Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Kommunale skraldebiler skal redde Amager Bakkes økonomi

Illustration: Sanne Wittrup

De fem ejerkommuner bag det økonomisk truede Amager Bakke-forbrændingsanlæg gør nu et nyt forsøg på at redde økonomien i det alt for store anlæg – efter at den oprindelige redningsplan fra 2016 faldt på gulvet først på året.

I den oprindelige plan satsede ejerkommunerne på en fusion og/eller et samarbejde mellem Amager Ressourcecenter (ARC) og blandt andre Vestforbrænding og på, at ARC skulle overtage Vestforbrændings andel af københavner-affaldet, men den model kunne ikke gennemføres.

Læs også: Redningsplan for Amager Bakke kuldsejlet - kæmperegning truer københavnerne

Nu skal økonomien så i stedet boostes ved at den i dag udliciterede affaldsindsamling i Københavns Kommune skal overgå til ARC, der hermed sikres en meromsætning på minimum 250 mio. kroner.

Meromsætningen giver selskabet mulighed for at anvende mere importeret affald og biomasse, der ellers blev begrænset af regler om, at 80 pct. af omsætningen skal komme fra de fem ejerkommuner.

Forbrændingskrav lempes

Samtidig lempes den oprindelige redningsplans tidsmæssige begrænsning for, hvornår det store forbrændingsanlæg må forbrænde importeret affald og biomasse. Nu kan det ske når som helst, så længe varmen erstatter varme, produceret på fossile brændsler og så længe det fossile CO₂-indhold i affaldet ikke ligger over 45 kg pr GJ.

Den nye redningsplan indeholder også 2016-planens ophævelser af kapacitetsbegrænsningen på ovnene plus krav om, at ARC skal etablere både et sorteringsanlæg og et biogasanlæg. Det skal ske for at reducere CO₂-udledningen i København, der som bekendt skal være CO₂-neutral i 2025.

Læs også: Må København ofre sin klimaplan for at redde Amager Bakke?

Ifølge planen skal sorteringsanlægget etableres tæt på ARC og sortere plast og metal fra dagrenovationen, hvilket skulle kunne øge genanvendelsen i ejerkommunerne med forventeligt i gennemsnit ca. syv procentpoint. Samtidig skal ordningen reducere CO₂-udledningen med årligt ca. 25.000 ton. Omkostningerne til anlægget vil udgøre ca. 150 mio. kr.

Hvad angår biogasanlægget, skal det kunne behandle mindst 30.000 ton bioaffald årligt.

Endelig beslutning om biogasanlæg i år

Ifølge mødematerialet fra Københavns Kommune vil anlægget koste cirka 120 mio. kroner at anlægge. Samtidig vil det forøge genanvendelsen i ejerkommunerne med ca. 10 procentpoint, ligesom det skal være billigere at benytte anlægget, end at forbrænde affaldet.

For de kommuner, som allerede indsamler bioaffald særskilt, er gevinsten, at der sikres en bynær behandling af bioaffaldet.

Læs også: Københavns bioaffald skal køres helt til Sønderjylland

Præcis hvor biogasanlægget skal ligge, hvor stort det skal være og hvordan det skal finansieres, skal besluttes inden udgangen af 2018.

Redningsplanen er vedtaget af borgmestrene i ejerkommunerne Dragør, Hvidovre, Frederiksberg, Tårnby og København, og skal nu godkendes i de respektive kommunalbestyrelser, hvor Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg behandler sagen den 28 maj.

Både godt og skidt, siger politikere

Forud for mødet siger Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), at hun er glad for løsningen om at trække affaldsindsamlingen tilbage under kommunen, fordi hun er modstander af udlicitering af offentlige opgaver:

»Men jeg er ikke begejstret for den del af aftalen, der giver ARC mulighed for at brænde mere biomasse. På sigt skal vores fjernvarme i København basere sig meget mere på store varmepumper og geotermi. Men desværre er disse løsninger stadig på udviklingsstadiet,« siger Ninna Hedeager Olsen i en pressemeddelelse.

Læs også: Miljøorganisation: Affaldsimport til Amager Bakke kan aldrig blive en gevinst for klimaet

Den radikale gruppeformand, Mette Annelie Rasmussen, siger til Finans, at det er en beslutning, som skal træffes med kniven på struben:

»Amager Bakke er en møgsag. Jeg bryder mig ikke om at hjemtage affaldsindsamlingen, men vi står med et overdimensioneret anlæg, som vi skal forsøge at redde, og hvis vi ikke gør det, bliver det meget dyrt for københavnerne,« siger hun.

Borgerne betaler gildet

Betaling af den nye redningsplan for det i forvejen fire milliarder kroner dyre forbrændingsanlæg kan kun hentes ét sted – nemlig hos borgerne i ejerkommunerne.

Ifølge mødematerialet vil redningsplanen – inklusive genanvendelse og CO₂-reduktion – øge udgifterne for Københavns Kommune årligt med ca. 1,2 mio. kr. på ordningen for dagrenovation, hvilket svarer til en forøgelse af taksten på gennemsnitligt 4 kr. pr. husstand om året.

Læs også: Trods advarsler: Københavnere får milliardregning for Amager Bakke

Der sker herudover en almindelig prisfremskrivning af ARC's dagrenovationstakst med årligt ca. to procent fra og med 2019, svarende til yderligere ca. 3 kr. pr. husstand om året.

Til sammenligning betaler en husstand i Københavns Kommune i gennemsnit 880 kr. for dagrenovationsordningen i 2018.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

at Amager Bakke skal have navneforandring til Morten Kabells skamstøtte. Er der læsere, der kan be- elle afkræfte rygtet?

 • 4
 • 2

Vi kan jo bare gå tilbage til før vi sorterede bioaffald. Sparede poser samt mindre skraldebil kørsel. Plastspandene kan gå samme vej. Os i små lejligheder vil gerne være fri!

 • 1
 • 2

Det er da en fortrinlig idé af brænde affald fra kommunerne. Hvis man derudover gør alvor af at importere affald fra udlandet og udnytte kapaciteten fuldt ud.

 • 1
 • 1

Alle midler sættes ind for at skaffe penge til dette økonomiske sorte hul.

Alt gøres for at skjule og gemme regningens størrelse for borgerne og der sker fuldstændigt hæmningsløst

Skrald skal omdirigeres fra andre forbrændinger Skrald skal importeres. Individuel opvarmning stoppes. (flere kunder til at betale) Amager fælleds skal plastres til i beton. (flere kunder til at betale)

At vedgå sig ansvar og erkende at der blev taget en virkeligt dum beslutning med dette værk, er ikke noget politikere er i stand til.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten