Kommission foreslår kontante tilskud på 2500 kroner om året til elbiler

Illustration: LuMaxArt/Bigstock

Kontante tilskud til elbiler skal være med til at sætte gang i salget af nul- og lavemissionsbiler. Det foreslår Kommissionen for grøn omstilling af personbiler.

Kommissionen foreslår i modsætning til Klimarådet at give et årligt tilskud frem for et engangsbeløb.

Vil undgå eksport

På den måde skal man undgå, at bilerne sælges videre til andre lande.

Tilskuddet skal følge ejerskab af en nul- eller lavemissionsbil og ikke selve købet, og kommissionen foreslår 2.500 kr. årligt, der skal gælde fra 2021-2030.

Det betyder, at en bilkøber, der køber en ny elbil i 2021, opnår et tilskud i 10 år, hvis bilen ejes i hele perioden, mens bilkøberen, der venter til 2030, får et tillskud på i alt 2.500 kr. Denne model tilgodeser de mindre nul- og lavemissionsbiler, som ifølge kommissionen ellers er særligt svære at udbrede.

Kommissoriet har haft som målsætning, at 100 pct. af nysalget i 2030 skulle udgøres af nul- og lavemissionsbiler. Det vurderer kommissionen ikke er realistisk, lyder det.

“Det vil kræve et forbud mod eller prohibitivt høje afgifter på salg af konventionelle biler, hvilket vurderes at være i strid med EU-retten”.

Mellem en halv og 1 million elbiler

Kommissionen præsenterer i stedet en række afgiftsmodeller, som skønnes at medføre en bestand af nul- og lavemissionsbiler på mellem en halv og 1 mio. biler i 2030.

Kommissionen vurderer, at afgiftsmodellen, der umiddelbart resulterer i en halv million nul- og lavemissionsbiler i 2030, ikke opfylder kommissoriets målsætning om en væsentlig forøgelse af antallet af nul- og lavemissionsbiler og en deraf følgende reduktion af CO2-udledningerne.
Omvendt vurderer kommissionen, at modellen, der skønnes at resultere i 1 mio. nul- og lavemissionsbiler i 2030, har så store samfundsøkonomiske omkostninger fra den øgede afgiftsforskel mellem konventionelle biler og nul- og lavemissionsbiler, at den heller ikke kan anbefales.

Så tallet skal findes et sted midt imellem.

Alt efter hvor ambitiøs man er med antallet af elbiler i 2030, kan det også komme på tale at hæve tilskuddet, også kaldt den "negative ejerafgift", til elbilejere yderligere, helt op til 5.000 kroner.

Vejafgift for alle biler

For at finansiere de mange elbiler foreslår kommissionen blandt andet en vejafgift på 1000 kroner, som skal gælde for alle køretøjer – både danske og udenlandske, fra 2023.

Kommissionen foreslår desuden i flere af sine afgiftsmodeller, at brændstofafgifterne forhøjes med 1 kr. pr. liter fra 2021 for at tilskynde bilisterne til at anvende grønne drivmidler og for at sænke CO2-udledningen fra bilområdet på kort sigt, hvor bidraget fra omstillingen til nul- og lavemissionsbiler er begrænset.

Kommissionen præsenterer derudover en afgiftsmodel, hvor brændstofafgifterne gradvist hæves med yderligere 1 krone frem mod 2030.

Mangler 10 mia. kr.

Vurderingen er, at provenuet fra personbilrelaterede afgifter allerede ved grundforløbet, altså hvis man ikke gør noget ved det nuværende afgiftssystem, vil blive reduceret med i størrelsesordenen 10 milliarder kroner fra 2020 til 2030.
Dette provenutab er ikke fuldt ud dækket af kommissionens forslag, så provenu skal også hentes fra tre tiltag på transportområdet, blandt andet kilometerbaserede vejafgifter for tung transport fra 2025.

Det foreslås at indføre kilometerbaserede vejafgifter for den tunge transport til afløsning af den nuværende vignetordning. Den nye ordning vurderes mulig at implementere fra omkring 2025 og forventes at indbringe et årligt merprovenu på ca. 1 mia. kr.

Flyafgift og vejafgift

Derudover skal der indføres en afgift på flytransport, og findes finansiering fra vejafgift.

Der indføres satser for nul- og lavemissionsbiler i registreringsafgiften, som er lavere end satserne for konventionelle biler. Satserne forøges gradvis frem mod 2030 og efterfølgende, så nul- og lavemissionsbiler på et tidspunkt er fuldt indfaset i registreringsafgiften.

Rammer hårdt i Nordsjælland

Som et eksempel på hvordan forslagene til ny beskatning af eksisterende og kommende biler, skriver kommissionen, at bilister, der pendler mellem Frederikssund og København, eksempelvis vil skulle betale en årlig vejafgift på ca. 18.000 kr. ved det, der kaldes den høje afgiftssats, mens der ved den såkaldte lave afgiftssats skal betales en årlig vejafgift på ca. 5.000 kr.

Pendlerne fra Vest- og Sydsjælland mod København vil generelt være dem, som oplever de største afgifter, da de dels har de længste pendlingsafstande og dels kører i København, hvor satser er højest.

Emner : Elbiler
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det kunne være rart at vide, om forslaget også nævner noget om omkostningerne til udbygning af forsyningsnettet, hvis der på sigt kommer mellem 0,5 og 1 mio ekstra elbiler på de danske veje.

 • 12
 • 23

Det absolut nemmeste og logiske at gøre må da være at lægge en afgift på brændstof. Jo længere man kører eller jo mere ens bil forbruger pr. km jo mere betaler man i afgift. Jeg forstår ikke man overhovedet tænker i avancerede gps systemer og graduering af bilers emmison. Det bliver da et cirkus på niveau med de fejlslagne it projekter vi har set så mange af og stadigvæk betaler til.

 • 67
 • 7

Har man tænkt sig at infrastrukturen bare skal halte bagefter, på de vilkår operatørerne sætter nu?

 • 6
 • 6

Det kunne være rart at vide, om forslaget også nævner noget om omkostningerne til udbygning af forsyningsnettet, hvis der på sigt kommer mellem 0,5 og 1 mio ekstra elbiler på de danske veje.

Det er en indtægt - ikke udgift. Med 1 million elbiler vil indtægterne fra elafgifter stige ekstremt og mange gange mere end udgifterne til en forstærkning af elnettet. Derudover kan man i høj grad lave incitamenter til at opladning sker når elnettet ellers ikke er belastet, eksempelvis om natten.

Med 1 million biler der i gennemsnit kører 16000 km årligt skal der bruges 3.000.000.000 kWh årligt. Med 1 kr i elafgifter per kWh giver det 3 milliarder kr årligt.

 • 25
 • 3

For at finansiere de mange elbiler foreslår kommissionen blandt andet en vejafgift på 1000 kroner, som skal gælde for alle køretøjer – både danske og udenlandske, fra 2023

'vejafgift' -> 'vægtafgift' -> 'motorafgift' -> '(grøn) ejerafgift'....!

Der er sikkert flere - og jeg husker næppe betegnelserne helt præcist - men det ser ud til, at 'vejafgift' så at sige bider sig selv i halen!? :)

 • 21
 • 0

Man kunne jo også udbrede HVO og sørge for det får en konkurrencedygtig pris i forhold til diesel. Hvis alle dieselbiler kørte på HVO, ville deres partikel og CO2 udledning sænkes voldsomt. Og det ville virke uden hele bilparken først skulle udskiftes....

 • 4
 • 20

Elbilerne burde jo bruges som energilager for at stabilisere den vedvarende energi. ‘vehicle to grid’ Lad os sige der er 500000 elbiler i dk i 2030. Hvis vi antager de i gennemsnit har et 60kwh batteri og hvis bare 1/5 af dem kan levere 10kw fra f.eks 18-22 vil det svare til ca den strøm vi kan trække fra de Norske vandkraftværker på det tidspunkt hvor prisen på strøm er størst om aftenen eller i løbet af dagen (100000biler x 10kw = 1Gw) Elbilejerne, energiselskabet og måske staten kan så dele gevinsten plus vi spare CO2 fra gaskraftværker. Potentialet vokser så kun i takt med vi får flere elbiler og batterierne bliver bedre.

 • 8
 • 7

Det absolut nemmeste og logiske at gøre må da være at lægge en afgift på brændstof. Jo længere man kører eller jo mere ens bil forbruger pr. km jo mere betaler man i afgift.

Ja, vi ser folk køre 130 på motorvejen, selvom det bruger 30% mere brændstof end 90.

Næsten alle drøner frem til det røde lys. Mange accellerer sågar.

Hvis brændstofafgiften skal virke skal benzinprisen nok fordobles ... 2kr/l er ikke nok, derfor søges andre muligheder.

 • 21
 • 4

For at finansiere de mange elbiler foreslår kommissionen blandt andet en vejafgift på 1000 kroner, som skal gælde for alle køretøjer – både danske og udenlandske, fra 2023

rart at vide!: Så kan man jo passende gemme den 'covid-økostimulus-check', vi tidligere på året blev stillet i udsigt, til at betale for det første år (idet jeg antager, at 'vejafgiften' er tænkt at være en årligt tilbagevendende 'glæde'(?))! :)

 • 5
 • 5

Der i modellen med “Road pricing” ikke taget hensyn til de der dagligt pendler langt. Det kan så blive en alt for stor meromkostning i transport budgettet, at det måske ikke kan “betale sig” at køre efter arbejde. En væsentlig konsekvens heraf er, at mange virksomheder ikke vil være i stand til i tilstrækkelig omgang at ansætte kvalificeret arbejdskraft. Dette er måske specielt gældende i “yderområderne”.

 • 13
 • 1

Nej det har da selvfølgelig slet ingen relevans for udbredelsen af elbiler.

My mistake.

.

Halvandet år var ikke nok, så politikerne behøver ikke skynde sig:

"Kommissionen ventes inden nytår at offentliggøre andel og sidste delrapport."

 • 1
 • 0

Jeg kunne godt tænke mig at man også forholder sig til kompleksiteten af afgift og skattesystemet. Det må være muligt at forenkle systemet uden at gå på kompromi med skatteprovenuet. Forslag: Fjern vægtafgift og flyt afgiften over på brændstof. Ja den rammer nok skævt, men tilgængæld må der spares resourser både hos skat og færdselspolitiet. (Dårlige betalere som der jo var 300.000 af sidst de var i fokus må koste masser at tid) Resourser som kan bruges mere fornuftigt. Det samme gælder ansvarsforsikringsafgiften og diverse miljøafgifter som også kræver administration. *JA det rammer sandsynligvis skævt, men måske skal det gøre ondt før det bliver godt.

 • 5
 • 2

De sædvanlige rodede småpilleri ændringer, der ender med at indføre endnu mere komplekse forvridende afgiftsystemer. Tænk at politikere har brug for kommisioner til at udtænke den slags små rodede tanker.

Her er hvad der bør gøres.

1) Der er ingen grund til at farvorisere eller straffe køb af en bestemt gruppe varer frem for en anden. Især skal vi ikke straffe anskaffelse af en vare, der er en væsentlig del af landets infrastruktur. Al registreringsafgift afskaffes for altid. Dog kun for elbiler (dem uden udstødningsrør), da andet ville kraftigt ændre brugtvognsværdien af allerede anskaffede fossilbiler.

2) Brugen af en bil slider på vejnettet. Der betales derfor en afgift beregnet som antal kørt km ganget med en faktor bestemt af bilens akseltryk og antal aksler (da det er dette der afgør vejslidet). Korrekt indberetning kontrolleres i forbindelse med 2-årligt syn og ved salg.

3) Det er CO2 og forurening vi ønsker at undgå. Der pålægges importeret og indenlandsk fremstillet energi (el og brændstof/brændsel) en afgift bestemt ud fra CO2-belastning og partikel forurening. Denne opkræves direkte ved importør/producent. Dvs. der betales ingen afgift for fremstilling af CO2-fri el.

4) Al anden energiafgift afskaffes. Dvs. CO2-fri el kan af forbrugerne købes på et frit marked med tidsvarierende priser til ren pris for produktion og transport.

Med det på plads skal markedet nok sørge for at vi får elbiler, samtidig med at masseraf adminstration afskaffes og vi løser en del andre samfundsmæssige problemer i samme omgang.

Sådan gøre tingene korrekt og effektivt. Det sker ikke ved tåbeligt administrationskrævende småpilleri.

 • 23
 • 4

Har en lille virksomhed, der har meget forskelligt kørselsbehov. Derfor har jeg, udover min privatbil, 2 andre biler. Alle 3 er diesel, men de kører ikke ret meget hver især. Mener det er absurt, hvis jeg på lægges kr.1.000,-/bil i vejafgift, for så er det skat på have biler, men ikke på deres forurening. Afskrivningen at købspris incl. div. afgifter er der jo stadig. vh Mogens

 • 8
 • 5

at lave endnu flere tilskudsordninger oven i afgiftsnedsættelser/fritagelser etc. til de rigeste 10% som jo ellers i forvejen måske nok kunne have råd til at betale for elbilen.

Det skal nok redde verdenssituationen at Danmark går forrest og defakto opdeler samfundet i: Dem der har råd til at have et arbejde eller er så velhavende at de ikke behøver at arbejde, og dem som er for fattige til at have råd til transport.

Hvor er symbol politik dog anstrengende og skadelig.

Dette vil kun mindske mobilitets faktoren i samfundet, ind til den dag hvor brugte elbiler vil kunne købes til en pris der minder om andre brugte biler.... og det kommer jo så til at tage endnu længere tid, når afgiften sættes delvist op. Hvad sker der så med prisen på brugte elbiler? Den stiger.

Der må være mange glade elbilejere, som glæder sig til en kontant gevinst når de sælger deres elbil og begynder at benytte de offentlige transport midler som de fleste elbil ejere formentlig har adgang til (da de oftest er dem der har råd til boligere tættere på de store byer)

 • 10
 • 8

Ideen med at beskatte udledning af CO2 / NOx / partikler lyder fornuftig for at mindske emmisionerne. Det er også fornuftigt at begrænse trængsel - med en trængselsskat.

Men, når først politikkerne har sat de overordnede rammer, så kan jeg ikke forstå at polittikerne vil blande sig I vores transportvalg. Så hvorfor skal politikkerne blande sig i valg af stor/lille bil eller EL-bil/fossil-bil...

 • 4
 • 1

Det absolut nemmeste og logiske at gøre må da være at lægge en afgift på brændstof

det er vel også just, hvad der stilles i forslag?:

Ja, med 1 krone over 10 år (10 øre/år).

At de ikke foreslår mere, forklares med øget grænsehandel.

