætter sagen vist i en ny tråd.

 • 0
 • 0

Der er tilsyneladende ingen konsekvenser for en vandværksforsyning at udlede drikkevand med sygdomsfremkaldende bakterier. Men så må man vel nøjes med de forklaringer vi ser nu (igen). Vandforbrugerne kan jo bare lade være med at drikke dette ringe drikkevand og glæde sig over hvert år Danva udnævner en masse gode vandværker. Kan vi få en liste over de ringeste vandværker i Danmark, så de berørte vandforbrugere kan købe tysk drikkevand i plastflasker i Aldi.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten