Kommune anråber miljøminister: Drop fracking-planerne

26. marts 2015 kl. 12:0019
Fracking i Nordsjælland vil true vandforsyning til 1,8 millioner københavnere. Det mener Furesø Kommune, som vil have ministeren til at stoppe prøveboring.
Artiklen er ældre end 30 dage

Et enigt byråd i Furesø Kommune har sendt en appel til miljøminister Kirsten Brosbøl (S): Stop eftersøgningen af skifergas i Nordsjælland.

I et brev til ministeren kalder borgmester Ole Bondo Christensen det tankeløst at risikere forurening af grundvand i et område, der forsyner store dele af hovedstadsområdet med drikkevand.

Læs også: Europas frackingdrøm slår revner

Skifergas udvindes med den kontroversielle fracking-metode, hvor sand, vand og kemikalier pumpes med højt tryk ned i undergrunden for at slå revner på skiferlaget. Metoden er i amerikanske studier blevet kædet sammen med grundvandsforurening. Og den risiko bør man ikke løbe i Danmark, mener kommunen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Derudover skaber udvindingen store mængder forurenet vand og industriaffald, der kan være farligt,« lyder det i appellen til ministeren, som også er sendt til de øvrige Nordsjællandske kommuner.

Det er det franske energiselskab Total, som sammen med Nordsøfonden har licens til at lede efter skifergas i Nordsjælland såvel som i Nordjylland. Selskabet oplyser, at grundvandsforurening for det meste skyldes dårligt byggede brønde og derfor kan forhindres.

Kommunal modstand vokser

Med beslutningen tilslutter Furesø Kommune sig byrådet i nabokommunen Allerød, som sidste år blev enige om ikke at tillade boring efter skifergas. Modstanden mod fracking-planerne har også været udtalt i andre nordsjællandske kommuner.

Men i sidste ende bliver det Miljøministeriet, der får det sidste ord, fastslog ministeren sidste efterår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Skifergas: Miljøministeriet overtager kommunes ansvar

»Skifergas-spørgsmålet er helt klart et nationalt og ikke et kommunalt anliggende, og råstofferne i undergrunden ejes af staten. Derfor vil en eventuel fremtidig miljøtilladelse til efterforskning med frakturering blive afgjort i Miljøministeriet, så vi i regeringen tager ansvaret, når det handler om frakturering af undergrunden,« lød beskeden dengang fra miljøminister Kirsten Brosbøl.

De nordsjællandske kommuner må derfor nøjes med at give ministeren deres holdning til fracking-spørgsmålet.

Licensen på Nordsjælland dækker 2.288,9 km2, men endnu har Total ikke valgt en specifik placering til en prøveboring. I Nordjylland skal prøveboringer efter planen begynde i et af de kommende måneder.

Brev Til Miljøministeren Fra Furesø Kommune

Remote video URL

19 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
19
28. marts 2015 kl. 10:22

For vi er jo enige om at udledning af CO2 er samfundsskadelig og at reduktioner i CO2 udledning er samfundsgavnlig. Ikke sandt?Eller er du bare apologet for man  skal kunne skabe privat profit på samfundets og mine børn og børnebørns bekostning.

Så meget enig. Mennesket kunne stoppe med at producere alt det nytteløse plastic lort der sælges i butikker som Tier (børnearbejde), søstrene (u)green eller (beg)ærlige Bent. Sænke frekvensen af "ny model" som kan det samme som sidste model. Regulere så der skal gå ti eller tyve år mellem langseringen af ny model "nice to have". Tillade alt den frie arbejdskraft, vi ville få fra alle de nedlagte lønslavepladser, at blive brugt på totalt konkurrenceforvridende produktion af bæredygtige, nødvendigheder. Ressourcerne er her endnu, mange skal dog genbruges. Men det eneste der virkeligt forhindre os i at gøre det "rigtige" er at vi gør op med den økonomiske løgn (igen, igen, igen undersøg FIAT money) oligarkerne og deres politiske håndlangere - fortsat - manipulere hele verden med. Men det er selvfølgelig dejligt at glæde børnene med en billig giftig plastic gave hver dag, så kan de altid få sig en overraskelse når de vokser op.https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_garbage_patch. Eller man kan håbe at de vinder X-faktor, en reality showplads eller har hjerne og albuer nok til at få sig et af de få værdifulde rigtige jobs, der stadig findes, så de kan betale sig til en tålelig, leve i uvidenhed, delvis forureningsfri, tilværelse - så længe det stadig er muligt...

Vi er jo pt. stupide eller hjernevasket nok til at vi glæder os over de nye arbejdspladser der blev skabt i codex alimentarius, fordi det kræver ekstra bureaukratisk mandskab, at beskrive alle de nye grænseværdier for giftige kemikalier, fracking VIL tilføre vores fødekæde.https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Internationalt_samarbejde/Sider/Codex_alimentarius.aspx

18
28. marts 2015 kl. 07:13

"Det kan lige så godt være naturligt udsivende naturgas der påstås påvist."

"Ligesågodt"! "Påstås"! Hvorfor det? Har du en model for hvorfor der af grunde uafhængigt af frackingindustrien skulle ske stigende metan udslip omkring de områder man borer? Har du grund til at bruge udtrykket "påstås" om observationerne eller er det bare et udokumenteret forsøg på mistænkeliggørelse af data du (industrien - investorerne) ikke bryder dig om?

Er din retorik ikke bare proxy for at at man ikke aner hvad det skulle få metan udslippet til at stige af " naturlige årsager" men der er jo så meget nan ikke ved? Er det proxy for st mistænkeliggøre observationer man ikke sagligt kan bestride?  Hvad VED du? Accepterer du det tomme "ligesågodt" som argument for at  afvise at tage hensyn til mulige risiko ved frackingindustrien. 

Under alle omstændigheder kan det jo slås fast at i din opfattelse kan øget metanudslip "ligesågodt" skyldes frackingindustrien. Når denne industri promoveres som samfundsnyttig er det med henvisning til at det fortrænger kul og da kul er samfundsskadelig pga højt CO2 udledning (det er du vel ikke uenig i?) er frackingindustrien at betragte som samfundsnyttig. Pointen. Men nu siger du så at det kan "ligesågodt" være at den ikke er.

Ville det så ikke være logisk at vi lige klapper hesten, stopper disse iværksættere og deres tvivlsomme projekter og i mellemtiden fokuserer på teknologier der på ingen måde "ligesågodt" kan være samfundskadelige - i det mindste indtil det er blevet slået fast af uafhængige og kompetente institutioner hvad der er op og ned. 

For vi er jo enige om at udledning af CO2 er samfundsskadelig og at reduktioner i CO2 udledning er samfundsgavnlig. Ikke sandt?Eller er du bare apologet for man  skal kunne skabe privat profit på samfundets og mine børn og børnebørns bekostning.

17
28. marts 2015 kl. 00:19

Udførelse af boringer til produktion af naturgas fra skiferlag (skifergas) adskiller sig ikke stort set ikke fra udførelse af boringer til produktion af geotermisk varmt vand eller traditionel olie og gas. Også ved traditionel olieproduktion anvendes frakturering af lagene i undergrunden, og der anvendes også lange vandrette boringer ved traditionel olieproduktion.

Om en del af boringen er vandret, er selvfølgelig ikke problemet, det var mere for at beskrive det karakteriske ved en frakturering af skiferlaget.

Jeg skrev jo også at geotermiske brønde ikke er fri for forurening.

Problemet er derimod omfanget. Dels bruges der meget mere vand og kemikalier til at bryde et passende stort stykke skiferlag op, end der bruges til at bore hul ned til en gaslomme eller for den sags skyld til et porøst jordlag.

Dels skal der bores mange flere brønde ift den udvundne mængde energi - og forureningspotentialet vokser dermed.

Jeg har ikke påstået at der trænger kemikalier op i grundvandslaget nedefra, omend jeg heller ikke kan afvise det. Jeg omtalte kun det der kommer op ved flow-back, dvs gennem selve boringen - og ja, det kan i princippet altsammen håndteres.

Erfaringen viser bare ikke at det bliver håndteret ordentligt, og som jeg skrev, så finder jeg det ikke ulogisk at der bliver gået på komprommis, efter som tankning og rensning af det vand der kommer op fra undergrunden, nok er den mest omkostningstunge del af processen, hvis det skal udføres ordentligt.