Jeg har aldrig selv forstået det argument, da jeg selv kun bor 13 km fra grænsen. Som alle andre, tanker jeg typisk undervejs på min daglige pendling, og jeg kunne da aldrig drømme om at køre de ekstra 13 km i anden retning, for at spare 1 krone pr liter brændstof, så udover den ene tankfuld om året, den gennemsnitlige dansker passerer grænsen i bil, må det være folk indenfor en meget lille radius fra den tyske grænseovergang, de har i tankerne.

Det er næppe over en halv procent af den danske befolkning, der bor tættere på den tyske grænse end 13 km.

 • 11
 • 4

Der er ét EU, og landene indfører et for et og på individuel basis vejafgifter. Hvor blev harmoniseringen af? Der blev da principielt lavet åbne grænser.

Det blev snart efter gjort bøvlet af, at vejfarende skulle ud og betale hvert sted. Nogle gange på en tank, nogle gange på et officielt kontor. Nogle gange for gennemkørsel, andre gange for mindst en uge eller "hvad skulle det være?". Nogle gange med en forrudevignet, nogle gange med en kvittering, andre gange med registrering af nummerpladen.

Hurra for individuelle løsninger og administration...

 • 9
 • 0

Det bliver godt for dem som bor i lejligheder. Her har infrastrukturen jo udviklet sig med rivende hast, der er jo kapacitet til at bare nul lejere har mulighed for opladning af elbiler.

Så nu forcerer vi (endnu engang) elbilerne ud på vejene, i håb om at nu er det tid til elbiler!

Det havde jo været endnu mere grotesk, hvis Danmark solgte ud af sin el infrastruktur til private virksomheder med det her skridt over til elbiler, for så havde man jo sendt pengene ud af landet - nej vent, dét er jo allerede sket !

 • 1
 • 9

Kørselsfradrag udgjorde ~20 mia kr (2015, iflg Skatteministeriet). Det har de vist glemt i stakken af muligheder. Sfl er det ikke alle 20 mia kr der ukritisk kan "overføres" som financiering af omlægningen, men alligevel ...........

 • 3
 • 5

Det absolut nemmeste og logiske at gøre må da være at lægge en afgift på brændstof. Jo længere man kører eller jo mere ens bil forbruger pr. km jo mere betaler man i afgift. Jeg forstår ikke man overhovedet tænker i avancerede gps systemer og graduering af bilers emmison. Det bliver da et cirkus på niveau med de fejlslagne it projekter vi har set så mange af og stadigvæk betaler til.

Når man kan hente en besparelse på brændstofprisen ved at tage en shoppetur i Tyskland, så er en afgiftsstigning nok ikke så klog. Desuden vil den primært ramme danskerne selv. Tyskerne vil jo fylde tanken til randen inden de kører ind i landet til deres sommerhus. Dermed opnår vi ikke at udlandet kommer til at bidrage mere end de latterlige par håndører de i dag lægger i kassen, for at køre på vore veje. Ser du på lastbilerne bliver det helt absurd.

I f.eks. Belgien har man allerede et velfungerende GPS system med dynamiske takster, til alle lastbiler på de belgiske veje, så det fungerer allerede. https://www.viapass.be/en/practical-info/

Nej selvfølgelig bliver det ikke fejslagent, for det er allerede testet og det virker.

Der ligger enorme potentialer i at indføre roadpricing. Ikke mindst fordi udenlandske køretøjer slet ikke betaler deres andel af vejsliddet som danske bilister gør.

F.eks. kan udenlandske lastbiler køre på de danske veje til de samme ca. 0,10kr/km, som danske lastbiler betaler. Alene på de tyske motorveje koster det i Maut 1,00kr/km. I Østrig og Schweizer det 5-8kr/km. Danmark forærer "gratis" asfalt væk til udenlandske køretøjer og det skal der laves om på.

Samtidig er det et glimrende redskab til at begrænse trængslen. Når den begrænses bremses behovet for de uendelige udvidelser og nybygninger af veje. Det er sparede penge der kan bruges på andet, som f.eks. velfærd eller billigere/bedre/hyppigere kollektiv transport.

 • 6
 • 7

hente en besparelse på brændstofprisen ved at tage en shoppetur i Tyskland

Hvor mange mon gider/kan nå det i hverdagen/kan indpasse det i aktuelle kørselsmønster? Nok ikke så mange, at det er det bedste argument for ikke at indføre kulstofafgift på brændstof. Og vores nabolande må jo nødvendigvis også finde nogle værktøjer for omlægning/finansiering af deres omlægning til emissionsfri transport, så hvor længe holder den prisforskel mon?

 • 11
 • 3

Mine arbejdsopgaver kan ikke løses på anden vis end at køre landet rundt på diesel, men jeg ser da fremt til at det bliver for dyrt for så mange andre, at der bliver bedre plads på vejen til mig.

Særligt ser jeg frem til at lastbiler, der bare bruger Danmarks som transitland, fortrækker.

 • 2
 • 2

Umiddelbart nej tak med den batteriteknologi vi har nu. Op- og afladning slider på batteriet så det ville jeg som elbil ejer ikke stille gratis til rådighed. Hvis det er om vinteren bliver det blot værre for batteriet. Derudover giver bilproducenterne garanti på at batteriet over en årrække / antal km har min. en vis restkapacitet, den garanti kan man godt vinke farvel til hvis batteriet bruges til andet end bilens fremdrift. Så med kompensation til batteriejeren bliver det en forholdsvist høj kWh pris. Batteriprisen er vist omkring 2.000 kr./kWh så hvis vi siger at batteriet kan klare 2.000 op/afladninger før det har mistet så meget kapacitet at det skiftes, er det 1 kr./kWh netto bare i afskrivning af batteriet.

 • 8
 • 7

Det virker ikke hensigtsmæssigt at omlægge afgiften til tilskud for at eje en elbil, fordi elbilen giver langt stører miljøbelastning ved fremstillingen end fosile biler. Derfor er det bedst og mest miljørigtigt at biler med få km pr år er fosilbiler. De fosile biler belaster miljøet mere ved kraftigt brug. derfor er det mest hensigtsmæssigt at biler med stort kørserlsforbrug er elbiler. Sådan et forslag vil formodentlig virke modsat. Derfor er det ikke specielt smart.

 • 8
 • 12

Skatteministeriet kan ikke regne med enheder I tabel 4.3 i Rapporten vrøvler Skatteministeriet: Man oplyser en elbils forbrug til 115 Wh/km, hvilket er troligt nok. Men så oplyser man en omregningsfaktor på 91,25 Wh/l og får et tal på 1,26 l/100 km . Hov hvor kom de 100 km fra? Og så hjælper Skatteministeriet de tungnemme med at omregne til enheden km/l ved at lave den reciprokke brøk 100 km/1,26 l.

En mere klar beskrivelse ville være: 1 liter benzin indeholder (iflg skattefar) 9.125 Wh/l (=32,85 MJ) 115Wh/km svarer derfor til 0,0126 l Benzin/km eller 1,26 l/100 km eller = 79* km/l*

Men vigtigst: ** Læg dog afgifterne på brændstoffet, da CO2-udslippet er direkte proportionalt med forbruget. Og det kan bilisterne forstå - hvis de ellers vil**

 • 8
 • 0

Da den var betalt, glemte man at ophæve afgiften. Politikere er jo økonomiske narkomaner, der opretter krigskasser, ATP og råderum, som de så efterfølgende plyndrer.

At beskylde Skat for ikke at kunne regne i enheder, skyldes da politikernes skoleomvæltninger.

