Kommunaldirektør om Cowi-skøn: »Vi kunne lige så godt have spurgt en spåkone«

Illustration: Lars Bertelsen

Nu da affaldet er blevet fjernet fra stålværksgrunden i Frederiksværk, står det klart, at forskellen mellem rådgivningsvirksomheden Cowis skøn og den faktiske mængde af farligt affald på grunden er 40 procent - svarende til 40.000 ton.

Og den store afvigelse er Halsnæs Kommunes kommunaldirektør, Michael Graatang, ikke tilfreds med.

»Det er helt ude i skoven, vi kunne næsten have gjort det bedre selv. Vi antager specialister, fordi de burde vide, hvad de har med at gøre, men det har vist sig, at Cowi har skudt helt ved siden af,« siger han.

Det upræcise skøn har givet Halsnæs Kommune en ekstraregning i hånden på omkring syv millioner kroner, og det ærgrer Michael Graatang.

»Sagen har haft allerhøjeste prioritet hos os, fordi det drejer sig om et kæmpe område, og fordi der har været så mange aktører inde over. Derfor har vi gjort det klart fra starten, at det var vigtigt, at det blev et meget præcist skøn,« siger Michael Graatang.

Han er skuffet over, at Cowi i sit skøn ikke kunne komme tættere på virkeligheden.

»Vi kunne lige så godt have spurgt en spåkone,« tilføjer han.

Ville have sagt ja til undersøgelser

Ifølge Michael Graatang har Halsnæs Kommune i forbindelse med skønnet ikke sat nogen begrænsninger op over for Cowi.

»Det vigtigste var, at det blev præcist, og hvis Cowi havde sagt, at det krævede yderligere undersøgelser, så havde de også fået bevilget det. Det er jo et projekt, der fra starten havde et budget på omkring 200 millioner kroner, så flere undersøgelser havde ikke gjort meget ved det samlede budget,« forklarer han.

Også en højere sat usikkerhedsprocent omkring skønnet ville have været bedre, hvis Cowi ikke var sikre på beregningerne, mener Michael Graatang.

»Hvis de ikke var sikre, skulle de have sat en højere usikkerhed end de 19 procent, de gjorde, så vi kunne have taget det med i forhandlingerne med konkursboet og Miljøministeriet. Vi har ikke bedt om, at usikkerheden skulle være lav eller høj, vi har bare bedt om, at den skulle være rigtig, så vi kunne undgå denne her situation,« siger han med henvisning til retssagen, der kører mellem de to parter i øjeblikket.

Cowi: Ikke vores fejl

Cowis divisionsdirektør i Vand og Miljø, Mogens Heering, medgiver, at Cowis skøn ramte helt forbi den faktiske mængde affald på stålværksgrunden, men han mener ikke, at det er deres fejl.

»Det er korrekt, at der har vist sig at være væsentligt mere affald i depotet end forventet. Det er dybt beklageligt, at Halsnæs Kommune således har fået større omkostninger end ventet. Vi er dog overbeviste om, at vi har leveret den bedst mulige og korrekte rådgivning baseret på det grundlag, der var tilgængeligt på daværende tidspunkt. Cowi har således ikke haft mulighed for at forudse, at de faktiske deponerede mængder var væsentligt større end forventet,« siger han.

Cowi ønsker ikke at gå nærmere ind i den verserende sag, men udtrykker stor sympati for kommunens situation og ser frem til at få afklaret situationen.