Det mest almindelige er derfor at flow-backet bare tømmes ud i åbne bassiner som disse: https://www.mikenowak.net/marcellus-shale-holding-pond-frack325.jpg ... hvor gas og kemikalier så bare kan få lov at dampe ud i atmosfæren ... hvis vandet da overhovedet når så langt som til basinet:

https://archive.coloradoan.com/article/20130214/NEWS01/302140034/2-000-barrels-frack-water-spilled-oil-well-east-Fort-Collinshttps://archive.coloradoan.com/article/20130212/NEWS01/302120015/Fort-Collins-area-fracking-fluid-leak-stopped-after-spewing-30-hours

"The company drilling at the site north of Windsor has been involved in 32 spills in Colorado during the past year."

Men jo mere af dette vand der spildes, jo mindre skal jo køres til rensning!

I debatten om skifergas fremføres ofte at der sker stor udledning af naturgas (metan) fra aktiviteterne, og at det medfører at der ikke er klimafordele ved anvendelse af skifergas i forhold til kul. Der er mange rapporter som tilbageviser dette, og påviser at skifergas klimamæssigt er bedre end kul, omend en smule dårligere end traditionelt produceret naturgas

Ja - og der er jo en del flere rapporter, der er skrevet/bestilt af gasselskaberne selv, end af de mere kritiske analytikere, og alt for ofte har man taget udgang i nogle få brønde, hvilket jeg ikke finder troværdigt.

Den jeg henviste til er fra National Academy of Science, og udført på basis af luftmålinger over Pennesylvania. Den udpeger ikke de skyldige brønde, men giver et mere generelt, og - synes jeg - troværdigt billede af udslippet fra den samlede udvinding.

Alt i alt synes jeg nu også det samlede udsagn fra rapporterne viser at der er en meget ringere klimafordel ved skifergas end ved konventionel gas, og også langt ringere end man giver udtryk for.

Flere repræsentanter fra gasindustrien har endda selv erkendt problemet overfor offentligheden.

En skifergasbrønd er næppe generelt mere utæt end end konventionel brønd, men igen; der er mange flere af dem - og når man så tillader at lukke flow-backet ud i et åbent bassin, så bidrager det jo til et alt stort metan-udslip i forhold til hvor meget energi man får ud af det.

For nogle år siden indregnede man USA's CO2-udledning fra gaskraftværker med samme udledningsfaktor som hvis det var konventionel naturgas, og med det store boom i gaskraften som fulgte med skifergassen, fik det jo USA til at fremstå som en ren klimaduks. ;-)

16
27. marts 2015 kl. 23:29

Så skulle vi ikke afvente en VVM rapport før vi konkluderer alt for meget omkring hvor miljøskadelige de stoffer man vil anvende vil være?

Nej vi skal ikke vente. Det går altid glat når storkapitalen investere. De gør ikke det her for at vi skal få noget nemmere, billigere eller bedre. De gør det kun for egen vinding. Jo mere profit, jo bedre. Den vigtigste regel er ikke at blive opdaget, hvilket de bruger store summer på - medie manipulation, fakta forfalskning, betalte politikkere (vi har vist ikke andet i danmark mere). Som man så da "The yes men" lavede en global medie aktion på Dow Chemical Company, som i sin enkelthed blot handlede om at Dow Chemical Company nu ville rydde op efter deres Bhopal folkedrab, faldt deres aktier....Tyg lige lidt på det. "to big to fail" fimaer og deres ondskabsfulde aktionærer er slet ikke interesseret i at gøre det rigtige - overhovedet. Det er jungleloven, laveste fællesnævner, survival of the fittest. Der er intet intelligent eller civiliseret over den retning, vi, som individder, tillader pengeeliten at trække os. Retningen er sat, vi viger ikke det mindste fra den, vi kan alle (næsten da) se hvor det bære hen. Den eneste faktor der justeres på er tiden. Det kan gå fuldstændig galt i morgen, om ti år eller med rigtig rigtig meget held (ikke intelligens) 100 år. Men galt det går det. Med de prioriteringer vi, i vores naive tro, tror vi er med til tage bliver det aldrig godt. Vi har tilladt flere tusind års narrativ erfaring, blive skifte med mobile apps, selfie billeder, reality tv. Flere tusind års akkumuleret overføring, om hvordan man lever i pagt med naturen er på 100 år blevet slettet af stor industri og begærlige organisationer og erstatte med en blind tro på at hjulene skal holdes kørene, arbejde er livet og penge står over materien. Som jeg ser det er vi chanceløse, specielt fordi de fleste bilder sig ind at de har overblik, forstår situationen, er med i processen. Det skaber et globalt stockholm syndrom, hvor de fleste går i forsvar for de rasende kriminelle mennesker, der virkeligt nyder godt at det. Lever det søde liv, i paradisisk overflod af goder og luksus. Vi kan så få af egen produktion, så vi ikke bliver alt for oprørske, noget lødig underholdning og fiktiv indflydelse. Men en fair fordelt, civiliseret, fredelig fremtid får vi ikke... Vores behov kan godt dækkes uden fracking, deres kan ikke og jeg vil ikke tillade mit eksistensgrundlag at blive fracket, for at de fortsætte deres fuldstændig ude af probationer overforbrug af vores ressourcer. Så bruger jeg hellere den samme mobiltelefon i 10-20-30 år....