 • 7
 • 5

Hvor mange mon gider/kan nå det i hverdagen/kan indpasse det i aktuelle kørselsmønster? Nok ikke så mange, at det er det bedste argument for ikke at indføre kulstofafgift på brændstof.

Enig, og hvis de skifter til elbil, så er der mulighed for shopping fra sofaen. I nat er den rå strømpris nede på ca 8 øre/kWh, så jeg sætter den bare til ladning fra app'en. Så har jeg mere end rigeligt til min planlagte tur på 220 km på torsdag. Aktuel udledning er også nede på ca. 42 gram/kWh i følge energinet.dk, så de 220 km ender på omkring 7 gCO2/km. Det er jo næsten norske tilstande. ;)

 • 5
 • 0

er og forbliver tåbelige. Hvorfor spilder man tid på at udtænke sindrige konstruktioner, der ikke holder alligevel? Lad dog de markedsøkonomiske kræfter råde. Når el-biler kommer så langt ned i pris, at de kan købes af en almindelig lønmodtager, og der kommer brugte el-biler nok til at dække behovet på brugtbils markedet, løser problemet sig selv.

Desuden kender jeg et par ejere af campingvogne, der absolut ikke vil have en el-bil foreløbigt. En af deres bekendte tog turen til Italien i en Tesla med campingvogn på trækkrogen. Det tog sammenlagt lidt over to dage af ferien med ladetider + ventetid ved ladestanderne. Der overvejes lige nu om Teslaen skal ud eller om campingvognen sælges. Jan

 • 7
 • 12

"For at finansiere de mange elbiler foreslår kommissionen blandt andet en vejafgift på 1000 kroner, som skal gælde for alle køretøjer – både danske og udenlandske, fra 2023."

Så jeg der bor i udlandet skal betale 1000 kr. til Danmark? Det bliver jo til en hel del da der er ca: 4 millijarder biler på kloden idag.

 • 4
 • 3

Desuden kender jeg et par ejere af campingvogne, der absolut ikke vil have en el-bil foreløbigt.

Sikkert. I følge dst.dk var der dog kun ca. 127.700 campingvogne i .dk i 2019. De kan trækkes af potientielt 2,6 millioner fossilbiler. Selv med 1 million elbiler, vil der stadig være ca. 1,6 millioner fossilbiler tilbage, som campingfolket kan bruge til at trække deres plasthus gennem det halve europa. Personligt kan jeg ikke se fidusen ved det, men det er jo en smagssag.

Vi er nødt til at droppe den der alt-eller-intet tilgang og så begynde med det der kan udskiftes 1 til 1 uden problemer. En skønne dag skal der nok komme bilmodeller til campingfolket.

 • 14
 • 2

Det er også fornuftigt at begrænse trængsel - med en trængselsskat.

Du betaler alerede en afgift for at benytte vejnettet i de mest belastede tisrum. Betalingen falder i form af spildtid i kø. Hvis man tjener væsentligt ,ere end den typiske indkomst, så kan det naturligvis synes fristende istedet at inføre en finansiel afgift. Så har man vejen for sig selv uden at fattigrøvene holder i vejen på det fælles finansierede offentlige vejnet.

Det er en meget socialt skæv ide. Tænk hvis man istedet indført en særlig ret til at benytte vejnettet i trængselsperioder for folk med særligt behov. Eller hvis man bare lavede offentlig tansport, der var så hurtig og billig, at folk foretrak denne.

 • 7
 • 0

Hvor mange mon gider/kan nå det i hverdagen/kan indpasse det i aktuelle kørselsmønster?

C-ER

Vi er nogle der husker 30-40 år tilbage i tiden, hvor Tyskland havde betydeligt lavere brændstofafgifter.

Grænsehandlen nåede nye højder, for folk der kom længere oppe fra, havde argumentet, at brændstoffet stort set var gratis. Man sparede det ved at tanke i Tyskland, som bilen forbrugte i kr/ører på at køre til grænsen.

Hertil kom så alle de afgiftsfrie man kunne købe i Tyskland ....

 • 4
 • 1

Vi er nogle der husker 30-40 år tilbage i tiden, hvor Tyskland havde betydeligt lavere brændstofafgifter

ja, det var indtil genforeningen! :) Når man svingede op mod Grenz-Bazar Toffer:

https://arkiv.dk/vis/1619662

, var der kø helt nede fra afkørslen. Såvidt jeg husker, var der 5 - 6 benzinstandere, hvor dan(sk)erne fyldte benzintanken samt diverse jerrycans/eddikedunke etc. op til bristepunktet. (Hvis man købte passende ind, mener jeg at huske, at 'operationen' kunne være rentabel for alle jyder med bopæl syd for Vejle).

 • 5
 • 1

Hvor meget CO2 udleder 1million personbiler? Hvis vi regner med 15000km/år og 140g CO2/km bliver det ~2Mt CO2/år. Så kan man selv gange og dividere til andre tal, men der kan ikke spares mere end det den mængde biler ville bruge som fossilbiler.

I betragtning af den fokus der er på personbiler og deres CO2 udledning, så kan man godt tænke over, om indsatsen står mål med resultatet. Er det ikke 20Mt vi skal finde?

 • 8
 • 4

Helt enig. Vi kommer ikke i mål med elbiler alene. Der skal mange flere på cykel, elcykel og kollektiv trafik - og på Skype. Afgiften burde stige 1 kr/l pr. år.

 • 4
 • 6

Har der foregået en debat om HVO jeg er gået glip af, eller hvordan kan det være at Jesper Pahl bliver nedstemt i vildskab bare for at nævne muligheden for HVO, uden at én eneste kommer med et svar til ham?

Er muligheden for bio- og syntetiske brændsler totalt afskrevet? Og hvornår er dét sket?

 • 2
 • 0

Selvfølgelig skal vi alle være med til at betale for den grønne omstilling og vi ved at den bedste måde at motivere folk til at træffe det grønne valg er at gøre det dyrere at vælge sort.

MEN... elbilskommissionens forslag vil gøre driften væsentligt dyrere for en bilejer der valgte at skifte til el i 2019 frem for en der skifter i 2021. Alle omkostninger skrues op, men kun ny bilejere kompenseres.

 • 1
 • 1

Fat det nu, der er ikke økonomi i biobrændsler og der er ikke biomasse nok i DK til at forsyne vor egen bilpark og hagen ved det hele er, at biobrændsler også udleder CO2 ved forbrug og fremstilling.

 • 3
 • 3

Fat det nu, der er ikke økonomi i biobrændsler og der er ikke biomasse nok i DK til at forsyne vor egen bilpark og..

fra Weekendavisens seneste udgave:

...EUs mål er at forøge det, man definerer som bæredygtig energi, herunder biomasse, fra 20 procent inden 2020 til 32 procent af den samlede energiproduktion i 2030. Da produktionen af genanvendelig energi nu i lang tid har ligget under de årlige reduktioner, som 2030-målene kræver, og der samtidig i den seneste »Green Deal« er lagt op til at reducere brugen af atomkraft, er det eneste alternativ med dagens teknologi at forøge anvendelsen af brænde for at få stabil strøm.

I 2017 var brugen af bioenergi i EU større end vandkraft, solenergi, biotermisk energi og vindkraft tilsammen. I 2013 kom 40 procent af den energi, som EU definerede som bæredygtig, fra biomasse, fire år senere var andelen 60 procent. Og da kun 17 procent af EUs energiforbrug var bæredygtigt efter EUs egen definition i 2017, kan vi nok trygt stole på, at amerikanske og canadiske skovejere går stadig bedre tider i møde.

