Kommissionsformand: Københavner-kommuner skal koordinere lyskryds

Røde lys standser alt for ofte bilerne ved hovedstadens kommunegrænser, fordi samordning og grønne bølger ikke kan krydse ind i nabokommunen. Det kan betyde spildte timer hver dag, når pendlere kører ind og ud af København.

Som Ingeniøren skrev sidste weekend, er det snarere undtagelsen end reglen, at grønne bølger i københavnsområdet krydser en kommunegrænse, selv om mange københavnske trafikanter gør det. Det skyldes både, at kommunerne bruger forskellige systemer, og at lyskrydsene ikke er forsøgt koordineret med nabokommunerne.

Læs også: Dårlig styring hæmmer hovedstadstrafikken

I dag bliver Vejdirektoratets lyskurve på statsvejene i hovedstaden koordineret med Københavns Kommune, men omegnskommunerne styrer stadig alle deres egne lyssignaler.

»Københavns Kommune og Vejdirektoratet er en vigtig del af koordineringen, men ideelt set burde alle storkøbenhavnske kommuner selvfølgelig samarbejde om at samordne deres lyssignaler totalt, så de kan lave lange flows af grønne eller røde bølger eller dirigere trafikken i tilfælde af propper eller uheld,« siger Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen, der gav sine anbefalinger til at komme hovedstadens trængsel til livs i 2013. Han er i dag direktør i Sund og Bælt.

»Det er slet ikke nogen utopi,« konstaterer han og fremhæver, hvordan et lignende system bliver brugt til at dirigere den hårdt pressede trafik i London.

Læs også: Københavnske lyskryds skal tilpasses centralt

I København er en strækning, der potentielt kunne forbedres med samtænkning af trafiklys, Ring 3 rundt om byen. Her er det meste af strækningen styret af Vejdirektoratet, mens Herlev og Glostrup Kommuner selv har valgt at styre deres dele af ringvejen. At udpege særligt problematiske strækninger i hovedstaden er dog ikke så enkelt, mener Leo Larsen.

Er det eksempelvis Ring 3, problemerne kan vise sig på?

»Det er muligt, men Ring 3 er én ting. Det er den aggregerede effekt med alle de omkringliggende veje, der gør det interessant,« påpeger han.

Læs også: Kommune: Softwarefejl ødelagde grøn bølge i et år

Én af flere lavthængende frugter

Mens bekostelige udvidelser og fornyelser af vejene i disse år forsøger at holde trit med den stadigt voksende trafik på hovedstadens veje, er bedre koordinering et af flere billige tiltag, der kan forbedre trafikafviklingen markant, mener Leo Larsen.

»Hvis man kan dirigere trafikken hen, hvor flowet er bedst, så kan man på de allerede foretagne milliardinvesteringer i infrastrukturen hente væsentligt bedre fremkommelighed,« påpeger han.

Erfaringer fra udlandet peger ifølge Leo Larsen på, at man kan forbedre fremkommeligheden med 10-15 pct. alene ved at forbedre samordningen af lyskryds.

Læs også: Intelligent trafikstyring kokser jævnligt

Trængselskommissionen anbefalede derfor også tiltaget i sin rapport, der udkom i 2013, men der var ifølge Leo Larsen ikke ressourcer til, at kommissionen kunne undersøge nærmere, hvad tiltaget ville betyde for netop den københavnske trafik.

Udover koordinering af lyskryds kommunerne imellem er der ifølge Leo Larsen flere lavthængende frugter. Det gælder blandt andet at forkorte varigheden af udgravningerne og at udnytte parkeringsarealerne mere fleksibelt, som Københavns Kommune netop er begyndt på.