Kommissionen skærer igennem og forbyder bidræberpesticider

Pesticider tilhørende neonicotinoid-familien mistænkes for at stå bag de seneste års pludselige massedød blandt bier, og nu skærer EU-Kommissionen igennem i EU-landenes uenighed om, hvorvidt de skal forbydes eller ej. Det sker med beslutningen om, at pesticider med clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam fra 1. december ikke længere må anvendes i EU.

Både Parlamentet og Kommissionen har været gennem et længere forløb omkring et forbud, men hidtil har det ikke været muligt at få alle landene til at tilslutte sig et forbud. Danmark har ved en tidligere lejlighed stemt for et forbud.

Læs også: To års forbud mod bidræber-pesticid på vej

»I sidste måned lovede jeg på grundlag af en række risici, der var blevet indkredset i en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, at jeg ville gøre mit yderste for at sikre, at vores bestand af honningbier beskyttes. Med vedtagelsen af begrænsningen i dag lever jeg op til mit løfte, og der er tale om endnu en milepæl i indsatsen for at sikre en sundere fremtid for vores honningbier, da bier udfører to vigtige funktioner; de producerer ikke blot honning, men er også først og fremmest bestøvere. Omkring 80 procent af al bestøvning kan tilskrives biers aktivitet - det er naturligt og omkostningsfrit,« lyder det fra kommissær for sundhed og forbrugerpolitik Tonio Borg i en meddelelse.

Med dagens kommissionsbeslutning skal medlemslandene tilbagekalde eller ændre eksisterende godkendelser.

Forbuddet gælder i første omgang i to år, hvorefter kommissionen vil tage forbuddet op til fornyet vurdering.