Om vi kan sige det samme om klimaet, er tvivlsomt

 • 3
 • 0

Det er fint med et link - hvis bare linket var rigtigt. Er det det ?

Den rapport jeg finder er uden dato, og dermed ubrugelig som kildedokument.

Er det fordi Dansk Energi har udgivet et udateret dokument ELLER har du opgivet et lonk til e.g. et udkast - eller hvad ?

S.U.

 • 0
 • 0

Kontroversielt forslag: forbyd microbiler/biler under 150.000kr. I kbh og på Frb hvor jeg bor er der proppet med de små skodøser. Hvis man har brug for så lille en bil så tag cyklen, lej en greenmobility bil eller brug offentlig transport. Det nytter jo ikke noget at der er biler som er så billige ;)

 • 2
 • 17

Er der nogen der kan forklare mig hvorfor man foreslår at give elbilsejere penge i hånden i stedet for at indføre et skattefradrag. Det burde da mindske mulighed for snyd og byrden ved administrationen, når staten ikke skal have penge op af lommen og i stedet kan fradrage i skatten. Det er hvert fald sådan man giver tilskud til elbiler i USA mig bekendt.

 • 0
 • 1

Diskussionen her i tråden drejer sig meget om teknikaliteter, lidt flytten på afgifter og lignende. Det accepteres åbenbart også at det kan forbydes at købe fossilbiler/oliefyr. Hvor langt kan staten/regeringen egentlig gå med disse reguleringer, før de kommer i konflikt med grundloven?

Regeringen påstår at de har folket bag sig (klimavalget), men det er ikke meget anderledes end Lukachenkos påstand om folkets støtte. Der var ikke nogen andre at vælge. Og uanset folkets støtte, så er der altså grænser for hvad en regering og et flertal kan gøre. Det kaldes grundlov, retsstat og demokratiske principper.

Visse af de foreslåede indgreb ligner eksprobriation, hvis ikke det var sket ved salamimetoden, hvor det går i så små step at man ikke ser totalen.

Normal praksis er, at eksprobriation skal tjene almenvellet så meget, at privat ejendomsret/brugsret kan sættes ud af kraft mod erstatning. Er disse 70% reduktion i CO2 udledning i almenvellets interesse, eller er det blot regeringens eget projekt, fordi de kom til at love det?

Tjener alle disse tiltag og ændringer almenvellet så meget at de kan forsvares?

 • 5
 • 7

Er muligheden for bio- og syntetiske brændsler totalt afskrevet? Og hvornår er dét sket?

Som bekendt - og nævnt her - rækker hverken biologiske resurser eller affald til, at vi på sigt kan drive alle vores ineffektive stempelmotorer. De nedadvendte tommelfingre skyldes måske, at denne artikel handler om bilkommisionens arbejde med elbiler?

Batteriprisen er vist omkring 2.000 kr./kWh så hvis vi siger at batteriet kan klare 2.000 op/afladninger før det har mistet så meget kapacitet at det skiftes, er det 1 kr./kWh netto bare i afskrivning af batteriet.

Du bygger både på forkerte batteripriser og en antagelse om, at batteriet kun har en kapacitet på 1kWh - er vi ude i V2G på din elcykel, eller hvad? ;o) Til orientering koster et Tesla 60kWh batteri i dagens priser 67½tkr +moms. Det er en udgået model, og priserne falder, mens levetiden bliver bedre med den teknologiske udvikling.

Afgiften burde stige 1 kr/l pr. år.

Ja , og gerne ifm pris på CO2 udledning. Danmark er nødt til at bringe det nordeuropæiske dieseludsalg til ende, hvis vi skal mene noget grønt:

https://ing.dk/artikel/tyskeres-toerst-paa...

 • 7
 • 3

Det accepteres åbenbart også at det kan forbydes at købe fossilbiler/oliefyr. Hvor langt kan staten/regeringen egentlig gå med disse reguleringer, før de kommer i konflikt med grundloven?

De kan gå så langt at de fuldstændigt kan forbyde dig at anvende disse ting, uden at grundloven på nogen som helst måde kommmer i spil. Havde du egentlig helt seriøst regnet med andet?

Regeringen påstår at de har folket bag sig (klimavalget)

Ja, alle meningsmålinger viser en massive folkelig opbakning til klimasagen. Beklager, du repræsenterer på ingen som helst måde en tavs majoritet. Og det viste du vel egentlig også godt?

Er disse 70% reduktion i CO2 udledning i almenvellets interesse

Ja, det er i alles globale interesse at det globale udslip reduceres fuldstændigt og så hurtigt som praktisk muligt.

Tjener alle disse tiltag og ændringer almenvellet så meget at de kan forsvares?

Ja.

Er der andre indlysende spørgsmål du skal have svar på, så skriv endelig igen.

 • 10
 • 5

Hvor langt kan staten/regeringen egentlig gå med disse reguleringer, før de kommer i konflikt med grundloven?

eller med EU-retten, som kommissionen selv nævner:

Kommissoriet har haft som målsætning, at 100 pct. af nysalget i 2030 skulle udgøres af nul- og lavemissionsbiler. Det vurderer kommissionen ikke er realistisk, lyder det.

“Det vil kræve et forbud mod eller prohibitivt høje afgifter på salg af konventionelle biler, hvilket vurderes at være i strid med EU-retten”

 • 1
 • 1

Ja, alle meningsmålinger viser en massive folkelig opbakning til klimasagen.

Uanset hvor stort flertallet/opbakningen er, så er der altså grænser, og jeg håber ikke jeg er helt alene med det synspunkt.

Så kan det undre at det skulle være nødvendigt med alle disse afgifter og tilskud eller forbud. Med den opbakning burde det ske helt af sig selv. Det eneste nødvendige er et katalog med hvad og hvordan man kan støtte klimasagen.

 • 4
 • 3

680 ton pulveriseret aluminium mikset med ammonium perchlorate af på 2 minutter

https://www.nasa.gov/exploration/systems/s...

Monstro der ikke er produceret store mængder CO2 i produktion af al den aluminium, for ikke at tale om alle de små mørke partikler som (måske) bidrager til opvarmning.

Men det er jo et cool projekt.... Kunne nok have dækket mit energi behov (inkl. kørsel) i lang tid fremover.

Interessant nok er der ingen der ved hvordan raket opsendelser og nedfald påvirker klimaet.

https://www.scientificamerican.com/article...

 • 0
 • 2

Det gør man selvfølgelig ikke, da det vil ramme skævt ift. yderområder og pendlere. Logikken er ellers god nok at dem der kører mest også betaler mest, men det øver skævvridningen mellem land og by.

 • 0
 • 0

Det gør man selvfølgelig ikke da det vil give en skævvridning mellem land og by. Der er 1,2 mio pendlere i danmark og som ikke lige har mulighed for at cykle eller bruge offentlig transport.

 • 1
 • 0

Hvor længe mon det er en holdbar løsning? DK er jo ikke det eneste land i verden, der er nødt til at tvinge emissionsfri køretøjer frem i lyset.

Jeg ser helst at man kæmper internationalt for miljønevlige tiltag såsom overgang til elbiler, men nej - her i Danmark skal vi reducere CO2 med 70 procent i 2030. Det har selv fortalerne indrømmet er symbolpolitik. Det batter INTET på globalt plan. Vi har 10 år til vi når målet - - (eller ej). Er der nogen som har gjort overvejelser om hvilke skåltaler og andet festivitas, som vi skal iscenesætte i 2030 for at fejre os selv? - hvis altså corona tillader.