15
27. marts 2015 kl. 22:06

I brevet fra kommunen står der er der vil blive anvendt store mængder ferskvand til frakturering i skifergas boringer. Det er ikke nødvendigvis korrekt. Der kan formentlig lige så godt anvendes saltvand.

De skriver også at der anvendes miljøskadelige kemikalier til fraktureringen. Der er i USA sket en stor udvikling over mod mere miljøvenlige kemikalier til brug ved frakturering. Skulle der komme frakturering efter skifergas i Danmark, vil alle kemikalier til brug for det blive lagt frem og miljøvurderet i en VVM proces. Så skulle vi ikke afvente en VVM rapport før vi konkluderer alt for meget omkring hvor miljøskadelige de stoffer man vil anvende vil være?

14
27. marts 2015 kl. 21:49

Med hensyn til de målinger der refereres til fra USA, så er de målinger og vurderinger ikke entydige. For det første er det indirekte målinger, og for det andet er der ikke påvist en direkte sammenhæng mellem produktion af naturgas fra skiferlag og forhøjede mængder af metan i områderne. Det kan lige så godt være naturligt udsivende naturgas der påstås påvist.

13
27. marts 2015 kl. 21:43

Udførelse af boringer til produktion af naturgas fra skiferlag (skifergas) adskiller sig ikke stort set ikke fra udførelse af boringer til produktion af geotermisk varmt vand eller traditionel olie og gas. Også ved traditionel olieproduktion anvendes frakturering af lagene i undergrunden, og der anvendes også lange vandrette boringer ved traditionel olieproduktion. Mig bekendt er der ingen eksempler på at de væsker der anvendes til frakturering er kommet op gennem 3-4 kilometer tykke lag til grund/drikkevandslagene som typisk findes ned til maksimalt 200 meters dybde.

De største risici for forurening af drikkevandet er fra spild på overfladen, eller fra utætte foringsrør i boringerne. Begge forhold som er velkendte problemstillinger og til at håndtere forsvarligt.

I debatten om skifergas fremføres ofte at der sker stor udledning af naturgas (metan) fra aktiviteterne, og at det medfører at der ikke er klimafordele ved anvendelse af skifergas i forhold til kul. Der er mange rapporter som tilbageviser dette, og påviser at skifergas klimamæssigt er bedre end kul, omend en smule dårligere end traditionelt produceret naturgas, idet der medgår et lidt større energiforbrug ved produktion af skifergas end ved traditionel gasproduktion.

12
27. marts 2015 kl. 21:00

Skulle vi dog ikke hellere koncentrere kræfterne om de teknologier der begrænser forbruget af gas, så de dyrebare gasreserver rækker så længe som muligt?

