Kommunal solcellepulje skal afgøres ved lodtrækning

Mandag åbnes der for ansøgninger til en længe ventet pulje, der gør det langt enklere for kommunerne at sætte solceller på taget af f.eks. sportshaller og skoler.

De kommuner, som kommer med i puljen, får dispensation, så de ikke behøver at oprette et særligt selskab for at opsætte solcellerne. Dermed bliver de rentable.

Læs også: Nu kan der komme solceller på skolernes tage

Energinet.dk, der skal administrere ansøgningerne til puljen, forventer en meget travl mandag, og alt tyder på, at de 20 MW ikke er tilstrækkeligt til at opfylde kommunernes ønsker om at sætte solceller op.

»Vi har kendskab til i hvert fald 7,5 MW installeret effekt i form af eksisterende anlæg, som vi derfor går ud fra vil søge. Så er der 12,5 MW tilbage og derfra kan vi kun komme med gisninger, men vi forventer, at det kommer til at gå meget hurtigt med at få fyldt puljen ud,« siger Martin Lervad Lundø, der er sektionschef i Energinet.dk.

Når puljens maks på 20 MW nås, vil Energinet.dk trække lod om de indkomne ansøgninger på dagen. Hvis det sker allerede mandag, vil alle, der får del i puljen, altså blive fundet helt tilfældigt.

Om lodtrækningsmekanismen forklarer Martin Lervad Lundø, at Energinet.dk er forpligtet i bekendtgørelsen til at afgøre de sidste pladser i puljen ved en helt tilfældig lodtrækning, der foretages af en computer.

Energistyrelsen har udarbejdet reglerne for lodtrækningen, der bygger på et princip om ligebehandling, der betyder, at alle former for ansøgningsplatforme skal behandles ens, så det ikke er en fordel at søge digitalt frem for på papir.

Læs også: Kommuner skæres i bloktilskud for solceller

En rundspørge foretaget blandt kommunerne i januar af Energiforum Danmark viser, at alene 34 adspurgte kommuner havde til hensigt at opstille 16-18 MW solceller.

»Godt en tredjedel af kommunerne vil kunne bruge puljen alene. I hvert fald er der meget, der tyder på, at der kommer run på den pulje. Hvor mange af de nævnte kommuner, der måske dropper deres projekter, er uvist,« siger Dorte Nørregaard Larsen, der er sekretariatsleder i Energiforum Danmark.

Dyrt for kommunerne

20-MW-puljen giver kommunerne dispensation fra elforsyningsloven, der ellers foreskriver, at kommunale solcelleanlæg er at betragte som et selvstændig forsyningsselskab. Derfor er kommunerne forpligtet til at oprette et selskab for hvert anlæg, der sættes op.

Læs også: Regelbøvl blokerer for kommunale solceller

Har en kommune held med at få sin ansøgning godkendt til 20-MW-puljen, vil anlægget imidlertid falde ind under den timebaserede nettomålerordning, der kendes hos private solcelleejere. Herudover ændres reglerne ikke for kommunerne, der blandt andet vil blive trukket i bloktilskuddet, så snart anlæggene begynder at give overskud.

»Det øjeblik, deres besparelser på elregningen overstiger det, det har kostet at bygge anlægget, skal de reduceres 40 eller 60 procent i bloktilskud. Så kommunerne får lov at lave nogle CO2-reducerende tiltag, uden at det på den lange bane kommer til at koste dem penge, men det er ikke noget, man gør for at score penge til kommunekassen,« siger Dorte Nørregaard Larsen.