 • 2
 • 4

Personligt har jeg aldrig helt forstået det. Der kan dælme købes en del billige flybiletter og gode overnatninger for de brændstofudgifter der er på turen Danmark-Italien og retur. For slet ikke at tale om udgiften til campingvognen.

I den forløbne weekend tog fr. og jeg spontant på camping - 50 kilometer væk. Vi har gennem årtier set det meste af Danmark, og undres over at så mange danskere IKKE har samme behov. Det scorer vel bedre over hækken (nåh-nej på caffeen og Twitter i jeres termologi), at have været i Balubistan i stedet for Thy. Vi har også fløjet til Italien, vel vidende at der kommer noget grimmer-noget ud af de to "tønder" på vingerne. Mon ikke det matcher bilens ekstra strabadser med huset på krogen?!

 • 3
 • 5

Batteripriserne var sidste år i gennemsnit 156$ Pr kWh. https://about.bnef.com/blog/battery-pack-p... Prisen er faldende og rygterne går på at Tesla allerede næste år kan nærmer sig 100$ pr kWh.

Det har også vist sig at med temperaturstyring og ved generelt at behandle det godt ved f.eks ikke lade det stå fuldt opladt eller afladt i længere perioder, taber mindre i kapacitet end først antaget.

Man kan f.eks kun tømmer batteriet til 30% med relativt beskedne 10 kW hvilket er mere skånsomt end almindelig brug ved kørsel.

Og ja om vinteren er processen nok ikke så effektiv men om det så kan betale sig, afhænger jo så af elprisen. Men som sagt batteriteknologien udvikler sig mod lavere pris og længere holdbarhed

d. 22/09 holder Tesla sin årlige ‘batteridag’ lad os se hvad der sker.

 • 7
 • 0

Er der nogen der kan forklare mig hvorfor man foreslår at give elbilsejere penge i hånden

Forslaget er fremsat for at fremme de små elbiler! Om du køber en e-Up til 150tkr eller en Taycan til 1½Mkr, får du det samme tilskud hvert år mellem 2021 og 2030. Det har relativt større betydning for billigere biler købt tidligt og mindre betydning for dyrere elbiler købt senere i perioden.

Der kan dælme købes en del billige flybiletter

Helt sikkert, men stadig et skidt forslag i en klimadiskussion

 • 5
 • 1

Jeg ser helst at man kæmper internationalt for miljønevlige tiltag såsom overgang til elbiler, men nej - her i Danmark skal vi reducere CO2 med 70 procent i 2030. Det har selv fortalerne indrømmet er symbolpolitik. Det batter INTET på globalt plan. Vi har 10 år til vi når målet - - (eller ej). Er der nogen som har gjort overvejelser om hvilke skåltaler og andet festivitas, som vi skal iscenesætte i 2030 for at fejre os selv? - hvis altså corona tillader.

Danmark er et lille, velhavende land med højt uddannelsesniveau og med bred forståelse i befolkningen for, at vi netop er nået hertil i kraft af vores overforbrug af bl.a. fossile brændsler (og nu også global biomasse). Derfor er det helt naturligt, at netop Danmark går foran ved at bringe CO2 udledningen ned og vise resten af verden, at det kan lade sig gøre. Og oven i købet få en god business case ud af det.

 • 7
 • 4

Og oven i købet få en god business case ud af det.

Det er så det jeg ikke fatter i forhold til elbiler.... Vi får ikke en god business case ud af det. Tvært i mod, så fattes det offentlige penge pga. nedsatte registrerings afgifter, nedsatte el afgifter etc. for at tækkes elkøretøjer.

Vi kan sagtens blive enige om at vindmøller (som stort set det eneste grøn energi) er en business case, men det har bare i sig selv intet at gøre med el biler.

Hvis nu Danmark selv udviklede en god lowcost elbil og "statsstøttede" den som det måtte være muligt, med henblik på at det skulle blive en eksport vare, så var det en anden sag.

 • 3
 • 7

Citat:*"Tilskuddet skal følge ejerskab af en nul- eller lavemissionsbil og ikke selve købet, og kommissionen foreslår 2.500 kr. årligt, der skal gælde fra 2021-2030.

*Det betyder, at en bilkøber, der køber en ny elbil i 2021, opnår et tilskud i 10 år, hvis bilen ejes i hele perioden, mens bilkøberen, der venter til 2030, får et tillskud på i alt 2.500 kr. Denne model tilgodeser de mindre nul- og lavemissionsbiler, som ifølge kommissionen ellers er særligt svære at udbrede."**

Som det er formuleret kan det se ud til at disse 2500 årlige kroner kun vil gælde hvis man køber elbilen inden udgangen af 2021. Venter man et par år er det bare ærgelig. Eller?

 • 1
 • 4

Hej.

Jeg har nu skimtet det mest af Eldrup/trafik-kommissionens rapport igennem.

En ide eller et forslag fra kommissionen er som sagt, at der gives et tilskud på 2500 kr i maksimalt 10 år ved køb af en ny elbil. Dette bliver så 25.000 kr maksimalt set. Dette er efter min mening for lidt. Jeg har i tidligere breve foreslået politikerne at tilskuddet skal være 50.000 kr. Så er der nemlig en reel chance for, at flere personer vil købe en elbil. OM disse 50.000 kr så skal ske ved et engangsbeløb eller fordelt over flere år for at undgå eksport, skal jeg ikke gøre mig klog på.

Kommission foreslår også, at vi nøjes med ca. 750.000 grønne biler i 2030. De mener, at 1 million grønne biler bliver for dyrt. Det er muligt, at 1 million grønne biler i 2030 bliver for ddyrt. Det har jeg ingen mening om. Men det er en skuffende lille CO-2-reduktion, som der vil ske ved kun 750.000 grønne biler i 2030, hvis man bruger kommissionens tal.

https://fdm.dk/nyheder/bilist/2020-09-klim...

Venlig hilsen Jan, Ideudvikler, Projekt Trafiksikkerhed

 • 2
 • 4

Monstro der ikke er produceret store mængder CO2 i produktion af al den aluminium, for ikke at tale om alle de små mørke partikler som (måske) bidrager til opvarmning.

680 ton x 11.5 CO2 ton/ton= 7820 ton CO2

svarende til ~60mio km i ICE

... eller hvad ~4000 personer med 15k km/år udleder på et år.

At present, the global average of CO2 emissions for both virgin and recycled aluminium is 11.5 tons of CO2 per ton of aluminium. Producers in Europe and North America have led the charge in dropping that number, prodded on by the demands of consumers in those regions for responsibly sourced and produced goods. As a result, smelters running on hydropower achieve emissions of around two to four tonnes, while gas powered plants clock in at five to eight tonnes.

Interessant nok er der ingen der ved hvordan raket opsendelser og nedfald påvirker klimaet.

Der var 102 opsendelser (til kredsløb) i 2019.

Det er nok ikke der vores første indsatsområde skal være.

Men hele det indlæg var vel bare en gang Whataboutism

 • 5
 • 0

Men hele det indlæg var vel bare en gang Whataboutism

Ja det kommer det jo ofte til at hedde, når der peges på andre ting. At den danske indsats totalt blegner når der andre steder futtes ting og sager af i enorme mængder er jo totalt ligegyldigt.