Og samtidig skrue alvorligt ned for alt kommercielle bras industrien vælger at bruge de sidste sparesomme ressourcer på at. Hvis mennesket virkeligt var intelligent, ville det nok ikke mene at det er sund fornuft at spilde tid og livsindhold på "tvangsarbejde", hvor de sidste ressourcer bliver brugt på så meget plastic skrammel at man snart kan gå på vandet. Der har aldrig været flere penge i verden og der er aldrig blevet trykket så mange som der trykkes lige nu. Det har aldrig nogen sinde være lettere at producere nødvendige ting som mad, tøj, huse, energi. Alligevel er alle hjernevasket til at mene at det er bedre at ofre planeten, tiden med børn og familien, folkesundheden og hele menneskets fremtid på fuldstændigt værdiløst arbejde med at producere fuldstændige ligegyldigt, giftigt, forurenene plastik skrammel, som fylder op over alt. Blot så pengeeliten, dem vores oligarkiske politikere lefler for, kan akkumulere deres falske FIAT-penge på hemmelige bankkontoer. Og så længe vi blindt og tåbeligt naivt tror på det hele, kan de fortsat kontrollere og manipulere det hele i afgrunden.

11
27. marts 2015 kl. 17:36

Jeg er på ingen måde ekspert, men er borereknikken ikke den samme som den, man anvender til geotermiske boringer - noget, som de samme "grønne" mennesker, der fordømmer boring efter skifergas jo lovpriser i høje toner.

Flemming - Pas nu på dine fordomme overfor "grønne mennesker" ikke bliver for baseret på følelser i stedet for fakta. ;-)

Det er ikke 100% forureningsfrit at bore efter varmt vand .... men Nej!!! ... boreteknikken ved fracking er bestemt ikke den samme som den man anvender til geotermiske boringer.

Ved geotermiske boringer, borer man to runde huller i jorden, ned i hver sin ende af et såkaldt varme-reservoir, hvor man kan pumpe vand igennem.

Ved fracking borer man et hul ned i et skiferlag, "vender" boret og fortsætter vandret, hvorefter man pumper store mængder vand og kemikalier ned i hullet ved meget højt tryk, så skiferlaget krakelerer og frigiver gassen.

Her er en liste over kemikaler der pumpes ned i brøndene: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_additives_for_hydraulic_fracturing

Når skiferlaget er brudt op, så slipper man trykket, hvormed gas og store mængder vand fra undergrunden flyder op gennem brønden (flow-back) blandet op med de kemikaler man før pumpede ned.

Dette stærk forurenede vand forsøger man så vidt muligt at samle i basiner og tanke, før det køres til rensning, men der er desværre alt for mange kedelige eksempler på at kemikalierne er endt i grundvandet.

(Hvad andet kan man vente sig, når man ved at vandrensningen er en af de absolut dyreste poster ved hydraulisk frakturering, og man samtidig ved at gasselskaberne har overordentligt svært ved at dække omkostningerne med de aktuelle gaspriser?)

Det næste problem er de store udslip af CH4 fra lækkende gasbrønde.

Man kan måle store koncentrationer af CH4 i luften over områder med meget skifergasudvinding i USA, og når man medregner måleresultaterne i CO2(ækvivalens)regnskabet, så har det vist sig at klimagevinsten ved skifergas frem for kulkraft ligger et sted imellem minimalt og ingenting.

https://fraw.org.uk/files/extreme/caulton_2014.pdf

Et generelt problem ved fracking ift konventionelle gasboringer, samt olie- og geotermi-boringer for den sags skyld, er (udover kemikalierne) i høj grad at der skal mange gange flere huller til, for at udvinde samme mængde energi, så risikoen ved forurening og gasudslip er i sagens natur mangedoblet.

Fracking er som at skrabe bunden af olietønden, og for hver ny brønd man behøver at bore, bliver det kun dyrere, vanskeligere, mere energikrævende og forurenende.

Skulle vi dog ikke hellere koncentrere kræfterne om de teknologier der begrænser forbruget af gas, så de dyrebare gasreserver rækker så længe som muligt?

10
27. marts 2015 kl. 15:39

I ikke laver en "nej tak til atomkraft" igen - baseret på følelser frem for fakta. Det endte jo som bekendt med syreregn, CO2, partikelforurening og millioner af dødsfald, da alternativet viste sig at være kul.

"Nej tak til atomkraft" var baseret på forestilling om hvor galt det kunne gå. Nej tak til fracking er baseret på de talrige erfaringer fra USA hvor folk har mistet adgang til drikkevand.

https://www.climatecentral.org/news/fracking-the-usa-maps-show-americas-1.1-million-oil-and-gas-wells-17226Når først et "to big to fail" firma har en plan, er alt andet ligegyldigt. Vores skønne (kultiveret) natur, bliver fuldstændig gennemhullet og spulet ind i giftigt affald og vi kommer til at stå med efterslæbet. De rydder ALDRIG op, for det koster penge. Og vi kan ofres. Vi er jo ikke mere værd, end at vi kan ofres i deres fiktive krige. Der komme kun dårligt ud af at lade storkapitaler lave forretning - uanset hvor. Der kommer ALDRIG noget godt. Kun slave pladser, som vi modtager med stupid kyshånd (arbeit mach frei), forurening, og øget uligehed.... Stop oligarkiets vandvid. kæmp for demokrati....

8
27. marts 2015 kl. 10:41

I ikke laver en "nej tak til atomkraft" igen - baseret på følelser frem for fakta. Det endte jo som bekendt med syreregn, CO2, partikelforurening og millioner af dødsfald, da alternativet viste sig at være kul.

Jeg er på ingen måde ekspert, men er borereknikken ikke den samme som den, man anvender til geotermiske boringer - noget, som de samme "grønne" mennesker, der fordømmer boring efter skifergas jo lovpriser i høje toner.

Jeg ved godt, at "fakta" i denne sag er meget afhængig af, fra hvilken side af plankeværket man beskuer sagen, men i øjeblikket finder jeg debatten ekstremt følelsesdrevet.

Forsigtighed med vores sårbare natur er selvfølgeligt høj prioritet, men det bør være faktadrevet.

mvh Flemming

7
27. marts 2015 kl. 07:34

Det tænkte jeg også først. Men mon ikke der menes gennem det rør som man fører ned i dybere lag og altså gennem vores drikkevandslag. Også håber at de ikke lækker gift i de lag vores drikkevand løber i.

6
27. marts 2015 kl. 07:20

"Forhåbentlig undlader man at pumpe diverse ting ned gennem vort drikkevand over hele landet."

'ned gennem vort drikkevand'?

Really?

5
26. marts 2015 kl. 22:05

Man må afvente prøveboringer i Jylland, og se om sikkerheden over en periode lever op til det forventede...

HVAD!!! Lad os ofre hele djævleøen til dette vandvittige foretagende og lad os så håbe at hele oligarkiet på Christiansborg bliver ofre for egen ignorance, stillet til ansvar...og straffet behørigt... Ej, jeg trækker lige hovedet ud af rø... og konstatere at enten er det her MIN planet og MIN ret til at skalte og valte med MINE ressourcer eller at ødelægge MIN planet - fordi jeg har lyst og kan tjene matadorpenge (som jeg selv trykker aka FIATøkonomi) på det... ELLER er det VORES planet og VORES ressourcer? For hvis det er det, så ser jeg gerne VORES mening blive hørt og testet, gennem diverse DEMOKRATISKE processer og slutteligt med ret til indflydelse, via en afstemning - som det høre sig til i et RIGTIGT og ÆGTE demokrati. Lad os nu få fyret alle disse fuldstændige indkompetente anden, tredje og fjerde generations politikkere (Oligarkier ses blandt andet på graden af nepotisme) som kun tænker på sig selv og på at lefle for den pengeelite, der snart har slidt og brugt hele VORES planet til en grad hvor den nærmer sig ubeboelig... Jeg ved at jeg gerne snart vil have lidt mere at sige end ved disse latterlige pseudo valg, hvor folket stemmer på den "politikker" man bedst kan li eller den der twitter bedst eller den der er bedst til at tage selfies. Stop vanviddet...

3
26. marts 2015 kl. 17:57

Man må afvente prøveboringer i Jylland, og se om sikkerheden over en periode lever op til det forventede...

Så hellere jyderne end københavnerne?? Stop fraking i Danmark! tak!

1
26. marts 2015 kl. 13:27

Lad være med at udsætte vores dyrebare og sparsomme drikkevand for noget som er behæftet med så stor sikkerhed. Man må afvente prøveboringer i Jylland, og se om sikkerheden over en periode lever op til det forventede...