Måske en international indsats var langt mere interessant at arbejde for... og hvis den ikke kan etableres, hvad vil det så hjælpe at Danmark "er gået forrest". Det eneste vi ender op med at gå forrest i er at gå forrest i at spendere vores penge ineffektivt. Det er vi tilgengæld gode til.

 • 3
 • 4

Hvem derude i verden forestiller du dig vil opdage Danmarks målsætning og eventuelle indfrielse, OG vil reagere med udgangspunkt i det?

Det ved du godt. Vi er allerede under observation som foregangsland, så lige præcis opmærksomhed på løsning af den globale klimaudfordring skorter det ikke på. Vi skal "bare" performe. Hvis ikke Danmark kan vise vejen frem, hvem skulle så? Kina? USA? U-landene ved at forblive u-lande? Selvfølgelig skal Danmark bevæge sig i fortroppen.

Det er så det jeg ikke fatter i forhold til elbiler.... Vi får ikke en god business case ud af det.

Det kan du have ret i, hvis vi ser helt isoleret på elbilerne. Men dels har vi forpligtet os internationalt - også på transportsektoren - og dels bør vi se på elbilerne ikke bare som en prop i udstødningsrør, men snarere som en potentielt stabiliserende del af elnettet og en aktiv komponent i et energisystem med stadig stigende udbud af fluktuerende VE.

 • 5
 • 2

Hvis ikke Danmark kan vise vejen frem, hvem skulle så? Kina? USA?

UK ser ud til at være temmeligt 'hell bent' i så henseende!:

The objective of unilateral decarbonising the UK economy (Net Zero), promoted by all major UK political parties, is a futile exercise, according to a new report published today.

The new report shows that there is no realistic chance that the developing world will be following this costly approach in the next 20 years or so...

https://mailchi.mp/792669881bcc/press-rele...

 • 0
 • 0

Ask forelagde at Danmark udleder 0.1% af verdens CO2. Hvis alle biler i Danmark blev udskiftet med elbiler, vil det betyde et CO2 nedslag (i den danske CO2) på 20%. Altså stort set umåleligt i det samlede CO2 regnskab.

Svaret var.... Jamen det er jo fordi det giver arbejdspladser til Danmark.

Altså når man "afslører" at "nedbringe CO2 for at redde verden" ikke lader sig gøre ved at Danmark går forrest, så er det ikke længere argumentet.

Interessant som målposterne flytter sig efter hvad der stilles spørgsmåls tegn ved.

Desuden så er det meget begrænset hvad der er er af nye arbejdsplader i Danmark, ved at vi kører udenlands fremstillede elbiler i Danmark.

Og så skal man også lige huske at den million NYE elbiler der indføres i DK, som for de flestes vedkommende fortsat benytter LiON teknologi, da anden batteri teknologi endnu ikke er rullet ud til el bil fabrikationen. Dvs. batterierne m[ forventes at have en reel levetid på i omegnen af 15 år, hvorefter de skal udskiftes/repurposes og evt. nye installeres i bilen.

Altså ekstra klima omkostning til nye batterier til samme bil.

 • 2
 • 10

Og så skal man også lige huske at den million NYE elbiler der indføres i DK, som for de flestes vedkommende fortsat benytter LiON teknologi, da anden batteri teknologi endnu ikke er rullet ud til el bil fabrikationen. Dvs. batterierne m[ forventes at have en reel levetid på i omegnen af 15 år, hvorefter de skal udskiftes/repurposes og evt. nye installeres i bilen.

Så du skal ikke udskifte noget i en benzin/diesel bil efter 15 år? Tænk på hvor meget der er sket på 15 år i batteri udviklingen med hensyn til pris, kapacitet og grøn energi i fremstillingsprocessen. Den her video viser (Underbygget af forskningsartikler og interviews i branchen) hvor vi er nu og hvor vi muligvis vil nå i den nærmeste fremtid i batterifremstilling og det er ret tankevækkende i forhold til dine bekymringer.

https://youtu.be/rYTFyxbm3Ew

 • 4
 • 0

Den her video viser (Underbygget af forskningsartikler og interviews i branchen) hvor vi er nu og hvor vi muligvis vil nå i den nærmeste fremtid i batterifremstilling og det er ret tankevækkende i forhold til dine bekymringer.

Det er opløftende at se den hurtige udvikling. Jeg skal også have en elbil engang, så derfor spørger jeg (stadig) ind til diverse forhold, økonomiske og tekniske her på sitet. DET falder dog eksperterne for brystet af en aller anden grund. Med den hurtige udvikling af batterier, så vil jeg nødig stå med en dyr og forældet elbil om få år, så jeg venter til udviklingstakten flader ud. Desuden er der langt mellem snapsene rent designmæssig, så vi må håbe at der sker fremskridt snarest.

 • 2
 • 2

ænk på hvor meget der er sket på 15 år i batteri udviklingen med hensyn til pris, kapacitet og grøn energi i fremstillingsprocessen.

Ærlig talt, så er der ikke sket særlig meget de seneste 15år... eller måske endnu tydligere de sidste 20-25år. Batteri udviklingen som vi benytter idag, er stort set den samme som dengang.

Produktions kapaciteten er dog seriøst opskaleret de seneste 5-8 år med store lokale miljømæssige problemer til følge.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_t...

Jeg er ikke modstander af batteri dreven transport, langtfra. Men jeg hopper altså ikke i med begge ben, for "feel good" stemninger og symbolske politiske handlinger.

Det er ikke logik for burhøns at Danmark går forrest. Det er omkostningsmæssigt tungt, og er stadig ikke udelt fordel for miljøet.

Det er heller ikke logik for burhøns, at bare vi får en masse elbiler på det danske marked, så skal prisen nok falde på dem, så de bliver sammenlignlige med ICE biler. Det forsøg er gjort i Norge, og der skal langt mere udbreddelse til.

Prisen for ICE biler er ikke faldet fra den ene dag til den anden, men over en meget lang årrække hvor der er optimeret og udviklet, bl.a. for at få kvaliteten op og prisen ned.

Det kommer til at tage tid med el også.

 • 1
 • 6

Ærlig talt, så er der ikke sket særlig meget de seneste 15år... eller måske endnu tydligere de sidste 20-25år. Batteri udviklingen som vi benytter idag, er stort set den samme som dengang.

Batterierne er nok det område der har været mest udvikling på overhovedet de sidste 20-25år

Drevet frem af massiv udvikling på laptops og smartphones, rykket til endnu højere gear med BMS-styret aktiv væskekøling og bedre kemi, nu endda helt uden Kobolt (CATL)

.

Prisen for ICE biler er ikke faldet fra den ene dag til den anden,

Masseproduktion.

Det er den største grund til prisforskel på ICEV og BEV i dag.

.

Tesla har endda vist at mange løsninger og komponenter (som bakspejle) kan laves bedre og billigere end hidtidige løsninger. (se Munroe)

Selv på produktionslinierne har det vist sig at man mange steder bruger urationelle systemer som tids og mandskabs krævende omladning til specielle fødekasser, som komponenterne kunne have været leveret i direkte fra leverandørene i, og direkte til produktionslinien.

 • 5
 • 0

Batterierne er nok det område der har været mest udvikling på overhovedet de sidste 20-25år

Drevet frem af massiv udvikling på laptops og smartphones

Bortset fra at Litium polymer batterier blev opfundet i 1995... så det er altså 25 år siden! Som sagt... masse produktion er massivt forbedret, men der er sgu ikke sket meget i forhold til batteri teknologien i de batterier vi bruger idag. Teknologierne er ca. 25 år gamle.

https://www.epectec.com/batteries/cell-com...

Check lige hvornår cobolt fri Litium fosfat batterier kom til (1999).

BMS'er har tilsvarende været til stede lige fra starten af Litium batterierne blev kommercielt tilgængelige (igen midt-slut 90'erne).

Har man senere været istand til at masse styre mange celler samtidigt? Ja, men teknologien er stadig fra 90'erne. Bare nu pakket og masse fremstillet.

 • 1
 • 2

Bortset fra at Litium polymer batterier blev opfundet i 1995... så det er altså 25 år siden! Som sagt... masse produktion er massivt forbedret, men der er sgu ikke sket meget i forhold til batteri teknologien i de batterier vi bruger idag. Teknologierne er ca. 25 år gamle.

Måske du lige skulle revidere dit forhold til udvikling.

Den foregår som en S-kurve, og fra opfindelse til udviklingen virkelig tager fat, er der en vis latenstid. Lithiumbatterier har længe været på den stejle del af udviklingskurven.

Bilen blev også allerede opfundet i 1888, men de fleste kan godt forstå at den har været igennem en væsentlig udvikling igennem tiden.

 • 0
 • 0

Måske du lige skulle revidere dit forhold til udvikling.

Næh... det tror jeg netop ikke er nødvendigt i forhold til den diskussion vi er i. Spørgsmålet er om batteri teknologien kan forventes signifikant at forbedres indenfor den tidshorizont der er for 1 millioner EL biler på det danske marked.

Det var var jo #90's vinkel i svaret til mig.

Og i den sammenhæng, så er dine påstande om udviklingskurver irrelevante.

Kommer der et batteri alternativ indenfor de næste 5 år som er prismæssigt, miljømæssigt, ydelsesmæssigt og levetidsmæssigt bedre end det som der er idag?

Det tillader jeg mig at tvivle på, omend der har været en del kandidater på forsknings stadiet, men som du selv indikerer mht. udvikling... så tager det potentielt forholdsvist lang tid fra produktet teknisk eksisterer til det er i hånden på prisbevidste forbrugere.

 • 0
 • 4

Næh... det tror jeg netop ikke er nødvendigt i forhold til den diskussion vi er i Spørgsmålet er om batteri teknologien kan forventes signifikant at forbedres indenfor den tidshorizont der er for 1 millioner EL biler på det danske marked.

Nej, du mener at der vil komme en anden batteriteknologi, og de nuværende batterier ikke holder bilens tid ud.

Kims svar var bl.a. videoen om sandsynligheden for at batteriudviklingen fortsætter i det hæsblæsende tempo vi hidtil har oplevet, og at vi måske d. 22 bl.a. vil se Tesla afsløre hvornår de kan implementere tørre elektroder i produktionen.

 • 1
 • 0

Nej, du mener at der vil komme en anden batteriteknologi, og de nuværende batterier ikke holder bilens tid ud.

Om det holder bilens levetid, afhænger vel en del af hvor lang tid bilen lever, og hvor meget og hvordan den bliver brugt? Eftersom litium ion batterier har en max levetid på mellem 1000 og 1500 opladnings cykler, så kan enhver jo regne ud, at med et lille batteri (billig el bil) er der ikke lige så megen reserve som med et større batteri (dyr el bil), hvorfor man slider npget hårdere på batteriet med en billig el bil.

Det er ikke tilfældet i samme grad med en billig ICE bil.

Renault skriver ganske fint her, at man må forvente en levetid (hvor batteriet er nået 75% af sin oprindelige kapacitet) på 8-10 år. Jeg statede 15 år (næsten dobbelt op) fordi batteriet jo ikke nødvendigvis er ubrugeligt når det når 75% kapacitet.

https://easyelectriclife.groupe.renault.co....

Men det er ret sandsynligt at det efter næsten dobbelt så lang tid, ikke længere er et brugbart batteri, med nutidens batteri standard.

Og jo, der skal repareres ting og sager i en ICE bil også efterhånden som den bliver ældre. Nogle ting slipper man for i en elbil, men der er tilgengæld andre.

Men motoren på de fleste almindelige ICE biler fungerer stadig fint, og på tæt ved 90-100% niveau efter 15 år. Det er ofte karossen eller andre sliddele (gear/kobling som en elbil så kan spare rep på) der ikke længere vil.

Så med mindre man forventer at den totale levetid for en elbil skal være kortere end for en ICE, så vil det blive nødvendigt (med nuv. teknologi) at lave et batteriskift.

 • 1
 • 2

Med nuværende teknolog er CATL allerede i gang med at producere deres 2 mil. km batteri, og Tesla er lige på trapperne med deres 1 mil. Miles batteri.

CATL har haft et 2 mil. km batteri klar et stykke tid nu. Den største ulempe og nok primære grund til at man ikke ser det i nogle elbiler endnu er at det koster 10% mere end konventionelle batterier fra samme producent. Med den kamp som foregår med at få prisen på batterier ned, kommer vi nok ikke til at se en bil med sådan et batteri lige foreløbigt.

 • 0
 • 1

Forslaget om støtte på 2.500 utbetalt hvert år for å stimulere til kjøp av elbiler, er det mest (tragi)komiske jeg har hørt om. Her har man altså elbiler som i utgangspunktet har svært lave driftskostnader og så skal disse nær settes til null. Problemet med høy innkjøpspris, som er det som skremmer vekk mulige kunder, det gjør man derimot intet med. Hvis målet til forslaget er at intet skal endres (ingen fler elbiler), så er dette forslaget en innertier!

Om man er redd for at subsidier (for eksempel støtte på 70.000 per bil) skal eksporteres til utlandet, så kan vel det ordnes enkelt ved at subsidier skal refunderes ved eksport (eller lang nedskrivning). Har man med akademikere (kommisjonen) å gjøre hvis tilknytning til det virkelige liv er ytterst fjern og utilsiktet?

 • 2
 • 0

men her kan man dog klippe nummerpladerne, og det sker til en vis grad

men det gør 'man' åbenbart ikke ( i specielt 'høj' grad)!:

I alt mangler omkring 400.000 bilejere at afregne bilafgifter med det offentlige. Det viser en aktindsigt i en korrespondance mellem Rigsrevisionen og Skattestyrelsen. Omkring halvdelen - 200.000 bilejere - kører i dag rundt i en bil med en nummerplade, som skulle være sendt til klipning hos politiet.

https://www.dr.dk/nyheder/penge/koks-i-ska...

 • 0
 • 0

Forslaget om støtte på 2.500 utbetalt hvert år for å stimulere til kjøp av elbiler, er det mest (tragi)komiske jeg har hørt om. Her har man altså elbiler som i utgangspunktet har svært lave driftskostnader og så skal disse nær settes til null.

????

Har man med akademikere (kommisjonen) å gjøre hvis tilknytning til det virkelige liv er ytterst fjern og utilsiktet?

Desværre har det vist sig igennem de sidste mange år, at det virkelig forholder sig således, ikke mindst for politikerne, som jo har fastlagt vilkårene for kommissionens beregninger.

2015: "Tesla købere vil da ikke bekymre sig om at de skal betale et par hundrede tusinde mere for deres bil." (Skatte og afgiftsministeren ved indførslen af afgifter på elbiler. Stik imod alle eksperter, analytikere, og fagfolks anbefalinger)

3 gange nedsættelse af ICEV afgifter.

2020 Anders Eldrup: "Vi skulle have startet for 10 år siden"

osv.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten